Arquivo de resultados: Internacional Taça TT

Ano: 2020 | 2021
< 
Semana 23 (7. - 13. Junho 2021)
 > 
Outras semanas

Internacional

Taça TT  Taça TT
Domingo, 06.06.
Resultado
1
X
2
18:15
Gerashenko, Vadim - Naumchuk, Maxim
0:0 
1.47 
0.00 
2.50 
18:30
Solomianyi, Ihor - Vorsulyak, Yaroslav
3:2 
1.70 
0.00 
2.00 
18:45
Treschetka, Mykolay - Skhabovskyi, Maksym
2:3 
2.60 
0.00 
1.42 
19:00
Nykyforuk, Stepan - Solomianyi, Ihor
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
19:15
Naumchuk, Maxim - Formaziuk, Oleh
0:3 
2.70 
0.00 
1.42 
19:30
Aksenin, Vasyl - Faflei, Yevhenii
3:2 
1.37 
0.00 
2.80 
19:45
Treschetka, Mykolay - Naumchuk, Maxim
0:0 
1.70 
0.00 
2.05 
20:00
Nykyforuk, Stepan - Aksenin, Vasyl
3:2 
1.85 
0.00 
1.90 
20:15
Gerashenko, Vadim - Skhabovskyi, Maksym
2:3 
4.70 
0.00 
1.15 
20:30
Faflei, Yevhenii - Vorsulyak, Yaroslav
3:0 
2.00 
0.00 
1.75 
20:45
Treschetka, Mykolay - Gerashenko, Vadim
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
21:15
Skhabovskyi, Maksym - Formaziuk, Oleh
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
0:50
Alekseenko, Dmytro - Sukovatiy, Igor
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
0:55
Kozyr, Ivan - Selin, Andriy
3:1 
1.90 
0.00 
1.85 
1:25
Kovalov, Oleksandr - Veliev, Anton
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
1:30
Reznichenko, Roman - Kozhenkov, Igor
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
1:35
Tkachenko, Artem - Zapletniuk, Anatolii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:40
Protopopov, Vitaly - Belanchik, Dmitriy
0:3 
1.42 
0.00 
2.60 
1:45
Medvedev, Aleksandr - Vatsin, Igor
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
1:50
Danilyuk, Nazar - Gordiy, Andrey
3:1 
1.30 
0.00 
3.20 
1:55
Cherednichenko, Pavlp - Zhuravlev, Aleksandr
3:0 
1.40 
0.00 
2.80 
1:55
Presnyakov, Mikhail - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
2:00
Datsenko, Andrii - Nemchenko, Denis
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
2:05
Kovalenko, Vyacheslav - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 
1.12 
0.00 
5.20 
2:10
Tuchkevych, Volodymyr - Volkov, Yurii
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
2:15
Leonenko, Oleksandr - Protopopov, Vitaly
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
2:20
Demchuk, Igor - Khvysiuk, Andrii
3:0 
1.30 
0.00 
3.30 
2:25
Kushnyr, Vasiliy - Plishilo, Volodymyr
3:0 
1.37 
0.00 
2.80 
2:30
Maksymchuk, Igor - Pyasta, Pavlo
3:2 
3.70 
0.00 
1.22 
2:30
Plush, Pavlo - Kubrak, Serhii
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
2:35
Alekseenko, Dmytro - Veliev, Anton
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
2:40
Kozyr, Ivan - Kozhenkov, Igor
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
2:45
Tkachenko, Artem - Volkov, Yurii
0:3 
2.80 
0.00 
1.37 
2:50
Isaev, Andrey - Belanchik, Dmitriy
3:2 
1.37 
0.00 
2.80 
2:55
Bosak, Viktor - Vatsin, Igor
3:2 
1.37 
0.00 
2.90 
3:00
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
3:05
Moshynskyy, Oleg - Zhuravlev, Aleksandr
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:05
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:10
Nemchenko, Denis - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
3:15
Baystryuchenko, Dmitriy - Selin, Andriy
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
3:20
Tuchkevych, Volodymyr - Zapletniuk, Anatolii
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
3:25
Isaev, Andrey - Protopopov, Vitaly
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
3:30
Medvedev, Aleksandr - Demchuk, Igor
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
3:35
Danilyuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
3:40
Cherednichenko, Pavlp - Maksymchuk, Igor
3:0 
1.75 
0.00 
2.00 
3:40
Presnyakov, Mikhail - Plush, Pavlo
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
3:45
Kovalov, Oleksandr - Datsenko, Andrii
2:3 
1.75 
0.00 
2.00 
3:50
Reznichenko, Roman - Kovalenko, Vyacheslav
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:55
Tkachenko, Artem - Tuchkevych, Volodymyr
1:3 
2.70 
0.00 
1.42 
4:00
Leonenko, Oleksandr - Belanchik, Dmitriy
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
4:05
Bosak, Viktor - Khvysiuk, Andrii
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
4:10
Verbyany, Vasily - Plishilo, Volodymyr
3:0 
1.50 
0.00 
2.50 
4:15
Moshynskyy, Oleg - Pyasta, Pavlo
3:0 
2.50 
0.00 
1.47 
4:15
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
4:20
Alekseenko, Dmytro - Nemchenko, Denis
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
4:25
Kozyr, Ivan - Baystryuchenko, Dmitriy
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
4:30
Volkov, Yurii - Zapletniuk, Anatolii
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
4:35
Isaev, Andrey - Leonenko, Oleksandr
1:3 
1.75 
0.00 
1.95 
4:40
Demchuk, Igor - Vatsin, Igor
3:2 
1.75 
0.00 
2.00 
4:45
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
2:3 
1.42 
0.00 
2.70 
4:50
Maksymchuk, Igor - Zhuravlev, Aleksandr
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
4:50
Plush, Pavlo - Derevinskiy, Dmitriy
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
4:55
Datsenko, Andrii - Veliev, Anton
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
5:00
Kovalenko, Vyacheslav - Kozhenkov, Igor
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
5:15
Bosak, Viktor - Demchuk, Igor
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
5:20
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
5:25
Moshynskyy, Oleg - Maksymchuk, Igor
3:0 
1.60 
0.00 
2.15 
5:25
Pokydko, Sergey - Plush, Pavlo
3:0 
2.15 
0.00 
1.60 
5:30
Kovalov, Oleksandr - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
5:35
Reznichenko, Roman - Selin, Andriy
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
5:50
Medvedev, Aleksandr - Khvysiuk, Andrii
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:55
Danilyuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr
3:1 
1.42 
0.00 
2.70 
6:00
Cherednichenko, Pavlp - Pyasta, Pavlo
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
6:00
Presnyakov, Mikhail - Kubrak, Serhii
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
6:05
Alekseenko, Dmytro - Datsenko, Andrii
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
6:10
Kozyr, Ivan - Kovalenko, Vyacheslav
2:3 
1.60 
0.00 
2.15 
6:25
Bosak, Viktor - Medvedev, Aleksandr
1:3 
3.30 
0.00 
1.28 
6:30
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
6:35
Moshynskyy, Oleg - Cherednichenko, Pavlp
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
6:35
Pokydko, Sergey - Presnyakov, Mikhail
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
6:40
Kovalov, Oleksandr - Nemchenko, Denis
3:2 
2.00 
0.00 
1.75 
6:45
Reznichenko, Roman - Baystryuchenko, Dmitriy
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
7:00
Khvysiuk, Andrii - Vatsin, Igor
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
7:05
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey
3:2 
1.20 
0.00 
4.00 
7:10
Pyasta, Pavlo - Zhuravlev, Aleksandr
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
7:10
Kubrak, Serhii - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
7:15
Veliev, Anton - Sukovatiy, Igor
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
7:20
Kozhenkov, Igor - Selin, Andriy
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
7:25
Tuchkevych, Volodymyr - Volkov, Yurii
3:0 
1.75 
0.00 
2.00 
7:30
Leonenko, Oleksandr - Protopopov, Vitaly
2:3 
1.47 
0.00 
2.50 
7:50
Alekseenko, Dmytro - Kovalov, Oleksandr
3:1 
1.80 
0.00 
1.95 
7:55
Kozyr, Ivan - Reznichenko, Roman
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
8:00
Zapletniuk, Anatolii - Tkachenko, Artem
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
8:05
Isaev, Andrey - Leonenko, Oleksandr
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
8:25
Datsenko, Andrii - Sukovatiy, Igor
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
8:30
Kovalenko, Vyacheslav - Selin, Andriy
3:1 
1.60 
0.00 
2.25 
8:35
Kovalchuk, Ruslan - Marchuk, Mykhailo
3:2 
1.15 
0.00 
4.60 
8:50
Ivasiv, Volodymyr - Tsolik, Petro
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
8:55
Khamurda, Vitaliy - Spartak, Abalmaz
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
9:00
Nemchenko, Denis - Veliev, Anton
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
9:05
Baystryuchenko, Dmitriy - Kozhenkov, Igor
Cancelado
2.20 
0.00 
1.60 
9:10
Mikluha, Oleg - Hritchenko, Anatolii
3:0 
3.10 
0.00 
1.32 
9:20
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
