Warunki Ogólne

 
 
 

I. Ogólne

 1. Rivalo Sports Betting jest zarządzane przez 247SportsInteractive B.V., firma założona i podlegająca prawu Curaçao. Zarejestrowana w Commercial Register of Curaçao dnia 22.02.2013 z numerem rejstracyjnym 128642 oraz z biurem przy Emancipatie Boulevard 29, Willemstad, Curaçao.
  247SportsInteractive B.V. jest licencjonowana i zarządzana przez C.I.L. Curaçao Interactive Licensing N.V. i stąd też posiada prawo do oferowania gier i zakładów w internecie. Licencja wydana została dnia 05.03.2013 , licencja o numerze 5536/Jaz.

  Dla poniższych zasad i warunków ogólnych, 247SportsInteractive B.V. będzie określane jako "Rivalo".
 2. Rivalo działa pod domeną rivalo.com. Rivalo może korzystać z innych domen, na przykład w celu umożliwienia dostępu do swoich usług z wybranych krajów.
 3. Wszystkie zakłady, zarówno poprzez stronę jak i powiązanych agentów, będą organizowane, przetrzymywane, otrzymywane i przetwarzane wyłącznie w Curaçao. Wszelkie podatki Rivalo opłaca w Curaçao.
 4. Jedynie Rivalo i klient obstawiający zakład stanowią stronę każdego kontraktu.
 5. Aby postawić zakład w Rivalo, klient musi wyrazić zgodę na warunki i warunki ogólne działalności.
 6. Rivalo rezerwuje sobie prawo do wprowadzania poprawek do zasad i ogólnych działalności każdej chwili. Klient jest zobowiązany do bycia na bieżąco z aktualnymi przepisami.
 7. Może stać się tak, że część lub wszyscy mieszkańcy pewnych krajów lub osób indywidualnych z tych krajów utracą prawo do dostępu do serwisu. Rivalo nie udostępnia serwisu w celu obstawiania zakładów lub innych osobom tym, które zamieszkują kraje lub regiony, gdzie takie działania są zabronione. Strona nie stanowi oferty, reklamy lub zaproszenia ze strony Rivalo do korzystania z niej, obstawiania zakładów lub innych usług w jurysdykcjach gdzie takie działania są wbrew obowiązującemu prawu.
 8. Klient jest odpowiedzialny za to by znać odpowiednie prawa i przepisy w kraju lub regionie, który zamieszkuje.
 9. Klient upewni się, że zachowuje się zgodnie z prawem korzystając ze strony jako osoba indywidualna i/lub gdy obstawia zakłady na stronie w jurysdykcji,w której przebywa.
 10. Zakłady obstawiane w imieniu lub na koncie bukmachera lub brokera oraz ich pracowników nie są akceptowane. Zakłady na wynik zdarzeń gdzie klient jest bezpośrednio zaangażowany w wydarzenie sportowe (np. sportowiec, właściciel, trener lub przedstawiciel klubu) nie są dozwolone. Rivalo rezerwuje sobie prawo to anulowania takich zakładów.
 11. Rivalo zachowuje sobie prawo do (bez podania powodu):
  - Odmowy otwarcia konta;
  - Odmowy indywidualnych zakładów;
  - Limitowania stawki indywidualnych zakładów;
  - Limitowania stawki indywidualnego klienta.
 12. Rivalo rezerwuje sobie prawo do zamknięcia istniejącego konta bez podania przyczyny. W takim przypadku klient otrzyma wiadomość na temat salda konta. W przypadku popełnienia oszustwa lub próby oszustwa, szczególnie w momencie obstawiania zakładu, klient zostanie wykluczony ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesyłaniu danych na temat zakładów i wyników. Dla swoich własnych usług Rivalo korzysta z usług osób trzecich, które na mocy umów zwolniły Rivalo z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Z tego powodu, w żadnym wypadku nikt nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania z tytułu błędnego, opóźnionego, manipulowanego lub nienależytego transferu danych lub innych błędów w transmisji danych i wyników.
 14. Klient nie ma prawa cesji lub zastawu - z lub bez wypłaty- roszczenia, które ma przeciwko Rivalo.
 15. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie korzystanie z konta gracza w przypadku gdy nazwa użytkownika lub hasło zostały wpisane przez nieautoryzowaną osobę. Każdy klient jest zobowiązany do trzymania w tajemnicy zarówno nazwę użytkownika jak i hasło. Wszelkie działania na koncie, depozyty i wypłaty są rejestrowane wskazując zarówno elementy danych w imieniu klienta.
 16. Ze względów bezpieczeństwa hasło musi zawierać minimum 8 znaków. Dozwolona jest duża i mała czcionka, numery oraz symbole. Nie może nawiązywać do innych podanych danych takich jak imię czy nazwa miasta.
 17. Rivalo rekomenduje aby klienci wydrukowali sobie warunki ogólne i wszelkie przyszłe dane transakcji aby uniknąć nieporozumień lub sporów w późniejszym czasie.
 18. Rivalo korzysta z Google Analytics, usługi analiz on-line z Google Inc ( "Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies" , plików danych przechowywanych na komputerze klienta , które pozwalają klientowi na korzystanie z witryny, która jest poddawana analizie. Informacje tworzone przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane . Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, zestawianie raportów dla Rivalo dotyczących ruchu na stronach i produkcji innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu . Google będzie również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie do tego prawnie zobowiązany lub gdy strony trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie kojarzyć adresów IP z innymi danymi Google. Klient jest w stanie zapobiec instalacji ciasteczek za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki, jednak musimy zwrócić uwagę , że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będą dostępne w ich pełnym zakresie. Korzystając z tej strony klient zgadza się aby Google przetwarzało przechwycone dane w powyższej formie oraz w sposób i dla wyżej wymienionych celów.

