Arquivo de resultados: Internacional Taça TT

Ano: 2020 | 2021
< 
Semana 2 (11. - 17. Janeiro 2021)
  
Outras semanas

Internacional

Taça TT  Taça TT
Domingo, 10.01.
Resultado
1
X
2
18:30
Nykyforuk, Stepan - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
19:00
Tkachuk, Oleksii - Nykyforuk, Stepan
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
19:30
Ivasiv, Volodymyr - Tsolik, Petro
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
20:00
Tkachuk, Oleksii - Ivasiv, Volodymyr
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
20:30
Tsolik, Petro - Vorsulyak, Yaroslav
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
0:50
Ovcharenko, Maksim - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
0:55
Kubrak, Serhii - Vakarash, Roman
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
1:25
Gubarev, Ilya - Yakovenko, Anatoliy
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
1:30
Dzyabura, Aleksander - Egorov, Kirill
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
1:35
Seluchenko, Oleksandr - Krivenko, Vitalii
2:3 
1.27 
0.00 
3.40 
1:40
Dibrova, Sergey - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
1:45
Krysak, Andrey - Stasiuk, Bogdan
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:50
Syniavskyi, Ihor - Faflei, Yevhenii
0:3 
2.80 
0.00 
1.40 
1:55
Rutskiy, Sergei - Rikun, Mikhail
0:3 
1.25 
0.00 
3.60 
1:55
Telnoy, Nikolay - Horbanenko, Oleksii
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
2:00
Alekseenko, Dmytro - Skachenko, Serhii
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
2:05
Kozhenkov, Igor - Komar, Vadim
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
2:10
Baystryuchenko, Dmitriy - Kozenkov, Tymur
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
2:15
Hilitukha, Serhii - Panchenko, Bogdan (1994)
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
2:20
Kalyniuk, Dmytro - Kuravskiy, Oleg
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
2:20
Bosak, Viktor - Demchuk, Igor
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
2:30
Melnik, Valeriy - Kibka, Evgenii
1:3 
1.40 
0.00 
2.70 
2:30
Zaderei, Pavlo - Petukhov, Valery
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:35
Ovcharenko, Maksim - Yakovenko, Anatoliy
0:3 
1.50 
0.00 
2.50 
2:40
Kubrak, Serhii - Egorov, Kirill
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:45
Zinov, Nikita - Krivenko, Vitalii
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
2:50
Levchenko, Alexander - Faflei, Yevhenii
1:3 
2.15 
0.00 
1.60 
2:50
Zazimko, Sergey - Tuchkevych, Volodymyr
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
2:55
Bohdan, Zdrobylko - Stasiuk, Bogdan
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
3:05
Nikolenko, Maxim - Horbanenko, Oleksii
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
3:05
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Rikun, Mikhail
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
3:10
Skachenko, Serhii - Sukovatiy, Igor
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
3:15
Komar, Vadim - Vakarash, Roman
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:20
Seluchenko, Oleksandr - Baystryuchenko, Dmitriy
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
3:20
Syniavskyi, Ihor - Kalyniuk, Dmytro
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
3:25
Dibrova, Sergey - Hilitukha, Serhii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:30
Krysak, Andrey - Bosak, Viktor
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
3:40
Telnoy, Nikolay - Melnik, Valeriy
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
3:40
Rutskiy, Sergei - Zaderei, Pavlo
3:2 
1.60 
0.00 
2.25 
3:45
Gubarev, Ilya - Alekseenko, Dmytro
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:50
Dzyabura, Aleksander - Kozhenkov, Igor
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
3:55
Zinov, Nikita - Kozenkov, Tymur
1:3 
1.28 
0.00 
3.30 
4:00
Zazimko, Sergey - Panchenko, Bogdan (1994)
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
4:05
Bohdan, Zdrobylko - Demchuk, Igor
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
4:10
Levchenko, Alexander - Kuravskiy, Oleg
3:2 
1.42 
0.00 
2.70 
4:15
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Petukhov, Valery
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
4:15
Nikolenko, Maxim - Kibka, Evgenii
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
4:20
Ovcharenko, Maksim - Skachenko, Serhii
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
4:25
Kubrak, Serhii - Komar, Vadim
2:3 
2.70 
0.00 
1.42 
4:30
Baystryuchenko, Dmitriy - Krivenko, Vitalii
3:2 
2.90 
0.00 
1.35 
4:35
Hilitukha, Serhii - Tuchkevych, Volodymyr
0:3 
1.37 
0.00 
2.90 
4:40
Bosak, Viktor - Stasiuk, Bogdan
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
4:45
Kalyniuk, Dmytro - Faflei, Yevhenii
2:3 
1.25 
0.00 
3.70 
4:50
Melnik, Valeriy - Horbanenko, Oleksii
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
4:50
Zaderei, Pavlo - Rikun, Mikhail
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
4:55
Alekseenko, Dmytro - Yakovenko, Anatoliy
1:3 
1.65 
0.00 
2.15 
5:00
Kozhenkov, Igor - Egorov, Kirill
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
5:05
Zinov, Nikita - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.20 
0.00 
4.20 
5:10
Zazimko, Sergey - Hilitukha, Serhii
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
5:15
Bohdan, Zdrobylko - Bosak, Viktor
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
5:20
Levchenko, Alexander - Kalyniuk, Dmytro
3:0 
2.00 
0.00 
1.70 
5:25
Nikolenko, Maxim - Melnik, Valeriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
5:25
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Zaderei, Pavlo
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
5:30
Gubarev, Ilya - Sukovatiy, Igor
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
5:35
Dzyabura, Aleksander - Vakarash, Roman
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
5:40
Seluchenko, Oleksandr - Kozenkov, Tymur
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
5:45
Dibrova, Sergey - Panchenko, Bogdan (1994)
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:50
Krysak, Andrey - Demchuk, Igor
2:3 
1.37 
0.00 
2.80 
5:55
Syniavskyi, Ihor - Kuravskiy, Oleg
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
6:00
Telnoy, Nikolay - Kibka, Evgenii
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
6:00
Rutskiy, Sergei - Petukhov, Valery
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
6:05
Ovcharenko, Maksim - Alekseenko, Dmytro
3:0 
2.15 
0.00 
1.60 
6:10
Kubrak, Serhii - Kozhenkov, Igor
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
6:15
Zinov, Nikita - Seluchenko, Oleksandr
3:0 
1.37 
0.00 
2.80 
6:20
Zazimko, Sergey - Dibrova, Sergey
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
6:25
Bohdan, Zdrobylko - Krysak, Andrey
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
6:30
Levchenko, Alexander - Syniavskyi, Ihor
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
6:35
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Rutskiy, Sergei
3:2 
1.32 
0.00 
3.10 
6:35
Nikolenko, Maxim - Telnoy, Nikolay
0:3 
4.10 
0.00 
1.20 
6:40
Gubarev, Ilya - Skachenko, Serhii
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
6:45
Dzyabura, Aleksander - Komar, Vadim
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
6:50
Kozenkov, Tymur - Krivenko, Vitalii
0:3 
1.80 
0.00 
1.95 
6:55
Panchenko, Bogdan (1994) - Tuchkevych, Volodymyr
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
7:00
Demchuk, Igor - Stasiuk, Bogdan
3:1 
2.90 
0.00 
1.37 
7:05
Kuravskiy, Oleg - Faflei, Yevhenii
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
7:10
Petukhov, Valery - Rikun, Mikhail
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
7:10
Kibka, Evgenii - Horbanenko, Oleksii
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
7:15
Yakovenko, Anatoliy - Sukovatiy, Igor
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
7:20
Egorov, Kirill - Vakarash, Roman
0:3 
1.45 
0.00 
2.60 
7:50
Ovcharenko, Maksim - Gubarev, Ilya
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
7:55
Kubrak, Serhii - Dzyabura, Aleksander
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
8:25
Alekseenko, Dmytro - Sukovatiy, Igor
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
8:30
Kozhenkov, Igor - Vakarash, Roman
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
8:50
Kovalchuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
8:55
Khamurda, Vitaliy - Solovey, Vitaliy
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:00
Skachenko, Serhii - Yakovenko, Anatoliy
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
9:05
Komar, Vadim - Egorov, Kirill
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
9:15
Tsyhanenko, Vladimir - Myrza, Anton
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:20
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
9:25
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
9:30
Derevinskiy, Dmitriy - Pokydko, Sergey
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
9:35
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
3:2 
3.70 
0.00 
1.25 
9:40
Grebeniuk, Andrii - May, Ivan
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
9:50
Miniailo, Yehor - Guchok, Andrey
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
9:55
Hritsienko, Nazar - Mosuk, Nazar