9:25
Petryshyn, Igor - Zenyuk, Dmitry
3:1 
2.30 
0.00 
1.55 
9:30
Grushko, Vadim - Khamurda, Vitaliy
3:0 
1.18 
0.00 
4.20 
9:35
Kovalchuk, Nazar - Ponomarenko, Sergey
2:3 
1.65 
0.00 
2.05 
9:40
Vakulenko, Denis - Vovk, Vitalii
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
9:45
Kovalchuk, Ruslan - Hritchenko, Anatolii
1:3 
1.35 
0.00 
3.00 
9:55
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
10:00
Tkachuk, Oleksii - Tsolik, Petro
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
10:05
Naida, Alexander - Spartak, Abalmaz
3:0 
1.30 
0.00 
3.30 
10:10
Vakulenko, Denis - Kovalchuk, Nazar
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
10:15
Vovk, Vitalii - Ponomarenko, Sergey
3:2 
4.70 
0.00 
1.15 
10:20
Mikluha, Oleg - Marchuk, Mykhailo
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
10:30
Simonchuk, David - Hritsienko, Nazar
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
10:35
Ivasiv, Volodymyr - Petryshyn, Igor
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
10:40
Naida, Alexander - Khamurda, Vitaliy
3:2 
1.22 
0.00 
3.90 
10:45
Vovk, Vitalii - Kovalchuk, Nazar
3:1 
3.20 
0.00 
1.30 
10:50
Vakulenko, Denis - Ponomarenko, Sergey
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
10:55
Kovalchuk, Ruslan - Mikluha, Oleg
3:1 
1.18 
0.00 
4.30 
11:05
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
11:10
Tkachuk, Oleksii - Zenyuk, Dmitry
2:3 
3.10 
0.00 
1.32 
11:15
Grushko, Vadim - Spartak, Abalmaz
0:3 
1.45 
0.00 
2.60 
11:30
Hritchenko, Anatolii - Marchuk, Mykhailo
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
11:40
Simonchuk, David - Kotik, Andrey
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
11:45
Petryshyn, Igor - Tsolik, Petro
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
11:50
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
12:15
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
3:1 
1.90 
0.00 
1.80 
12:20
Tkachuk, Oleksii - Petryshyn, Igor
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
12:50
Simonchuk, David - Nechyporuk, Vadym
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
12:55
Ivasiv, Volodymyr - Zenyuk, Dmitry
3:0 
2.50 
0.00 
1.50 
13:05
Zhuravlov, Maksym - Pugach, Prokhor
3:2 
1.80 
0.00 
1.95 
13:10
Solovey, Vitaliy - Tiutiunnik, Aleksei
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
13:25
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
13:30
Tkachuk, Oleksii - Ivasiv, Volodymyr
2:3 
2.15 
0.00 
1.65 
13:40
Yarovoi, Oleksandr - Pugach, Prokhor
3:1 
3.80 
0.00 
1.22 
13:45
Zhuravlov, Maksym - Solovey, Vitaliy
1:3 
3.20 
0.00 
1.30 
14:00
Simonchuk, David - Vahta, Dmitriy
3:1 
3.20 
0.00 
1.30 
14:05
Zenyuk, Dmitry - Tsolik, Petro
2:3 
2.15 
0.00 
1.60 
14:15
Yarovoi, Oleksandr - Tiutiunnik, Aleksei
3:2 
4.90 
0.00 
1.15 
14:20
Solovey, Vitaliy - Pugach, Prokhor
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
14:35
Kotik, Andrey - Hritsienko, Nazar
3:1 
1.80 
0.00 
1.90 
14:50
Yarovoi, Oleksandr - Solovey, Vitaliy
2:3 
2.80 
0.00 
1.40 
14:55
Zhuravlov, Maksym - Tiutiunnik, Aleksei
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
15:25
Yarovoi, Oleksandr - Zhuravlov, Maksym
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
15:30
Tiutiunnik, Aleksei - Pugach, Prokhor
2:3 
1.35 
0.00 
3.00 
Segunda-feira, 07.06.
Resultado
1
X
2
18:00
Zharskiy, Vitaliy - Rutskiy, Sergei
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
18:30
Maksimiv, Sergey - Zenyuk, Andrey
2:3 
2.60 
0.00 
1.42 
19:00
Sheshurak, Lubomir - Rutskiy, Sergei
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
19:30
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
19:35
Chaplyanka, Anatoliy - Semenets, Oleksandr
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
19:45
Tovkach, Mykola - Semeniuk, Illya
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
20:00
Sheshurak, Lubomir - Zenyuk, Andrey
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
20:05
Dzyabura, Aleksander - Chaplyanka, Anatoliy
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
20:15
Rybachuk, Roman - Tovkach, Mykola
3:0 
1.20 
0.00 
4.00 
20:30
Maksimiv, Sergey - Rutskiy, Sergei
2:3 
3.00 
0.00 
1.32 
20:35
Egorov, Kirill - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
20:45
Berezynskyi, Serhii - Semeniuk, Illya
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
21:00
Sheshurak, Lubomir - Maksimiv, Sergey
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
21:05
Egorov, Kirill - Chaplyanka, Anatoliy
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
21:15
Berezynskyi, Serhii - Tovkach, Mykola
3:1 
1.10 
0.00 
5.70 
21:30
Zharskiy, Vitaliy - Zenyuk, Andrey
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
21:35
Dzyabura, Aleksander - Semenets, Oleksandr
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
21:45
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
22:00
Sheshurak, Lubomir - Zharskiy, Vitaliy
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
22:05
Egorov, Kirill - Dzyabura, Aleksander
0:3 
1.65 
0.00 
2.15 
22:15
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
22:30
Zenyuk, Andrey - Rutskiy, Sergei
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
0:50
Datsenko, Andrii - Nemchenko, Denis
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
0:55
Kovalenko, Vyacheslav - Reznichenko, Roman
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
1:25
Veliev, Anton - Sukovatiy, Igor
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
1:30
Lebed, Dmitriy - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.20 
0.00 
4.10 
1:35
Zapletniuk, Anatolii - Tuchkevych, Volodymyr
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
1:40
Belanchik, Dmitriy - Isaev, Andrey
2:3 
3.00 
0.00 
1.32 
1:45
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
3:1 
2.15 
0.00 
1.60 
1:50
Kushnyr, Vasiliy - Danilyuk, Nazar
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
1:55
Cherednichenko, Pavlp - Zhuravlev, Aleksandr
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
1:55
Derevinskiy, Dmitriy - Presnyakov, Mikhail
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:00
Alekseenko, Dmytro - Kovalov, Oleksandr
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
2:05
Kozyr, Ivan - Reznichenko, Roman
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
2:10
Myrza, Anton - Zaporozhets, Dmitriy
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
2:15
Belanchik, Dmitriy - Nesterenko, Artem
Cancelado
2.15 
0.00 
1.60 
2:15
Protopopov, Vitaly - Belanchik, Dmitriy
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
2:20
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
3:1 
1.90 
0.00 
1.80 
2:25
Gordiy, Andrey - Kushnyr, Vasiliy
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
2:30
Poliakov, Serhii - Moshynskyy, Oleg
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
2:30
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
2:35
Datsenko, Andrii - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.25 
0.00 
3.60 
2:40
Kovalenko, Vyacheslav - Lebed, Dmitriy
3:2 
1.20 
0.00 
4.10 
2:45
Zapletniuk, Anatolii - Zaporozhets, Dmitriy
3:2 
1.35 
0.00 
3.00 
2:50
Troian, Andrii - Isaev, Andrey
0:3 
1.55 
0.00 
2.30 
2:55
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
3:0 
1.75 
0.00 
1.95 
3:00
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
3:05
Pyasta, Pavlo - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:05
Plush, Pavlo - Presnyakov, Mikhail
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
3:10
Kovalov, Oleksandr - Nemchenko, Denis
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
3:15
Kozyr, Ivan - Baystryuchenko, Dmitriy
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
3:20
Myrza, Anton - Tuchkevych, Volodymyr
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
3:25
Troian, Andrii - Belanchik, Dmitriy
3:0 
1.18 
0.00 
4.20 
3:30
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
3:35
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
3:40
Cherednichenko, Pavlp - Poliakov, Serhii
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
3:40
Derevinskiy, Dmitriy - Pokydko, Sergey
3:2 
2.05 
0.00 
1.70 
3:45
Veliev, Anton - Alekseenko, Dmytro
3:2 
2.90 
0.00 
1.35 
3:50
Lebed, Dmitriy - Reznichenko, Roman
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
3:55
Zapletniuk, Anatolii - Myrza, Anton
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
4:00
Protopopov, Vitaly - Isaev, Andrey
1:3 
3.20 
0.00 
1.32 
4:00
Troian, Andrii - Nesterenko, Artem
Cancelado