  Rivalo zachowuje sobie prawo do korzystania z dodatkowych usług w celu oceny korzystania z tej strony.
 19. Jeśli zakład jest uznany jako 'unieważniony' (np. przerwany mecz), to zakład jest oceniany z kursem 1.0 'wygrany'. Dla pojedynczych zakładów, oznacza to, że klient otrzymuje kwotę, która koresponduje ze stawką. Dla zakładu kombinacyjnego oznacza to że łączny kurs jest odpowiednio dostosowany a zakład kombinowany nadal może wygrać jeśli wszystkie inne zakłady na nim zawarte są również wygrane. Wszelkie opłaty, na przykład w przypadku indywidualnych zakładów, nie są refundowane.
 20. Jeżeli w trakcie okresu przyjmowania zakładów, pojawią się informacje, które mogą przesądzić o wyniku zakładu, wtedy Rivalo wyznaczy nowy termin ostateczny dla zakładów lub zadeklaruje, iż zakłady są unieważnione.
 21. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za błędy treści, transferu i/lub ewaluacji.W szczególności Rivalo zastrzega sobie prawo do poprawiania oczywistych błędów przy wprowadzaniu kursów i/lub oceny wyników zakładów (np. literówki, niepoprawne mecze, oczywiste błędne kursy, niepoprawne handicapy lub ilośc goli dla zakładów under/over) - nawet po ogłoszeniu wyniku - lub uznać wspomniany zakład za unieważniony. Rivalo również nie daje gwarancji za dokładność i kompletność udostępnianych usług informacyjnych lub ich bycie na bieżąco, np. na listach kursów lub wynikach na żywo. Tylko zakłady potwierdzone i zarejestrowane przez Rivalo są ważne.
 22. Rivalo przysługuje prawo do skorygowania błędnie obliczonych lub wypłaconych wygranych. Zakład zostanie obliczony z poprawionym kursem i w razie wygranej wypłacony ze skorygowanym kursem. Błędnie wypłacona wygrana zostaną zwrócona.
 23. Rivalo ma prawo zrzec się prawa osób fizycznych na podstawie niniejszych warunków ogólnych działalności.Klient nie ma automatycznego tytułu do zrzeczenia praw w przyszłości.
 24. Jeśli poszczególne przepisy określone powyżej i poniżej będą nieważne, umowa na obstawianie zakładów pozostaje w mocy. Jeżeli poszczególne postanowienia okażą się nieważne, treść umowy zastępującej ten przepis reguluje prawnie dozwolonymi przepisami, które są najbliżej nieważnych postanowień. Obowiązuje prawo Curaçao.
 25. W tych warunkach ogólnych, w stosownych przypadkach wszelkie odniesienia do liczby mnogiej obejmują liczbę pojedynczą i vice versa, a wszelkie odniesienia do rodzaju męskiego obejmują rodzaj żeński i vice versa. Pozycje zawarte w niniejszym dokumencie są wprowadzane tylko w celach informacyjnych i nie mają wpływu na znaczenie lub interpretację jakiejkolwiek części niniejszych ogólnych warunków.
 