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
10:00
Danilyuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr
2:3 
1.27 
0.00 
3.50 
10:05
Telyugin, Zakhar - Solovey, Vitaliy
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
10:10
May, Ivan - Tuzhylin, Alexander
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
10:15
Grebeniuk, Andrii - Kogut, Bogdan
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
10:25
Holoborodko, Yevhenii - Tsyhanenko, Vladimir
0:3 
2.00 
0.00 
1.75 
10:30
Didukh, Viktor - Kotik, Andrey
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
10:35
Kovalchuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
10:40
Khamurda, Vitaliy - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
10:45
May, Ivan - Kogut, Bogdan
3:0 
3.00 
0.00 
1.35 
10:50
Grebeniuk, Andrii - Tuzhylin, Alexander
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
11:00
Miniailo, Yehor - Myrza, Anton
2:3 
3.00 
0.00 
1.35 
11:05
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
11:10
Danilyuk, Nazar - Gordiy, Andrey
3:2 
1.25 
0.00 
3.60 
11:15
Telyugin, Zakhar - Pokydko, Sergey
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
11:35
Tsyhanenko, Vladimir - Guchok, Andrey
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
11:40
Didukh, Viktor - Mosuk, Nazar
3:0 
1.25 
0.00 
3.70 
11:45
Kushnyr, Vasiliy - Plishilo, Volodymyr
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
11:50
Derevinskiy, Dmitriy - Solovey, Vitaliy
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
12:10
Miniailo, Yehor - Tsyhanenko, Vladimir
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
12:15
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
12:20
Danilyuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
12:25
Telyugin, Zakhar - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
12:45
Holoborodko, Yevhenii - Myrza, Anton
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
12:50
Didukh, Viktor - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
12:55
Kovalchuk, Nazar - Gordiy, Andrey
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
13:00
Khamurda, Vitaliy - Pokydko, Sergey
3:1 
3.50 
0.00 
1.27 
13:05
Ivanica, Yaroslav - Brezitskiy, Aleksandr
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
13:10
Pugach, Prokhor - Zhuravlov, Maksym
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
13:20
Miniailo, Yehor - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
13:25
Nechyporuk, Vadym - Mosuk, Nazar
1:3 
1.20 
0.00 
4.10 
13:30
Danilyuk, Nazar - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
13:35
Telyugin, Zakhar - Khamurda, Vitaliy
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
13:40
Tiutiunnik, Aleksei - Brezitskiy, Aleksandr
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
13:45
Ivanica, Yaroslav - Pugach, Prokhor
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
13:55
Myrza, Anton - Guchok, Andrey
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
14:00
Didukh, Viktor - Nechyporuk, Vadym
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
14:05
Gordiy, Andrey - Plishilo, Volodymyr
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
14:10
Pokydko, Sergey - Solovey, Vitaliy
3:2 
2.50 
0.00 
1.50 
14:15
Tiutiunnik, Aleksei - Zhuravlov, Maksym
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
14:20
Pugach, Prokhor - Brezitskiy, Aleksandr
2:3 
3.00 
0.00 
1.35 
14:35
Mosuk, Nazar - Kotik, Andrey
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
14:50
Tiutiunnik, Aleksei - Pugach, Prokhor
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
14:55
Ivanica, Yaroslav - Zhuravlov, Maksym
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
15:25
Tiutiunnik, Aleksei - Ivanica, Yaroslav
3:1 
1.55 
0.00 
2.40 
15:30
Zhuravlov, Maksym - Brezitskiy, Aleksandr
0:3 
2.70 
0.00 
1.40 
16:35
Yanishevskiy, Ilya - Vasylchuk, Pavlo
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
16:45
Pinchuk, Vitaly - Kuharchuk, Aleksandr
0:3 
2.80 
0.00 
1.40 
17:05
Volokhov, Vladislav - Kuznetsov, Ihor
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
17:15
Tsykhotskiy, Andrey - Pinchuk, Vitaly
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
17:45
Kostiuk, Oleksandr - Kuharchuk, Aleksandr
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
Segunda-feira, 11.01.
Resultado
1
X
2
18:00
Nykyforuk, Stepan - Aksenin, Vasyl
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
18:05
Yanishevskiy, Ilya - Volokhov, Vladislav
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
18:15
Kostiuk, Oleksandr - Pinchuk, Vitaly
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
18:45
Tsykhotskiy, Andrey - Kuharchuk, Aleksandr
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
19:00
Kolos, Yuriy - Aksenin, Vasyl
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
19:05
Volokhov, Vladislav - Vasylchuk, Pavlo
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
19:15
Kostiuk, Oleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 
3.00 
0.00 
1.35 
19:30
Nykyforuk, Stepan - Tsolik, Petro
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
20:00
Kolos, Yuriy - Vorsulyak, Yaroslav
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
20:05
Yanishevskiy, Ilya - Kuznetsov, Ihor
3:2 
2.90 
0.00 
1.35 
20:30
Tsolik, Petro - Aksenin, Vasyl
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
21:00
Kolos, Yuriy - Tsolik, Petro
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
21:05
Kuznetsov, Ihor - Vasylchuk, Pavlo
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
21:30
Nykyforuk, Stepan - Vorsulyak, Yaroslav
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
22:00
Kolos, Yuriy - Nykyforuk, Stepan
3:0 
2.50 
0.00 
1.50 
22:15
Tsykhotskiy, Andrey - Pinchuk, Vitaly
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
22:30
Vorsulyak, Yaroslav - Aksenin, Vasyl
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
0:50
Sukovatiy, Igor - Ovcharenko, Maksim
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
0:55
Kinash, Sergey - Egorov, Kirill
3:1 
2.60 
0.00 
1.42 
1:25
Skachenko, Serhii - Yakovenko, Anatoliy
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
1:30
Komar, Vadim - Vakarash, Roman
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
1:35
Hilitukha, Serhii - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
1:40
Illiushchenko, Serhii - Belanchik, Dmitriy
3:1 
1.22 
0.00 
3.90 
1:45
Chyzh, Pavlo - Khvysiuk, Andrii
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
1:50
Zenyuk, Dmitry - Bedriychuk, Viktor
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:55
Rutskiy, Sergei - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
1:55
Kibka, Evgenii - Horbanenko, Oleksii
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:00
Alekseenko, Dmytro - Gubarev, Ilya
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
2:05
Kubrak, Serhii - Dzyabura, Aleksander
3:0 
1.95 
0.00 
1.80 
2:10
Panchenko, Bogdan (1994) - Ivanchatenko, Vladislav
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
2:15
Vadim, Paukov - Parhomenko, Vadim
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
2:20
Guchok, Andrey - Vashchuk, Roman
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
2:25
Sheshurak, Lubomir - Tatarinov, Valeriy
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
2:30
Petukhov, Valery - Zaderei, Pavlo
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
2:30
Melnik, Valeriy - Nikolenko, Maxim
3:0 
1.40 
0.00 
2.80 
2:35
Sukovatiy, Igor - Yakovenko, Anatoliy
2:3 
1.45 
0.00 
2.50 
2:40
Kinash, Sergey - Vakarash, Roman
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
2:45
Zazimko, Sergey - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
2:50
Nesterenko, Artem - Belanchik, Dmitriy
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:55
Lohosha, Dmytro - Khvysiuk, Andrii
1:3 
3.90 
0.00 
1.22 
3:00
Kuzmenko, Grigoriy - Bedriychuk, Viktor
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:05
Rikun, Mikhail - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
3:05
Telnoy, Nikolay - Horbanenko, Oleksii
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:10
Gubarev, Ilya - Ovcharenko, Maksim
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
3:15
Dzyabura, Aleksander - Egorov, Kirill
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:20
Hilitukha, Serhii - Panchenko, Bogdan (1994)
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
3:25
Illiushchenko, Serhii - Vadim, Paukov
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
3:30
Chyzh, Pavlo - Guchok, Andrey
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
3:35
Zenyuk, Dmitry - Sheshurak, Lubomir
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
3:40
Rutskiy, Sergei - Petukhov, Valery
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
3:40
Kibka, Evgenii - Melnik, Valeriy
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
3:45
Skachenko, Serhii - Alekseenko, Dmytro
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:50
Komar, Vadim - Kubrak, Serhii
3:2 
1.42 
0.00 
2.70 
3:55
Zazimko, Sergey - Ivanchatenko, Vladislav
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
4:00
Nesterenko, Artem - Parhomenko, Vadim
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
4:05
Lohosha, Dmytro - Vashchuk, Roman
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
4:10
Kuzmenko, Grigoriy - Tatarinov, Valeriy