1.50 
0.00 
2.40 
4:05
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
4:10
Gordiy, Andrey - Danilyuk, Nazar
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
4:15
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
4:15
Plush, Pavlo - Kubrak, Serhii
1:3 
1.60 
0.00 
2.15 
4:20
Datsenko, Andrii - Kovalov, Oleksandr
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
4:25
Kozyr, Ivan - Lebed, Dmitriy
3:2 
1.25 
0.00 
3.50 
4:30
Zaporozhets, Dmitriy - Tuchkevych, Volodymyr
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
4:35
Troian, Andrii - Protopopov, Vitaly
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
4:40
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:45
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
4:50
Poliakov, Serhii - Zhuravlev, Aleksandr
3:0 
2.80 
0.00 
1.37 
4:50
Pokydko, Sergey - Presnyakov, Mikhail
3:0 
2.80 
0.00 
1.37 
4:55
Alekseenko, Dmytro - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.30 
0.00 
3.20 
5:00
Kovalenko, Vyacheslav - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.20 
0.00 
4.10 
5:10
Isaev, Andrey - Belanchik, Dmitriy
3:1 
1.32 
0.00 
3.00 
5:25
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
5:25
Plush, Pavlo - Pokydko, Sergey
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
5:30
Veliev, Anton - Nemchenko, Denis
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:35
Kozyr, Ivan - Kovalenko, Vyacheslav
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
5:45
Protopopov, Vitaly - Nesterenko, Artem
Cancelado
1.55 
0.00 
2.25 
6:00
Cherednichenko, Pavlp - Moshynskyy, Oleg
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
6:00
Derevinskiy, Dmitriy - Kubrak, Serhii
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
6:05
Datsenko, Andrii - Alekseenko, Dmytro
3:2 
2.30 
0.00 
1.55 
6:10
Baystryuchenko, Dmitriy - Reznichenko, Roman
3:1 
1.37 
0.00 
2.80 
6:20
Troian, Andrii - Belanchik, Dmitriy
3:1 
1.15 
0.00 
4.70 
6:25
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
6:35
Pyasta, Pavlo - Cherednichenko, Pavlp
2:3 
2.00 
0.00 
1.75 
6:35
Plush, Pavlo - Derevinskiy, Dmitriy
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
6:40
Veliev, Anton - Kovalov, Oleksandr
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
6:55
Nesterenko, Artem - Isaev, Andrey
Cancelado
2.50 
0.00 
1.47 
7:00
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
7:10
Moshynskyy, Oleg - Zhuravlev, Aleksandr
0:3 
2.70 
0.00 
1.40 
7:10
Kubrak, Serhii - Presnyakov, Mikhail
3:2 
2.30 
0.00 
1.55 
7:15
Sukovatiy, Igor - Nemchenko, Denis
3:2 
2.60 
0.00 
1.42 
7:35
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
7:50
Datsenko, Andrii - Veliev, Anton
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
8:10
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
8:15
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
8:25
Alekseenko, Dmytro - Nemchenko, Denis
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
8:35
Kovalchuk, Ruslan - Marchuk, Mykhailo
3:0 
1.18 
0.00 
4.20 
8:40
Shvidkiy, Vadim - Gnatyuk Andrey
2:3 
2.80 
0.00 
1.40 
8:50
Pinchuk, Roman - Nykyforuk, Stepan
2:3 
3.40 
0.00 
1.27 
8:55
Spartak, Abalmaz - Grushko, Vadim
3:1 
2.15 
0.00 
1.60 
9:00
Kovalov, Oleksandr - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
9:10
Mikluha, Oleg - Hritchenko, Anatolii
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:15
Maruschak, Vitaly - Krivenko, Vitalii
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
9:20
Formaziuk, Oleh - Trachuk, Viktor
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:25
Savenkov, Oleg - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
5.30 
0.00 
1.13 
9:30
Naida, Alexander - Khamurda, Vitaliy
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
9:35
Vovk, Vitalii - Ponomarenko, Sergey
2:3 
4.20 
0.00 
1.18 
9:45
Karpenko, Andrey - Marchuk, Mykhailo
0:3 
1.15 
0.00 
4.60 
9:50
Shvidkiy, Vadim - Krivenko, Vitalii
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:55
Kotov, Viktor - Malashevsky, Vladimir
0:3 
2.70 
0.00 
1.40 
10:00
Sinitsky, Ivan - Nykyforuk, Stepan
2:3 
1.75 
0.00 
2.00 
10:05
Butkov, Maksim - Grushko, Vadim
2:3 
4.20 
0.00 
1.18 
10:10
Kovalchuk, Nazar - Vovk, Vitalii
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
10:15
Vakulenko, Denis - Ponomarenko, Sergey
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
10:20
Kovalchuk, Ruslan - Mikluha, Oleg
3:0 
1.15 
0.00 
4.80 
10:25
Maruschak, Vitaly - Gnatyuk Andrey
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
10:30
Oliynyk, Roman - Trachuk, Viktor
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
10:35
Pinchuk, Roman - Savenkov, Oleg
2:3 
2.00 
0.00 
1.75 
10:40
Spartak, Abalmaz - Naida, Alexander
3:1 
4.70 
0.00 
1.15 
10:45
Vakulenko, Denis - Vovk, Vitalii
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
10:50
Kovalchuk, Nazar - Ponomarenko, Sergey
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
10:55
Karpenko, Andrey - Hritchenko, Anatolii
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
11:00
Shvidkiy, Vadim - Maruschak, Vitaly
2:3 
1.95 
0.00 
1.75 
11:05
Formaziuk, Oleh - Kotov, Viktor
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
11:10
Sinitsky, Ivan - Vorsulyak, Yaroslav
3:0 
1.22 
0.00 
3.90 
11:15
Butkov, Maksim - Khamurda, Vitaliy
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
11:30
Mikluha, Oleg - Marchuk, Mykhailo
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
11:35
Krivenko, Vitalii - Gnatyuk Andrey
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
11:40
Oliynyk, Roman - Malashevsky, Vladimir
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
11:45
Savenkov, Oleg - Nykyforuk, Stepan
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
11:50
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
12:05
Karpenko, Andrey - Mikluha, Oleg
3:2 
1.32 
0.00 
3.00 
12:15
Kotov, Viktor - Trachuk, Viktor
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
12:20
Sinitsky, Ivan - Savenkov, Oleg
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
12:25
Butkov, Maksim - Naida, Alexander
1:3 
4.10 
0.00 
1.20 
12:30
Vakulenko, Denis - Vovk, Vitalii
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:35
Kovalchuk, Nazar - Ponomarenko, Sergey
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
12:40
Kovalchuk, Ruslan - Hritchenko, Anatolii
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
12:45
Krivenko, Vitalii - Gnatyuk Andrey
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
12:50
Oliynyk, Roman - Kotov, Viktor
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
12:55
Pinchuk, Roman - Vorsulyak, Yaroslav
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
13:00
Spartak, Abalmaz - Khamurda, Vitaliy
2:3 
1.18 
0.00 
4.30 
13:15
Karpenko, Andrey - Kovalchuk, Ruslan
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
13:20
Maruschak, Vitaly - Gnatyuk Andrey
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
13:25
Formaziuk, Oleh - Malashevsky, Vladimir
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
13:30
Sinitsky, Ivan - Pinchuk, Roman
3:0 
1.17 
0.00 
4.30 
13:35
Butkov, Maksim - Spartak, Abalmaz
0:3 
2.80 
0.00 
1.40 
13:50
Hritchenko, Anatolii - Marchuk, Mykhailo
3:2 
1.25 
0.00 
3.60 
13:55
Krivenko, Vitalii - Shvidkiy, Vadim
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
14:00
Oliynyk, Roman - Formaziuk, Oleh
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
14:05
Vorsulyak, Yaroslav - Nykyforuk, Stepan
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
14:10
Khamurda, Vitaliy - Grushko, Vadim
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
14:30
Maruschak, Vitaly - Krivenko, Vitalii
1:3 
1.28 
0.00 
3.30 
14:35
Malashevsky, Vladimir - Trachuk, Viktor
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
15:05
Gnatyuk Andrey - Shvidkiy, Vadim
1:3 
1.40 
0.00 
2.80 
15:45
Trachuk, Viktor - Formaziuk, Oleh
3:1 
1.40 
0.00 
2.80 
16:35
Dzyabura, Aleksander - Egorov, Kirill
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
16:45
Stasiuk, Bogdan - Vashchuk, Roman
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
17:05
Chaplyanka, Anatoliy - Dzyabura, Aleksander
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
17:15
Hilitukha, Serhii - Kostiuk, Oleksandr
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
17:35
Kinash, Sergey - Egorov, Kirill
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
17:45
Tsykhotskiy, Andrey - Vashchuk, Roman
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
Terça-feira, 08.06.
