Arquivo de resultados: Internacional Taça TT

Ano: 2020 | 2021
< 
Semana 14 (5. - 11. Abril 2021)
  
Outras semanas

Internacional

Taça TT  Taça TT
Domingo, 04.04.
Resultado
1
X
2
18:30
Zenyuk, Andrey - Haievyi, Nazarii
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
21:30
Haievyi, Nazarii - Zharskiy, Vitaliy
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
0:50
Rubtsov, Eduard - Veliev, Anton
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
0:55
Kolos, Maksym - Kozyr, Ivan
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
1:25
Sukovatiy, Igor - Skachenko, Serhii
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
1:30
Kryshtal, Dmytro - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
1:35
Sereda, Viacheslav - Holoborodko, Yevhenii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:40
Belanchik, Dmitriy - Nesterenko, Artem
3:1 
1.27 
0.00 
3.40 
1:45
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
3:2 
2.50 
0.00 
1.50 
1:50
Gordiy, Andrey - Danilyuk, Nazar
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
1:55
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
1:55
Smetenko, Vadim - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
2:00
Datsenko, Andrii - Ivanov, Ruslan
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
2:05
Dzyabura, Aleksander - Zaitsev, Andrii
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:10
Omicinskiy, Evgeniy - Tsyhanenko, Vladimir
1:3 
3.00 
0.00 
1.35 
2:15
Leonenko, Oleksandr - Isaev, Andrey
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:20
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:25
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
2:30
Zaika, Bogdan - Gamyanin, Alexey
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:30
Spartak, Abalmaz - Plush, Pavlo
3:2 
1.50 
0.00 
2.50 
2:35
Rubtsov, Eduard - Skachenko, Serhii
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
2:40
Kolos, Maksym - Semenets, Oleksandr
3:0 
1.22 
0.00 
3.90 
2:45
Myrza, Anton - Holoborodko, Yevhenii
0:3 
1.25 
0.00 
3.60 
2:50
Zapletniuk, Anatolii - Nesterenko, Artem
2:3 
1.55 
0.00 
2.40 
2:55
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
3:00
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
1:3 
1.55 
0.00 
2.40 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Poliakov, Serhii
3:1 
2.40 
0.00 
1.55 
3:05
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
2.00 
0.00 
1.75 
3:10
Ivanov, Ruslan - Veliev, Anton
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
3:15
Zaitsev, Andrii - Kozyr, Ivan
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
3:20
Sereda, Viacheslav - Omicinskiy, Evgeniy
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
3:25
Belanchik, Dmitriy - Leonenko, Oleksandr
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
3:30
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
1:3 
1.35 
0.00 
3.00 
3:35
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
1:3 
1.28 
0.00 
3.30 
3:40
Pyasta, Pavlo - Zaika, Bogdan
2:3 
1.37 
0.00 
2.90 
3:40
Smetenko, Vadim - Spartak, Abalmaz
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
3:45
Sukovatiy, Igor - Datsenko, Andrii
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:50
Kryshtal, Dmytro - Dzyabura, Aleksander
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
3:55
Myrza, Anton - Tsyhanenko, Vladimir
3:1 
1.55 
0.00 
2.40 
4:00
Zapletniuk, Anatolii - Isaev, Andrey
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
4:05
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
4:10
Plishilo, Volodymyr - Danilyuk, Nazar
1:3 
3.30 
0.00 
1.28 
4:15
Akhlamov, Sergiy - Gamyanin, Alexey
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
4:15
Pokydko, Sergey - Plush, Pavlo
0:3 
2.40 
0.00 
1.55 
4:20
Rubtsov, Eduard - Ivanov, Ruslan
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
4:25
Kolos, Maksym - Zaitsev, Andrii
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
4:30
Omicinskiy, Evgeniy - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
4:35
Leonenko, Oleksandr - Nesterenko, Artem
1:3 
1.60 
0.00 
2.25 
4:40
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
4:45
Verbyany, Vasily - Plishilo, Volodymyr
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
4:50
Zaika, Bogdan - Poliakov, Serhii
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:50
Spartak, Abalmaz - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
1.27 
0.00 
3.40 
4:55
Datsenko, Andrii - Skachenko, Serhii
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
5:00
Dzyabura, Aleksander - Semenets, Oleksandr
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
5:05
Myrza, Anton - Omicinskiy, Evgeniy
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
5:10
Zapletniuk, Anatolii - Leonenko, Oleksandr
1:3 
1.20 
0.00 
4.20 
5:25
Akhlamov, Sergiy - Zaika, Bogdan
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
5:25
Pokydko, Sergey - Spartak, Abalmaz
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
5:30
Sukovatiy, Igor - Veliev, Anton
3:1 
1.27 
0.00 
3.40 
5:35
Kryshtal, Dmytro - Kozyr, Ivan
3:1 
2.90 
0.00 
1.35 
5:40
Sereda, Viacheslav - Tsyhanenko, Vladimir
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
5:45
Belanchik, Dmitriy - Isaev, Andrey
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
6:00
Pyasta, Pavlo - Gamyanin, Alexey
2:3 
1.42 
0.00 
2.70 
6:00
Smetenko, Vadim - Plush, Pavlo
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
6:05
Rubtsov, Eduard - Datsenko, Andrii
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
6:10
Kolos, Maksym - Dzyabura, Aleksander
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
6:15
Myrza, Anton - Sereda, Viacheslav
1:3 
1.40 
0.00 
2.70 
6:20
Zapletniuk, Anatolii - Belanchik, Dmitriy
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
6:35
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
6:35
Pokydko, Sergey - Smetenko, Vadim
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
6:40
Sukovatiy, Igor - Ivanov, Ruslan
3:0 
1.75 
0.00 
2.00 
6:45
Kryshtal, Dmytro - Zaitsev, Andrii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
6:50
Tsyhanenko, Vladimir - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
6:55
Isaev, Andrey - Nesterenko, Artem
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
7:10
Gamyanin, Alexey - Poliakov, Serhii
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
7:10
Plush, Pavlo - Derevinskiy, Dmitriy
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
7:15
Skachenko, Serhii - Veliev, Anton
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
7:20
Semenets, Oleksandr - Kozyr, Ivan
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
7:50
Rubtsov, Eduard - Sukovatiy, Igor
2:3 
2.70 
0.00 
1.42 
7:55
Kolos, Maksym - Kryshtal, Dmytro
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
8:25
Datsenko, Andrii - Veliev, Anton
2:3 
1.47 
0.00 
2.50 
8:30
Dzyabura, Aleksander - Kozyr, Ivan
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
8:35
Ivanchatenko, Vladislav - Gergelyuk, Sergei
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
8:50
Tkachuk, Oleksii - Faflei, Yevhenii
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
8:55
Kubrak, Serhii - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
1.25 
0.00 
3.70 
9:00
Ivanov, Ruslan - Skachenko, Serhii
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
9:05
Zaitsev, Andrii - Semenets, Oleksandr
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
9:10
Sapronov, Oleksiy - Matviienko, Serhii
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
9:20
Tuchkevych, Volodymyr - Stasiuk, Bogdan
3:0 
1.50 
0.00 
2.50 
9:25
Tsolik, Petro - Petryshyn, Igor
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
9:30
Volokhov, Vladislav - Kuznetsov, Ihor
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
9:35
Tkachenko, Alexander - Shkurupii, Oleksandr
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
9:40
Simonchuk, David - Vovk, Vitalii
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
9:45
Solovyov, Ihor - Gergelyuk, Sergei
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
9:55
Tsykhotskiy, Andrey - Kuharchuk, Aleksandr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
10:00
Tymchyshyn, Ivan - Faflei, Yevhenii
3:2 
1.75 
0.00 
2.00 
10:05
Khamurda, Vitaliy - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
1.27 
0.00 
3.40 
10:10
Ponomarenko, Sergey - Shkurupii, Oleksandr
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
10:15
Tkachenko, Alexander - Simonchuk, David
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:20
Ivanchatenko, Vladislav - Sapronov, Oleksiy
3:1 
1.75 
0.00 
2.00 
10:30
Tovkach, Mykola - Stasiuk, Bogdan
2:3 
1.15 
0.00 
4.60 
10:35
Tkachuk, Oleksii - Tsolik, Petro
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
10:40
Kubrak, Serhii - Volokhov, Vladislav
3:0 
1.18 
0.00 
4.30 
10:45
Ponomarenko, Sergey - Vovk, Vitalii
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
10:50
Simonchuk, David - Shkurupii, Oleksandr
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
10:55
Solovyov, Ihor - Matviienko, Serhii
0:3 
2.00 
0.00 
1.75 
11:05
Tuchkevych, Volodymyr - Tsykhotskiy, Andrey
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
11:10
Tymchyshyn, Ivan - Petryshyn, Igor
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
11:15
Khamurda, Vitaliy - Kuznetsov, Ihor
3:0 
1.17 
0.00 
4.40 
11:20
Ponomarenko, Sergey - Simonchuk, David
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
11:25
Tkachenko, Alexander - Vovk, Vitalii
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
11:30
Sapronov, Oleksiy - Gergelyuk, Sergei
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
11:40
Tovkach, Mykola - Kuharchuk, Aleksandr
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
11:45
Tsolik, Petro - Faflei, Yevhenii
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
11:50
Volokhov, Vladislav - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
11:55
Ponomarenko, Sergey - Tkachenko, Alexander
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
12:00
Vovk, Vitalii - Shkurupii, Oleksandr
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
12:05
Solovyov, Ihor - Sapronov, Oleksiy
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
12:15
Tsykhotskiy, Andrey - Stasiuk, Bogdan
3:2 
1.42 
0.00 
2.70 
12:20
Tymchyshyn, Ivan - Tsolik, Petro
3:1 
1.75 
0.00 
2.00 
12:25
Khamurda, Vitaliy - Volokhov, Vladislav
3:2 
1.27 
0.00 
3.40 
12:40
Ivanchatenko, Vladislav - Matviienko, Serhii
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
12:50
Tovkach, Mykola - Tsykhotskiy, Andrey
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
12:55
Tkachuk, Oleksii - Petryshyn, Igor
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
13:00
Kubrak, Serhii - Kuznetsov, Ihor
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
13:05
Pugach, Prokhor - Zhuravlov, Maksym
3:1 
1.90 
0.00 
1.80 
13:10
Brezitskiy, Aleksandr - Ivanica, Yaroslav
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
13:15
Solovyov, Ihor - Ivanchatenko, Vladislav
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
13:25
Tuchkevych, Volodymyr - Kuharchuk, Aleksandr
2:3 
2.70 
0.00 
1.42 
13:30
Tymchyshyn, Ivan - Tkachuk, Oleksii
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
13:35
Khamurda, Vitaliy - Kubrak, Serhii
2:3 
1.25 
0.00 
3.50 
13:40
Tiutiunnik, Aleksei - Zhuravlov, Maksym
1:3 
1.35 
0.00 
2.90 
13:45
Pugach, Prokhor - Brezitskiy, Aleksandr
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
13:50
Matviienko, Serhii - Gergelyuk, Sergei
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
14:00
Tovkach, Mykola - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
14:05
Petryshyn, Igor - Faflei, Yevhenii
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
14:10
Kuznetsov, Ihor - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
14:15
Tiutiunnik, Aleksei - Ivanica, Yaroslav
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
14:20
Brezitskiy, Aleksandr - Zhuravlov, Maksym
3:0 
2.00 
0.00 
1.70 
14:35
Kuharchuk, Aleksandr - Stasiuk, Bogdan
3:1 
1.45 
0.00 
2.50 
14:50
Tiutiunnik, Aleksei - Brezitskiy, Aleksandr
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
14:55
Pugach, Prokhor - Ivanica, Yaroslav
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
15:25
Tiutiunnik, Aleksei - Pugach, Prokhor
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
15:30
Ivanica, Yaroslav - Zhuravlov, Maksym
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
16:35
Yarovoi, Oleksandr - Solovey, Vitaliy
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
16:45
Vashchuk, Roman - Guchok, Andrey
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
17:05
Nykyforuk, Stepan - Yarovoi, Oleksandr
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
17:15
Bosak, Viktor - Demchuk, Igor
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
17:35
Fashchevskiy, Ivan - Solovey, Vitaliy
1:3 
1.30 
0.00 
3.20 
17:45
Krysak, Andrey - Guchok, Andrey
1:3 
1.15 
0.00 
4.60 
Segunda-feira, 05.04.