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
4:15
Rikun, Mikhail - Zaderei, Pavlo
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
4:15
Telnoy, Nikolay - Nikolenko, Maxim
2:3 
1.17 
0.00 
4.30 
4:20
Sukovatiy, Igor - Gubarev, Ilya
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
4:25
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander
2:3 
1.50 
0.00 
2.50 
4:30
Panchenko, Bogdan (1994) - Tuchkevych, Volodymyr
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
4:35
Vadim, Paukov - Belanchik, Dmitriy
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
4:40
Guchok, Andrey - Khvysiuk, Andrii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
4:45
Sheshurak, Lubomir - Bedriychuk, Viktor
0:3 
1.42 
0.00 
2.60 
4:50
Petukhov, Valery - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:2 
1.90 
0.00 
1.85 
4:50
Melnik, Valeriy - Horbanenko, Oleksii
2:3 
1.42 
0.00 
2.60 
4:55
Alekseenko, Dmytro - Yakovenko, Anatoliy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
5:00
Kubrak, Serhii - Vakarash, Roman
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
5:05
Zazimko, Sergey - Panchenko, Bogdan (1994)
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
5:10
Nesterenko, Artem - Vadim, Paukov
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
5:15
Lohosha, Dmytro - Guchok, Andrey
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
5:20
Kuzmenko, Grigoriy - Sheshurak, Lubomir
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
5:25
Rikun, Mikhail - Petukhov, Valery
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
5:25
Telnoy, Nikolay - Melnik, Valeriy
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
5:30
Skachenko, Serhii - Ovcharenko, Maksim
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
5:35
Komar, Vadim - Egorov, Kirill
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
5:40
Hilitukha, Serhii - Ivanchatenko, Vladislav
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
5:45
Illiushchenko, Serhii - Parhomenko, Vadim
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
5:50
Chyzh, Pavlo - Vashchuk, Roman
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
5:55
Zenyuk, Dmitry - Tatarinov, Valeriy
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
6:00
Rutskiy, Sergei - Zaderei, Pavlo
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
6:00
Kibka, Evgenii - Nikolenko, Maxim
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
6:05
Sukovatiy, Igor - Alekseenko, Dmytro
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
6:10
Kinash, Sergey - Kubrak, Serhii
3:1 
1.32 
0.00 
3.00 
6:15
Zazimko, Sergey - Hilitukha, Serhii
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
6:20
Nesterenko, Artem - Illiushchenko, Serhii
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
6:25
Lohosha, Dmytro - Chyzh, Pavlo
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
6:30
Kuzmenko, Grigoriy - Zenyuk, Dmitry
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
6:35
Rikun, Mikhail - Rutskiy, Sergei
3:0 
2.90 
0.00 
1.35 
6:35
Telnoy, Nikolay - Kibka, Evgenii
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
6:40
Skachenko, Serhii - Gubarev, Ilya
2:3 
1.80 
0.00 
1.95 
6:45
Komar, Vadim - Dzyabura, Aleksander
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
6:50
Ivanchatenko, Vladislav - Tuchkevych, Volodymyr
3:2 
1.20 
0.00 
4.00 
6:55
Parhomenko, Vadim - Belanchik, Dmitriy
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
7:00
Vashchuk, Roman - Khvysiuk, Andrii
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
7:05
Tatarinov, Valeriy - Bedriychuk, Viktor
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
7:10
Zaderei, Pavlo - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
7:10
Nikolenko, Maxim - Horbanenko, Oleksii
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
7:15
Yakovenko, Anatoliy - Ovcharenko, Maksim
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
7:20
Vakarash, Roman - Egorov, Kirill
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
7:50
Sukovatiy, Igor - Skachenko, Serhii
3:2 
1.95 
0.00 
1.80 
7:55
Kinash, Sergey - Komar, Vadim
2:3 
1.65 
0.00 
2.05 
8:25
Alekseenko, Dmytro - Ovcharenko, Maksim
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
8:30
Kubrak, Serhii - Egorov, Kirill
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
8:35
Halai, Dmitry - Shvidkiy, Vadim
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
8:50
Sidorak, Nazariy - Zharskiy, Vitaliy
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
8:55
Pokydko, Sergey - Khamurda, Vitaliy
3:1 
1.35 
0.00 
2.90 
9:00
Gubarev, Ilya - Yakovenko, Anatoliy
3:2 
2.05 
0.00 
1.70 
9:05
Dzyabura, Aleksander - Vakarash, Roman
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
9:10
Pidleteichuk, Petro - Mykytiuk, Maksym
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
9:20
Kotik, Andrey - Mosuk, Nazar
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
9:25
Haievyi, Nazarii - Zenyuk, Andrey
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
9:30
Telyugin, Zakhar - Derevinskiy, Dmitriy
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
9:35
Grebeniuk, Andrii - Kogut, Bogdan
3:2 
1.40 
0.00 
2.80 
9:45
Uchen, Mykola - Shvidkiy, Vadim
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
9:55
Didukh, Viktor - Nechyporuk, Vadym
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
10:00
Maksimiv, Sergey - Zharskiy, Vitaliy
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
10:05
Solovey, Vitaliy - Khamurda, Vitaliy
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:10
May, Ivan - Kogut, Bogdan
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
10:15
Tuzhylin, Alexander - Grebeniuk, Andrii
3:2 
1.32 
0.00 
3.00 
10:20
Halai, Dmitry - Pidleteichuk, Petro
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
10:30
Hritsienko, Nazar - Mosuk, Nazar
3:0 
1.28 
0.00 
3.40 
10:35
Sidorak, Nazariy - Haievyi, Nazarii
3:2 
3.00 
0.00 
1.32 
10:40
Pokydko, Sergey - Telyugin, Zakhar
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
10:45
May, Ivan - Grebeniuk, Andrii
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
10:50
Tuzhylin, Alexander - Kogut, Bogdan
3:0 
1.37 
0.00 
2.90 
10:55
Uchen, Mykola - Mykytiuk, Maksym
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
11:05
Kotik, Andrey - Didukh, Viktor
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
11:10
Maksimiv, Sergey - Zenyuk, Andrey
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
11:15
Solovey, Vitaliy - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
11:25
Tuzhylin, Alexander - May, Ivan
3:0 
1.18 
0.00 
4.60 
11:30
Pidleteichuk, Petro - Shvidkiy, Vadim
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
11:40
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
11:45
Haievyi, Nazarii - Zharskiy, Vitaliy
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
11:50
Telyugin, Zakhar - Khamurda, Vitaliy
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
12:05
Uchen, Mykola - Pidleteichuk, Petro
1:3 
3.20 
0.00 
1.30 
12:15
Didukh, Viktor - Mosuk, Nazar
3:1 
1.20 
0.00 
4.10 
12:20
Maksimiv, Sergey - Haievyi, Nazarii
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
12:25
Solovey, Vitaliy - Telyugin, Zakhar
3:1 
1.80 
0.00 
1.90 
12:40
Halai, Dmitry - Mykytiuk, Maksym
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
12:50
Hritsienko, Nazar - Didukh, Viktor
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:55
Sidorak, Nazariy - Zenyuk, Andrey
2:3 
3.60 
0.00 
1.25 
13:00
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
13:05
Vasylchuk, Pavlo - Shchytka, Oleksandr
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
13:10
Harenko, Stanislav - Obidnyi, Oleg
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
13:15
Uchen, Mykola - Halai, Dmitry
1:3 
3.30 
0.00 
1.30 
13:25
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
13:30
Maksimiv, Sergey - Sidorak, Nazariy
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
13:35
Solovey, Vitaliy - Pokydko, Sergey
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
13:40
Yanishevskiy, Ilya - Shchytka, Oleksandr
3:0 
1.55 
0.00 
2.40 
13:45
Vasylchuk, Pavlo - Harenko, Stanislav
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
13:50
Mykytiuk, Maksym - Shvidkiy, Vadim
3:1 
2.80 
0.00 
1.37 
14:00
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
14:05
Zenyuk, Andrey - Zharskiy, Vitaliy
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
14:10
Derevinskiy, Dmitriy - Khamurda, Vitaliy
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
14:15
Yanishevskiy, Ilya - Obidnyi, Oleg
3:0 
1.30 
0.00 
3.20 
14:20
Harenko, Stanislav - Shchytka, Oleksandr
2:3 
1.22 
0.00 
3.80 
14:35
Nechyporuk, Vadym - Mosuk, Nazar
3:1 
1.32 
0.00 
3.00 
14:50
Yanishevskiy, Ilya - Harenko, Stanislav
3:2 
2.80 
0.00 
1.37 
14:55
Vasylchuk, Pavlo - Obidnyi, Oleg
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
15:25
Yanishevskiy, Ilya - Vasylchuk, Pavlo
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
15:30
Obidnyi, Oleg - Shchytka, Oleksandr
3:2 
3.60 
0.00 
1.25 
16:45
Gavrilyuk, Oleg - Trachuk, Viktor
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
17:15
Kotov, Viktor - Prokhoruk, Iurii
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
17:45
Malashevsky, Vladimir - Trachuk, Viktor
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
Terça-feira, 12.01.