Resultado
1
X
2
18:05
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
18:15
Stasiuk, Bogdan - Hilitukha, Serhii
0:3 
2.00 
0.00 
1.75 
18:35
Chaplyanka, Anatoliy - Egorov, Kirill
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
18:45
Tsykhotskiy, Andrey - Kostiuk, Oleksandr
2:3 
1.37 
0.00 
2.90 
19:05
Kinash, Sergey - Chaplyanka, Anatoliy
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
19:15
Hilitukha, Serhii - Vashchuk, Roman
3:1 
1.37 
0.00 
2.80 
19:35
Dzyabura, Aleksander - Egorov, Kirill
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
19:45
Tsykhotskiy, Andrey - Hilitukha, Serhii
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
20:05
Chaplyanka, Anatoliy - Dzyabura, Aleksander
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
20:15
Stasiuk, Bogdan - Kostiuk, Oleksandr
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
20:45
Tsykhotskiy, Andrey - Stasiuk, Bogdan
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
21:15
Kostiuk, Oleksandr - Vashchuk, Roman
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
21:35
Chaplyanka, Anatoliy - Egorov, Kirill
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
0:50
Shkurupii, Oleksandr - Molochko, Anton
2:3 
2.80 
0.00 
1.37 
0:55
Baystryuchenko, Dmitriy - Krokhmal, Vitaliy
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
1:25
Tsybulin, Sergey - Shcherbak, Denys
1:3 
1.32 
0.00 
3.00 
1:30
Khripun, Ruslan - Kryshtal, Dmytro
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
1:35
Plishilo, Volodymyr - Nikolenko, Maxim
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
1:40
Halai, Dmitry - Scherinskiy, Andrey
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
1:45
Baklykov, Valerii - Formaziuk, Oleh
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
1:50
Zenyuk, Dmitry - Aksenin, Vasyl
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
1:55
Cherednichenko, Pavlp - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
1.22 
0.00 
3.70 
1:55
Baranovskiy, Sergey - Yunchyk, Valentyn
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:00
Boiko, Serhii - Levadniy, Aleksandr
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:05
Selin, Andriy - Krokhmal, Vitaliy
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
2:10
Vital, Shaban - ?!?!Dubrovin, Dmitry
2:3 
1.37 
0.00 
2.80 
2:15
Shvidkiy, Vadim - Halai, Dmitry
2:3 
3.00 
0.00 
1.32 
2:20
Shevchuk, Oleg - Skhabovskyi, Maksym
0:3 
1.75 
0.00 
1.95 
2:25
Petryshyn, Igor - Tsolik, Petro
3:1 
2.30 
0.00 
1.55 
2:30
Maksymchuk, Igor - Poliakov, Serhii
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
2:30
Zemyancev, Sergei - Baranovskiy, Sergey
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
2:35
Shkurupii, Oleksandr - Shcherbak, Denys
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
2:40
Baystryuchenko, Dmitriy - Khripun, Ruslan
3:1 
1.22 
0.00 
3.70 
2:45
Levshin, Anatoly - Nikolenko, Maxim
3:0 
1.37 
0.00 
2.80 
2:50
Gnatyuk Andrey - Scherinskiy, Andrey
0:3 
4.80 
0.00 
1.15 
2:55
Treschetka, Mykolay - Formaziuk, Oleh
1:3 
3.00 
0.00 
1.32 
3:00
Tkachuk, Oleksii - Aksenin, Vasyl
3:2 
1.60 
0.00 
2.15 
3:05
Pyasta, Pavlo - Zhuravlev, Aleksandr
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:05
Cherevko, Roman - Yunchyk, Valentyn
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
3:10
Levadniy, Aleksandr - Molochko, Anton
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
3:15
Selin, Andriy - Kryshtal, Dmytro
3:1 
1.75 
0.00 
2.00 
3:20
Plishilo, Volodymyr - Vital, Shaban
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
3:25
Gnatyuk Andrey - Halai, Dmitry
0:3 
1.37 
0.00 
2.80 
3:30
Baklykov, Valerii - Shevchuk, Oleg
0:3 
2.90 
0.00 
1.37 
3:35
Zenyuk, Dmitry - Petryshyn, Igor
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
3:40
Cherednichenko, Pavlp - Maksymchuk, Igor
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
3:40
Cherevko, Roman - Baranovskiy, Sergey
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
3:45
Tsybulin, Sergey - Boiko, Serhii
3:2 
3.30 
0.00 
1.27 
3:50
Khripun, Ruslan - Krokhmal, Vitaliy
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
3:55
Levshin, Anatoly - ?!?!Dubrovin, Dmitry
3:1 
1.80 
0.00 
1.90 
4:00
Shvidkiy, Vadim - Scherinskiy, Andrey
1:3 
3.30 
0.00 
1.27 
4:05
Treschetka, Mykolay - Skhabovskyi, Maksym
1:3 
2.50 
0.00 
1.45 
4:10
Tkachuk, Oleksii - Tsolik, Petro
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
4:15
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
4:15
Zemyancev, Sergei - Yunchyk, Valentyn
2:3 
3.60 
0.00 
1.25 
4:20
Shkurupii, Oleksandr - Levadniy, Aleksandr
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:25
Selin, Andriy - Khripun, Ruslan
0:3 
2.50 
0.00 
1.45 
4:30
Vital, Shaban - Nikolenko, Maxim
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
4:35
Gnatyuk Andrey - Shvidkiy, Vadim
0:3 
1.40 
0.00 
2.80 
4:40
Shevchuk, Oleg - Formaziuk, Oleh
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
4:45
Petryshyn, Igor - Aksenin, Vasyl
3:2 
1.32 
0.00 
3.10 
4:50
Maksymchuk, Igor - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
4:50
Cherevko, Roman - Zemyancev, Sergei
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
4:55
Boiko, Serhii - Shcherbak, Denys
3:0 
1.40 
0.00 
2.80 
5:00
Baystryuchenko, Dmitriy - Kryshtal, Dmytro
3:1 (11:6) (10:12) (11:6) (11:5) 
1.45 
0.00 
2.40 
5:05
Levshin, Anatoly - Vital, Shaban
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
5:15
Treschetka, Mykolay - Shevchuk, Oleg
0:3 
1.95 
0.00 
1.80 
5:20
Tkachuk, Oleksii - Petryshyn, Igor
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
5:25
Pyasta, Pavlo - Maksymchuk, Igor
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
5:30
Tsybulin, Sergey - Molochko, Anton
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
5:35
Selin, Andriy - Baystryuchenko, Dmitriy
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
5:40
Plishilo, Volodymyr - ?!?!Dubrovin, Dmitry
3:2 
1.45 
0.00 
2.50 
5:50
Baklykov, Valerii - Skhabovskyi, Maksym
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
5:55
Zenyuk, Dmitry - Tsolik, Petro
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
6:00
Cherednichenko, Pavlp - Poliakov, Serhii
3:1 
1.25 
0.00 
3.50 
6:05
Shkurupii, Oleksandr - Boiko, Serhii
Cancelado
1.85 
0.00 
1.85 
6:05
Tsybulin, Sergey - Levadniy, Aleksandr
1:3 
2.15 
0.00 
1.65 
6:10
Kryshtal, Dmytro - Krokhmal, Vitaliy
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
6:15
Levshin, Anatoly - Plishilo, Volodymyr
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
6:25
Treschetka, Mykolay - Baklykov, Valerii
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
6:35
Pyasta, Pavlo - Cherednichenko, Pavlp
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
6:40
Shcherbak, Denys - Molochko, Anton
0:3 
2.25 
0.00 
1.60 
6:50
?!?!Dubrovin, Dmitry - Nikolenko, Maxim
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
7:00
Skhabovskyi, Maksym - Formaziuk, Oleh
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
7:05
Tsolik, Petro - Aksenin, Vasyl
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
7:10
Poliakov, Serhii - Zhuravlev, Aleksandr
3:2 
2.40 
0.00 
1.50 
7:15
Boiko, Serhii - Molochko, Anton
1:3 
3.00 
0.00 
1.35 
7:50
Shkurupii, Oleksandr - Tsybulin, Sergey
Cancelado
1.60 
0.00 
2.15 
7:50
Levadniy, Aleksandr - Shcherbak, Denys
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
8:35
Kurtenko, Andrey - Tkachenko, Artem
3:0 
3.40 
0.00 
1.28 
8:50
Vorsulyak, Yaroslav - Nykyforuk, Stepan
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
8:55
Derypaska, Roman - Trofimov, Nikita
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
9:10
Zaporozhets, Dmitriy - Smyk, Vasil
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
9:20
Rybachuk, Roman - Berezynskyi, Serhii
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
9:25
Faflei, Yevhenii - Sinitsky, Ivan
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
9:30
Kogut, Bogdan - Masko, Yevhen
3:0 
1.37 
0.00 
2.90 
9:40
Zakladnyi, Mykola - Brezitskiy, Aleksandr
3:0 
1.65 
0.00 
2.15 
9:45
Leonenko, Oleksandr - Tkachenko, Artem
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
9:55
Semeniuk, Illya - Rybachuk, Roman
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
10:00
Nykyforuk, Stepan - Solomianyi, Ihor
3:2 
2.30 
0.00 
1.55 
10:05
Pismenniy, Evgeniy - Trofimov, Nikita
3:0 
2.00 
0.00 
1.70 
10:15
Buryak, Borys - Zakladnyi, Mykola
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
10:20
Kurtenko, Andrey - Zaporozhets, Dmitriy
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
10:30
Tovkach, Mykola - Berezynskyi, Serhii
3:1 
3.60 
0.00 
1.25 
10:35
Faflei, Yevhenii - Vorsulyak, Yaroslav
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
10:40
Derypaska, Roman - Kogut, Bogdan
0:3 
2.90 
0.00 
1.35 
10:45
Shepel, Vasiliy - Brezitskiy, Aleksandr
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
10:50
Zakladnyi, Mykola - Yanishevskiy, Ilya
3:1 
1.17 
0.00 
4.40 
10:55
Leonenko, Oleksandr - Smyk, Vasil
3:0 
1.45 
0.00 
2.50 
11:05
Tovkach, Mykola - Rybachuk, Roman
3:2 
3.50 
0.00 
1.25 
11:10
Sinitsky, Ivan - Solomianyi, Ihor
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
11:15
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
11:20
Shepel, Vasiliy - Zakladnyi, Mykola
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
11:25
Buryak, Borys - Brezitskiy, Aleksandr
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
11:30
Zaporozhets, Dmitriy - Tkachenko, Artem
3:0 
2.50 
0.00 
1.45 
11:40
Semeniuk, Illya - Berezynskyi, Serhii
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
11:45
Faflei, Yevhenii - Nykyforuk, Stepan
Cancelado
1.65 
0.00 
2.10 
11:50
Kogut, Bogdan - Trofimov, Nikita
3:0 
1.55 
0.00 
2.40 
11:55
Shepel, Vasiliy - Buryak, Borys
3:2 
1.15 
0.00 
4.80 
12:00
Brezitskiy, Aleksandr - Yanishevskiy, Ilya
3:0 
1.28 
0.00 
3.40 
12:05
Leonenko, Oleksandr - Zaporozhets, Dmitriy
3:2 
2.05 
0.00 
1.70 
12:10
Faflei, Yevhenii - Solomianyi, Ihor
3:2 
1.65 
0.00 
2.15 
12:15
Tovkach, Mykola - Semeniuk, Illya
3:1 
2.50 
0.00 
1.45 
12:20
Vorsulyak, Yaroslav - Sinitsky, Ivan
2:3 
4.10 
0.00 
1.20 
12:25
Pismenniy, Evgeniy - Kogut, Bogdan
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
12:40
Kurtenko, Andrey - Smyk, Vasil
0:3 
1.42 
0.00 
2.70 
12:55
Vorsulyak, Yaroslav - Solomianyi, Ihor
1:3 
1.95 
0.00 
1.80 
13:00
Derypaska, Roman - Masko, Yevhen
3:2 
1.30 
0.00 
3.20 
13:15
Leonenko, Oleksandr - Kurtenko, Andrey
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
13:35
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
13:50
Smyk, Vasil - Tkachenko, Artem
2:3 
4.50 
0.00 
1.18 
14:05
Nykyforuk, Stepan - Sinitsky, Ivan
Cancelado
2.20 
0.00 
1.60 
14:10
Masko, Yevhen - Trofimov, Nikita
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
16:35
Vakulenko, Denis - Simonchuk, David
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
16:45
Demchuk, Igor - Tuchkevych, Volodymyr
2:3 
2.50 
0.00 
1.45 
17:05
Ponomarenko, Sergey - Lytvynenko, Mykola
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
17:15
Bosak, Viktor - Medvedev, Aleksandr
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
17:35
Filatov, Sergey - Simonchuk, David
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
17:45
Vashchuk, Roman - Tuchkevych, Volodymyr
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
Quarta-feira, 09.06.