Resultado
1
X
2
18:00
Vorsulyak, Yaroslav - Maksimiv, Sergey
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
18:05
Fashchevskiy, Ivan - Yarovoi, Oleksandr
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
18:15
Vashchuk, Roman - Bosak, Viktor
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
18:30
Zharskiy, Vitaliy - Vorsulyak, Yaroslav
3:1 
1.15 
0.00 
4.80 
18:35
Nykyforuk, Stepan - Solovey, Vitaliy
3:0 
1.27 
0.00 
3.40 
18:45
Krysak, Andrey - Demchuk, Igor
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
19:00
Haievyi, Nazarii - Maksimiv, Sergey
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
19:05
Fashchevskiy, Ivan - Nykyforuk, Stepan
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
19:15
Bosak, Viktor - Guchok, Andrey
1:3 
1.28 
0.00 
3.30 
19:30
Haievyi, Nazarii - Vorsulyak, Yaroslav
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
19:45
Krysak, Andrey - Bosak, Viktor
1:3 
1.35 
0.00 
2.90 
20:00
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
20:15
Vashchuk, Roman - Demchuk, Igor
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
20:30
Haievyi, Nazarii - Zharskiy, Vitaliy
0:3 
1.47 
0.00 
2.50 
20:45
Krysak, Andrey - Vashchuk, Roman
3:1 
1.75 
0.00 
2.00 
21:15
Demchuk, Igor - Guchok, Andrey
3:1 
1.28 
0.00 
3.40 
22:00
Zharskiy, Vitaliy - Haievyi, Nazarii
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
22:05
Fashchevskiy, Ivan - Nykyforuk, Stepan
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
22:30
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
2:3 
1.42 
0.00 
2.60 
23:00
Vorsulyak, Yaroslav - Haievyi, Nazarii
3:2 
3.00 
0.00 
1.35 
23:30
Zharskiy, Vitaliy - Vorsulyak, Yaroslav
1:3 
1.15 
0.00 
4.80 
0:50
Skachenko, Serhii - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.35 
0.00 
2.90 
0:55
Rubtsov, Eduard - Zaitsev, Andrii
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
1:25
Veliev, Anton - Datsenko, Andrii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:30
Kolos, Maksym - Kozyr, Ivan
3:0 
2.60 
0.00 
1.42 
1:35
Omicinskiy, Evgeniy - Tsyhanenko, Vladimir
3:2 
3.30 
0.00 
1.30 
1:40
Isaev, Andrey - Nesterenko, Artem
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
1:45
Hilitukha, Serhii - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
1:50
Plishilo, Volodymyr - Kovalchuk, Nazar
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
1:55
Zaika, Bogdan - Poliakov, Serhii
Cancelado
2.20 
0.00 
1.60 
1:55
Derevinskiy, Dmitriy - Spartak, Abalmaz
3:0 
2.90 
0.00 
1.35 
1:55
Pyasta, Pavlo - Gamyanin, Alexey
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
2:00
Ivanov, Ruslan - Sukovatiy, Igor
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
2:05
Kryshtal, Dmytro - Zaitsev, Andrii
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:10
Voitenko, Yaroslav - Sereda, Viacheslav
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
2:15
Belanchik, Dmitriy - Zapletniuk, Anatolii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:20
Kuharchuk, Aleksandr - Stasiuk, Bogdan
3:1 
1.27 
0.00 
3.40 
2:25
Gordiy, Andrey - Danilyuk, Nazar
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
2:30
Pokydko, Sergey - Smetenko, Vadim
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
2:30
Zaika, Bogdan - Pyasta, Pavlo
0:3 
1.90 
0.00 
1.80 
2:35
Skachenko, Serhii - Veliev, Anton
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
2:40
Rubtsov, Eduard - Kolos, Maksym
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
2:45
Myrza, Anton - Tsyhanenko, Vladimir
0:3 
1.45 
0.00 
2.60 
2:50
Zaporozhets, Dmitriy - Nesterenko, Artem
3:2 
2.00 
0.00 
1.75 
2:55
Tsykhotskiy, Andrey - Tuchkevych, Volodymyr
2:3 
1.42 
0.00 
2.60 
3:00
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Poliakov, Serhii
Cancelado
1.85 
0.00 
1.85 
3:05
Plush, Pavlo - Spartak, Abalmaz
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Gamyanin, Alexey
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
3:10
Ivanov, Ruslan - Datsenko, Andrii
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
3:15
Kryshtal, Dmytro - Kozyr, Ivan
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
3:20
Omicinskiy, Evgeniy - Voitenko, Yaroslav
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
3:25
Isaev, Andrey - Belanchik, Dmitriy
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
3:30
Hilitukha, Serhii - Kuharchuk, Aleksandr
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
3:35
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
3:40
Derevinskiy, Dmitriy - Pokydko, Sergey
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
3:40
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
3:45
Veliev, Anton - Sukovatiy, Igor
3:1 
3.90 
0.00 
1.22 
3:50
Kolos, Maksym - Zaitsev, Andrii
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
3:55
Myrza, Anton - Sereda, Viacheslav
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:00
Zaporozhets, Dmitriy - Zapletniuk, Anatolii
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:05
Tsykhotskiy, Andrey - Stasiuk, Bogdan
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
4:10
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
4:15
Plush, Pavlo - Smetenko, Vadim
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:15
Zaika, Bogdan - Gamyanin, Alexey
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
4:20
Ivanov, Ruslan - Veliev, Anton
0:3 
1.55 
0.00 
2.40 
4:25
Kryshtal, Dmytro - Kolos, Maksym
0:3 
1.42 
0.00 
2.60 
4:30
Voitenko, Yaroslav - Tsyhanenko, Vladimir
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
4:35
Belanchik, Dmitriy - Nesterenko, Artem
3:1 
1.32 
0.00 
3.00 
4:40
Kuharchuk, Aleksandr - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
4:45
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
4:50
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
Cancelado
1.50 
0.00 
2.50 
4:50
Pokydko, Sergey - Spartak, Abalmaz
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
4:50
Akhlamov, Sergiy - Zaika, Bogdan
1:3 
1.60 
0.00 
2.15 
4:55
Skachenko, Serhii - Datsenko, Andrii
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
5:00
Rubtsov, Eduard - Kozyr, Ivan
2:3 
1.28 
0.00 
3.30 
5:05
Myrza, Anton - Voitenko, Yaroslav
2:3 
3.10 
0.00 
1.32 
5:10
Zaporozhets, Dmitriy - Belanchik, Dmitriy
0:3 
1.27 
0.00 
3.40 
5:15
Tsykhotskiy, Andrey - Kuharchuk, Aleksandr
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
5:20
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
0:3 
1.40 
0.00 
2.70 
5:25
Plush, Pavlo - Pokydko, Sergey
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
5:30
Ivanov, Ruslan - Skachenko, Serhii
2:3 
2.40 
0.00 
1.55 
5:35
Kryshtal, Dmytro - Rubtsov, Eduard
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
5:40
Omicinskiy, Evgeniy - Sereda, Viacheslav
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
5:45
Isaev, Andrey - Zapletniuk, Anatolii
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
5:50
Hilitukha, Serhii - Stasiuk, Bogdan
1:3 
1.45 
0.00 
2.60 
5:55
Plishilo, Volodymyr - Danilyuk, Nazar
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
6:00
Derevinskiy, Dmitriy - Smetenko, Vadim
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
6:05
Datsenko, Andrii - Sukovatiy, Igor
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
6:10
Kozyr, Ivan - Zaitsev, Andrii
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
6:15
Myrza, Anton - Omicinskiy, Evgeniy
3:2 
2.50 
0.00 
1.45 
6:20
Zaporozhets, Dmitriy - Isaev, Andrey
0:3 
1.40 
0.00 
2.80 
6:25
Tsykhotskiy, Andrey - Hilitukha, Serhii
2:3 
1.75 
0.00 
2.00 
6:30
Verbyany, Vasily - Plishilo, Volodymyr
3:0 
1.30 
0.00 
3.20 
6:35
Plush, Pavlo - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
1.27 
0.00 
3.40 
6:50
Sereda, Viacheslav - Tsyhanenko, Vladimir
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
6:55
Zapletniuk, Anatolii - Nesterenko, Artem
3:1 
1.75 
0.00 
2.00 
7:00
Stasiuk, Bogdan - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
3.00 
0.00 
1.32 
7:05
Danilyuk, Nazar - Kovalchuk, Nazar
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
7:10
Gamyanin, Alexey - Poliakov, Serhii
Cancelado
1.85 
0.00 
1.85 
7:10
Smetenko, Vadim - Spartak, Abalmaz
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
7:10
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
7:45
Zaika, Bogdan - Gamyanin, Alexey
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
8:35
Sapronov, Oleksiy - Matviienko, Serhii
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
8:50
Ludchak, Vasyl - Pleshkan, Vasyl
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
8:55
Kuznetsov, Ihor - Kubrak, Serhii
0:3 
2.15 
0.00 
1.60 
9:10
Ivanchatenko, Vladislav - Gergelyuk, Sergei
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
9:20
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
9:30
Volokhov, Vladislav - Zhuravlev, Aleksandr
3:1 
3.60 
0.00 
1.25 
9:35
Tkachenko, Alexander - Vovk, Vitalii
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
9:40
Simonchuk, David - Ponomarenko, Sergey
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
9:45
Sapronov, Oleksiy - Gergelyuk, Sergei
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
9:55
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
10:00
Moriak, Artur - Pleshkan, Vasyl
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
10:05
Khamurda, Vitaliy - Kubrak, Serhii
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
10:10
Ponomarenko, Sergey - Vovk, Vitalii
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:15
Simonchuk, David - Tkachenko, Alexander
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
10:20
Ivanchatenko, Vladislav - Matviienko, Serhii
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
10:30
Hritsienko, Nazar - Vahta, Dmitriy
3:1 
1.40 
0.00 
2.80 
10:35
Ludchak, Vasyl - Kovalchuk, Ruslan
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:40
Kuznetsov, Ihor - Volokhov, Vladislav
2:3 
2.00 
0.00 
1.75 
10:45
Ponomarenko, Sergey - Tkachenko, Alexander
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
10:50
Simonchuk, David - Vovk, Vitalii
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
10:55
Sapronov, Oleksiy - Ivanchatenko, Vladislav
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
11:05
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
11:10
Moriak, Artur - Hryniuk, Vitalii
3:1 
1.35 
0.00 
2.90 
11:15
Khamurda, Vitaliy - Zhuravlev, Aleksandr
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
11:30
Gergelyuk, Sergei - Matviienko, Serhii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
11:40
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
11:45
Kovalchuk, Ruslan - Pleshkan, Vasyl
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
11:50
Volokhov, Vladislav - Kubrak, Serhii
2:3 
3.90 
0.00 
1.22 
12:15
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
0:3 
1.75 
0.00 
2.00 
12:20
Moriak, Artur - Kovalchuk, Ruslan
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
12:25
Khamurda, Vitaliy - Volokhov, Vladislav
3:2 
1.42 
0.00 
2.70 
12:55
Ludchak, Vasyl - Hryniuk, Vitalii
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
13:00
Kuznetsov, Ihor - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
13:05
Melnik, Valeriy - Tuzhylin, Alexander
1:3 
4.20 
0.00 
1.20 
13:10
Kogut, Bogdan - May, Ivan
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
13:30
Moriak, Artur - Ludchak, Vasyl
3:1 
1.75 
0.00 
2.00 
13:35
Khamurda, Vitaliy - Kuznetsov, Ihor
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
13:40
May, Ivan - Tuzhylin, Alexander
0:3 
5.30 
0.00 
1.12 
13:45
Kogut, Bogdan - Melnik, Valeriy
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
14:05
Hryniuk, Vitalii - Pleshkan, Vasyl
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
14:10
Zhuravlev, Aleksandr - Kubrak, Serhii
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
14:15
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
2:3 
3.60 
0.00 
1.25 
14:20
May, Ivan - Melnik, Valeriy
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
16:35
Fashchevskiy, Ivan - Yarovoi, Oleksandr
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
16:45
Berezynskyi, Serhii - Semeniuk, Illya
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
17:05
Solovey, Vitaliy - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
3.70 
0.00 
1.25 
17:15
Tovkach, Mykola - Lugovskyi, Sergii
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
17:45
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
Terça-feira, 06.04.