Resultado
1
X
2
18:15
Gavrilyuk, Oleg - Kotov, Viktor
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
18:45
Malashevsky, Vladimir - Prokhoruk, Iurii
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
19:15
Kotov, Viktor - Trachuk, Viktor
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
19:35
Kolesnik, Petr - Zhuravlov, Maksym
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
19:45
Malashevsky, Vladimir - Kotov, Viktor
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
20:05
Volokhov, Vladislav - Kolesnik, Petr
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
20:15
Gavrilyuk, Oleg - Prokhoruk, Iurii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
20:35
Yarovoi, Oleksandr - Zhuravlov, Maksym
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
20:45
Malashevsky, Vladimir - Gavrilyuk, Oleg
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
21:05
Yarovoi, Oleksandr - Kolesnik, Petr
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
21:15
Prokhoruk, Iurii - Trachuk, Viktor
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
21:35
Volokhov, Vladislav - Zhuravlov, Maksym
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
22:05
Yarovoi, Oleksandr - Volokhov, Vladislav
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
0:50
Vovk, Vitalii - Vakulin, Artem
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
0:55
Kozyr, Ivan - Metla, Alexey
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
1:25
Kovalov, Oleksandr - Vakulenko, Denis
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
1:30
Smetenko, Vadim - Lebed, Dmitriy
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
1:35
Pismenniy, Evgeniy - Molochko, Anton
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:40
Illiushchenko, Serhii - Belanchik, Dmitriy
2:3 
1.22 
0.00 
3.90 
1:45
Tuchkevych, Volodymyr - Kuharchuk, Aleksandr
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
1:50
Sheshurak, Lubomir - Kuzmenko, Grigoriy
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
1:55
Moshynskyy, Oleg - Omelchuk, Bogdan
3:2 
2.80 
0.00 
1.40 
1:55
Baranovskiy, Sergey - Trofimov, Nikita
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
2:00
Shcherbak, Denys - Riabukhin, Anton
2:3 
1.25 
0.00 
3.50 
2:05
Baystryuchenko, Dmitriy - Chaplyanka, Anatoliy
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
2:10
Tkachenko, Alexander - Drobov, Dmytro
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
2:15
Vadim, Paukov - Nesterenko, Artem
2:3 
1.42 
0.00 
2.70 
2:20
Dygalevych, Dmytro - Tsykhotskiy, Andrey
2:3 
1.95 
0.00 
1.75 
2:25
Zenyuk, Dmitry - Tatarinov, Valeriy
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:30
Zhuravlev, Aleksandr - Moshynskyy, Oleg
0:3 
1.35 
0.00 
3.00 
2:30
Gaponov, Aleksey - Derypaska, Roman
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:35
Vovk, Vitalii - Vakulenko, Denis
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
2:40
Kozyr, Ivan - Lebed, Dmitriy
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
2:45
Verbyany, Vasily - Molochko, Anton
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:50
Parhomenko, Vadim - Belanchik, Dmitriy
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:55
Hilitukha, Serhii - Kuharchuk, Aleksandr
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
3:00
Bedriychuk, Viktor - Kuzmenko, Grigoriy
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
3:05
Pyasta, Pavlo - Omelchuk, Bogdan
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
3:05
Masko, Yevhen - Trofimov, Nikita
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
3:10
Riabukhin, Anton - Vakulin, Artem
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
3:15
Chaplyanka, Anatoliy - Metla, Alexey
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
3:20
Pismenniy, Evgeniy - Tkachenko, Alexander
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
3:25
Illiushchenko, Serhii - Vadim, Paukov
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:30
Tuchkevych, Volodymyr - Dygalevych, Dmytro
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:35
Sheshurak, Lubomir - Zenyuk, Dmitry
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
3:40
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:40
Baranovskiy, Sergey - Gaponov, Aleksey
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
3:45
Kovalov, Oleksandr - Shcherbak, Denys
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
3:50
Smetenko, Vadim - Baystryuchenko, Dmitriy
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
3:55
Verbyany, Vasily - Drobov, Dmytro
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
4:00
Parhomenko, Vadim - Nesterenko, Artem
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:05
Hilitukha, Serhii - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
4:10
Bedriychuk, Viktor - Tatarinov, Valeriy
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
4:15
Zhuravlev, Aleksandr - Omelchuk, Bogdan
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:15
Masko, Yevhen - Derypaska, Roman
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
4:20
Vovk, Vitalii - Riabukhin, Anton
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
4:25
Kozyr, Ivan - Chaplyanka, Anatoliy
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
4:30
Tkachenko, Alexander - Molochko, Anton
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
4:35
Vadim, Paukov - Belanchik, Dmitriy
2:3 
1.47 
0.00 
2.50 
4:40
Dygalevych, Dmytro - Kuharchuk, Aleksandr
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
4:45
Zenyuk, Dmitry - Kuzmenko, Grigoriy
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
4:50
Pyasta, Pavlo - Zhuravlev, Aleksandr
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
4:50
Gaponov, Aleksey - Trofimov, Nikita
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
4:55
Shcherbak, Denys - Vakulenko, Denis
3:0 
1.25 
0.00 
3.70 
5:00
Baystryuchenko, Dmitriy - Lebed, Dmitriy
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
5:05
Verbyany, Vasily - Tkachenko, Alexander
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
5:10
Parhomenko, Vadim - Vadim, Paukov
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
5:15
Hilitukha, Serhii - Dygalevych, Dmytro
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
5:20
Bedriychuk, Viktor - Zenyuk, Dmitry
1:3 
1.28 
0.00 
3.40 
5:25
Masko, Yevhen - Gaponov, Aleksey
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
5:30
Kovalov, Oleksandr - Vakulin, Artem
3:0 
2.70 
0.00 
1.40 
5:35
Smetenko, Vadim - Metla, Alexey
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
5:40
Pismenniy, Evgeniy - Drobov, Dmytro
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
5:45
Illiushchenko, Serhii - Nesterenko, Artem
1:3 
1.75 
0.00 
1.95 
5:50
Tuchkevych, Volodymyr - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
5:55
Sheshurak, Lubomir - Tatarinov, Valeriy
1:3 
1.80 
0.00 
1.95 
6:00
Baranovskiy, Sergey - Derypaska, Roman
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
6:05
Vovk, Vitalii - Shcherbak, Denys
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
6:10
Kozyr, Ivan - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
6:15
Verbyany, Vasily - Pismenniy, Evgeniy
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
6:20
Parhomenko, Vadim - Illiushchenko, Serhii
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
6:25
Hilitukha, Serhii - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
6:30
Bedriychuk, Viktor - Sheshurak, Lubomir
2:3 
1.60 
0.00 
2.25 
6:35
Masko, Yevhen - Baranovskiy, Sergey
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
6:40
Kovalov, Oleksandr - Riabukhin, Anton
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
6:45
Smetenko, Vadim - Chaplyanka, Anatoliy
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
6:50
Drobov, Dmytro - Molochko, Anton
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
6:55
Nesterenko, Artem - Belanchik, Dmitriy
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
7:00
Tsykhotskiy, Andrey - Kuharchuk, Aleksandr
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
7:05
Tatarinov, Valeriy - Kuzmenko, Grigoriy
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
7:10
Derypaska, Roman - Trofimov, Nikita
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
7:15
Vakulenko, Denis - Vakulin, Artem
3:2 
3.40 
0.00 
1.27 
7:20
Lebed, Dmitriy - Metla, Alexey
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
7:50
Vovk, Vitalii - Kovalov, Oleksandr
3:0 
1.45 
0.00 
2.50 
7:55
Kozyr, Ivan - Smetenko, Vadim
2:3 
1.35 
0.00 
2.90 
8:25
Shcherbak, Denys - Vakulin, Artem
1:3 
1.32 
0.00 
3.00 
8:30
Baystryuchenko, Dmitriy - Metla, Alexey
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
8:35
Halai, Dmitry - Mykytiuk, Maksym
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
8:40
Miniailo, Yehor - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.50 
0.00 
2.50 
8:50
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
8:55
Zaychenko, Valentin - Presnyakov, Mikhail
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
9:00
Riabukhin, Anton - Vakulenko, Denis
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
9:05
Chaplyanka, Anatoliy - Lebed, Dmitriy
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:10
Pidleteichuk, Petro - Shvidkiy, Vadim
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
9:15
Gergelyuk, Sergei - Tsyhanenko, Vladimir
3:2 
1.22 
0.00 
3.90 
9:25
Zenyuk, Andrey - Sidorak, Nazariy
3:2 
1.17 
0.00 
4.60 
9:30
Metelskiy, Vladimir - Grushko, Vadim
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
9:40
Shkurupii, Oleksandr - Boiko, Serhii
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
9:45
Samaray, Maksym - Mykytiuk, Maksym
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
9:50