Resultado
1
X
2
18:05
Vakulenko, Denis - Ponomarenko, Sergey
2:3 
3.60 
0.00 
1.25 
18:15
Demchuk, Igor - Bosak, Viktor
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
18:35
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
18:45
Vashchuk, Roman - Medvedev, Aleksandr
3:1 
1.25 
0.00 
3.50 
19:05
Ponomarenko, Sergey - Simonchuk, David
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
19:15
Bosak, Viktor - Tuchkevych, Volodymyr
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
19:35
Filatov, Sergey - Ponomarenko, Sergey
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
19:45
Vashchuk, Roman - Bosak, Viktor
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
20:05
Vakulenko, Denis - Lytvynenko, Mykola
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
20:15
Demchuk, Igor - Medvedev, Aleksandr
2:3 
1.35 
0.00 
3.00 
20:35
Filatov, Sergey - Vakulenko, Denis
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
20:45
Vashchuk, Roman - Demchuk, Igor
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
21:05
Lytvynenko, Mykola - Simonchuk, David
1:3 
1.75 
0.00 
1.95 
21:15
Medvedev, Aleksandr - Tuchkevych, Volodymyr
3:0 
3.30 
0.00 
1.28 
0:50
Levadniy, Aleksandr - Boiko, Serhii
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
0:55
Kryshtal, Dmytro - Khripun, Ruslan
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
1:25
Molochko, Anton - Shcherbak, Denys
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
1:30
Krokhmal, Vitaliy - Selin, Andriy
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
1:35
?!?!Dubrovin, Dmitry - Plishilo, Volodymyr
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
1:40
Egorov, Kirill - Korbut, Nikita
3:2 
2.15 
0.00 
1.60 
1:45
Kotik, Andrey - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
1:50
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
1:55
Redkov, Aleksandr - Zaderei, Pavlo
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
1:55
Cherevko, Roman - Baranovskiy, Sergey
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
2:00
Tsybulin, Sergey - Boiko, Serhii
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:05
Kinash, Sergey - Khripun, Ruslan
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
2:10
Nikolenko, Maxim - Levshin, Anatoly
0:3 
4.10 
0.00 
1.20 
2:15
Zazimko, Sergey - Shtukovanyi, Roman
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
2:20
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
2:25
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
2:30
Rikun, Mikhail - Redkov, Aleksandr
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:30
Yunchyk, Valentyn - Cherevko, Roman
3:1 
1.15 
0.00 
4.90 
2:35
Levadniy, Aleksandr - Molochko, Anton
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
2:40
Kryshtal, Dmytro - Krokhmal, Vitaliy
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:45
Vital, Shaban - Plishilo, Volodymyr
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
2:50
Gergelyuk, Sergei - Korbut, Nikita
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
2:55
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
3:00
Volodymyr, Maksiuta - Danilyuk, Nazar
3:2 
1.25 
0.00 
3.50 
3:05
Caryov, Uriy - Zaderei, Pavlo
0:3 
1.60 
0.00 
2.15 
3:05
Zemyancev, Sergei - Baranovskiy, Sergey
3:2 
4.70 
0.00 
1.15 
3:10
Tsybulin, Sergey - Shcherbak, Denys
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
3:15
Kinash, Sergey - Selin, Andriy
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
3:20
?!?!Dubrovin, Dmitry - Nikolenko, Maxim
0:3 
2.90 
0.00 
1.35 
3:25
Egorov, Kirill - Zazimko, Sergey
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
3:30
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
3:35
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
3:40
Caryov, Uriy - Redkov, Aleksandr
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
3:40
Zemyancev, Sergei - Cherevko, Roman
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
3:45
Molochko, Anton - Boiko, Serhii
3:2 
1.27 
0.00 
3.30 
3:50
Krokhmal, Vitaliy - Khripun, Ruslan
3:1 
2.25 
0.00 
1.60 
3:55
Vital, Shaban - Levshin, Anatoly
3:1 
1.27 
0.00 
3.40 
4:00
Gergelyuk, Sergei - Shtukovanyi, Roman
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
4:05
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:10
Volodymyr, Maksiuta - Kovalchuk, Nazar
3:0 
2.00 
0.00 
1.75 
4:15
Rikun, Mikhail - Zaderei, Pavlo
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
4:15
Yunchyk, Valentyn - Baranovskiy, Sergey
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
4:20
Tsybulin, Sergey - Molochko, Anton
1:3 
2.15 
0.00 
1.60 
4:25
Kinash, Sergey - Krokhmal, Vitaliy
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
4:30
Nikolenko, Maxim - Plishilo, Volodymyr
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
4:35
Zazimko, Sergey - Korbut, Nikita
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
4:40
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
3:2 
1.75 
0.00 
2.00 
4:45
Kushnyr, Vasiliy - Danilyuk, Nazar
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
4:50
Caryov, Uriy - Rikun, Mikhail
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
4:50
Zemyancev, Sergei - Yunchyk, Valentyn
2:3 
3.40 
0.00 
1.28 
4:55
Levadniy, Aleksandr - Shcherbak, Denys
1:3 
1.25 
0.00 
3.50 
5:00
Kryshtal, Dmytro - Selin, Andriy
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
5:05
Vital, Shaban - Nikolenko, Maxim
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
5:10
Gergelyuk, Sergei - Zazimko, Sergey
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:20
Volodymyr, Maksiuta - Kushnyr, Vasiliy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
5:30
Tsybulin, Sergey - Levadniy, Aleksandr
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
5:35
Kinash, Sergey - Kryshtal, Dmytro
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:45
Egorov, Kirill - Shtukovanyi, Roman
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
5:55
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.75 
0.00 
2.00 
6:05
Shcherbak, Denys - Boiko, Serhii
3:1 
3.20 
0.00 
1.30 
6:10
Selin, Andriy - Khripun, Ruslan
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
6:20
Gergelyuk, Sergei - Egorov, Kirill
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
6:30
Volodymyr, Maksiuta - Verbyany, Vasily
0:3 
2.00 
0.00 
1.75 
6:35
Caryov, Uriy - Zaderei, Pavlo
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
6:35
Zemyancev, Sergei - Baranovskiy, Sergey
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
6:50
Levshin, Anatoly - Plishilo, Volodymyr
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
6:55
Shtukovanyi, Roman - Korbut, Nikita
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
7:00
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
7:05
Kovalchuk, Nazar - Danilyuk, Nazar
1:3 
2.15 
0.00 
1.65 
7:10
Caryov, Uriy - Redkov, Aleksandr
0:3 
3.30 
0.00 
1.30 
7:10
Zemyancev, Sergei - Cherevko, Roman
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
7:35
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
7:45
Rikun, Mikhail - Zaderei, Pavlo
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
7:45
Yunchyk, Valentyn - Baranovskiy, Sergey
0:3 
1.35 
0.00 
3.00 
8:10
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
8:20
Caryov, Uriy - Rikun, Mikhail
2:3 
3.30 
0.00 
1.30 
8:20
Zemyancev, Sergei - Yunchyk, Valentyn
2:3 
3.00 
0.00 
1.35 
8:35
Halai, Dmitry - Molochko, Aleksey
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
8:50
Zenyuk, Andrey - Rutskiy, Sergei
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
8:55
Derypaska, Roman - Masko, Yevhen
1:3 
1.25 
0.00 
3.60 
9:10
Gudimenko, Evgeniy - Samaray, Maksym
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
9:20