Resultado
1
X
2
18:15
Berezynskyi, Serhii - Tovkach, Mykola
3:2 
1.25 
0.00 
3.70 
18:35
Solovey, Vitaliy - Yarovoi, Oleksandr
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
18:45
Rybachuk, Roman - Lugovskyi, Sergii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
19:05
Nykyforuk, Stepan - Solovey, Vitaliy
3:2 
1.17 
0.00 
4.50 
19:15
Tovkach, Mykola - Semeniuk, Illya
3:2 
2.50 
0.00 
1.47 
19:45
Rybachuk, Roman - Tovkach, Mykola
2:3 
1.25 
0.00 
3.60 
20:05
Solovey, Vitaliy - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
3.60 
0.00 
1.25 
20:15
Berezynskyi, Serhii - Lugovskyi, Sergii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
20:35
Nykyforuk, Stepan - Yarovoi, Oleksandr
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
20:45
Rybachuk, Roman - Berezynskyi, Serhii
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
21:15
Lugovskyi, Sergii - Semeniuk, Illya
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
21:35
Solovey, Vitaliy - Yarovoi, Oleksandr
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
22:05
Nykyforuk, Stepan - Solovey, Vitaliy
1:3 
1.22 
0.00 
3.70 
0:50
Ovcharenko, Maksim - Vakulenko, Denis
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
0:55
Artem, Borysov - Makarchuk, Konstantin
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
1:25
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
1:30
Zakladnyi, Mykola - Yanishevskiy, Ilya
3:1 
1.17 
0.00 
4.50 
1:35
Molochko, Anton - Schepanskiy, Yuriy
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
1:40
Shvidkiy, Vadim - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
1:45
Demchuk, Igor - Vatsin, Igor
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
1:50
Tsolik, Petro - Faflei, Yevhenii
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:55
Reznichenko, Roman - Grushko, Vadim
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:00
Alekseenko, Dmytro - Vakulenko, Denis
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
2:05
Harenko, Stanislav - Makarchuk, Konstantin
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:10
Volodymyr, Maksiuta - Drobov, Dmytro
3:0 
1.25 
0.00 
3.50 
2:15
Kozenkov, Tymur - Ivanchatenko, Vladislav
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
2:20
Guchok, Andrey - Bohdan, Zdrobylko
3:1 
4.50 
0.00 
1.17 
2:25
Aksenin, Vasyl - Tkachuk, Oleksii
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:30
Naida, Alexander - Kostyuk, Andrey
1:3 
3.40 
0.00 
1.27 
2:35
Ovcharenko, Maksim - Filatov, Sergey
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
2:40
Artem, Borysov - Zakladnyi, Mykola
1:3 
2.00 
0.00 
1.75 
2:45
Gaponov, Aleksey - Schepanskiy, Yuriy
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
2:50
Petukhov, Valery - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 
1.25 
0.00 
3.60 
2:55
Vashchuk, Roman - Vatsin, Igor
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
3:00
Vorsulyak, Yaroslav - Faflei, Yevhenii
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
3:05
Presnyakov, Mikhail - Grushko, Vadim
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
3:10
Alekseenko, Dmytro - Lytvynenko, Mykola
0:3 
2.50 
0.00 
1.47 
3:15
Harenko, Stanislav - Yanishevskiy, Ilya
2:3 
2.40 
0.00 
1.55 
3:20
Molochko, Anton - Volodymyr, Maksiuta
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
3:25
Shvidkiy, Vadim - Kozenkov, Tymur
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
3:30
Demchuk, Igor - Guchok, Andrey
3:2 (5:11) (5:11) (11:6) (11:8) (11:5) 
1.30 
0.00 
3.20 
3:35
Tsolik, Petro - Aksenin, Vasyl
3:2 (7:11) (11:7) (12:10) (7:11) (14:12) 
2.00 
0.00 
1.75 
3:40
Reznichenko, Roman - Naida, Alexander
3:1 (6:11) (11:9) (11:4) (11:7) 
1.65 
0.00 
2.10 
3:45
Filatov, Sergey - Vakulenko, Denis
3:0 (11:8) (11:9) (11:8) 
2.60 
0.00 
1.45 
3:50
Zakladnyi, Mykola - Makarchuk, Konstantin
3:0 (11:7) (11:9) (11:8) 
1.45 
0.00 
2.60 
3:55
Gaponov, Aleksey - Drobov, Dmytro
0:3 (9:11) (9:11) (7:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
4:00
Petukhov, Valery - Ivanchatenko, Vladislav
3:0 (11:4) (11:6) (11:7) 
1.20 
0.00 
4.20 
4:05
Vashchuk, Roman - Bohdan, Zdrobylko
0:3 (8:11) (4:11) (7:11) 
3.60 
0.00 
1.25 
4:10
Vorsulyak, Yaroslav - Tkachuk, Oleksii
0:3 (7:11) (6:11) (8:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
4:15
Presnyakov, Mikhail - Kostyuk, Andrey
2:3 (11:5) (11:6) (9:11) (8:11) (9:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
4:20
Alekseenko, Dmytro - Filatov, Sergey
0:3 (4:11) (5:11) (7:11) 
1.80 
0.00 
1.90 
4:25
Harenko, Stanislav - Zakladnyi, Mykola
2:3 (10:12) (11:9) (12:10) (5:11) (8:11) 
3.60 
0.00 
1.25 
4:30
Volodymyr, Maksiuta - Schepanskiy, Yuriy
0:3 (6:11) (7:11) (5:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
4:35
Kozenkov, Tymur - Baystryuchenko, Dmitriy
3:2 (11:8) (2:11) (4:11) (13:11) (11:7) 
2.40 
0.00 
1.55 
4:40
Guchok, Andrey - Vatsin, Igor
3:1 (11:7) (11:8) (8:11) (11:3) 
1.55 
0.00 
2.25 
4:45
Aksenin, Vasyl - Faflei, Yevhenii
3:0 (12:10) (11:6) (12:10) 
1.27 
0.00 
3.30 
4:50
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
1:3 (10:12) (6:11) (11:4) (10:12) 
2.10 
0.00 
1.65 
4:55
Ovcharenko, Maksim - Lytvynenko, Mykola
3:0 (16:14) (13:11) (11:5) 
2.25 
0.00 
1.60 
5:00
Artem, Borysov - Yanishevskiy, Ilya
3:1 (11:4) (9:11) (11:6) (11:3) 
1.40 
0.00 
2.70 
5:05
Gaponov, Aleksey - Volodymyr, Maksiuta
3:1 (3:11) (13:11) (11:7) (14:12) 
1.27 
0.00 
3.40 
5:10
Petukhov, Valery - Kozenkov, Tymur
2:3 (11:4) (9:11) (12:14) (12:10) (10:12) 
1.22 
0.00 
3.90 
5:15
Vashchuk, Roman - Guchok, Andrey
0:3 (8:11) (5:11) (8:11) 
1.35 
0.00 
2.90 
5:20
Vorsulyak, Yaroslav - Aksenin, Vasyl
1:3 (11:6) (8:11) (7:11) (10:12) 
1.50 
0.00 
2.50 
5:25
Presnyakov, Mikhail - Naida, Alexander
1:3 (11:8) (21:23) (6:11) (8:11) 
2.30 
0.00 
1.55 
5:30
Alekseenko, Dmytro - Ovcharenko, Maksim
0:3 (6:11) (7:11) (4:11) 
2.70 
0.00 
1.40 
5:35
Harenko, Stanislav - Artem, Borysov
0:3 (10:12) (9:11) (7:11) 
3.40 
0.00 
1.28 
5:40
Molochko, Anton - Drobov, Dmytro
3:1 (5:11) (13:11) (12:10) (11:5) 
1.85 
0.00 
1.85 
5:45
Shvidkiy, Vadim - Ivanchatenko, Vladislav
3:2 (15:17) (7:11) (11:4) (14:12) (13:11) 
1.45 
0.00 
2.60 
5:50
Demchuk, Igor - Bohdan, Zdrobylko
3:1 (11:9) (12:10) (6:11) (14:12) 
2.80 
0.00 
1.37 
5:55
Tsolik, Petro - Tkachuk, Oleksii
0:3 (3:11) (11:13) (5:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
6:00
Reznichenko, Roman - Kostyuk, Andrey
1:3 (11:6) (8:11) (7:11) (8:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
6:05
Lytvynenko, Mykola - Vakulenko, Denis
3:1 (11:8) (4:11) (11:9) (11:8) 
1.85 
0.00 
1.85 
6:10
Yanishevskiy, Ilya - Makarchuk, Konstantin
1:3 (7:11) (10:12) (11:8) (6:11) 
4.90 
0.00 
1.13 
6:15
Gaponov, Aleksey - Molochko, Anton
3:2 (10:12) (11:5) (13:11) (11:13) (13:11) 
3.30 
0.00 
1.28 
6:20
Petukhov, Valery - Shvidkiy, Vadim
3:0 (11:9) (11:3) (11:6) 
1.25 
0.00 
3.60 
6:25
Vashchuk, Roman - Demchuk, Igor
3:1 (11:7) (11:7) (6:11) (11:6) 
1.40 
0.00 
2.70 
6:30
Vorsulyak, Yaroslav - Tsolik, Petro
1:3 (5:11) (11:6) (7:11) (6:11) 
1.75 
0.00 
2.00 
6:35
Presnyakov, Mikhail - Reznichenko, Roman
0:3 (5:11) (6:11) (9:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
6:50
Drobov, Dmytro - Schepanskiy, Yuriy
3:1 (11:8) (2:11) (11:9) (11:9) 
1.60 
0.00 
2.20 
6:55
Ivanchatenko, Vladislav - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 (3:11) (9:11) (11:13) 
1.85 
0.00 
1.85 
7:00
Bohdan, Zdrobylko - Vatsin, Igor
3:1 (11:9) (11:9) (9:11) (11:6) 
1.42 
0.00 
2.70 
7:05
Tkachuk, Oleksii - Faflei, Yevhenii
3:0 (11:7) (11:8) (11:4) 
1.75 
0.00 
1.95 
7:10
Kostyuk, Andrey - Grushko, Vadim
3:1 (11:4) (11:9) (7:11) (12:10) 
1.25 
0.00 
3.60 
8:35
Bondarchuk, Alexander - Vital, Shaban
0:3 (8:11) (8:11) (5:11) 
2.40 
0.00 
1.55 
8:40
Tkachenko, Artem - Kurtenko, Andrey
3:0 (11:6) (11:6) (11:7) 
1.45 
0.00 
2.60 
8:50
Sheshurak, Lubomir - Vadim, Tokar
3:2 (9:11) (12:10) (11:9) (7:11) (13:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
8:55
Baranovskiy, Sergey - Derypaska, Roman
3:0 (11:8) (11:3) (11:8) 
1.70 
0.00 
2.00 
9:10
Levshin, Anatoly - Kalugin, Vladislav
3:1 (11:7) (13:11) (6:11) (11:3) 
2.40 
0.00 
1.50 
9:15
Shtukovanyi, Roman - Isaev, Andrey
3:2 (11:7) (8:11) (11:9) (5:11) (11:7) 
1.55 
0.00 
2.25 
9:20
Michalus, Alexander - Prokhoruk, Iurii
1:3 (10:12) (7:11) (11:5) (4:11) 
4.50 
0.00 
1.17 
9:25
Kuzmenko, Grigoriy - Zenyuk, Dmitry
3:0 (11:8) (11:9) (11:5) 
1.42 
0.00 
2.60 
9:30
Trofimov, Nikita - Masko, Yevhen
3:2 (9:11) (11:6) (11:9) (10:12) (11:6) 
1.70 
0.00 
2.00 
9:35
Kinash, Sergey - Semenets, Oleksandr
2:3 (11:13) (11:5) (11:9) (6:11) (10:12) 
1.70 
0.00 
2.00 
9:40
Kolos, Maksym - Chaplyanka, Anatoliy
3:2 (12:10) (13:15) (11:9) (8:11) (11:4) 
1.85 
0.00 
1.85 
9:45
Sliuzenko, Vladyslav - Vital, Shaban
1:3 (1:11) (11:9) (4:11) (3:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
9:50
Smyk, Vasil - Kurtenko, Andrey
1:3 (2:11) (11:3) (4:11) (9:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
9:55
Kotov, Viktor - Malashevsky, Vladimir
1:3 (11:9) (10:12) (8:11) (5:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
10:00
Gordiy, Andrey - Vadim, Tokar
1:3 (6:11) (12:10) (8:11) (6:11) 
1.70 
0.00 
2.05 
10:05
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman
3:1 (12:10) (12:14) (11:7) (11:5) 
1.70 
0.00 
2.00 
10:10
Kolos, Maksym - Kinash, Sergey
3:0 (11:6) (11:9) (11:8) 
1.65 
0.00 
2.10 
10:15
Chaplyanka, Anatoliy - Semenets, Oleksandr
3:2 (11:8) (11:7) (6:11) (6:11) (13:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
10:20
Bondarchuk, Alexander - Levshin, Anatoly
1:3 (7:11) (11:7) (6:11) (3:11) 
3.90 
0.00 
1.20 
10:25
Tkachenko, Artem - Shtukovanyi, Roman
3:2 (11:6) (11:7) (7:11) (7:11) (11:7) 
1.75 
0.00 
2.00 
10:30
Oliynyk, Roman - Prokhoruk, Iurii
3:2 (9:11) (11:5) (12:10) (7:11) (11:6) 
3.20 
0.00 
1.30 
10:35
Sheshurak, Lubomir - Kuzmenko, Grigoriy
1:3 (4:11) (11:9) (6:11) (9:11) 
1.90 
0.00 
1.80 
10:40
Baranovskiy, Sergey - Trofimov, Nikita