II. Wygrane i określanie wygranych

 1. Przy kursach stałych, wygrane są obliczane przez pomnożenie kursu przez stawkę.
 2. Wszystkie zakłady są ustalane pod warunkiem, ze wynik jest określony i oszacowany. Rivalo uznaje tylko rezultaty, które mają miejsce w czasie trwania wydarzenia. Wszelkie zmiany, które wystąpiły po tym czasie nie ma wpływu na ocene zakładów. Zakłady już określone w momencie przerwania zdarzenia (zakłady na żywo, do przerwy, zakłady na wycinek czasu, over/under, pierwszy gol itp.) nie zależą od czasu, kiedy mecz został przerwany lub kontynuowany, gdy jest oceniany. Jeżeli wydarzenie zostanie przerwane po zakończeniu normalnego czasu (np. w dogrywce/rzutach karnych), to wynik po regulaminowym czasie będzie się liczył.
 3. Jeżeli wydarzenie sportowe zostanie przełożone, przerwane lub anulowane, a następnie wznowiona lub kontynuowane do końca następnego dnia, w zależności od oryginalnego czasu rozpoczęcia i oryginalnego miejsca zdarzenia, to zakład jest ważny dla nowo rozpoczętego/kontynuowanego zakładu. Zakład również jest ważny, jeśli zdarzenie powtórzone/kontynuowane lub odbywa się na neutralnym terenie. W przypadku, gdy mecz nie zostanie wznowiony lub kontynuowany, wtedy zostaje uznany za nieważny. Powyższe nie ma zastosowania do zakładów, których wyniki zostały już rozstrzygnięte, gdy zdarzenie zostało przerwane (np. pierwszy gol, następny gol, zakłady do przerwy, over/under). 

  Jeżeli mecz ligowy lub mecz będący częścią turnieju, jak mecze pucharowe, zostały zakończone przez sędziego przed końcem normalnego czasu gry, wszystkie zakłady są oceniane na podstawie ostatecznego wyniku, jeżeli sędzia oświadczy po ostatnim gwizdku, że mecz jest ważny i jeżeli mecz pojawi się w oficjalnej tabeli i nie będzie odtwarzany lub kontynuowany.
 4. W odniesieniu do wszystkich zakładów sportowych, zastrzega się że jeżeli gracz z podstawowego składu, na którego obstawiano nie uczestniczy w grze z jakiegokolwiek powodu, to zakład jest przegrany. Jednak, gdy całe zdarzenie nie odbędzie się, to zakłady są zgłoszone jako unieważnione.
  Przy zakładach 'na gola' , gracz, na którego stawiano, musi rozpocząć mecz, w przeciwnym razie zakład jest nieważny.Kolejne zmiany nie są tu brane pod uwagę.
 5. W przypadku gdy wynik jest Dead Heat, kwota zakładu jest dzielona pomiędzy dwóch uczestników, połowa sumy jako przegrana i połowa wygrana, zakład będzie rozliczony o obstawionym kursie. Jeśli dwóch lub więcej zawodników otrzyma taką samą liczbę punktów, zakład zostanie podzielony na liczbę graczy, którzy otrzymali te same punkty.
 6. Dla pewnych kuponów, w pewnych okolicznościach, Rivalo oferuje tak zwaną ofertę 'wykup' . Jest to dobrowolna oferta Rivalo, tj. klientowi nie przysługuje automatycznie oferta wykupienia kuponu.
 7. Każda próba wprowadzenia tajnych umów w ramach obstawiania zakładów lub zamiar, bezpośrednio lub pośrednio, uczestnictwa w takich umowach, jest surowo zabronione. W taki sam sposób, zastosowanie dowolnego narzędzia, takiego jak (ale nie tylko) skrypty, boty lub pająki, jest zakazane.
 8. Wszystkie transakcje będą sprawdzane pod kątem ewentualnego prania pieniędzy. Wszelkie podejrzane działania na koncie mogą prowadzić do zgłoszenia klienta do odpowiednich organów i i zamrożenia salda konta gracza. W ten sam sposób konto zakładów może zostać zamknięte, a środki na koncie skonfiskowane.
 