Berezynskyi, Serhii - Semeniuk, Illya
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
9:25
Tsolik, Petro - Zenyuk, Andrey
0:3 
3.50 
0.00 
1.25 
9:30
Trofimov, Nikita - Derypaska, Roman
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
9:35
Zakladnyi, Mykola - Shepel, Vasiliy
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
9:40
Buryak, Borys - Yanishevskiy, Ilya
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
9:45
Scherinskiy, Andrey - Molochko, Aleksey
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
9:55
Tovkach, Mykola - Berezynskyi, Serhii
1:3 
3.50 
0.00 
1.25 
10:00
Zharskiy, Vitaliy - Rutskiy, Sergei
0:3 
1.37 
0.00 
2.90 
10:05
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
2:3 
1.40 
0.00 
2.80 
10:10
Brezitskiy, Aleksandr - Shepel, Vasiliy
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
10:15
Zakladnyi, Mykola - Buryak, Borys
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
10:20
Halai, Dmitry - Gudimenko, Evgeniy
3:0 
2.00 
0.00 
1.75 
10:30
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
1:3 
1.65 
0.00 
2.15 
10:35
Zharskiy, Vitaliy - Zenyuk, Andrey
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
10:40
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
10:45
Brezitskiy, Aleksandr - Yanishevskiy, Ilya
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
10:50
Buryak, Borys - Shepel, Vasiliy
2:3 
4.80 
0.00 
1.15 
10:55
Scherinskiy, Andrey - Samaray, Maksym
0:3 
1.47 
0.00 
2.50 
11:05
Rybachuk, Roman - Berezynskyi, Serhii
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
11:10
Tsolik, Petro - Rutskiy, Sergei
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
11:15
Trofimov, Nikita - Masko, Yevhen
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
11:20
Brezitskiy, Aleksandr - Buryak, Borys
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
11:25
Zakladnyi, Mykola - Yanishevskiy, Ilya
3:2 
1.18 
0.00 
4.60 
11:30
Gudimenko, Evgeniy - Molochko, Aleksey
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
11:40
Tovkach, Mykola - Semeniuk, Illya
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
11:45
Zharskiy, Vitaliy - Tsolik, Petro
3:1 
1.25 
0.00 
3.50 
11:50
Pismenniy, Evgeniy - Trofimov, Nikita
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
11:55
Brezitskiy, Aleksandr - Zakladnyi, Mykola
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
12:00
Yanishevskiy, Ilya - Shepel, Vasiliy
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
12:05
Scherinskiy, Andrey - Gudimenko, Evgeniy
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
12:15
Rybachuk, Roman - Tovkach, Mykola
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
12:40
Halai, Dmitry - Samaray, Maksym
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
13:05
Levshin, Vitali - Tuzhylin, Alexander
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
13:10
Melnik, Valeriy - Zakladniy, Genadiy
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
13:15
Scherinskiy, Andrey - Halai, Dmitry
3:1 
2.90 
0.00 
1.35 
13:40
Sitak, Andriy - Tuzhylin, Alexander
1:3 
1.60 
0.00 
2.25 
13:45
Levshin, Vitali - Melnik, Valeriy
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
13:50
Samaray, Maksym - Molochko, Aleksey
2:3 
2.90 
0.00 
1.37 
14:20
Melnik, Valeriy - Tuzhylin, Alexander
2:3 
4.10 
0.00 
1.20 
14:55
Levshin, Vitali - Zakladniy, Genadiy
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
15:30
Zakladniy, Genadiy - Tuzhylin, Alexander
1:3 
4.70 
0.00 
1.15 
16:35
Lytvynenko, Mykola - Filatov, Sergey
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
16:45
Naumchuk, Maxim - Treschetka, Mykolay
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
17:05
Simonchuk, David - Vakulenko, Denis
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
17:15
Formaziuk, Oleh - Michalus, Alexander
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
17:35
Ponomarenko, Sergey - Filatov, Sergey
3:2 
1.75 
0.00 
2.00 
17:45
Skhabovskyi, Maksym - Treschetka, Mykolay
1:3 
1.37 
0.00 
2.90 
Quinta-feira, 10.06.
Resultado
1
X
2
18:05
Lytvynenko, Mykola - Simonchuk, David
2:3 
2.15 
0.00 
1.60 
18:15
Naumchuk, Maxim - Formaziuk, Oleh
1:3 
3.20 
0.00 
1.30 
18:35
Ponomarenko, Sergey - Vakulenko, Denis
3:1 
1.18 
0.00 
4.20 
18:45
Skhabovskyi, Maksym - Michalus, Alexander
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
19:05
Simonchuk, David - Filatov, Sergey
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
19:15
Formaziuk, Oleh - Treschetka, Mykolay
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
19:35
Ponomarenko, Sergey - Simonchuk, David
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
19:45
Skhabovskyi, Maksym - Formaziuk, Oleh
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
20:15
Naumchuk, Maxim - Michalus, Alexander
3:0 
3.30 
0.00 
1.28 
20:35
Ponomarenko, Sergey - Lytvynenko, Mykola
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
20:45
Skhabovskyi, Maksym - Naumchuk, Maxim
1:3 
1.37 
0.00 
2.90 
21:05
Vakulenko, Denis - Filatov, Sergey
3:0 
1.55 
0.00 
2.40 
21:15
Michalus, Alexander - Treschetka, Mykolay
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
0:50
Derevinskiy, Dmitriy - Komar, Vadim
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
0:55
Kolesnik, Petr - Makarchuk, Konstantin
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
1:25
Semenets, Oleksandr - Stasevskyi, Oleh
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
1:30
Yarovoi, Oleksandr - Zaika, Bogdan
3:2 
1.40 
0.00 
2.80 
1:35
Zapletniuk, Anatolii - Volkov, Yurii
3:2 
2.15 
0.00 
1.60 
1:40
Holoborodko, Yevhenii - Egorov, Kirill
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
1:45
Tsykhotskiy, Andrey - Hilitukha, Serhii
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
1:50
Volodymyr, Maksiuta - Kovalchuk, Nazar
1:3 
1.75 
0.00 
1.95 
1:55
Bugay, Andriy - Zaderei, Pavlo
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
1:55
Rubtsov, Eduard - Grushko, Vadim
0:3 
1.20 
0.00 
4.10 
2:00
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
3:0 
1.85 
0.00 
1.90 
2:05
Vasylchuk, Pavlo - Yanishevskiy, Ilya
2:3 
3.10 
0.00 
1.32 
2:15
Korbut, Nikita - Holoborodko, Yevhenii
3:2 
1.40 
0.00 
2.80 
2:20
Vashchuk, Roman - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
2:25
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
2:30
Redkov, Aleksandr - Bugay, Andriy
1:3 
1.28 
0.00 
3.30 
2:30
Alekseenko, Dmytro - Kostyuk, Andrey
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
2:35
Derevinskiy, Dmitriy - Stasevskyi, Oleh
3:2 
1.20 
0.00 
4.00 
2:40
Kolesnik, Petr - Zaika, Bogdan
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
2:50
Zazimko, Sergey - Egorov, Kirill
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:55
Kostiuk, Oleksandr - Hilitukha, Serhii
1:3 
2.15 
0.00 
1.65 
3:00
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
3:05
Rikun, Mikhail - Zaderei, Pavlo
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
3:05
Pirvelli, Rodion - Grushko, Vadim
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
3:10
Kubrak, Serhii - Komar, Vadim
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
3:15
Yanishevskiy, Ilya - Makarchuk, Konstantin
3:2 
3.20 
0.00 
1.30 
3:25
Zazimko, Sergey - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.25 
0.00 
3.50 
3:30
Kostiuk, Oleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
3:35
Volodymyr, Maksiuta - Kushnyr, Vasiliy
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:40
Rikun, Mikhail - Bugay, Andriy
3:1 
1.30 
0.00 
3.20 
3:40
Rubtsov, Eduard - Alekseenko, Dmytro
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
3:45
Semenets, Oleksandr - Pokydko, Sergey
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
3:50
Yarovoi, Oleksandr - Vasylchuk, Pavlo
3:0 