1:3 (1:11) (11:9) (5:11) (4:11) 
1.70 
0.00 
2.00 
10:45
Chaplyanka, Anatoliy - Kinash, Sergey
3:0 (12:10) (12:10) (11:6) 
1.90 
0.00 
1.80 
10:50
Kolos, Maksym - Semenets, Oleksandr
3:1 (13:11) (9:11) (11:6) (11:8) 
1.40 
0.00 
2.70 
10:55
Sliuzenko, Vladyslav - Kalugin, Vladislav
3:1 (13:11) (11:4) (9:11) (11:4) 
1.75 
0.00 
2.00 
11:00
Smyk, Vasil - Isaev, Andrey
3:1 (11:7) (8:11) (11:6) (13:11) 
2.05 
0.00 
1.70 
11:05
Michalus, Alexander - Kotov, Viktor
3:0 (11:9) (11:9) (13:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
11:10
Gordiy, Andrey - Zenyuk, Dmitry
3:0 (11:8) (11:7) (11:7) 
1.45 
0.00 
2.60 
11:15
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
3:2 (11:9) (5:11) (4:11) (11:6) (11:4) 
1.50 
0.00 
2.40 
11:30
Levshin, Anatoly - Vital, Shaban
3:0 (11:3) (11:7) (11:6) 
1.75 
0.00 
2.00 
11:35
Shtukovanyi, Roman - Kurtenko, Andrey
0:3 (3:11) (9:11) (10:12) 
1.85 
0.00 
1.85 
11:40
Oliynyk, Roman - Malashevsky, Vladimir
2:3 (7:11) (11:5) (11:3) (4:11) (9:11) 
2.40 
0.00 
1.50 
11:45
Kuzmenko, Grigoriy - Vadim, Tokar
1:3 (11:8) (3:11) (4:11) (6:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
11:50
Trofimov, Nikita - Derypaska, Roman
3:1 (11:8) (11:7) (10:12) (11:7) 
1.95 
0.00 
1.80 
12:05
Sliuzenko, Vladyslav - Levshin, Anatoly
3:1 (15:13) (9:11) (11:8) (11:7) 
1.75 
0.00 
2.00 
12:10
Smyk, Vasil - Shtukovanyi, Roman
1:3 (5:11) (11:6) (7:11) (6:11) 
2.05 
0.00 
1.65 
12:15
Kotov, Viktor - Prokhoruk, Iurii
3:2 (11:8) (10:12) (12:10) (7:11) (11:8) 
1.85 
0.00 
1.85 
12:20
Gordiy, Andrey - Kuzmenko, Grigoriy
3:1 (9:11) (11:5) (11:9) (11:8) 
1.50 
0.00 
2.40 
12:25
Pismenniy, Evgeniy - Trofimov, Nikita
0:3 (9:11) (7:11) (10:12) 
2.50 
0.00 
1.50 
12:40
Bondarchuk, Alexander - Kalugin, Vladislav
3:1 (13:11) (6:11) (11:8) (11:4) 
1.75 
0.00 
2.00 
12:45
Tkachenko, Artem - Isaev, Andrey
3:1 (9:11) (11:9) (11:7) (11:7) 
1.60 
0.00 
2.20 
12:50
Oliynyk, Roman - Kotov, Viktor
0:3 (6:11) (5:11) (3:11) 
2.50 
0.00 
1.47 
12:55
Sheshurak, Lubomir - Zenyuk, Dmitry
3:1 (11:4) (11:3) (7:11) (11:8) 
1.65 
0.00 
2.10 
13:00
Baranovskiy, Sergey - Masko, Yevhen
3:1 (8:11) (11:8) (13:11) (11:9) 
1.60 
0.00 
2.20 
13:05
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
0:3 (9:11) (4:11) (5:11) 
4.10 
0.00 
1.20 
13:10
Melnik, Valeriy - May, Ivan
1:3 (14:12) (7:11) (9:11) (5:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
13:15
Sliuzenko, Vladyslav - Bondarchuk, Alexander
3:2 (14:16) (6:11) (11:8) (13:11) (11:7) 
1.85 
0.00 
1.85 
13:20
Smyk, Vasil - Tkachenko, Artem
1:3 (3:11) (11:7) (6:11) (2:11) 
4.50 
0.00 
1.17 
13:25
Michalus, Alexander - Malashevsky, Vladimir
3:2 (12:10) (5:11) (13:11) (8:11) (11:7) 
2.25 
0.00 
1.60 
13:30
Gordiy, Andrey - Sheshurak, Lubomir
3:1 (11:8) (11:9) (8:11) (11:6) 
1.55 
0.00 
2.25 
13:35
Pismenniy, Evgeniy - Baranovskiy, Sergey
3:1 (12:10) (13:11) (5:11) (11:7) 
1.60 
0.00 
2.20 
13:40
May, Ivan - Tuzhylin, Alexander
1:3 (11:8) (3:11) (8:11) (4:11) 
6.00 
0.00 
1.10 
13:45
Melnik, Valeriy - Kogut, Bogdan
1:3 (11:8) (3:11) (6:11) (10:12) 
1.50 
0.00 
2.50 
13:50
Kalugin, Vladislav - Vital, Shaban
1:3 (11:9) (8:11) (4:11) (8:11) 
1.90 
0.00 
1.80 
13:55
Isaev, Andrey - Kurtenko, Andrey
3:0 (11:9) (11:9) (11:9) 
1.90 
0.00 
1.85 
14:00
Oliynyk, Roman - Michalus, Alexander
2:3 (7:11) (11:9) (6:11) (11:8) (4:11) 
1.90 
0.00 
1.85 
14:05
Zenyuk, Dmitry - Vadim, Tokar
3:1 (11:13) (11:1) (11:6) (11:2) 
2.10 
0.00 
1.65 
14:10
Masko, Yevhen - Derypaska, Roman
2:3 (7:11) (11:9) (11:3) (9:11) (7:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
14:15
May, Ivan - Kogut, Bogdan
2:3 (12:10) (7:11) (11:4) (13:15) (9:11) 
2.50 
0.00 
1.50 
14:20
Melnik, Valeriy - Tuzhylin, Alexander
2:3 (11:8) (11:7) (7:11) (6:11) (9:11) 
4.90 
0.00 
1.15 
14:35
Malashevsky, Vladimir - Prokhoruk, Iurii
3:0 (11:2) (11:7) (11:6) 
1.70 
0.00 
2.00 
16:35
Krutko, Aleksey - Shkurupii, Oleksandr
2:3 (4:11) (11:7) (12:10) (9:11) (9:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
16:45
Gavrilyuk, Oleg - Trachuk, Viktor
3:1 (8:11) (11:4) (11:5) (11:3) 
1.28 
0.00 
3.30 
17:05
Tsybulin, Sergey - Levadniy, Aleksandr
0:3 (6:11) (7:11) (9:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
17:15
Khvysiuk, Andrii - Chyzh, Pavlo
3:2 (4:11) (11:6) (6:11) (11:6) (11:8) 
2.10 
0.00 
1.65 
17:35
Kovalchuk, Nazar - Shkurupii, Oleksandr
1:3 (11:9) (9:11) (10:12) (5:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
17:45
Lohosha, Dmytro - Trachuk, Viktor
3:0 (11:6) (11:8) (13:11) 
1.35 
0.00 
2.90 
Quarta-feira, 07.04.
Resultado
1
X
2
18:05
Krutko, Aleksey - Tsybulin, Sergey
3:1 (8:11) (11:4) (11:6) (11:4) 
1.35 
0.00 
2.90 
18:15
Gavrilyuk, Oleg - Khvysiuk, Andrii
2:3 (11:5) (8:11) (12:10) (8:11) (7:11) 
1.60 
0.00 
2.25 
18:35
Kovalchuk, Nazar - Levadniy, Aleksandr
3:1 (12:10) (11:6) (6:11) (11:5) 
2.50 
0.00 
1.50 
18:45
Lohosha, Dmytro - Chyzh, Pavlo
3:0 (11:9) (11:4) (11:8) 
2.00 
0.00 
1.75 
19:05
Tsybulin, Sergey - Shkurupii, Oleksandr
1:3 (14:12) (8:11) (8:11) (9:11) 
1.55 
0.00 
2.40 
19:15
Khvysiuk, Andrii - Trachuk, Viktor
1:3 (2:11) (6:11) (11:5) (9:11) 
1.45 
0.00 
2.60 
19:35
Kovalchuk, Nazar - Tsybulin, Sergey
3:2 (11:9) (11:13) (11:9) (8:11) (11:8) 
2.40 
0.00 
1.55 
19:45
Lohosha, Dmytro - Khvysiuk, Andrii
3:0 (11:8) (11:9) (12:10) 
2.40 
0.00 
1.50 
20:05
Krutko, Aleksey - Levadniy, Aleksandr
2:3 (11:6) (8:11) (10:12) (11:6) (5:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
20:15
Gavrilyuk, Oleg - Chyzh, Pavlo
0:3 (7:11) (9:11) (6:11) 
2.00 
0.00 
1.75 
20:35
Kovalchuk, Nazar - Krutko, Aleksey
1:3 (11:13) (11:7) (5:11) (5:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
20:45
Lohosha, Dmytro - Gavrilyuk, Oleg
0:3 (11:13) (6:11) (6:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
21:05
Levadniy, Aleksandr - Shkurupii, Oleksandr
1:3 (8:11) (11:6) (9:11) (10:12) 
2.20 
0.00 
1.60 
21:15
Chyzh, Pavlo - Trachuk, Viktor
3:0 (11:6) (11:6) (11:6) 
1.28 
0.00 
3.30 
22:05
Shkurupii, Oleksandr - Krutko, Aleksey
3:2 (8:11) (8:11) (12:10) (12:10) (11:4) 
2.00 
0.00 
1.75 
0:50
Filatov, Sergey - Vakulenko, Denis
2:3 (11:9) (7:11) (9:11) (11:9) (12:14) 
2.20 
0.00 
1.60 
0:55
Kubrak, Serhii - Artem, Borysov
3:1 (11:5) (11:9) (10:12) (13:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
1:25
Ovcharenko, Maksim - Lytvynenko, Mykola
3:1 (5:11) (11:7) (11:7) (11:7) 
1.50 
0.00 
2.40 
1:30
Makarchuk, Konstantin - Komar, Vadim
2:3 (7:11) (7:11) (11:6) (11:6) (3:11) 
2.40 
0.00 
1.55 
1:35
Volodymyr, Maksiuta - Molochko, Anton
2:3 (9:11) (11:1) (4:11) (11:4) (9:11) 
3.40 
0.00 
1.27 
1:40
Petukhov, Valery - Shvidkiy, Vadim
3:2 (7:11) (9:11) (11:9) (12:10) (11:8) 
1.20 
0.00 
4.20 
1:45
Prokhoruk, Iurii - Treschetka, Mykolay
2:3 (7:11) (11:5) (11:3) (5:11) (7:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
1:50
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav
3:2 (14:12) (10:12) (11:13) (11:7) (11:9) 
2.20 
0.00 
1.60 
1:55
Grushko, Vadim - Presnyakov, Mikhail
3:1 (11:8) (6:11) (11:7) (11:8) 
1.35 
0.00 
2.90 
2:00
Alekseenko, Dmytro - Kovalov, Oleksandr
3:0 (12:10) (11:6) (11:5) 
2.20 
0.00 
1.60 
2:05
Kiulo, Sergey - Artem, Borysov
3:1 (11:9) (11:9) (14:16) (16:14) 
1.85 
0.00 
1.85 
2:10
Gaponov, Aleksey - Schepanskiy, Yuriy
1:3 (12:10) (6:11) (5:11) (2:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
2:15
Kozenkov, Tymur - Baystryuchenko, Dmitriy
3:2 (3:11) (12:10) (7:11) (11:5) (11:4) 
2.10 
0.00 
1.65 
2:20
Malashevsky, Vladimir - Michalus, Alexander
3:1 (11:9) (8:11) (11:2) (11:6) 
1.55 
0.00 
2.25 
2:25
Tsolik, Petro - Faflei, Yevhenii
3:2 (8:11) (14:12) (11:7) (6:11) (11:4) 
2.10 
0.00 
1.65 
2:30
Reznichenko, Roman - Kostyuk, Andrey
3:2 (6:11) (11:8) (9:11) (11:6) (11:8) 
1.80 
0.00 
1.90 
2:35
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola
3:2 (7:11) (12:10) (11:8) (2:11) (11:5) 
2.50 
0.00 
1.50 
2:40
Kubrak, Serhii - Makarchuk, Konstantin
1:3 (11:8) (9:11) (3:11) (9:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
2:45
Drobov, Dmytro - Molochko, Anton
3:1 (12:10) (6:11) (11:9) (11:7) 
2.20 
0.00 
1.60 
2:50
Zinov, Nikita - Shvidkiy, Vadim
1:3 (6:11) (11:5) (10:12) (9:11) 
1.90 
0.00 
1.80 
2:55
Kotov, Viktor - Treschetka, Mykolay
3:2 (7:11) (8:11) (11:6) (11:5) (11:7) 
1.32 
0.00 
3.10 
3:00
Tkachuk, Oleksii - Vorsulyak, Yaroslav
2:3 (9:11) (12:10) (7:11) (11:8) (7:11) 
2.40 
0.00 
1.50 
3:05
Naida, Alexander - Presnyakov, Mikhail
2:3 (7:11) (18:16) (11:6) (9:11) (9:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
3:10
Kovalov, Oleksandr - Vakulenko, Denis
3:1 (11:9) (8:11) (11:9) (11:9) 
3.10 
0.00 
1.32 
3:15
Kiulo, Sergey - Komar, Vadim
2:3 (11:9) (4:11) (11:9) (8:11) (7:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
3:20
Volodymyr, Maksiuta - Gaponov, Aleksey
0:3 (7:11) (7:11) (4:11) 
3.90 
0.00 
1.22 
3:25
Petukhov, Valery - Kozenkov, Tymur
3:1 (11:6) (11:6) (7:11) (11:5) 
1.17 
0.00 
4.50 
3:30
Prokhoruk, Iurii - Malashevsky, Vladimir
0:3 (3:11) (8:11) (6:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
3:35
Aksenin, Vasyl - Tsolik, Petro
0:3 (6:11) (11:13) (6:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
3:40
Grushko, Vadim - Reznichenko, Roman
2:3 (11:7) (11:4) (11:13) (9:11) (4:11) 
2.40 
0.00 
1.55 
3:45
Ovcharenko, Maksim - Alekseenko, Dmytro
3:2 (8:11) (11:7) (10:12) (11:9) (11:6) 
1.35 
0.00 
2.90 
3:50
Makarchuk, Konstantin - Artem, Borysov
3:0 (11:9) (11:7) (11:6) 
3.30 
0.00 
1.28 
3:55
Drobov, Dmytro - Schepanskiy, Yuriy
3:0 (11:7) (11:6) (11:7) 
1.45 
0.00 
2.60 
4:00
Zinov, Nikita - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 (12:14) (7:11) (6:11) 
1.28 
0.00 
3.30 
4:05
Kotov, Viktor - Michalus, Alexander
3:0 (11:8) (11:9) (11:8) 
2.25 
0.00 
1.55 
4:10
Tkachuk, Oleksii - Faflei, Yevhenii
0:3 (5:11) (5:11) (7:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
4:15
Naida, Alexander - Kostyuk, Andrey
1:3 (5:11) (8:11) (11:8) (6:11) 
3.90 
0.00 
1.22 
4:20
Filatov, Sergey - Kovalov, Oleksandr