III. Wypłaty i limity wygranych

 1. W zakładach sportowych istnieje ogólny limit wygranych / wypłat 100.000 € na klienta tygodniowo.
 2. Limit wygranych 100.000 € ma zastosowanie również w odniesieniu do kuponu zakładów.
 3. W przypadku podejrzanych zakładów lub podejrzeń ustawionych wydarzeń sportowych, Rivalo zastrzega sobie prawo do zablokowania wypłaty dotyczącej ustawionego wydarzenia do czasu pełnego zbadania zaistniałych okoliczności. Wypłata wygranych może być odłożona do czasu całkowitego zakończenia śledztwa.
 4. Wypłata wygranych może być odroczona maksymalnie o 30 dni.
 5. W przypadku zakładów będących częścią ustawionych wydarzeń sportowych lub gdy istnieją dowody na manipulację, Rivalo zastrzega sobie prawo do odebrania wygranych z dotkniętych zakładów i rozważenia ich unieważnienia, w takich przypadkach stawki zostaną zwrócone.
 

IV. Otwarcie Konta / Konto

 1. Otwierając konto klient oświadcza, że:

  a) osiągnął wiek 18 lat;
  b) nie ma ograniczeń w odniesieniu do działalności gospodarczej jest;
  c) nie wpłaci pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej;
  d) otwiera konto do użytku osobistego, a nie komercyjnego;
  e) jest rzeczywistym posiadaczem konta i nie działa w imieniu innej osoby lub dla czyjejś korzyści;
  f) został poinformowany o obecnych warunkach ogólnych Rivalo i akceptuje je.
 2. Po rejestracji, klient zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowych informacji, w tym adresu zamieszkania oraz adresu email.Klient potwierdza, że jest gotowy do aktualizacji tych informacji w odpowiednim czasie, jeżeli zmiany są konieczne.
 3. W przypadku gdy konto jest otwarte i zarządzane z naruszeniem przepisów określonych w punkcie IV.1, wtedy Rivalo ma prawo do konfiskaty środków ze wspomnianego konta.
 4. Rivalo zarządza wszystkimi kontami w ramach ścisłej poufności.Obowiązek ujawnienia może zostać dokonany wyłącznie przez właściwe organy z Curaçao.
 5. Klient prześle pytania dotyczące konta gracza za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Rivalo.
 6. Zwykle walutą jest Euro. Rivalo może pozwolić klientom z krajów spoza strefy euro, aby zarządzać swoim kontem klienta w walucie krajowej, a nie euro.Wybór waluty przez klienta jest ostateczny i nie może być później zmieniany.Klient nie ma automatycznego prawa do wyboru waluty rachunku klienta.
 7. Konta graczy nie mogą być sprzedawane lub przenoszone od jednego do drugiego gracza. W taki sam sposób, pieniądze nie mogą być przenoszone z jednego konta gracza na inne.
 8. Każdy klient może posiadać tylko jedno konto gracza. Osoby już zarejestrowane nie mogą rejestrować się jako nowy klient podając inne nazwisko lub adres email. W przypadku gdy ten przepis zostanie naruszony, zakłady, które zostały postawione mogą być następnie anulowane i zaksięgowane zakłady mogą zostać usunięte. Posiadanie karty Rivalo klienta nie jest traktowane jako dodatkowe konto gracza do celów niniejszego punktu.
 9. Niejednoznaczne Zakłady: Rivalo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i uznania niejasnych zakładów za nieważne.
 10. Zorganizowane Zakłady: Klienci muszą obstawiać swoje zakłady jako osoby indywidualne. W przypadku, gdy jeden lub więcej klientów spróbuje postawić taki sam zakład kilka razy, te zakłady mogą zostać anulowane. Zasady te mogą być również stosowane w zakładach, które zostały już przyjęte jeśli Rivalo musi przyjąć, że kilku klientów jest częścią organizacji lub odpowiednie zakłady zostały postawione wiele razy w ciągu krótkiego okresu czasu przez jednego lub więcej klientów lub zakłady zostały sporządzone wspólnie. W tym przypadku, Rivalo zastrzega sobie prawo do zatrzymania salda konta.
 11. Klient jest odpowiedzialny za zgłoszenie wszelkich kwot, które zostały błędnie zapisane na jego koncie. Wszystkie wygrane z tytułu błędu są nieważne, bez względu na okoliczności, które doprowadziły do nich.
 12. Zakład nie jest potwierdzony do momentu gdy pojawi się na koncie gracza w sekcji 'moje zakłady'.
 13. Rivalo zastrzega sobie prawo do udzielenia klientowi bonusa gdy zostaną spełnione określone kryteria. Kryteria obowiązujące w momencie zawarcia zakładu mają zastosowanie, o czym klient zostanie powiadomiony, online lub przez email. Przyznany bonus jest zapisany automatycznie na koncie gracza.
 14. Klient sam jest uprawniony do wyłączenia swojego konta zakładów tymczasowo lub na stałe. Odpowiednie ustawienia mogą być wykonane w sekcji 'Moje dane'. Tylko Rivalo jest w stanie ponownie otworzyć konto zakładów zamknięte ze względów profilaktyki uzależnień.
 15. Klient sam jest w stanie ustawić limity stawek i strat. Odpowiednie ustawienia mogą być wykonane w sekcji 'Moje dane'. Redukcje w limitach staną się aktywne natychmiast, wzrost limitów aktywny będzie dopiero po upływie siedmiu dni.
 16. Rivalo oferuje dwa rodzaje kont:

  1) Konto gracza online
  Aby uzyskać dostęp do konta gracza, klient musi utworzyć konto gracza na stronie www.Rivalo.com.

  a)  Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie jego nazwy użytkownika i hasła w tajemnicy. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za zakłady złożone przez strony trzecie , które stały się świadome tych detali.

  b) Wpłaty i wypłaty z konta gracza mogą zostać przesłane za pośrednictwem wielu różnych systemów płatności , takich jak karty kredytowe, e- portfele, przelewy bankowe i inne. Wpłaty i wypłaty gotówkowe nie są możliwe. Generalnie, przelewy bankowe są realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych. Rivalo zastrzega sobie prawo do outsourcingu przetwarzania płatności na rzecz strony trzeciej, specjalistycznych firm.

  c) Wszystkie płatności dokonywane są za pomocą bezpiecznych połączeń w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

  d) Rivalo zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej i maksymalnej kwoty depozytów za pośrednictwem niektórych metod płatności. Wszelkie ograniczenia mogą być przeglądane w sekcji 'Metody płatności' na stronie Rivalo i są wyraźnie podane podczas procedury płatności.

  e) Rivalo zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty transakcyjnej dla niektórych metod płatności. Wszelkie opłaty można oglądać w sekcji 'Metody płatności' na stronie Rivalo i są wyraźnie podane w trakcie procedury płatności. Przy przelewach bankowych na kwotę mniejszą niż PLN 100, Rivalo zastrzega sobie prawo do odliczenia obowiązujących opłat bankowych od kwoty zdeponowanej jak również do zastosowania opłat manipulacyjnych.

  f) Rivalo zastrzega sobie prawo do dodawania dalszych metod płatności lub usunięcia lub dostosowania istniejącej.

  g) Wsteczne opłaty, opłaty za anulowanie rezerwacji, charge backs i podobne koszty wynikające z błędnych depozytów ponosi klient.

  h) W przypadku, gdy klient zdecyduje się na płatność elektroniczną, to zrzeka się prawa do jej cofnięcia, jeśli płatność została dokonana prawidłowo . Dodatkowo, międzynarodowo uznane przepisy i prawa do przetwarzania płatności elektronicznych mają zastosowanie.

  i) Rivalo nie jest instytucją finansową. Odsetki nie są wypłacane od salda na kontach gracza, niezależnie od kwoty.

  j) Rivalo jest prawnie zobowiązany do weryfikacji tożsamości swoich klientów. Rivalo zastrzega sobie prawo do podjęcia innej kontroli tożsamości według własnego uznania.

  k) Niektóre z naszym metod płatności są świadczone przez naszego partnera 247SecurePay Ltd, z siedzibą w DSLR Notaries (Suite 732), Ftieh Street, Birkirkara Bypass, Birkirkara BKR2940, Malta. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące płatności skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta Rivalo.