Myrza, Anton - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
10:00
Haievyi, Nazarii - Maksimiv, Sergey
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
10:05
Naida, Alexander - Presnyakov, Mikhail
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
10:20
Halai, Dmitry - Pidleteichuk, Petro
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
10:25
Miniailo, Yehor - Gergelyuk, Sergei
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
10:30
Melkumyan, Samvel - Bosak, Viktor
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
10:35
Zharskiy, Vitaliy - Zenyuk, Andrey
3:2 
2.50 
0.00 
1.50 
10:40
Zaychenko, Valentin - Metelskiy, Vladimir
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
10:45
Kac, Lev - Boiko, Serhii
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
10:50
Shkurupii, Oleksandr - Krutko, Aleksey
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
10:55
Samaray, Maksym - Shvidkiy, Vadim
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
11:00
Myrza, Anton - Tsyhanenko, Vladimir
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
11:05
Bohdan, Zdrobylko - Demchuk, Igor
3:1 
1.18 
0.00 
4.40 
11:10
Haievyi, Nazarii - Sidorak, Nazariy
3:2 
1.50 
0.00 
2.50 
11:15
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
11:20
Kac, Lev - Shkurupii, Oleksandr
3:2 
2.25 
0.00 
1.60 
11:30
Pidleteichuk, Petro - Mykytiuk, Maksym
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
11:35
Gergelyuk, Sergei - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
11:40
Melkumyan, Samvel - Matsehora, Ihor
2:3 
1.42 
0.00 
2.70 
11:45
Zenyuk, Andrey - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
11:50
Metelskiy, Vladimir - Presnyakov, Mikhail
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:00
Boiko, Serhii - Krutko, Aleksey
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
12:05
Samaray, Maksym - Pidleteichuk, Petro
1:3 
1.75 
0.00 
1.95 
12:10
Myrza, Anton - Gergelyuk, Sergei
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
12:15
Demchuk, Igor - Bosak, Viktor
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
12:20
Haievyi, Nazarii - Zenyuk, Andrey
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
12:25
Naida, Alexander - Metelskiy, Vladimir
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
12:40
Halai, Dmitry - Shvidkiy, Vadim
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
12:45
Miniailo, Yehor - Tsyhanenko, Vladimir
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
12:50
Melkumyan, Samvel - Demchuk, Igor
0:3 
1.47 
0.00 
2.50 
12:55
Zharskiy, Vitaliy - Sidorak, Nazariy
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
13:00
Zaychenko, Valentin - Grushko, Vadim
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
13:05
Vasylchuk, Pavlo - Harenko, Stanislav
3:2 
1.70 
0.00 
2.00 
13:10
Obidnyi, Oleg - Shchytka, Oleksandr
1:3 
2.90 
0.00 
1.37 
13:15
Samaray, Maksym - Halai, Dmitry
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
13:20
Myrza, Anton - Miniailo, Yehor
0:3 
1.35 
0.00 
2.90 
13:25
Bohdan, Zdrobylko - Matsehora, Ihor
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
13:30
Haievyi, Nazarii - Zharskiy, Vitaliy
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
13:35
Naida, Alexander - Zaychenko, Valentin
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
13:40
Yanishevskiy, Ilya - Harenko, Stanislav
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
13:45
Vasylchuk, Pavlo - Obidnyi, Oleg
1:3 
1.22 
0.00 
3.90 
13:50
Shvidkiy, Vadim - Mykytiuk, Maksym
3:2 
2.15 
0.00 
1.65 
13:55
Tsyhanenko, Vladimir - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
14:00
Melkumyan, Samvel - Bohdan, Zdrobylko
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
14:05
Sidorak, Nazariy - Maksimiv, Sergey
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
14:10
Grushko, Vadim - Presnyakov, Mikhail
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
14:15
Yanishevskiy, Ilya - Shchytka, Oleksandr
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
14:20
Obidnyi, Oleg - Harenko, Stanislav
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
14:35
Matsehora, Ihor - Bosak, Viktor
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
14:50
Yanishevskiy, Ilya - Obidnyi, Oleg
3:0 
1.27 
0.00 
3.50 
14:55
Vasylchuk, Pavlo - Shchytka, Oleksandr
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
15:25
Yanishevskiy, Ilya - Vasylchuk, Pavlo
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
15:30
Shchytka, Oleksandr - Harenko, Stanislav
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
16:35
Fashchevskiy, Ivan - Egorov, Kirill
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
16:45
Guchok, Andrey - Lohosha, Dmytro
0:3 
1.35 
0.00 
2.90 
17:05
Derevinskiy, Dmitriy - Fashchevskiy, Ivan
1:3 
1.20 
0.00 
4.10 
17:15
Vashchuk, Roman - Khvysiuk, Andrii
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
17:35
Semenets, Oleksandr - Egorov, Kirill
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
17:45
Chyzh, Pavlo - Lohosha, Dmytro
1:3 
2.70 
0.00 
1.42 
Quarta-feira, 13.01.
Resultado
1
X
2
18:05
Semenets, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
18:15
Guchok, Andrey - Vashchuk, Roman
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
18:35
Derevinskiy, Dmitriy - Egorov, Kirill
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
18:45
Chyzh, Pavlo - Khvysiuk, Andrii
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
19:05
Semenets, Oleksandr - Derevinskiy, Dmitriy
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
19:15
Vashchuk, Roman - Lohosha, Dmytro
3:0 
2.50 
0.00 
1.45 
19:45
Chyzh, Pavlo - Vashchuk, Roman
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
20:05
Derevinskiy, Dmitriy - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
20:15
Guchok, Andrey - Khvysiuk, Andrii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
20:45
Chyzh, Pavlo - Guchok, Andrey
3:2 
3.60 
0.00 
1.25 
21:15
Khvysiuk, Andrii - Lohosha, Dmytro
3:2 
1.25 
0.00 
3.60 
22:15
Khvysiuk, Andrii - Vashchuk, Roman
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
0:50
Vakulin, Artem - Shcherbak, Denys
0:3 
1.95 
0.00 
1.80 
0:55
Metla, Alexey - Baystryuchenko, Dmitriy
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
1:25
Riabukhin, Anton - Vakulenko, Denis
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
1:30
Smetenko, Vadim - Chaplyanka, Anatoliy
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
1:35
May, Ivan - Grebeniuk, Andrii
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
1:40
Verbyany, Vasily - Molochko, Anton
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
1:45
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:50
Vorsulyak, Yaroslav - Nykyforuk, Stepan
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
1:55
Zhuravlev, Aleksandr - Omelchuk, Bogdan
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
1:55
Derypaska, Roman - Masko, Yevhen
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
2:00
Kovalov, Oleksandr - Vovk, Vitalii
2:3 
2.70 
0.00 
1.42 
2:05
Kozyr, Ivan - Lebed, Dmitriy
1:3 
1.40 
0.00 
2.80 
2:10
Limonov, Anton - Sinkevych, Bohdan
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
2:15
Pismenniy, Evgeniy - Tkachenko, Alexander
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
2:20
Hritsienko, Nazar - Vahta, Dmitriy
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
2:25
Tsolik, Petro - Aksenin, Vasyl
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
2:30
Pyasta, Pavlo - Zhuravlev, Aleksandr
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
2:30
Baranovskiy, Sergey - Gaponov, Aleksey
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
2:35
Vakulin, Artem - Vakulenko, Denis
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
2:40
Metla, Alexey - Chaplyanka, Anatoliy
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:45
Lushnikov, Volodymyr - Grebeniuk, Andrii
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
2:50
Drobov, Dmytro - Molochko, Anton
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
2:55
Didukh, Viktor - Kotik, Andrey
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
3:00
Vakarash, Roman - Nykyforuk, Stepan
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
3:05
Moshynskyy, Oleg - Omelchuk, Bogdan
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
3:05
Trofimov, Nikita - Masko, Yevhen
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
3:10
Vovk, Vitalii - Shcherbak, Denys
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
3:15
Lebed, Dmitriy - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 
1.25 
0.00 
3.70 
3:20
May, Ivan - Limonov, Anton
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
3:25
Verbyany, Vasily - Pismenniy, Evgeniy
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
3:30
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
3:35
Vorsulyak, Yaroslav - Tsolik, Petro
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
3:40
Moshynskyy, Oleg - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
3:40
Derypaska, Roman - Baranovskiy, Sergey
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:45
Riabukhin, Anton - Kovalov, Oleksandr
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
3:50
Smetenko, Vadim - Kozyr, Ivan
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
3:55
Lushnikov, Volodymyr - Sinkevych, Bohdan
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
4:00
Drobov, Dmytro - Tkachenko, Alexander
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
4:05
Didukh, Viktor - Vahta, Dmitriy
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
4:10
Vakarash, Roman - Aksenin, Vasyl
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
4:15
Pyasta, Pavlo - Omelchuk, Bogdan
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
4:15