1:3 (13:11) (7:11) (7:11) (9:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
4:25
Kiulo, Sergey - Makarchuk, Konstantin
1:3 (11:13) (11:8) (9:11) (8:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
4:30
Gaponov, Aleksey - Molochko, Anton
1:3 (11:1) (4:11) (10:12) (7:11) 
3.40 
0.00 
1.27 
4:35
Kozenkov, Tymur - Shvidkiy, Vadim
3:2 (11:9) (9:11) (9:11) (11:9) (11:3) 
3.70 
0.00 
1.25 
4:40
Malashevsky, Vladimir - Treschetka, Mykolay
3:0 (11:8) (14:12) (11:8) 
1.27 
0.00 
3.40 
4:45
Tsolik, Petro - Vorsulyak, Yaroslav
3:1 (5:11) (11:8) (11:4) (11:7) 
1.55 
0.00 
2.25 
4:50
Reznichenko, Roman - Presnyakov, Mikhail
0:3 (10:12) (8:11) (9:11) 
1.50 
0.00 
2.50 
4:55
Alekseenko, Dmytro - Lytvynenko, Mykola
0:3 (11:13) (4:11) (7:11) 
2.90 
0.00 
1.37 
5:00
Kubrak, Serhii - Komar, Vadim
3:0 (11:8) (11:6) (11:7) 
4.90 
0.00 
1.15 
5:05
Drobov, Dmytro - Gaponov, Aleksey
2:3 (11:4) (6:11) (14:12) (8:11) (7:11) 
1.27 
0.00 
3.40 
5:10
Zinov, Nikita - Kozenkov, Tymur
3:0 (11:5) (11:5) (11:7) 
1.45 
0.00 
2.60 
5:15
Kotov, Viktor - Malashevsky, Vladimir
3:2 (6:11) (11:6) (6:11) (11:6) (11:9) 
2.90 
0.00 
1.35 
5:20
Tkachuk, Oleksii - Tsolik, Petro
1:3 (5:11) (6:11) (11:9) (10:12) 
1.28 
0.00 
3.30 
5:25
Naida, Alexander - Reznichenko, Roman
0:3 (7:11) (5:11) (5:11) 
2.15 
0.00 
1.60 
5:30
Ovcharenko, Maksim - Vakulenko, Denis
3:1 (11:7) (11:6) (5:11) (11:5) 
1.37 
0.00 
2.90 
5:35
Kiulo, Sergey - Kubrak, Serhii
2:3 (8:11) (5:11) (11:3) (14:12) (6:11) 
6.00 
0.00 
1.10 
5:40
Volodymyr, Maksiuta - Schepanskiy, Yuriy
1:3 (6:11) (12:10) (6:11) (9:11) 
2.50 
0.00 
1.50 
5:45
Petukhov, Valery - Baystryuchenko, Dmitriy
1:3 (7:11) (2:11) (11:8) (4:11) 
1.27 
0.00 
3.40 
5:50
Prokhoruk, Iurii - Michalus, Alexander
3:0 (13:11) (11:5) (11:1) 
1.10 
0.00 
6.00 
5:55
Aksenin, Vasyl - Faflei, Yevhenii
3:0 (13:11) (11:6) (11:8) 
1.17 
0.00 
4.50 
6:00
Grushko, Vadim - Kostyuk, Andrey
3:0 (11:6) (11:6) (11:4) 
3.10 
0.00 
1.32 
6:05
Filatov, Sergey - Alekseenko, Dmytro
3:1 (11:8) (9:11) (12:10) (16:14) 
1.40 
0.00 
2.70 
6:10
Komar, Vadim - Artem, Borysov
3:2 (11:7) (7:11) (11:4) (6:11) (11:5) 
1.28 
0.00 
3.30 
6:15
Drobov, Dmytro - Volodymyr, Maksiuta
0:3 (8:11) (6:11) (8:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
6:20
Zinov, Nikita - Petukhov, Valery
0:3 (1:11) (5:11) (4:11) 
2.30 
0.00 
1.55 
6:25
Kotov, Viktor - Prokhoruk, Iurii
3:2 (11:8) (5:11) (12:10) (5:11) (11:8) 
1.60 
0.00 
2.20 
6:30
Tkachuk, Oleksii - Aksenin, Vasyl
0:3 (9:11) (8:11) (11:13) 
1.28 
0.00 
3.30 
6:35
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
1:3 (12:10) (7:11) (8:11) (2:11) 
2.15 
0.00 
1.65 
6:40
Ovcharenko, Maksim - Kovalov, Oleksandr
3:0 (11:8) (11:9) (11:9) 
1.80 
0.00 
1.90 
6:50
Schepanskiy, Yuriy - Molochko, Anton
2:3 (11:4) (6:11) (8:11) (12:10) (10:12) 
3.40 
0.00 
1.27 
6:55
Baystryuchenko, Dmitriy - Shvidkiy, Vadim
0:3 (6:11) (7:11) (3:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
7:00
Michalus, Alexander - Treschetka, Mykolay
3:1 (5:11) (11:7) (11:6) (11:9) 
1.85 
0.00 
1.85 
7:05
Faflei, Yevhenii - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 (9:11) (7:11) (7:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
7:10
Kostyuk, Andrey - Presnyakov, Mikhail
2:3 (11:7) (11:13) (12:10) (2:11) (5:11) 
1.32 
0.00 
3.10 
7:15
Lytvynenko, Mykola - Vakulenko, Denis
2:3 (12:10) (11:5) (5:11) (4:11) (11:13) 
1.55 
0.00 
2.25 
7:50
Filatov, Sergey - Ovcharenko, Maksim
3:2 (6:11) (11:8) (11:4) (5:11) (13:11) 
1.65 
0.00 
2.15 
8:25
Alekseenko, Dmytro - Vakulenko, Denis
3:0 (13:11) (11:3) (11:7) 
1.65 
0.00 
2.10 
8:35
Veliev, Anton - Geratschenko, Andriy
1:3 (6:11) (4:11) (11:8) (11:13) 
1.85 
0.00 
1.85 
8:55
Derypaska, Roman - Baranovskiy, Sergey
3:0 (14:12) (11:8) (11:3) 
1.80 
0.00 
1.90 
9:00
Kovalov, Oleksandr - Lytvynenko, Mykola
0:3 (6:11) (9:11) (9:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
9:10
Batenko, Vladislav - Halai, Dmitry
3:2 (11:7) (11:8) (7:11) (2:11) (11:6) 
1.35 
0.00 
2.90 
9:20
Kotik, Andrey - Rychkou, Vitali
3:0 (13:11) (12:10) (11:8) 
1.50 
0.00 
2.50 
9:25
Sheshurak, Lubomir - Kuzmenko, Grigoriy
1:3 (3:11) (11:3) (8:11) (5:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
9:30
Masko, Yevhen - Cherevko, Roman
3:2 (5:11) (11:5) (10:12) (11:9) (11:6) 
2.20 
0.00 
1.60 
9:35
Kozyr, Ivan - Chaplyanka, Anatoliy
3:1 (12:10) (11:2) (4:11) (12:10) 
1.60 
0.00 
2.20 
9:40
Semenets, Oleksandr - Kinash, Sergey
3:2 (6:11) (11:9) (10:12) (11:6) (11:4) 
1.70 
0.00 
2.00 
9:45
Scherinskiy, Andrey - Geratschenko, Andriy
3:1 (11:6) (11:6) (9:11) (11:7) 
1.35 
0.00 
2.90 
9:55
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
3:0 (11:9) (11:8) (11:3) 
2.60 
0.00 
1.45 
10:00
Zenyuk, Andrey - Vadim, Tokar
2:3 (11:8) (5:11) (11:8) (10:12) (9:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
10:05
Pismenniy, Evgeniy - Baranovskiy, Sergey
3:2 (11:5) (11:3) (10:12) (8:11) (11:6) 
1.50 
0.00 
2.40 
10:10
Metla, Alexey - Chaplyanka, Anatoliy
3:0 (11:9) (11:3) (11:5) 
2.00 
0.00 
1.70 
10:15
Kozyr, Ivan - Semenets, Oleksandr
3:2 (7:11) (11:7) (8:11) (11:3) (11:7) 
1.85 
0.00 
1.85 
10:20
Veliev, Anton - Batenko, Vladislav
0:3 (6:11) (8:11) (9:11) 
2.25 
0.00 
1.60 
10:30
Nechyporuk, Vadym - Rychkou, Vitali
3:0 (12:10) (11:5) (14:12) 
1.47 
0.00 
2.50 
10:35
Zenyuk, Andrey - Kuzmenko, Grigoriy
2:3 (11:3) (7:11) (9:11) (11:9) (7:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
10:40
Derypaska, Roman - Masko, Yevhen
3:0 (11:7) (11:7) (11:8) 
1.40 
0.00 
2.70 
10:45
Metla, Alexey - Kinash, Sergey
3:0 (11:7) (11:7) (11:7) 
1.45 
0.00 
2.60 
10:50
Semenets, Oleksandr - Chaplyanka, Anatoliy
1:3 (7:11) (9:11) (11:9) (6:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
10:55
Scherinskiy, Andrey - Halai, Dmitry
3:0 (11:6) (11:9) (12:10) 
1.65 
0.00 
2.10 
11:05
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy
0:3 (5:11) (7:11) (8:11) 
2.40 
0.00 
1.50 
11:10
Sheshurak, Lubomir - Vadim, Tokar
3:1 (7:11) (13:11) (11:6) (11:9) 
1.85 
0.00 
1.85 
11:15
Pismenniy, Evgeniy - Cherevko, Roman
1:3 (11:3) (11:13) (9:11) (9:11) 
5.70 
0.00 
1.10 
11:20
Metla, Alexey - Semenets, Oleksandr
2:3 (9:11) (11:13) (11:6) (11:2) (8:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
11:25
Kozyr, Ivan - Kinash, Sergey
3:0 (15:13) (11:4) (12:10) 
1.35 
0.00 
2.90 
11:30
Batenko, Vladislav - Geratschenko, Andriy
2:3 (7:11) (11:9) (10:12) (11:7) (12:14) 
2.20 
0.00 
1.60 
11:40
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
Cancelado
1.85 
0.00 
1.85 
11:45
Zenyuk, Andrey - Sheshurak, Lubomir
3:0 (11:6) (11:8) (11:8) 
2.10 
0.00 
1.65 
11:50
Masko, Yevhen - Baranovskiy, Sergey
3:2 (11:9) (8:11) (8:11) (11:7) (11:3) 
2.30 
0.00 
1.55 
11:55
Metla, Alexey - Kozyr, Ivan
1:3 (19:21) (11:8) (10:12) (11:13) 
2.00 
0.00 
1.70 
12:00
Kinash, Sergey - Chaplyanka, Anatoliy
3:2 (7:11) (13:11) (5:11) (11:6) (11:9) 
2.00 
0.00 
1.70 
12:05
Scherinskiy, Andrey - Batenko, Vladislav
0:3 (7:11) (3:11) (10:12) 
1.85 
0.00 
1.85 
12:15
Vahta, Dmitriy - Rychkou, Vitali
3:0 (11:7) (11:9) (15:13) 
1.45 
0.00 
2.60 
12:25
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
1:3 (9:11) (11:7) (9:11) (9:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
12:40
Veliev, Anton - Halai, Dmitry
0:3 (6:11) (1:11) (11:13) 
1.75 
0.00 
2.00 
12:50
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
3:0 (11:8) (11:7) (12:10) 
1.55 
0.00 
2.25 
13:00
Derypaska, Roman - Cherevko, Roman
1:3 (7:11) (10:12) (11:9) (7:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
13:05
Obidnyi, Oleg - Shchytka, Oleksandr
3:1 (11:6) (11:6) (6:11) (11:1) 
3.00 
0.00 
1.35 
13:10
Buryak, Borys - Harenko, Stanislav
3:2 (7:11) (11:8) (8:11) (11:7) (15:13) 
2.00 
0.00 
1.70 
13:15
Scherinskiy, Andrey - Veliev, Anton
2:3 (11:7) (10:12) (11:7) (8:11) (8:11) 
1.35 
0.00 
3.00 
13:25
Kotik, Andrey - Hritsienko, Nazar
0:3 (4:11) (11:13) (5:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
13:35
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman
3:0 (11:6) (11:4) (11:5) 
1.80 
0.00 
1.90 
13:40
Yanishevskiy, Ilya - Shchytka, Oleksandr
3:1 (11:13) (12:10) (11:9) (11:7) 
1.50 
0.00 
2.50 
13:45
Obidnyi, Oleg - Buryak, Borys
2:3 (14:16) (6:11) (11:7) (11:5) (9:11) 
2.80 
0.00 
1.40 
13:50
Halai, Dmitry - Geratschenko, Andriy
1:3 (10:12) (11:6) (6:11) (7:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
14:00
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
2:3 (11:6) (11:2) (6:11) (10:12) (7:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
14:10
Cherevko, Roman - Baranovskiy, Sergey
1:3 (5:11) (11:7) (8:11) (4:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
14:15
Yanishevskiy, Ilya - Harenko, Stanislav
3:1 (6:11) (11:7) (11:6) (11:5) 
1.55 
0.00 
2.25 
14:20
Buryak, Borys - Shchytka, Oleksandr
3:1 (11:2) (7:11) (11:9) (11:8) 
3.30 
0.00 
1.28 
14:35
Hritsienko, Nazar - Rychkou, Vitali
3:2 (7:11) (11:4) (11:8) (8:11) (11:9) 
1.30 
0.00 
3.20 
14:50
Yanishevskiy, Ilya - Buryak, Borys
3:1 (12:10) (8:11) (11:9) (12:10) 
2.00 
0.00 
1.70 
14:55
Obidnyi, Oleg - Harenko, Stanislav
0:3 (8:11) (8:11) (8:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
15:25
Yanishevskiy, Ilya - Obidnyi, Oleg
3:2 (6:11) (14:12) (6:11) (11:6) (11:7) 
1.20 
0.00 
4.10 
15:30
Harenko, Stanislav - Shchytka, Oleksandr
3:1 (8:11) (11:7) (11:7) (11:6) 
1.40 
0.00 
2.70 
16:35
Boiko, Serhii - Shkurupii, Oleksandr
3:2 (7:11) (11:13) (12:10) (14:12) (11:9) 
1.40 
0.00 
2.70 
16:45
Tovkach, Mykola - Hilitukha, Serhii
3:0 (11:6) (11:5) (11:5) 
1.45 
0.00 
2.60 
17:05
Levadniy, Aleksandr - Kovalchuk, Nazar
1:3 (2:11) (13:15) (11:5) (8:11) 
1.32 
0.00 
3.00 
17:15
Pinchuk, Vitaly - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 (8:11) (10:12) (11:8) (11:13) 
2.70 
0.00 
1.40 
17:35
Krutko, Aleksey - Shkurupii, Oleksandr
0:3 (9:11) (8:11) (5:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
17:45
Kuharchuk, Aleksandr - Hilitukha, Serhii
2:3 (11:4) (9:11) (9:11) (14:12) (7:11) 
1.75 
0.00 
2.00 
Quinta-feira, 08.04.