  2) Karta Klienta Rivalo
  Może być stosowana w każdej uczestniczącej agencji brokerskiej. Nie ma automatycznego prawa do wydawania karty klienta. Rivalo lub agencja maklerska ma prawo odmówić wydania karty klienta bez podania powodu.

  a) Tylko Agencja wydająca karty jest odpowiedzialny za saldo karty klienta. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za salda na karcie klienta. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w agencji.

  b) Karta klienta jest zarejestrowana dla jego posiadacza i jest niezbywalna . Karta pozostaje własnością Rivalo . Dla celów kontroli lub, jeżeli dotyczy, aby uniknąć nadużywania karty, użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość na prośbę pracowników agencji pośrednictwa przedstawiając kartę klienta.

  c) klient jest odpowiedzialny za utrzymanie swojego hasła w tajemnicyRivalo nie ponosi odpowiedzialności za zakłady postawione przez strony trzecie , które stały się świadome tych danych.

  d) Karta klienta musi być przechowywana ze szczególną starannością , aby uniknąć przedostania się jej w niewłaściwie ręce lub oszustwa. Utratę karty należy zgłaszać do organów wydających karty, co niezwłocznie powoduje, że Rivalo blokuje kartę. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa wynikające z nieodpowiedniego korzystania z karty.

  e) W przypadku utraty karty klienta,użytkownik może ubiegać się o nową kartę, która jest wydawana po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości, ale saldo nie może być przenoszone na nową kartę . Rivalo zastrzega sobie prawo do naliczenia odpowiedniej jednorazowej opłaty administracyjnej.

  f) Użytkownik zobowiązuje się regularnie sprawdzać swoje konto zakładów zarządzane poprzez karty klienta. Terminal informacji w biurze maklerskim jest dostępny dla użytkownika. Wszystkie ruchy konta mogą być również widoczne w zakładce 'Moje konto' na stronie Rivalo. Użytkownik powinien powiadomić agencję wydającą kartę maklerską niezwłocznie w przypadku nieprawidłowości.


  g) Wypowiedzenie następuje przez wypłatę lub jeśli karta klienta została zablokowana. W tym przypadku, zwrot pozostającego salda w tym przyznanego bonusa (lub jego część) jest wykluczony. Rivalo zastrzega sobie prawo do dochodzenia ścigania za oszustwa nadużycia klienta.

  h) Rivalo zastrzega sobie prawo do zmiany, wypowiedzenia lub wymiany oferty usług z karty klienta z innego programu w dowolnym czasie z odpowiednim wyprzedzeniem i odpowiednim zabezpieczeniem interesów użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym przez agencję pośredniczącą. Oferta usług lub ich części może być anulowana, wzmocniona i/lub zmieniona bez uprzedniego powiadomienia w przypadku istotnych powodów (np.zmiana prawa).

  i) Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikające z korzystania z karty klienta. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z wykorzystaniem karty klienta jest Curaçao.
 

V. Wypłaty z konta

 1. Dla konta gracza

  a) Każdy wniosek o wypłatę jest sprawdzony i przesłany ręcznie. Transakcje nie są zawierane automatycznie.

  b) Wszystkie zdeponowane kwoty muszą być wykorzystane do obstawiania zakłądów/ gier kasyna. Dla wszystkich wygranych na zakładach/w kasynie można zlecić wypłatę. Odpowiednie warunki bonusowe muszą być spełnione.

  c) Klient ma prawo do wypłaty jakichkolwiek wygranych lub ich części, pod warunkiem, że wszystkie depozyty zostały potwierdzone. Klient powiadamia Rivalo o jego wniosku o wypłacie przez odpowiedni formularz na stronie internetowej. Minimalna kwota do wypłaty przelewem wynosi PLN 1000.

  d) Płatność zostanie przekazana na prywatne konto klienta (z jego danymi) korzystając z wybranej metody płatności. W przypadku wątpliwości, Rivalo zastrzega sobie prawo do dokonania płatności za okazaniem ważnego paszportu lub porównywalnego dokumentu tożsamości. Rivalo zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu ostatecznej weryfikacji karty kredytowej przez bank, który wydał kartę.  e) Reklamacje dotyczące płatności są dokonywane w terminie 30 dni po wykonaniu zlecenia wypłaty.

  f) Klient ma prawo do ubiegania się o trzy bezpłatne wypłaty w tygodniu kalendarzowym (poniedziałek-niedziela ) . Dla każdej kolejnej wypłaty w ciągu tygodnia kalendarzowego, Rivalo dolicza opłatę w wysokości € 5 lub jej równowartość w walucie, w której prowadzone jest konto gracza.

