Prijava Approval FAQs


 
 
 
 
 

Šta je prijava Approval?


Kada je prijava Approval (verifikacija u 2-koraka) aktivirana, dodajte na svoj nalog dodatni nivo bezbednosti. Prijavili ste sa nečim što znate (lozinka) i nečim što imate (šifra poslata na Vaš mobilni telefon).
 
Prijava Approval je dostupan za sve Rivalo korisnike, kako za web tako i za mobilne korisnike.
Funkcija može biti opcionalno aktivirati i na taj način možete odabrati ako želite da koristite prijava Approval ili ne.
 
Medjutim preporučujemo novu funkciju da koriste i na taj način da povećate svoju sigurnost.
 
 
 

Kako to funkcioniše prijava Approval?


dodatna sigurnost
Većina ljudi ima samo jedan nivo bezbednosti - svoju lozinku - da zaštite svoj nalog. Prijava Approval, vaš nalog će biti dodatno zaštićen, jer za prijavu je potrebno Vaš mobilni telefon.
 
Individualne sigurnosne šifre
Šifre se generišu samo za Vaš nalog ako Vam treba šifra. Svaka šifra može se koristi samo jednom.
 
 

Kako to funkcioniše?


jednostavno podešavanje
Aktivirajte funkciju prijava Approval u "Lozinka i bezbednost" na nalogu.
 
 
Aplikacija će drugačije raditi malo:
- Prvo potvrdite broj telefona
- Prilikom prijave dobijate 4 cifre na mobilni telefon. Unesite tu šifru sa korisničkim imenom i lozinkom.
- Možete ostaviti potvrđeni uređaj sačuvan do 14 dana.
 
Verujete jednom uređaju
Kada se registrujete, možete izabrati da li želite sledeći put da prijava Approval bude na ovom računaru.
Od tada, taj računar će tražiti samo lozinku na prijavu.
Ako neko pokuša da se prijavi sa drugog računara na Vaš nalog, potrebna je prijava Approval.
 
Uklonite sve uređaje
Uklonite proveru svih prethodno proverenih uređaja za Vaš nalog..