Resultado
1
X
2
18:05
Boiko, Serhii - Levadniy, Aleksandr
2:3 (8:11) (7:11) (11:7) (11:7) (8:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
18:15
Tovkach, Mykola - Pinchuk, Vitaly
1:3 (11:9) (8:11) (5:11) (9:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
18:45
Kuharchuk, Aleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
3:2 (5:11) (6:11) (11:9) (11:6) (11:9) 
2.25 
0.00 
1.55 
19:15
Pinchuk, Vitaly - Hilitukha, Serhii
0:3 (13:15) (6:11) (7:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
19:45
Kuharchuk, Aleksandr - Pinchuk, Vitaly
3:2 (9:11) (2:11) (11:9) (11:9) (12:10) 
1.28 
0.00 
3.30 
20:05
Boiko, Serhii - Kovalchuk, Nazar
3:1 (11:7) (11:4) (4:11) (11:8) 
1.65 
0.00 
2.10 
20:15
Tovkach, Mykola - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 (11:7) (9:11) (9:11) (10:12) 
1.85 
0.00 
1.85 
20:35
Krutko, Aleksey - Boiko, Serhii
2:3 (11:7) (7:11) (13:11) (6:11) (9:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
20:45
Kuharchuk, Aleksandr - Tovkach, Mykola
2:3 (11:9) (11:3) (9:11) (9:11) (4:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
21:05
Kovalchuk, Nazar - Shkurupii, Oleksandr
0:3 (8:11) (7:11) (10:12) 
3.10 
0.00 
1.32 
21:15
Tsykhotskiy, Andrey - Hilitukha, Serhii
1:3 (11:5) (7:11) (9:11) (7:11) 
1.80 
0.00 
1.90 
22:05
Boiko, Serhii - Shkurupii, Oleksandr
3:1 (6:11) (11:4) (12:10) (11:8) 
1.35 
0.00 
2.90 
0:50
Arzanov, Dmitry - Komar, Vadim
3:1 (11:5) (11:13) (11:7) (11:5) 
2.15 
0.00 
1.60 
0:55
Kiulo, Sergey - Volokhov, Vladislav
1:3 (11:13) (9:11) (11:8) (8:11) 
2.00 
0.00 
1.75 
1:25
Kubrak, Serhii - Khripun, Ruslan
1:3 (9:11) (12:10) (8:11) (7:11) 
3.60 
0.00 
1.25 
1:30
Zakladnyi, Mykola - Fashchevskiy, Ivan
0:3 (8:11) (7:11) (7:11) 
1.45 
0.00 
2.60 
1:35
Halai, Dmitry - Veliev, Anton
3:0 (12:10) (15:13) (11:9) 
1.60 
0.00 
2.20 
1:45
Tuchkevych, Volodymyr - Vatsin, Igor
3:0 (11:7) (11:4) (11:8) 
1.17 
0.00 
4.50 
1:50
Danilyuk, Nazar - Verbyany, Vasily
1:3 (11:9) (5:11) (8:11) (9:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
1:55
Bugay, Andriy - Rikun, Mikhail
3:2 (4:11) (5:11) (12:10) (11:6) (11:7) 
2.50 
0.00 
1.50 
1:55
Rubtsov, Eduard - Vakulenko, Denis
3:2 (9:11) (11:5) (11:1) (6:11) (11:6) 
2.10 
0.00 
1.65 
2:00
Derevinskiy, Dmitriy - Metla, Alexey
3:1 (11:8) (11:2) (6:11) (11:9) 
2.80 
0.00 
1.40 
2:05
Kuznetsov, Ihor - Stasevskyi, Oleh
3:0 (11:6) (12:10) (11:5) 
1.60 
0.00 
2.20 
2:10
Geratschenko, Andriy - Batenko, Vladislav
0:3 (5:11) (7:11) (9:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
2:20
Bosak, Viktor - Demchuk, Igor
3:2 (8:11) (11:9) (11:7) (9:11) (12:10) 
1.60 
0.00 
2.20 
2:25
Plishilo, Volodymyr - Danilyuk, Nazar
0:3 (7:11) (10:12) (12:14) 
3.40 
0.00 
1.27 
2:30
Redkov, Aleksandr - Bugay, Andriy
3:1 (11:6) (11:9) (10:12) (12:10) 
1.45 
0.00 
2.60 
2:30
Kostyuk, Andrey - Rubtsov, Eduard
0:3 (6:11) (3:11) (7:11) 
2.30 
0.00 
1.55 
2:35
Pokydko, Sergey - Komar, Vadim
3:1 (4:11) (11:6) (17:15) (11:2) 
2.50 
0.00 
1.50 
2:40
Yarovoi, Oleksandr - Volokhov, Vladislav
3:0 (11:7) (11:8) (11:6) 
1.28 
0.00 
3.40 
2:45
Scherinskiy, Andrey - Veliev, Anton
1:3 (11:7) (8:11) (10:12) (10:12) 
1.65 
0.00 
2.10 
2:55
Melkumyan, Samvel - Vatsin, Igor
3:1 (7:11) (11:9) (11:6) (12:10) 
1.45 
0.00 
2.60 
3:00
Gordiy, Andrey - Verbyany, Vasily
3:0 (11:4) (11:9) (12:10) 
3.10 
0.00 
1.32 
3:05
Petukhov, Valery - Rikun, Mikhail
3:2 (10:12) (11:6) (10:12) (11:3) (11:6) 
1.17 
0.00 
4.50 
3:05
Pirvelli, Rodion - Vakulenko, Denis
2:3 (11:9) (11:8) (4:11) (8:11) (2:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
3:10
Arzanov, Dmitry - Metla, Alexey
3:2 (8:11) (17:15) (11:4) (8:11) (11:7) 
2.25 
0.00 
1.60 
3:15
Kiulo, Sergey - Stasevskyi, Oleh
1:3 (13:15) (10:12) (11:5) (8:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
3:20
Halai, Dmitry - Geratschenko, Andriy
1:3 (12:10) (12:14) (3:11) (6:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
3:30
Tuchkevych, Volodymyr - Bosak, Viktor
1:3 (9:11) (13:15) (11:9) (12:14) 
1.50 
0.00 
2.50 
3:35
Gordiy, Andrey - Danilyuk, Nazar
0:3 (11:13) (4:11) (6:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
3:40
Petukhov, Valery - Bugay, Andriy
3:0 (11:9) (11:6) (13:11) 
1.35 
0.00 
3.00 
3:40
Pirvelli, Rodion - Rubtsov, Eduard
1:3 (8:11) (5:11) (14:12) (8:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
3:45
Kubrak, Serhii - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 (8:11) (11:6) (13:11) (5:11) (11:6) 
2.60 
0.00 
1.45 
3:50
Zakladnyi, Mykola - Kuznetsov, Ihor
1:3 (9:11) (9:11) (11:1) (9:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
3:55
Scherinskiy, Andrey - Batenko, Vladislav
0:3 (4:11) (9:11) (7:11) 
2.25 
0.00 
1.60 
4:05
Melkumyan, Samvel - Demchuk, Igor
3:2 (11:3) (11:7) (7:11) (13:15) (11:4) 
1.70 
0.00 
2.00 
4:10
Plishilo, Volodymyr - Verbyany, Vasily
3:2 (4:11) (11:7) (11:13) (13:11) (11:9) 
3.30 
0.00 
1.28 
4:15
Redkov, Aleksandr - Rikun, Mikhail
3:2 (11:7) (11:6) (9:11) (8:11) (11:9) 
1.37 
0.00 
2.90 
4:15
Kostyuk, Andrey - Vakulenko, Denis
1:3 (4:11) (11:9) (10:12) (5:11) 
2.70 
0.00 
1.42 
4:20
Pokydko, Sergey - Khripun, Ruslan
2:3 (3:11) (11:6) (5:11) (11:7) (10:12) 
2.60 
0.00 
1.45 
4:25
Yarovoi, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
0:3 (7:11) (7:11) (8:11) 
1.80 
0.00 
1.90 
4:30
Geratschenko, Andriy - Veliev, Anton
3:2 (12:14) (12:10) (7:11) (11:5) (11:8) 
1.65 
0.00 
2.10 
4:40
Bosak, Viktor - Vatsin, Igor
3:1 (11:9) (11:6) (7:11) (14:12) 
1.13 
0.00 
5.20 
4:45
Gordiy, Andrey - Plishilo, Volodymyr
0:3 (7:11) (8:11) (6:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
4:50
Petukhov, Valery - Redkov, Aleksandr
3:2 (11:7) (11:9) (9:11) (6:11) (12:10) 
1.65 
0.00 
2.10 
4:50
Pirvelli, Rodion - Kostyuk, Andrey
2:3 (1:11) (2:11) (11:7) (14:12) (8:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
4:55
Metla, Alexey - Komar, Vadim
3:1 (8:11) (11:9) (11:7) (12:10) 
1.32 
0.00 
3.10 
5:00
Stasevskyi, Oleh - Volokhov, Vladislav
3:1 (8:11) (11:4) (12:10) (11:4) 
1.55 
0.00 
2.30 
5:05
Scherinskiy, Andrey - Geratschenko, Andriy
3:1 (11:9) (13:11) (3:11) (11:5) 
1.28 
0.00 
3.30 
5:15
Melkumyan, Samvel - Bosak, Viktor
0:3 (5:11) (10:12) (3:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
5:30
Arzanov, Dmitry - Kubrak, Serhii
3:2 (15:13) (11:4) (8:11) (9:11) (11:1) 
1.28 
0.00 
3.30 
5:35
Kiulo, Sergey - Zakladnyi, Mykola
3:1 (12:10) (9:11) (11:3) (11:8) 
1.32 
0.00 
3.00 
5:40
Halai, Dmitry - Batenko, Vladislav
3:1 (11:9) (8:11) (12:10) (13:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
5:50
Tuchkevych, Volodymyr - Demchuk, Igor
0:3 (8:11) (9:11) (15:17) 
1.32 
0.00 
3.10 
6:05
Pokydko, Sergey - Metla, Alexey
0:3 (9:11) (3:11) (5:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
6:10
Yarovoi, Oleksandr - Stasevskyi, Oleh
2:3 (12:10) (7:11) (4:11) (11:9) (6:11) 
2.30 
0.00 
1.55 
6:15
Scherinskiy, Andrey - Halai, Dmitry
3:2 (12:14) (13:11) (11:7) (3:11) (11:9) 
1.50 
0.00 
2.50 
6:25
Melkumyan, Samvel - Tuchkevych, Volodymyr
3:2 (11:9) (7:11) (12:10) (7:11) (12:10) 
3.70 
0.00 
1.25 
6:30
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey
3:0 (11:7) (11:6) (11:9) 
1.32 
0.00 
3.10 
6:35
Petukhov, Valery - Rikun, Mikhail
1:3 (10:12) (11:7) (8:11) (9:11) 
1.20 
0.00 
4.10 
6:35
Pirvelli, Rodion - Vakulenko, Denis
2:3 (6:11) (8:11) (11:4) (11:8) (4:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
6:40
Derevinskiy, Dmitriy - Khripun, Ruslan
2:3 (11:4) (5:11) (10:12) (11:8) (5:11) 
2.40 
0.00 
1.50 
6:45
Kuznetsov, Ihor - Fashchevskiy, Ivan
3:0 (11:7) (11:6) (11:9) 
2.70 
0.00 
1.40 
6:50
Batenko, Vladislav - Veliev, Anton
1:3 (13:11) (7:11) (9:11) (3:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
7:00
Demchuk, Igor - Vatsin, Igor
1:3 (11:9) (9:11) (10:12) (8:11) 
1.50 
0.00 
2.40 
7:05
Plishilo, Volodymyr - Verbyany, Vasily
1:3 (12:14) (8:11) (11:9) (6:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
7:10
Petukhov, Valery - Bugay, Andriy
2:3 (11:3) (6:11) (8:11) (11:9) (6:11) 
1.50 
0.00 
2.40 
7:10
Pirvelli, Rodion - Rubtsov, Eduard
3:0 (11:8) (11:7) (11:6) 