 2. g) Rivalo zastrzega sobie prawo do odmowy płatności za pomocą określonej metody płatności i może żądać przelewu na rachunek bankowy bez podania przyczyny.
   
 3. Karta Klienta Rivalo

  a)Wszystkie zyski z zakładów zapisanych na karcie klienta są automatycznie dopisywane do niej. Wydruki z przechowywanych zakładów mają jedynie służyć jako informacja dla użytkownika i nie są dowodem roszczenia do zapłaty. Płatności salda konta zapisane na karcie klienta są możliwe przed podpisaniem dowodu płatności w agencji brokerskiej lub upoważnionej do tego. W celu kontroli lub, aby uniknąć nadużycia, dostarczenie odpowiedniego dokumentu tożsamości może być wymagane.

  b) Wszystkie salda klientów są wyłącznie zarządzane przez agencję maklerską. Nie ma automatycznego prawa do wykonania płatności przez Rivalo.
 

VI. Obstawianie zakładów na www.Rivalo.com

 1. Z każdym postawionym zakładem klient uznaje ważność i stosowanie przepisów zakładów w ich aktualnej wersji. W przypadku różnic między wersją angielską warunków ogólnych a wersja w innych językach, wersja angielska ma pierwszeństwo.
 2. Zasadniczo, zakład zostanie zaakceptowany jeśli saldo na koncie gracza pokrywa stawkę zakładu.
 3. W przypadku, gdy zakład został przyjęty mimo niewystarczającego salda z powodu awarii technicznej, zakład zostanie uznany za nieważny. Rivalo nie ponosi odpowiedzialności za szkody.
 4. Zakłady są obstawiane online w www.Rivalo.com. Zakłady nie mogą być przesyłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Zakłady otrzymane przez Rivalo w ten sposób są nieważne, niezależnie od tego, czy były wygrane czy tez nie.
 5. Zakład jest obstawiony tak szybko jak tylko Rivalo potwierdzi zakład elektronicznie online (zakład został przyjęty).
 6. Zakład jest nieważny, jeżeli w wyniku błędów w transmisji, daty i czasu, gdy zakład został postawiony lub niezbędne dane osobowe klienta pokazane są jako brakujące. Stawka jest zwracana.
 7. Zakłady przyjęte po rozpoczęciu zdarzenia są również uznane za nieważne. Nie ma to zastosowania przy zakładach na żywo.
 8. Zamknięcie akceptowania zakładów ustala Rivalo.
 9. Wygrane są automatycznie dopisywane do konta gracza. W indywidualnych przypadkach, dopisanie zysków może zostać odroczone do momenty gdy zostanie opublikowany oficjalny raport wyścigu.
 10. Minimalna stawka zakładu to PLN 4,00. Dla zakładów systemowych i łączonych, minimalna podstawowa stawka na kombinację wynosi PLN 1,00 . Zróżnicowane stawki minimalne są możliwe dla kart klienta, o czym agencja poinformuje swoich klientów.
 11. Zapisane dane przez Rivalo są decydujące w odniesieniu do treści wszystkich zakładów. Rivalo przedstawia te zapisy na życzenie. Konto gracza może być skorygowane tylko w celu naprawy oczywistego błędu lub, w stosownych przypadkach, obliczeniach.
 12. Klient zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia szczegółów swoich zakładów. W pewnych przypadkach Rivalo oferuje możliwość anulowania niektórych kuponów. Ta oferta jest dobrowolna ze strony Rivalo, tj. klient nie jest automatycznie uprawniony do oferty anulowanie zakładów. Wniosek może być złożony tylko online w sekcji 'Moje zakłady'. Wniosek o anulowanie zakładu nie może być wysłany emailem, pocztą, faksem, telefonicznie lub inną formą komunikacji. Zasadniczo, zakłady na żywo nie mogą być anulowane.
 

VII. Informacje o koncie

 1. Każdy klient ma prawo zażądać raportu w sekcji 'Raport konta' w formie wyciągu zakładów konta. Wszystkie transakcje w różnych okresach mogą być przeglądane i drukowane za pośrednictwem strony internetowej Rivalo wpisując nazwę użytkownika i hasło.
 2. Roszczenia dotyczące konkretnych zleceń mogą zostać przyjęte wyłącznie w terminie 30 dni od dnia, w którym zakład został zlecony/umieszczony.
 