Trofimov, Nikita - Gaponov, Aleksey
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
4:20
Vakulin, Artem - Vovk, Vitalii
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
4:25
Metla, Alexey - Lebed, Dmitriy
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
4:30
Limonov, Anton - Grebeniuk, Andrii
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
4:35
Pismenniy, Evgeniy - Molochko, Anton
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
4:40
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
4:45
Tsolik, Petro - Nykyforuk, Stepan
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
4:50
Moshynskyy, Oleg - Pyasta, Pavlo
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:50
Baranovskiy, Sergey - Masko, Yevhen
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
4:55
Kovalov, Oleksandr - Vakulenko, Denis
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
5:00
Kozyr, Ivan - Chaplyanka, Anatoliy
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
5:05
Lushnikov, Volodymyr - Limonov, Anton
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
5:10
Drobov, Dmytro - Pismenniy, Evgeniy
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
5:15
Didukh, Viktor - Hritsienko, Nazar
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
5:20
Vakarash, Roman - Tsolik, Petro
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
5:25
Trofimov, Nikita - Baranovskiy, Sergey
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:30
Riabukhin, Anton - Shcherbak, Denys
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
5:35
Smetenko, Vadim - Baystryuchenko, Dmitriy
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
5:40
May, Ivan - Sinkevych, Bohdan
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
5:45
Verbyany, Vasily - Tkachenko, Alexander
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
5:50
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
5:55
Vorsulyak, Yaroslav - Aksenin, Vasyl
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
6:00
Derypaska, Roman - Gaponov, Aleksey
1:3 
1.25 
0.00 
3.70 
6:05
Vakulin, Artem - Kovalov, Oleksandr
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
6:10
Metla, Alexey - Kozyr, Ivan
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
6:15
Lushnikov, Volodymyr - May, Ivan
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
6:20
Drobov, Dmytro - Verbyany, Vasily
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
6:25
Didukh, Viktor - Nechyporuk, Vadym
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
6:30
Vakarash, Roman - Vorsulyak, Yaroslav
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
6:35
Trofimov, Nikita - Derypaska, Roman
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
6:40
Riabukhin, Anton - Vovk, Vitalii
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
6:45
Smetenko, Vadim - Lebed, Dmitriy
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
6:50
Sinkevych, Bohdan - Grebeniuk, Andrii
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
6:55
Tkachenko, Alexander - Molochko, Anton
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
7:00
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
7:05
Aksenin, Vasyl - Nykyforuk, Stepan
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
7:10
Gaponov, Aleksey - Masko, Yevhen
3:0 
2.70 
0.00 
1.40 
7:15
Vakulenko, Denis - Shcherbak, Denys
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
7:20
Chaplyanka, Anatoliy - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
7:50
Vakulin, Artem - Riabukhin, Anton
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
7:55
Metla, Alexey - Smetenko, Vadim
3:1 
1.30 
0.00 
3.30 
8:25
Kovalov, Oleksandr - Shcherbak, Denys
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
8:30
Kozyr, Ivan - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.35 
0.00 
2.90 
8:35
Molochko, Aleksey - Bondarchuk, Alexander
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
8:50
Volodymyr, Maksiuta - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
8:55
Metelskiy, Vladimir - Grushko, Vadim
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
9:00
Vovk, Vitalii - Vakulenko, Denis
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
9:05
Lebed, Dmitriy - Chaplyanka, Anatoliy
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
9:10
Geratschenko, Andriy - Gubarev, Ilya
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:20
Rybachuk, Roman - Kuharchuk, Aleksandr
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
9:25
Gordiy, Andrey - Plishilo, Volodymyr
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
9:30
Presnyakov, Mikhail - Zaychenko, Valentin
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
9:35
Kac, Lev - Shkurupii, Oleksandr
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:40
Boiko, Serhii - Krutko, Aleksey
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
9:45
Kalugin, Vladislav - Bondarchuk, Alexander
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:55
Klimov, Vitaliy - Semeniuk, Illya
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
10:00
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
10:05
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
10:10
Cherevko, Roman - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
10:15
Kac, Lev - Boiko, Serhii
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
10:20
Molochko, Aleksey - Geratschenko, Andriy
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
10:30
Novak, Ruslan - Kuharchuk, Aleksandr
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
10:35
Volodymyr, Maksiuta - Gordiy, Andrey
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
10:40
Metelskiy, Vladimir - Presnyakov, Mikhail
3:2 
2.40 
0.00 
1.55 
10:45
Cherevko, Roman - Krutko, Aleksey
2:3 
1.50 
0.00 
2.50 
10:50
Boiko, Serhii - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
10:55
Kalugin, Vladislav - Gubarev, Ilya
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
11:05
Rybachuk, Roman - Klimov, Vitaliy
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
11:10
Kushnyr, Vasiliy - Plishilo, Volodymyr
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
11:15
Naida, Alexander - Zaychenko, Valentin
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
11:20
Cherevko, Roman - Boiko, Serhii
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
11:25
Kac, Lev - Krutko, Aleksey
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
11:30
Geratschenko, Andriy - Bondarchuk, Alexander
3:0 
2.15 
0.00 
1.65 
11:40
Novak, Ruslan - Semeniuk, Illya
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
11:45
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
11:50
Presnyakov, Mikhail - Grushko, Vadim
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
11:55
Cherevko, Roman - Kac, Lev
2:3 
1.50 
0.00 
2.50 
12:00
Krutko, Aleksey - Shkurupii, Oleksandr
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
12:05
Kalugin, Vladislav - Geratschenko, Andriy
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
12:15
Klimov, Vitaliy - Kuharchuk, Aleksandr
3:0 
1.50 
0.00 
2.50 
12:20
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
12:25
Naida, Alexander - Presnyakov, Mikhail
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:40
Molochko, Aleksey - Gubarev, Ilya
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
12:50
Novak, Ruslan - Klimov, Vitaliy
3:0 
1.30 
0.00 
3.20 
12:55
Volodymyr, Maksiuta - Plishilo, Volodymyr
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
13:00
Metelskiy, Vladimir - Zaychenko, Valentin
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
13:05
Ovcharenko, Maksim - Ivanov, Ruslan
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
13:10
Veliev, Anton - Skachenko, Serhii
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
13:15
Kalugin, Vladislav - Molochko, Aleksey
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
13:25
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
13:30
Kushnyr, Vasiliy - Volodymyr, Maksiuta
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
13:35
Naida, Alexander - Metelskiy, Vladimir
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
13:40
Yakovenko, Anatoliy - Ivanov, Ruslan
0:3 
1.90 
0.00 
1.80 
13:45
Ovcharenko, Maksim - Veliev, Anton
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
13:50
Gubarev, Ilya - Bondarchuk, Alexander
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
14:00
Novak, Ruslan - Rybachuk, Roman
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
14:05
Plishilo, Volodymyr - Kovalchuk, Nazar
0:3 
1.42 
0.00 
2.70 
14:10
Zaychenko, Valentin - Grushko, Vadim
3:0 
1.50 
0.00 
2.50 
14:15
Yakovenko, Anatoliy - Skachenko, Serhii
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
14:20
Veliev, Anton - Ivanov, Ruslan
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
14:35
Semeniuk, Illya - Kuharchuk, Aleksandr
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
14:50
Yakovenko, Anatoliy - Veliev, Anton
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
14:55
Ovcharenko, Maksim - Skachenko, Serhii
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
15:25
Yakovenko, Anatoliy - Ovcharenko, Maksim
3:1 
2.50 
0.00 
1.50 
15:30
Skachenko, Serhii - Ivanov, Ruslan
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
16:45
Naumchuk, Maxim - Pinchuk, Oleksandr
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
17:05
Semenets, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
3:0 
2.00 
0.00 
1.75 
17:15
Treschetka, Mykolay - Michalus, Alexander
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
17:35
Egorov, Kirill - Derevinskiy, Dmitriy
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
17:45
Tulenin, Aleksandr - Pinchuk, Oleksandr
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
Quinta-feira, 14.01.