2.10 
0.00 
1.65 
7:15
Kubrak, Serhii - Komar, Vadim
3:2 (11:9) (11:9) (10:12) (9:11) (11:7) 
3.70 
0.00 
1.25 
7:20
Zakladnyi, Mykola - Volokhov, Vladislav
1:3 (8:11) (12:10) (8:11) (10:12) 
1.85 
0.00 
1.85 
7:40
Danilyuk, Nazar - Gordiy, Andrey
3:0 (11:9) (14:12) (15:13) 
1.42 
0.00 
2.60 
7:45
Redkov, Aleksandr - Rikun, Mikhail
1:3 (8:11) (11:6) (9:11) (12:14) 
1.50 
0.00 
2.40 
7:45
Kostyuk, Andrey - Vakulenko, Denis
3:2 (13:11) (4:11) (11:6) (10:12) (11:8) 
2.60 
0.00 
1.45 
7:50
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 (11:7) (6:11) (11:3) (7:11) (11:7) 
2.10 
0.00 
1.65 
7:55
Yarovoi, Oleksandr - Kuznetsov, Ihor
3:0 (11:6) (11:9) (11:8) 
1.20 
0.00 
4.20 
8:15
Plishilo, Volodymyr - Danilyuk, Nazar
3:2 (8:11) (11:3) (11:8) (10:12) (11:9) 
3.10 
0.00 
1.32 
8:20
Petukhov, Valery - Redkov, Aleksandr
3:0 (11:9) (11:8) (11:5) 
1.65 
0.00 
2.10 
8:20
Pirvelli, Rodion - Kostyuk, Andrey
0:3 (3:11) (8:11) (11:13) 
2.00 
0.00 
1.70 
8:25
Kubrak, Serhii - Metla, Alexey
3:2 (14:12) (11:9) (5:11) (3:11) (11:4) 
3.40 
0.00 
1.28 
8:30
Zakladnyi, Mykola - Stasevskyi, Oleh
3:2 (13:11) (5:11) (2:11) (11:8) (11:3) 
2.05 
0.00 
1.70 
8:35
Levshin, Anatoly - Udod, Illia
3:0 (11:6) (11:5) (11:7) 
1.35 
0.00 
2.90 
8:50
Petryshyn, Igor - Mykytiuk, Maksym
0:3 (6:11) (5:11) (9:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
8:55
Riabukhin, Anton - Zemyancev, Sergei
2:3 (7:11) (11:9) (8:11) (11:8) (9:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
9:00
Arzanov, Dmitry - Khripun, Ruslan
3:0 (11:5) (11:8) (11:4) 
1.85 
0.00 
1.85 
9:05
Kiulo, Sergey - Fashchevskiy, Ivan
1:3 (11:9) (10:12) (5:11) (6:11) 
2.50 
0.00 
1.50 
9:10
Bondarchuk, Alexander - Levshin, Anatoly
0:3 (3:11) (3:11) (9:11) 
3.90 
0.00 
1.20 
9:20
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
3:0 (14:12) (11:5) (11:3) 
1.85 
0.00 
1.85 
9:25
Tymchyshyn, Ivan - Tkachuk, Oleksii
0:3 (6:11) (3:11) (1:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
9:30
Kuzyo, Levko - Kryvorotko, Yevhen
2:3 (4:11) (4:11) (11:5) (11:9) (7:11) 
2.40 
0.00 
1.50 
9:35
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
3:2 (9:11) (11:9) (9:11) (11:2) (11:4) 
1.40 
0.00 
2.70 
9:40
Yarovoi, Oleksandr - Zakladnyi, Mykola
3:0 (11:7) (11:8) (11:6) 
1.55 
0.00 
2.25 
9:45
Vital, Shaban - Udod, Illia
2:3 (12:10) (9:11) (10:12) (11:6) (11:13) 
1.35 
0.00 
2.90 
9:55
Rychkou, Vitali - Nechyporuk, Vadym
2:3 (6:11) (9:11) (11:9) (13:11) (8:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
10:00
Zharskiy, Vitaliy - Mykytiuk, Maksym
3:2 (6:11) (11:8) (11:9) (8:11) (11:8) 
2.10 
0.00 
1.65 
10:05
Ponomarenko, Sergey - Zemyancev, Sergei
2:3 (11:9) (11:1) (10:12) (3:11) (8:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
10:10
Arzanov, Dmitry - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 (11:4) (11:2) (9:11) (9:11) (11:9) 
1.42 
0.00 
2.60 
10:15
Kiulo, Sergey - Kuznetsov, Ihor
3:2 (13:15) (11:8) (11:4) (7:11) (11:8) 
1.25 
0.00 
3.60 
10:20
Vital, Shaban - Levshin, Anatoly
3:2 (11:9) (11:9) (8:11) (4:11) (12:10) 
3.00 
0.00 
1.32 
10:30
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
3:0 (11:6) (11:9) (13:11) 
1.35 
0.00 
2.90 
10:35
Petryshyn, Igor - Tymchyshyn, Ivan
3:2 (9:11) (11:9) (9:11) (11:5) (11:8) 
1.55 
0.00 
2.25 
10:40
Riabukhin, Anton - Kuzyo, Levko
0:3 (7:11) (9:11) (9:11) 
2.60 
0.00 
1.45 
10:45
Khripun, Ruslan - Komar, Vadim
1:3 (11:9) (5:11) (9:11) (2:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
10:50
Fashchevskiy, Ivan - Volokhov, Vladislav
3:1 (11:8) (11:4) (6:11) (11:7) 
1.28 
0.00 
3.30 
10:55
Bondarchuk, Alexander - Udod, Illia
3:2 (7:11) (9:11) (11:8) (12:10) (11:5) 
1.75 
0.00 
2.00 
11:05
Hritsienko, Nazar - Rychkou, Vitali
3:2 (11:13) (11:7) (7:11) (11:2) (11:6) 
1.28 
0.00 
3.30 
11:10
Zharskiy, Vitaliy - Tkachuk, Oleksii
3:2 (4:11) (6:11) (11:7) (11:9) (11:4) 
1.45 
0.00 
2.60 
11:15
Ponomarenko, Sergey - Kryvorotko, Yevhen
3:1 (8:11) (11:7) (11:6) (11:5) 
2.00 
0.00 
1.70 
11:20
Pokydko, Sergey - Arzanov, Dmitry
2:3 (8:11) (3:11) (11:6) (11:9) (11:13) 
3.10 
0.00 
1.32 
11:25
Yarovoi, Oleksandr - Kiulo, Sergey
3:0 (11:5) (11:4) (11:8) 
1.55 
0.00 
2.25 
11:30
Vital, Shaban - Bondarchuk, Alexander
3:1 (8:11) (11:5) (12:10) (11:9) 
1.50 
0.00 
2.50 
11:40
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
3:1 (11:8) (11:5) (9:11) (11:5) 
2.50 
0.00 
1.47 
11:45
Tymchyshyn, Ivan - Mykytiuk, Maksym
2:3 (11:5) (8:11) (11:8) (4:11) (3:11) 
2.80 
0.00 
1.37 
11:50
Kuzyo, Levko - Zemyancev, Sergei
3:2 (11:6) (11:5) (8:11) (9:11) (11:6) 
1.40 
0.00 
2.80 
11:55
Derevinskiy, Dmitriy - Komar, Vadim
3:0 (11:7) (11:9) (11:7) 
1.85 
0.00 
1.85 
12:00
Kuznetsov, Ihor - Volokhov, Vladislav
1:3 (10:12) (11:4) (8:11) (3:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
12:05
Udod, Illia - Levshin, Anatoly
2:3 (7:11) (11:4) (12:14) (11:4) (5:11) 
2.40 
0.00 
1.55 
12:15
Rychkou, Vitali - Kotik, Andrey
3:2 (8:11) (11:6) (7:11) (12:10) (11:9) 
3.30 
0.00 
1.28 
12:20
Zharskiy, Vitaliy - Tymchyshyn, Ivan
3:2 (4:11) (11:8) (7:11) (11:8) (11:9) 
1.28 
0.00 
3.30 
12:25
Ponomarenko, Sergey - Kuzyo, Levko
3:2 (11:5) (9:11) (6:11) (11:8) (11:6) 
1.75 
0.00 
2.00 
12:30
Metla, Alexey - Khripun, Ruslan
2:3 (6:11) (6:11) (11:8) (11:4) (8:11) 
2.25 
0.00 
1.60 
12:35
Stasevskyi, Oleh - Fashchevskiy, Ivan
3:0 (13:11) (11:7) (12:10) 
1.60 
0.00 
2.25 
12:40
Bondarchuk, Alexander - Udod, Illia
3:0 (11:8) (11:1) (11:2) 
1.60 
0.00 
2.20 
12:50
Vahta, Dmitriy - Rychkou, Vitali
0:3 (9:11) (10:12) (5:11) 
1.28 
0.00 
3.30 
12:55
Petryshyn, Igor - Tkachuk, Oleksii
3:1 (11:9) (7:11) (11:4) (12:10) 
1.65 
0.00 
2.10 
13:00
Riabukhin, Anton - Kryvorotko, Yevhen
3:1 (11:7) (11:7) (7:11) (11:8) 
2.60 
0.00 
1.45 
13:15
Vital, Shaban - Levshin, Anatoly
0:3 (5:11) (10:12) (10:12) 
2.40 
0.00 
1.55 
13:25
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
0:3 (9:11) (9:11) (8:11) 
1.65 
0.00 
2.15 
13:30
Zharskiy, Vitaliy - Petryshyn, Igor
2:3 (8:11) (6:11) (11:6) (14:12) (9:11) 
1.55 
0.00 
2.40 
13:35
Ponomarenko, Sergey - Riabukhin, Anton
3:0 (11:8) (11:6) (15:13) 
1.28 
0.00 
3.30 
14:00
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
1:3 (1:11) (11:8) (11:13) (9:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
14:05
Tkachuk, Oleksii - Mykytiuk, Maksym
3:2 (9:11) (9:11) (11:7) (11:9) (12:10) 
2.90 
0.00 
1.35 
14:10
Kryvorotko, Yevhen - Zemyancev, Sergei
1:3 (9:11) (10:12) (11:9) (8:11) 
1.42 
0.00 
2.60 
14:35
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
3:1 (11:8) (11:5) (7:11) (11:6) 
1.85 
0.00 
1.85 
14:50
Tarasov, Yuriy - Lukianov, Alexey
2:3 (11:7) (9:11) (11:6) (4:11) (6:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
14:55
Harenko, Stanislav - Obidnyi, Oleg
2:3 (11:4) (8:11) (11:8) (5:11) (11:13) 
1.40 
0.00 
2.70 
15:00
Vital, Shaban - Bondarchuk, Alexander
3:1 (11:8) (11:6) (7:11) (12:10) 
1.35 
0.00 
2.90 
15:25
Shchytka, Oleksandr - Lukianov, Alexey
3:2 (11:8) (11:3) (6:11) (10:12) (11:9) 
1.60 
0.00 
2.20 
15:30
Tarasov, Yuriy - Harenko, Stanislav
3:0 (11:5) (11:1) (12:10) 
2.60 
0.00 
1.45 
16:00
Shchytka, Oleksandr - Obidnyi, Oleg
1:3 (7:11) (11:7) (10:12) (5:11) 
1.35 
0.00 
3.00 
16:05
Harenko, Stanislav - Lukianov, Alexey
0:3 (7:11) (9:11) (4:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
16:35
Shchytka, Oleksandr - Harenko, Stanislav
3:0 (11:8) (11:6) (11:4) 
3.10 
0.00 
1.32 
16:40
Tarasov, Yuriy - Obidnyi, Oleg
3:1 (11:9) (11:7) (6:11) (11:3) 
1.65 
0.00 
2.10 
16:45
Rybachuk, Roman - Lugovskyi, Sergii
2:3 (11:4) (11:4) (9:11) (11:13) (3:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
17:10
Shchytka, Oleksandr - Tarasov, Yuriy
3:1 (6:11) (11:6) (11:4) (19:17) 
1.45 
0.00 
2.60 
17:15
Obidnyi, Oleg - Lukianov, Alexey
2:3 (11:5) (6:11) (11:9) (7:11) (9:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
17:15
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
1:3 (4:11) (8:11) (11:8) (16:18) 
2.40 
0.00 
1.50 
17:45
Novak, Ruslan - Lugovskyi, Sergii
3:0 (12:10) (11:8) (11:8) 
1.85 
0.00 
1.85 
Sexta-feira, 09.04.