1.15 
0.00 
4.60 
3:55
Omicinskiy, Evgeniy - Myrza, Anton
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
4:00
Korbut, Nikita - Egorov, Kirill
3:2 
1.90 
0.00 
1.85 
4:05
Vashchuk, Roman - Hilitukha, Serhii
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
4:10
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
2:3 
1.28 
0.00 
3.40 
4:15
Redkov, Aleksandr - Zaderei, Pavlo
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
4:15
Pirvelli, Rodion - Kostyuk, Andrey
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
4:20
Derevinskiy, Dmitriy - Kubrak, Serhii
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
4:25
Kolesnik, Petr - Yanishevskiy, Ilya
3:0 
1.22 
0.00 
3.70 
4:35
Zazimko, Sergey - Korbut, Nikita
1:3 
2.15 
0.00 
1.65 
4:40
Kostiuk, Oleksandr - Vashchuk, Roman
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
4:45
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
4:50
Rikun, Mikhail - Redkov, Aleksandr
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
4:50
Alekseenko, Dmytro - Grushko, Vadim
3:1 
1.30 
0.00 
3.20 
4:55
Pokydko, Sergey - Stasevskyi, Oleh
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
5:00
Vasylchuk, Pavlo - Zaika, Bogdan
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
5:05
Omicinskiy, Evgeniy - Sukhomlyn, Roman
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
5:10
Egorov, Kirill - Holoborodko, Yevhenii
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
5:15
Hilitukha, Serhii - Tsykhotskiy, Andrey
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
5:20
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
0:3 
1.65 
0.00 
2.15 
5:25
Bugay, Andriy - Zaderei, Pavlo
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
5:25
Pirvelli, Rodion - Alekseenko, Dmytro
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
5:30
Semenets, Oleksandr - Komar, Vadim
3:1 
1.60 
0.00 
2.15 
5:35
Yarovoi, Oleksandr - Makarchuk, Konstantin
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
5:40
Zapletniuk, Anatolii - Myrza, Anton
1:3 
4.10 
0.00 
1.20 
5:55
Volodymyr, Maksiuta - Gordiy, Andrey
3:0 
1.18 
0.00 
4.20 
6:00
Rubtsov, Eduard - Kostyuk, Andrey
3:0 
1.25 
0.00 
3.70 
6:05
Derevinskiy, Dmitriy - Pokydko, Sergey
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
6:10
Kolesnik, Petr - Vasylchuk, Pavlo
3:2 
1.25 
0.00 
3.50 
6:15
Omicinskiy, Evgeniy - Zapletniuk, Anatolii
3:2 
1.18 
0.00 
4.30 
6:30
Verbyany, Vasily - Volodymyr, Maksiuta
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
6:35
Pirvelli, Rodion - Rubtsov, Eduard
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
6:40
Semenets, Oleksandr - Kubrak, Serhii
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
6:45
Yarovoi, Oleksandr - Yanishevskiy, Ilya
0:3 
1.10 
0.00 
6.00 
6:50
Myrza, Anton - Volkov, Yurii
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
7:05
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
7:10
Kostyuk, Andrey - Grushko, Vadim
0:3 
1.47 
0.00 
2.50 
7:15
Stasevskyi, Oleh - Komar, Vadim
1:3 
1.60 
0.00 
2.15 
7:20
Zaika, Bogdan - Makarchuk, Konstantin
1:3 
3.20 
0.00 
1.30 
7:50
Derevinskiy, Dmitriy - Semenets, Oleksandr
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
7:55
Kolesnik, Petr - Yarovoi, Oleksandr
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
8:25
Pokydko, Sergey - Komar, Vadim
1:3 
2.15 
0.00 
1.60 
8:30
Vasylchuk, Pavlo - Makarchuk, Konstantin
3:1 
3.50 
0.00 
1.27 
8:35
Halai, Dmitry - Molochko, Aleksey
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
8:40
Isaev, Andrey - Illiushchenko, Serhii
3:2 
3.00 
0.00 
1.35 
8:50
Zenyuk, Andrey - Tsolik, Petro
3:1 
1.10 
0.00 
6.00 
8:55
Kovalov, Oleksandr - Zemyancev, Sergei
0:3 
2.80 
0.00 
1.40 
9:00
Kubrak, Serhii - Stasevskyi, Oleh
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
9:05
Yanishevskiy, Ilya - Zaika, Bogdan
1:3 
6.00 
0.00 
1.10 
9:10
Samaray, Maksym - Gudimenko, Evgeniy
3:2 
3.30 
0.00 
1.28 
9:15
Protopopov, Vitaly - Isaev, Andrey
2:3 
2.80 
0.00 
1.37 
9:20
Hritsienko, Nazar - Vahta, Dmitriy
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
9:25
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
9:30
Riabukhin, Anton - Kovalov, Oleksandr
1:3 
1.17 
0.00 
4.50 
9:45
Scherinskiy, Andrey - Molochko, Aleksey
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
9:50
Tkachenko, Artem - Illiushchenko, Serhii
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
9:55
Kotik, Andrey - Hritsienko, Nazar
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
10:00
Rutskiy, Sergei - Tsolik, Petro
3:1 
1.42 
0.00 
2.70 
10:05
Kuzyo, Levko - Zemyancev, Sergei
0:3 
1.35 
0.00 
3.00 
10:20
Halai, Dmitry - Samaray, Maksym
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
10:25
Tkachenko, Artem - Isaev, Andrey
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
10:30
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
10:35
Zenyuk, Andrey - Zharskiy, Vitaliy
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:40
Kuzyo, Levko - Kovalov, Oleksandr
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
10:45
Derevinskiy, Dmitriy - Semenets, Oleksandr
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
10:50
Kolesnik, Petr - Yanishevskiy, Ilya
3:1 
1.15 
0.00 
4.80 
10:55
Scherinskiy, Andrey - Gudimenko, Evgeniy
1:3 
1.42 
0.00 
2.70 
11:00
Protopopov, Vitaly - Illiushchenko, Serhii
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
11:05
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
11:10
Rutskiy, Sergei - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.28 
0.00 
3.40 
11:15
Riabukhin, Anton - Zemyancev, Sergei
1:3 
4.50 
0.00 
1.17 
11:30
Samaray, Maksym - Molochko, Aleksey
3:0 
3.10 
0.00 
1.32 
11:35
Tkachenko, Artem - Protopopov, Vitaly
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
11:40
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy
1:3 
2.05 
0.00 
1.65 
11:45
Zharskiy, Vitaliy - Tsolik, Petro
3:0 
1.20 
0.00 
4.10 
11:50
Kuzyo, Levko - Riabukhin, Anton
3:0 
2.15 
0.00 
1.60 
12:05
Scherinskiy, Andrey - Samaray, Maksym
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
12:15
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
12:20
Rutskiy, Sergei - Zharskiy, Vitaliy
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
12:40
Halai, Dmitry - Gudimenko, Evgeniy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
12:45
Protopopov, Vitaly - Illiushchenko, Serhii
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
12:55
Zenyuk, Andrey - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
13:15
Scherinskiy, Andrey - Halai, Dmitry
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
13:30
Rutskiy, Sergei - Zenyuk, Andrey
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
13:50
Gudimenko, Evgeniy - Molochko, Aleksey
3:0 
1.65 
0.00 
2.05 
14:05
Maksimiv, Sergey - Tsolik, Petro
2:3 
1.37 
0.00 
2.80 
14:50
Melnik, Valeriy - Levshin, Vitali
3:0 
2.15 
0.00 
1.65 
14:55
Sitak, Andriy - Kogut, Bogdan
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
15:25
Kogut, Bogdan - Levshin, Vitali
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
15:30
Sitak, Andriy - Melnik, Valeriy
3:2 
1.40 
0.00 
2.80 
16:00
Sitak, Andriy - Levshin, Vitali
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
16:05
Kogut, Bogdan - Melnik, Valeriy
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
16:45
Vatsin, Igor - Bosak, Viktor
1:3 
3.20 
0.00 
1.30 
17:15
Demchuk, Igor - Vatsin, Igor
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
17:35
Kogut, Bogdan - Levshin, Vitali
3:0 
3.10 
0.00 
1.32 
17:40
Sitak, Andriy - Melnik, Valeriy
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
17:45
Kaptanovsky, Andrey - Bosak, Viktor
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
Sexta-feira, 11.06.