Resultado
1
X
2
18:15
Naumchuk, Maxim - Treschetka, Mykolay
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
18:45
Tulenin, Aleksandr - Michalus, Alexander
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
19:05
Egorov, Kirill - Semenets, Oleksandr
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
19:15
Treschetka, Mykolay - Pinchuk, Oleksandr
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
19:45
Tulenin, Aleksandr - Treschetka, Mykolay
1:3 
3.40 
0.00 
1.27 
20:15
Naumchuk, Maxim - Michalus, Alexander
0:3 
5.00 
0.00 
1.13 
20:45
Tulenin, Aleksandr - Naumchuk, Maxim
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
21:05
Egorov, Kirill - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
1.25 
0.00 
3.60 
21:15
Michalus, Alexander - Pinchuk, Oleksandr
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
21:35
Semenets, Oleksandr - Derevinskiy, Dmitriy
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
22:05
Egorov, Kirill - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
0:50
Selin, Andriy - Stasevskyi, Oleh
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
0:55
Cherednichenko, Pavlp - Volokhov, Vladislav
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
1:25
Kubrak, Serhii - Komar, Vadim
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
1:30
Zakladnyi, Mykola - Glupachenko, Yaroslav
3:1 
1.20 
0.00 
4.00 
1:35
Limonov, Anton - May, Ivan
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
1:45
Kotik, Andrey - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:50
Aksenin, Vasyl - Tsolik, Petro
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
1:55
Alekseenko, Dmytro - Cherepnin, Maksym
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
1:55
Filatov, Sergey - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
0:3 
1.28 
0.00 
3.30 
2:00
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
2:05
Zhuravlov, Maksym - Yarovoi, Oleksandr
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:10
Grebeniuk, Andrii - Levshin, Vitali
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
2:20
Didukh, Viktor - Nechyporuk, Vadym
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
2:25
Tkachuk, Oleksii - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
2:30
Lopatnuk, Artur - Kuzyo, Levko
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
2:30
Lytvynenko, Mykola - Filatov, Sergey
3:1 
1.80 
0.00 
1.90 
2:35
Pokydko, Sergey - Stasevskyi, Oleh
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
2:40
Kuznetsov, Ihor - Volokhov, Vladislav
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
2:45
Lushnikov, Volodymyr - May, Ivan
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:55
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
3:0 
2.00 
0.00 
1.70 
3:00
Ivasiv, Volodymyr - Tsolik, Petro
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
3:05
Kryvorotko, Yevhen - Cherepnin, Maksym
3:2 
1.28 
0.00 
3.30 
3:05
Sandulenko, Uriy - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
3:10
Selin, Andriy - Dzyabura, Aleksander
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
3:15
Cherednichenko, Pavlp - Yarovoi, Oleksandr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
3:20
Limonov, Anton - Grebeniuk, Andrii
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
3:30
Kotik, Andrey - Didukh, Viktor
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
3:35
Aksenin, Vasyl - Tkachuk, Oleksii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:40
Alekseenko, Dmytro - Lopatnuk, Artur
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
3:40
Sandulenko, Uriy - Filatov, Sergey
0:3 
4.20 
0.00 
1.20 
3:45
Kubrak, Serhii - Kinash, Sergey
1:3 
3.30 
0.00 
1.28 
3:50
Zakladnyi, Mykola - Zhuravlov, Maksym
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
3:55
Lushnikov, Volodymyr - Levshin, Vitali
0:3 
4.50 
0.00 
1.17 
4:05
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
4:10
Ivasiv, Volodymyr - Vorsulyak, Yaroslav
2:3 
1.35 
0.00 
2.90 
4:15
Lytvynenko, Mykola - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:1 
1.17 
0.00 
4.60 
4:15
Kryvorotko, Yevhen - Kuzyo, Levko
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
4:20
Pokydko, Sergey - Komar, Vadim
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
4:25
Kuznetsov, Ihor - Glupachenko, Yaroslav
3:0 
2.50 
0.00 
1.45 
4:30
Grebeniuk, Andrii - May, Ivan
3:2 
1.35 
0.00 
3.00 
4:40
Didukh, Viktor - Hritsienko, Nazar
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
4:45
Tkachuk, Oleksii - Tsolik, Petro
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
4:50
Lopatnuk, Artur - Cherepnin, Maksym
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
4:50
Sandulenko, Uriy - Lytvynenko, Mykola
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
4:55
Dzyabura, Aleksander - Stasevskyi, Oleh
3:0 
2.60 
0.00 
1.45 
5:00
Yarovoi, Oleksandr - Volokhov, Vladislav
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:05
Lushnikov, Volodymyr - Grebeniuk, Andrii
1:3 
3.30 
0.00 
1.28 
5:15
Vahta, Dmitriy - Didukh, Viktor
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
5:20
Ivasiv, Volodymyr - Tkachuk, Oleksii
1:3 
2.15 
0.00 
1.60 
5:25
Kryvorotko, Yevhen - Lopatnuk, Artur
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
5:30
Selin, Andriy - Kubrak, Serhii
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
5:35
Cherednichenko, Pavlp - Zakladnyi, Mykola
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
5:40
Limonov, Anton - Levshin, Vitali
2:3 
3.40 
0.00 
1.27 
5:50
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
5:55
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
6:00
Alekseenko, Dmytro - Kuzyo, Levko
3:2 
3.30 
0.00 
1.28 
6:05
Pokydko, Sergey - Dzyabura, Aleksander
3:2 
2.15 
0.00 
1.65 
6:10
Kuznetsov, Ihor - Yarovoi, Oleksandr
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
6:15
Lushnikov, Volodymyr - Limonov, Anton
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
6:25
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
6:30
Ivasiv, Volodymyr - Aksenin, Vasyl
2:3 
1.20 
0.00 
4.00 
6:35
Kryvorotko, Yevhen - Alekseenko, Dmytro
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
6:40
Kinash, Sergey - Komar, Vadim
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
6:45
Zhuravlov, Maksym - Glupachenko, Yaroslav
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
6:50
Levshin, Vitali - May, Ivan
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
7:00
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
7:05
Vorsulyak, Yaroslav - Tsolik, Petro
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
7:10
Kuzyo, Levko - Cherepnin, Maksym
3:0 
1.27 
0.00 
3.40 
7:15
Kubrak, Serhii - Stasevskyi, Oleh
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
7:20
Zakladnyi, Mykola - Volokhov, Vladislav
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
7:45
Lytvynenko, Mykola - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:0 
1.20 
0.00 
4.10 
7:50
Pokydko, Sergey - Kinash, Sergey
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
7:55
Kuznetsov, Ihor - Zhuravlov, Maksym
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
8:20
Sandulenko, Uriy - Lytvynenko, Mykola
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
8:25
Kubrak, Serhii - Dzyabura, Aleksander
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
8:30
Zakladnyi, Mykola - Yarovoi, Oleksandr
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
8:35
Gubarev, Ilya - Molochko, Aleksey
1:3 
3.50 
0.00 
1.25 
8:50
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
8:55
Laevsky, Maksim - Pirvelli, Rodion
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
9:00
Selin, Andriy - Komar, Vadim
1:3 
1.42 
0.00 
2.70 
9:05
Cherednichenko, Pavlp - Glupachenko, Yaroslav
2:3 
1.28 
0.00 
3.30 
9:10
Geratschenko, Andriy - Bondarchuk, Alexander
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
9:20
Khvysiuk, Andrii - Guchok, Andrey
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:35
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
9:40
Kuznetsov, Ihor - Zakladnyi, Mykola
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
9:45
Senchenko, Maxim - Molochko, Aleksey
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
9:55
Chyzh, Pavlo - Lohosha, Dmytro
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
10:00
Volodymyr, Maksiuta - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
10:05
Naida, Alexander - Pirvelli, Rodion
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
10:10
Selin, Andriy - Kinash, Sergey
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
10:15
Cherednichenko, Pavlp - Zhuravlov, Maksym
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
10:20
Gubarev, Ilya - Geratschenko, Andriy
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
10:30
Kalynevych, Oleksandr - Guchok, Andrey
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
10:35
Gordiy, Andrey - Kushnyr, Vasiliy
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
10:40
Naida, Alexander - Laevsky, Maksim
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
10:45