Resultado
1
X
2
18:15
Novak, Ruslan - Rybachuk, Roman
3:1 (11:6) (11:9) (8:11) (11:8) 
2.00 
0.00 
1.75 
18:45
Berezynskyi, Serhii - Lugovskyi, Sergii
2:3 (11:9) (7:11) (4:11) (11:9) (10:12) 
1.60 
0.00 
2.20 
19:15
Novak, Ruslan - Berezynskyi, Serhii
0:3 (5:11) (8:11) (7:11) 
1.80 
0.00 
1.90 
0:50
Derypaska, Roman - Krutko, Aleksey
3:1 (9:11) (11:3) (11:6) (11:6) 
1.50 
0.00 
2.50 
0:55
Movin, Andrey - Hladkykh, Alexey
2:3 (5:11) (11:6) (11:6) (3:11) (12:14) 
2.40 
0.00 
1.50 
1:25
Trofimov, Nikita - Boiko, Serhii
3:1 (14:12) (11:8) (6:11) (11:4) 
1.55 
0.00 
2.25 
1:30
Demidov, Sergey - Soloviov, Oleksandr
3:1 (11:8) (14:12) (10:12) (11:7) 
1.55 
0.00 
2.25 
1:40
Tkachenko, Artem - Kotov, Viktor
0:3 (9:11) (8:11) (13:15) 
1.55 
0.00 
2.25 
1:45
Tkachuk Serhiy - Skhabovskyi, Maksym
2:3 (9:11) (11:8) (12:14) (11:9) (8:11) 
1.28 
0.00 
3.40 
1:50
Plishilo, Volodymyr - Verbyany, Vasily
1:3 (2:11) (11:9) (8:11) (8:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
1:55
Pirvelli, Rodion - Vakulenko, Denis
1:3 (11:6) (7:11) (10:12) (7:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
1:55
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Lytvynenko, Mykola
3:1 (11:9) (11:8) (2:11) (11:8) 
2.70 
0.00 
1.40 
2:00
Teterya, Yuriy - Kac, Lev
3:1 (12:10) (5:11) (11:6) (11:6) 
2.30 
0.00 
1.55 
2:05
Chupovskiy, Andriy - Yarovoy, Viacheslav
2:3 (11:4) (11:7) (4:11) (11:13) (8:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
2:20
Tulenin, Aleksandr - Naumchuk, Maxim
1:3 (11:8) (11:13) (6:11) (6:11) 
1.55 
0.00 
2.40 
2:25
Gordiy, Andrey - Danilyuk, Nazar
3:2 (13:11) (12:10) (7:11) (7:11) (11:9) 
2.90 
0.00 
1.35 
2:30
Rubtsov, Eduard - Pirvelli, Rodion
2:3 (11:5) (10:12) (11:3) (9:11) (8:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
2:30
Filatov, Sergey - Masko, Yevhen
0:3 (7:11) (11:13) (6:11) 
2.25 
0.00 
1.55 
2:35
Derypaska, Roman - Boiko, Serhii
3:0 (15:13) (12:10) (11:8) 
1.85 
0.00 
1.85 
2:40
Movin, Andrey - Soloviov, Oleksandr
2:3 (7:11) (11:9) (11:5) (9:11) (6:11) 
1.22 
0.00 
3.80 
2:50
Miniailo, Yehor - Kotov, Viktor
1:3 (8:11) (12:10) (6:11) (7:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
2:55
Treschetka, Mykolay - Skhabovskyi, Maksym
0:3 (6:11) (3:11) (7:11) 
1.25 
0.00 
3.60 
3:00
Kushnyr, Vasiliy - Verbyany, Vasily
2:3 (7:11) (8:11) (11:7) (11:9) (7:11) 
1.60 
0.00 
2.20 
3:05
Alekseenko, Dmytro - Vakulenko, Denis
0:3 (9:11) (8:11) (12:14) 
1.50 
0.00 
2.50 
3:05
Zhukovskij, Aleksandr - Lytvynenko, Mykola
1:3 (11:8) (10:12) (12:14) (2:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
3:10
Kac, Lev - Krutko, Aleksey
3:0 (11:6) (13:11) (11:7) 
1.55 
0.00 
2.30 
3:15
Yarovoy, Viacheslav - Hladkykh, Alexey
0:3 (11:13) (6:11) (6:11) 
3.20 
0.00 
1.30 
3:25
Tkachenko, Artem - Prokhoruk, Iurii
3:0 (15:13) (12:10) (11:7) 
1.85 
0.00 
1.85 
3:30
Tkachuk Serhiy - Tulenin, Aleksandr
3:2 (6:11) (11:8) (11:5) (9:11) (11:8) 
1.35 
0.00 
2.90 
3:35
Plishilo, Volodymyr - Gordiy, Andrey
3:1 (11:8) (11:6) (10:12) (11:4) 
1.35 
0.00 
2.90 
3:40
Alekseenko, Dmytro - Pirvelli, Rodion
2:3 (10:12) (11:6) (12:14) (11:8) (9:11) 
1.75 
0.00 
2.00 
3:40
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Filatov, Sergey
2:3 (11:9) (9:11) (8:11) (11:6) (6:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
3:45
Trofimov, Nikita - Teterya, Yuriy
0:3 (8:11) (6:11) (7:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
3:50
Demidov, Sergey - Chupovskiy, Andriy
0:3 (8:11) (3:11) (5:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
4:05
Treschetka, Mykolay - Naumchuk, Maxim
2:3 (11:6) (7:11) (8:11) (11:5) (9:11) 
1.70 
0.00 
2.00 
4:10
Kushnyr, Vasiliy - Danilyuk, Nazar
0:3 (8:11) (2:11) (6:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
4:15
Rubtsov, Eduard - Vakulenko, Denis
0:3 (6:11) (7:11) (8:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
4:15
Zhukovskij, Aleksandr - Masko, Yevhen
3:0 (11:9) (11:8) (18:16) 
2.20 
0.00 
1.60 
4:20
Derypaska, Roman - Kac, Lev
1:3 (9:11) (11:7) (13:15) (2:11) 
1.70 
0.00 
2.00 
4:25
Movin, Andrey - Yarovoy, Viacheslav
2:3 (7:11) (11:9) (13:11) (4:11) (7:11) 
1.85 
0.00 
1.85 
4:35
Prokhoruk, Iurii - Kotov, Viktor
2:3 (11:13) (3:11) (11:7) (11:8) (11:13) 
2.50 
0.00 
1.50 
4:40
Tulenin, Aleksandr - Skhabovskyi, Maksym
3:1 (11:4) (7:11) (11:3) (13:11) 
1.20 
0.00 
4.00 
4:45
Gordiy, Andrey - Verbyany, Vasily
3:1 (8:11) (11:7) (11:6) (11:4) 
2.20 
0.00 
1.60 
4:50
Alekseenko, Dmytro - Rubtsov, Eduard
1:3 (10:12) (11:1) (9:11) (9:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
4:50
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola
0:3 (5:11) (8:11) (5:11) 
1.75 
0.00 
2.00 
4:55
Teterya, Yuriy - Boiko, Serhii
3:0 (11:5) (11:9) (11:6) 
1.60 
0.00 
2.25 
5:00
Chupovskiy, Andriy - Soloviov, Oleksandr
2:3 (7:11) (11:9) (11:6) (9:11) (16:18) 
1.35 
0.00 
2.90 
5:10
Miniailo, Yehor - Prokhoruk, Iurii
0:3 (6:11) (10:12) (9:11) 
1.65 
0.00 
2.10 
5:15
Treschetka, Mykolay - Tulenin, Aleksandr
0:3 (7:11) (8:11) (9:11) 
1.35 
0.00 
2.90 
5:20
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
3:0 (11:6) (12:10) (11:7) 
1.60 
0.00 
2.20 
5:25
Zhukovskij, Aleksandr - Filatov, Sergey
3:2 (8:11) (11:5) (7:11) (11:4) (11:6) 
1.28 
0.00 
3.30 
5:30
Trofimov, Nikita - Krutko, Aleksey
3:1 (11:7) (11:8) (7:11) (11:8) 
1.35 
0.00 
2.90 
5:35
Demidov, Sergey - Hladkykh, Alexey
0:3 (7:11) (3:11) (5:11) 
2.90 
0.00 
1.35 
5:45
Tkachenko, Artem - Halych, Andrii
3:1 (8:11) (11:6) (11:8) (11:3) 
1.35 
0.00 
2.90 
5:50
Tkachuk Serhiy - Naumchuk, Maxim
1:3 (7:11) (8:11) (11:6) (3:11) 
1.32 
0.00 
3.10 
5:55
Plishilo, Volodymyr - Danilyuk, Nazar
1:3 (6:11) (11:8) (7:11) (6:11) 
3.30 
0.00 
1.28 
6:00
?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry - Masko, Yevhen
0:3 (5:11) (13:15) (11:13) 
3.30 
0.00 
1.30 
6:05
Derypaska, Roman - Teterya, Yuriy
3:1 (11:6) (12:10) (6:11) (11:8) 
2.90 
0.00 
1.35 
6:10
Movin, Andrey - Chupovskiy, Andriy
0:3 (4:11) (2:11) (3:11) 
2.20 
0.00 
1.60 
6:20
Miniailo, Yehor - Tkachenko, Artem
3:1 (11:7) (7:11) (11:6) (11:7) 
2.10 
0.00 
1.65 
6:25
Treschetka, Mykolay - Tkachuk Serhiy
2:3 (3:11) (5:11) (11:8) (11:9) (9:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
6:30
Kushnyr, Vasiliy - Plishilo, Volodymyr
2:3 (8:11) (9:11) (11:9) (14:12) (8:11) 
2.10 
0.00 
1.65 
6:35
Zhukovskij, Aleksandr - ?!?!?!?!?!Dubrovin, Dmitry
3:0 (11:8) (11:7) (11:5) 
1.27 
0.00 
3.40 
6:40
Trofimov, Nikita - Kac, Lev
2:3 (12:14) (11:13) (12:10) (11:8) (6:11) 
2.00 
0.00 
1.70 
6:45
Demidov, Sergey - Yarovoy, Viacheslav
3:2 (11:9) (9:11) (9:11) (11:9) (11:7) 
1.85 
0.00 
1.85 
6:55
Halych, Andrii - Kotov, Viktor
1:3 (12:10) (7:11) (8:11) (6:11) 
3.10 
0.00 
1.32 
7:00
Naumchuk, Maxim - Skhabovskyi, Maksym
2:3 (5:11) (12:10) (9:11) (12:10) (8:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
7:05
Danilyuk, Nazar - Verbyany, Vasily
1:3 (11:7) (8:11) (3:11) (1:11) 
2.00 
0.00 
1.75 
7:10
Masko, Yevhen - Lytvynenko, Mykola
3:2 (11:5) (11:3) (4:11) (2:11) (11:8) 
1.65 
0.00 
2.10 
7:15
Boiko, Serhii - Krutko, Aleksey
3:1 (12:10) (5:11) (12:10) (11:9) 
1.35 
0.00 
2.90 
7:20
Soloviov, Oleksandr - Hladkykh, Alexey
2:3 (10:12) (16:14) (11:6) (9:11) (3:11) 
3.20 
0.00 
1.30 
7:50
Derypaska, Roman - Trofimov, Nikita
1:3 (12:14) (8:11) (11:8) (10:12) 
1.85 
0.00 
1.85 
7:55
Movin, Andrey - Demidov, Sergey
0:3 (6:11) (10:12) (4:11) 
1.40 
0.00 
2.70 
8:25
Teterya, Yuriy - Krutko, Aleksey
3:1 (10:12) (11:5) (11:2) (13:11) 
1.55 
0.00 
2.25 
8:30
Chupovskiy, Andriy - Hladkykh, Alexey
3:2 (8:11) (8:11) (11:9) (14:12) (11:9) 
2.40 
0.00 
1.50