Resultado
1
X
2
18:10
Kogut, Bogdan - Melnik, Valeriy
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
18:15
Kaptanovsky, Andrey - Vatsin, Igor
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
18:15
Sitak, Andriy - Levshin, Vitali
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
18:20
Lukianov, Alexey - Chupovskiy, Andriy
3:1 
1.10 
0.00 
6.00 
18:45
Demchuk, Igor - Bosak, Viktor
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
18:50
Hladkykh, Alexey - Yarovoy, Viacheslav
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
19:15
Kaptanovsky, Andrey - Demchuk, Igor
2:3 
1.75 
0.00 
2.00 
19:20
Obidnyi, Oleg - Chupovskiy, Andriy
1:3 
1.32 
0.00 
3.10 
19:45
Bosak, Viktor - Vatsin, Igor
1:3 
1.20 
0.00 
4.00 
19:50
Lukianov, Alexey - Hladkykh, Alexey
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
20:20
Obidnyi, Oleg - Yarovoy, Viacheslav
3:0 
1.20 
0.00 
4.10 
20:50
Hladkykh, Alexey - Chupovskiy, Andriy
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
21:20
Obidnyi, Oleg - Hladkykh, Alexey
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
21:50
Lukianov, Alexey - Yarovoy, Viacheslav
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
22:15
Demchuk, Igor - Kaptanovsky, Andrey
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
22:20
Obidnyi, Oleg - Lukianov, Alexey
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
22:50
Yarovoy, Viacheslav - Chupovskiy, Andriy
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
1:35
Shvidkiy, Vadim - Reznichenko, Roman
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:45
Tuchkevych, Volodymyr - Hilitukha, Serhii
0:3 
2.50 
0.00 
1.47 
1:50
Kasatyi, Aleksandr - Syniavskyi, Ihor (2001)
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
1:55
Simonchuk, David - Pismenniy, Evgeniy
3:2 
2.40 
0.00 
1.50 
1:55
Alekseenko, Dmytro - Pirvelli, Rodion
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
2:00
Prishchepa, Yevhen - Efimov, Viktor
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
2:10
Semeniuk, Illya - Shvidkiy, Vadim
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
2:20
Stasiuk, Bogdan - Kostiuk, Oleksandr
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
2:25
Kalyniuk, Dmytro - Hainovskyi, Oleksandr
2:3 
1.42 
0.00 
2.60 
2:30
?!?!Dubrovin, Dmitry - Korovychenko, Valentyn
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
2:30
Grushko, Vadim - Rubtsov, Eduard
2:3 
3.00 
0.00 
1.32 
2:35
Limonov, Anton - Oleksandr Didukh
3:0 
2.50 
0.00 
1.47 
2:45
Sidorenko, Vadim - Reznichenko, Roman
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
2:55
Tsykhotskiy, Andrey - Hilitukha, Serhii
1:3 
1.40 
0.00 
2.70 
3:00
Parahailo, Yurii - Syniavskyi, Ihor (2001)
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
3:05
Filatov, Sergey - Pismenniy, Evgeniy
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
3:05
Kostyuk, Andrey - Pirvelli, Rodion
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:10
Quadri Aruna - Tuzhylin, Alexander
3:1 
1.07 
0.00 
7.00 
3:20
Sidorenko, Vadim - Shvidkiy, Vadim
3:0 
1.32 
0.00 
3.00 
3:30
Tuchkevych, Volodymyr - Stasiuk, Bogdan
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:35
Kasatyi, Aleksandr - Kalyniuk, Dmytro
0:3 
3.00 
0.00 
1.32 
3:40
Simonchuk, David - ?!?!Dubrovin, Dmitry
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
3:40
Alekseenko, Dmytro - Grushko, Vadim
3:0 
1.28 
0.00 
3.30 
3:45
Prishchepa, Yevhen - Oleksandr Didukh
3:1 
1.42 
0.00 
2.70 
3:55
Semeniuk, Illya - Reznichenko, Roman
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
4:05
Tsykhotskiy, Andrey - Kostiuk, Oleksandr
1:3 
1.35 
0.00 
2.90 
4:10
Parahailo, Yurii - Hainovskyi, Oleksandr
0:3 
2.15 
0.00 
1.60 
4:15
Filatov, Sergey - Korovychenko, Valentyn
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
4:15
Kostyuk, Andrey - Rubtsov, Eduard
2:3 
3.70 
0.00 
1.22 
4:20
Tuzhylin, Alexander - Efimov, Viktor
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:30
Sidorenko, Vadim - Semeniuk, Illya
0:3 
1.47 
0.00 
2.50 
4:40
Stasiuk, Bogdan - Hilitukha, Serhii
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
4:45
Kalyniuk, Dmytro - Syniavskyi, Ihor (2001)
3:1 
1.35 
0.00 
2.90 
4:50
?!?!Dubrovin, Dmitry - Pismenniy, Evgeniy
3:2 
3.40 
0.00 
1.27 
4:50
Grushko, Vadim - Pirvelli, Rodion
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
4:55
Limonov, Anton - Quadri Aruna
0:3 
6.70 
0.00 
1.07 
5:15
Tsykhotskiy, Andrey - Stasiuk, Bogdan
1:3 
1.30 
0.00 
3.20 
5:20
Parahailo, Yurii - Kalyniuk, Dmytro
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
5:25
Filatov, Sergey - ?!?!Dubrovin, Dmitry
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
5:25
Kostyuk, Andrey - Grushko, Vadim
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
5:30
Prishchepa, Yevhen - Tuzhylin, Alexander
3:1 
1.22 
0.00 
3.70 
5:40
Semeniuk, Illya - Reznichenko, Roman
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
5:50
Tuchkevych, Volodymyr - Kostiuk, Oleksandr
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
5:55
Kasatyi, Aleksandr - Hainovskyi, Oleksandr
3:0 
2.60 
0.00 
1.42 
6:00
Simonchuk, David - Korovychenko, Valentyn
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
6:00
Alekseenko, Dmytro - Rubtsov, Eduard
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
6:05
Limonov, Anton - Efimov, Viktor
3:2 
2.50 
0.00 
1.47 
6:25
Tsykhotskiy, Andrey - Tuchkevych, Volodymyr
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
6:30
Parahailo, Yurii - Kasatyi, Aleksandr
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
6:35
Filatov, Sergey - Simonchuk, David
2:3 
1.60 
0.00 
2.25 
6:35
Kostyuk, Andrey - Alekseenko, Dmytro
3:0 
4.20 
0.00 
1.20 
6:40
Quadri Aruna - Oleksandr Didukh
3:0 
1.13 
0.00 
5.00 
7:00
Kostiuk, Oleksandr - Hilitukha, Serhii
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
7:05
Hainovskyi, Oleksandr - Syniavskyi, Ihor (2001)
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
7:10
Korovychenko, Valentyn - Pismenniy, Evgeniy
2:3 
3.00 
0.00 
1.35 
7:10
Rubtsov, Eduard - Pirvelli, Rodion
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
7:25
Semeniuk, Illya - Shvidkiy, Vadim
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
8:00
Sidorenko, Vadim - Semeniuk, Illya
0:3 
1.75 
0.00 
1.95 
8:35
Tkachenko, Alexander - Baklykov, Andrey
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
8:50
Ivasiv, Volodymyr - Petryshyn, Igor
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
8:55
Zemyancev, Sergei - Vakulenko, Denis
3:0 
2.80 
0.00 
1.37 
9:10
Levshin, Anatoly - Shcherbak, Denys
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
9:20
Lohosha, Dmytro - Gavrilyuk, Oleg
2:3 
3.20 
0.00 
1.30 
9:25
Vorsulyak, Yaroslav - Solomianyi, Ihor
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
9:30
Kuzyo, Levko - Zemyancev, Sergei
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
9:45
Vital, Shaban - Baklykov, Andrey
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
9:55
Tkachuk Serhiy - Oliynyk, Roman
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
10:00
Tkachuk, Oleksii - Petryshyn, Igor
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
10:05
Baranovskiy, Sergey - Vakulenko, Denis
3:0 
1.60 
0.00 
2.25 
10:20
Tkachenko, Alexander - Levshin, Anatoly
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
10:30
Khvysiuk, Andrii - Gavrilyuk, Oleg
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
10:35
Ivasiv, Volodymyr - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
1.32 
0.00 
3.10 
10:40
Baranovskiy, Sergey - Zemyancev, Sergei
1:3 
1.17 
0.00 
4.30 
10:55
Vital, Shaban - Shcherbak, Denys
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
11:05
Lohosha, Dmytro - Tkachuk Serhiy
3:2 
2.40 
0.00 
1.50 
11:10
Tkachuk, Oleksii - Solomianyi, Ihor
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
11:15
Kuzyo, Levko - Vakulenko, Denis
3:2 
2.40 
0.00 
1.55 
11:20
Kovalenko, Vyacheslav - Kolos, Maksym
3:0 
1.30 
0.00 
3.20 
11:25
Kinash, Sergey - Kozyr, Ivan
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
11:30
Levshin, Anatoly - Baklykov, Andrey
0:3 
1.28 
0.00 
3.40 
11:40
Khvysiuk, Andrii - Oliynyk, Roman
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
11:45
Vorsulyak, Yaroslav - Petryshyn, Igor
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
11:50
Baranovskiy, Sergey - Kuzyo, Levko
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
11:55
Semenets, Oleksandr - Baystryuchenko, Dmitriy
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
12:00
Kovalenko, Vyacheslav - Kozyr, Ivan
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
12:05
Vital, Shaban - Levshin, Anatoly
3:2 
1.22 
0.00 
3.70 
12:15
Tkachuk Serhiy - Gavrilyuk, Oleg
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:20
Tkachuk, Oleksii - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
12:30
Baystryuchenko, Dmitriy - Kolos, Maksym
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
12:35
Kinash, Sergey - Semenets, Oleksandr
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
12:40
Tkachenko, Alexander - Shcherbak, Denys
0:3 
1.65 
0.00 
2.15 
12:50
Khvysiuk, Andrii - Tkachuk Serhiy
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
12:55
Ivasiv, Volodymyr - Solomianyi, Ihor
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
13:05
Kovalenko, Vyacheslav - Baystryuchenko, Dmitriy
2:3 
1.18 
0.00 
4.20 
13:10
Semenets, Oleksandr - Kozyr, Ivan
1:3 
2.15 
0.00 
1.65