Komar, Vadim - Stasevskyi, Oleh
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
10:50
Glupachenko, Yaroslav - Volokhov, Vladislav
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
10:55
Senchenko, Maxim - Bondarchuk, Alexander
1:3 
2.25 
0.00 
1.60 
11:05
Khvysiuk, Andrii - Chyzh, Pavlo
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
11:10
Volodymyr, Maksiuta - Plishilo, Volodymyr
3:2 
3.40 
0.00 
1.27 
11:15
Rubtsov, Eduard - Pirvelli, Rodion
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
11:20
Pokydko, Sergey - Selin, Andriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
11:25
Kuznetsov, Ihor - Cherednichenko, Pavlp
1:3 
4.60 
0.00 
1.17 
11:30
Geratschenko, Andriy - Molochko, Aleksey
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
11:40
Kalynevych, Oleksandr - Lohosha, Dmytro
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
11:45
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
11:50
Naida, Alexander - Rubtsov, Eduard
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
11:55
Kinash, Sergey - Stasevskyi, Oleh
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
12:00
Zhuravlov, Maksym - Volokhov, Vladislav
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
12:05
Senchenko, Maxim - Geratschenko, Andriy
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:15
Chyzh, Pavlo - Guchok, Andrey
2:3 
3.10 
0.00 
1.32 
12:20
Volodymyr, Maksiuta - Kushnyr, Vasiliy
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
12:30
Dzyabura, Aleksander - Komar, Vadim
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
12:35
Yarovoi, Oleksandr - Glupachenko, Yaroslav
3:1 
2.70 
0.00 
1.42 
12:40
Gubarev, Ilya - Bondarchuk, Alexander
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
12:50
Kalynevych, Oleksandr - Chyzh, Pavlo
3:2 
2.50 
0.00 
1.50 
12:55
Gordiy, Andrey - Plishilo, Volodymyr
3:0 
2.60 
0.00 
1.45 
13:15
Senchenko, Maxim - Gubarev, Ilya
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
13:25
Khvysiuk, Andrii - Lohosha, Dmytro
0:3 
1.22 
0.00 
3.90 
13:30
Volodymyr, Maksiuta - Gordiy, Andrey
1:3 
1.35 
0.00 
2.90 
13:50
Bondarchuk, Alexander - Molochko, Aleksey
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
14:00
Kalynevych, Oleksandr - Khvysiuk, Andrii
1:3 
1.32 
0.00 
3.10 
14:05
Plishilo, Volodymyr - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
14:35
Lohosha, Dmytro - Guchok, Andrey
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
14:50
Yakovenko, Anatoliy - Skachenko, Serhii
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
14:55
Ovcharenko, Maksim - Veliev, Anton
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
15:25
Ivanov, Ruslan - Skachenko, Serhii
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
15:30
Yakovenko, Anatoliy - Ovcharenko, Maksim
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
16:00
Ivanov, Ruslan - Veliev, Anton
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
16:05
Ovcharenko, Maksim - Skachenko, Serhii
0:3 
1.27 
0.00 
3.30 
16:35
Ivanov, Ruslan - Ovcharenko, Maksim
1:3 
1.60 
0.00 
2.15 
16:40
Yakovenko, Anatoliy - Veliev, Anton
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
16:45
Kuharchuk, Aleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
17:10
Ivanov, Ruslan - Yakovenko, Anatoliy
0:3 
1.65 
0.00 
2.15 
17:15
Veliev, Anton - Skachenko, Serhii
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
17:15
Pinchuk, Vitaly - Kostiuk, Oleksandr
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
17:45
Tovkach, Mykola - Tsykhotskiy, Andrey
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
Sexta-feira, 15.01.
Resultado
1
X
2
18:15
Kuharchuk, Aleksandr - Pinchuk, Vitaly
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
18:45
Tovkach, Mykola - Kostiuk, Oleksandr
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
19:15
Pinchuk, Vitaly - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 
3.70 
0.00 
1.25 
19:45
Tovkach, Mykola - Pinchuk, Vitaly
3:2 
2.50 
0.00 
1.50 
20:15
Kuharchuk, Aleksandr - Kostiuk, Oleksandr
0:3 
1.25 
0.00 
3.70 
20:45
Tovkach, Mykola - Kuharchuk, Aleksandr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
21:15
Kostiuk, Oleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
3:2 
4.60 
0.00 
1.17 
0:50
Boiko, Serhii - Tsybulin, Sergey
1:3 
2.25 
0.00 
1.60 
0:55
Lebed, Dmitriy - Kolos, Maksym
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
1:25
Shkurupii, Oleksandr - Derypaska, Roman
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
1:30
Kryshtal, Dmytro - Kozyr, Ivan
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
1:35
Gabrelyan, Daniil - Zapletniuk, Anatolii
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
1:45
Prokhoruk, Iurii - Gavrilyuk, Oleg
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
1:50
Vivatenko, Mykhailo - Van, Vladislav
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
1:55
Baklykov, Andrey - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
1:55
Kryvorotko, Yevhen - Kuzyo, Levko
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:00
Levadniy, Aleksandr - Trofimov, Nikita
2:3 
1.18 
0.00 
4.30 
2:05
Semenets, Oleksandr - Kozhenkov, Igor
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
2:10
Holoborodko, Yevhenii - Vakhrushev, Victor
2:3 
3.30 
0.00 
1.28 
2:20
Trachuk, Viktor - Malashevsky, Vladimir
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
2:25
Faflei, Yevhenii - Kalyniuk, Dmytro
3:0 
2.80 
0.00 
1.37 
2:30
Filatov, Sergey - Simonchuk, David
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
2:30
Alekseenko, Dmytro - Lopatnuk, Artur
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:35
Boiko, Serhii - Derypaska, Roman
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
2:40
Lebed, Dmitriy - Kozyr, Ivan
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:45
Vadim, Paukov - Zapletniuk, Anatolii
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
2:55
Kotov, Viktor - Gavrilyuk, Oleg
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
3:00
Isaev, Andrey - Van, Vladislav
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
3:05
Lytvynenko, Mykola - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:2 
1.18 
0.00 
4.20 
3:05
Cherepnin, Maksym - Kuzyo, Levko
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
3:10
Trofimov, Nikita - Tsybulin, Sergey
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
3:15
Kozhenkov, Igor - Kolos, Maksym
1:3 
1.90 
0.00 
1.85 
3:20
Gabrelyan, Daniil - Holoborodko, Yevhenii
3:1 
1.13 
0.00 
5.00 
3:30
Prokhoruk, Iurii - Trachuk, Viktor
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
3:35
Vivatenko, Mykhailo - Faflei, Yevhenii
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
3:40
Baklykov, Andrey - Filatov, Sergey
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
3:40
Kryvorotko, Yevhen - Alekseenko, Dmytro
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
3:45
Shkurupii, Oleksandr - Levadniy, Aleksandr
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
3:50
Kryshtal, Dmytro - Semenets, Oleksandr
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:55
Vadim, Paukov - Vakhrushev, Victor
0:3 
3.40 
0.00 
1.27 
4:05
Kotov, Viktor - Malashevsky, Vladimir
3:1 
2.90 
0.00 
1.35 
4:10
Isaev, Andrey - Kalyniuk, Dmytro
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
4:15
Lytvynenko, Mykola - Simonchuk, David
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
4:15
Cherepnin, Maksym - Lopatnuk, Artur
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
4:20
Boiko, Serhii - Trofimov, Nikita
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
4:25
Lebed, Dmitriy - Kozhenkov, Igor
3:1 
2.25 
0.00 
1.60 
4:30
Holoborodko, Yevhenii - Zapletniuk, Anatolii
3:2 
2.90 
0.00 
1.37 
4:40
Trachuk, Viktor - Gavrilyuk, Oleg
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
4:45
Faflei, Yevhenii - Van, Vladislav
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
4:50
Filatov, Sergey - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:0 
1.75 
0.00 
2.00 
4:50
Alekseenko, Dmytro - Kuzyo, Levko
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
4:55
Levadniy, Aleksandr - Derypaska, Roman
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
5:00
Semenets, Oleksandr - Kozyr, Ivan
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
5:05
Vadim, Paukov - Holoborodko, Yevhenii
3:2 
1.70 
0.00 
2.00 
5:15
Kotov, Viktor - Trachuk, Viktor
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
5:20
Isaev, Andrey - Faflei, Yevhenii
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
5:25
Cherepnin, Maksym - Alekseenko, Dmytro
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:25
Lytvynenko, Mykola - Filatov, Sergey
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:30
Shkurupii, Oleksandr - Tsybulin, Sergey
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
5:35
Kryshtal, Dmytro - Kolos, Maksym
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
5:40
Gabrelyan, Daniil - Vakhrushev, Victor
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:50
Prokhoruk, Iurii - Malashevsky, Vladimir
2:3