VIII. Informacje o zakładach

 1. Wszystkie informacje na temat zakładów oferowanych na stronie internetowej Rivalo i innych mediach są bez gwarancji. W szczególności czas rozpoczęcia zdarzeń może się zmienić bez wiedzy Rivalo lub Rivalo może zostać poinformowany nieprawidłowo przez osoby trzecie. Kursy stałe i szanse są przedmiotem swobodnej podaży i popytu.
 2. Mecze towarzyskie będą rozliczane na podstawie rzeczywistego wyniku, gdy gra zakończy się, niezależnie od tego czy trwał pełne 90 minut (bez dogrywki). Wyjątkiem od tej zasady są mecze, których zaplanowany czas gry znacznie się różni (np: 3x45mins, 1x45mins, 2x30mins). W tym wypadku zakłady są unieważniane i rozliczane po kursie 1,00.
 3. Rivalo nie ponosi żadnej gwarancji na informacje udostępniane w dowolnym formacie na wyniki, statystyki, wyniki na żywo itp.
 

IX. Obstawianie zakładów i szczególne zasady dla operacji sklepowych

 1. Broker/agent nie ma upoważnienia do reprezentowania Rivalo i nie jest uprawniony do dokonywania lub przyjmowania oświadczeń woli. W szczególności broker/agent nie może podejmować żadnych zmian kursów dla Rivalo. Broker/agent reprezentuje klienta i jest również odbierającym agenta dla niego, zarówno dla oświadczeń woli, a także płatności w odniesieniu do pośrednictwa zakładów.
 2. Wszystkie bieżące kursy są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.Rivalo.com/pdf. Są one dostępne dla brokerów/agentów. Czasy startu podane w wykazie kursów to tylko wskazówka. Właściwy początek zdarzenia jest decydujący.
 3. Rivalo zastrzega sobie prawo do żądania dopłat w pojedynczych zakładach, rodzaju zakładu, meczów, długości kombinacji itp. Nie ma konieczności wyjaśniania powodu.Wysokość dopłaty jest określana wyłącznie przez Rivalo. Opłaty mogą być różnej ilości w różnych zakładach, rodzajach zakładu itp. Ogłoszenie w sklepie daje informacje na temat wszystkich dopłat. Opłaty są pokazywane na kuponie.
 4. Kilka osób może obstawiać razem. Ze stowarzyszeniami zakładów, członek, który obstawia zakład jest partnerem dla Rivalo. Rivalo zastrzega sobie prawo do żądania dowodu tożsamości, w przypadku wątpliwości.
 5. Wygrane są wypłacane jedynie po zwrocie oryginalnego kuponu.
 6. Obstawianie zakładu

  a) Zakład jest zawarty jeśli zlecony przez klienta zakład zostanie wpisany przez broker/agenta do centralnego komputera Rivalo oraz został potwierdzony i zaakceptowany elektronicznie przez Rivalo. Wnioski o zakłady nie mogą być przesyłane pocztą, faksem lub emailem do Rivalo . Wnioski o zakładach otrzymanych przez Rivalo w ten sposób będą rozumiane jako nieprzyjęte. Broker/agent nie jest uprawniony do tego przyjęcia .  b) Klient zobowiązuje się do sprawdzenia swojego zakładu przed wydaniem zleceni zakładu. Późniejsze roszczenia nie będą brane pod uwagę. Zakład jest nieważny, jeżeli w wyniku błędów w transmisji, kiedy zakład yostał obstawiany, brakuje widocznej daty lub czasu. Stawka jest zwrócona.

  c) Minimalna stawka postawionego zakładu wynosi PLN 8,00 . Dla zakładów łączonych minimalna stawka na kombinację wynosi PLN 1,00. Rivalo zastrzega sobie prawo do uzgadniania różnych kwot dla poszczególnych brokerów/agentów. W tym przypadku zawiadomienie zawiera informacje na temat różnych zasad.

  d)Jeśli oryginalny kupon lub potwierdzenie brokera zostało zmienione, dodane lub manipulowane w dowolny sposób, klient jest wykluczony z otrzymania wygranej. Stawka nie jest zwrócona.
  e)Wnioski ze strony klientów, dotyczących określonych zakładów mogą zostać przyjęte wyłącznie w terminie 30 dni od dnia, w którym zakład został zarezerwowany/umieszczony.
 

X. Ogólne zasady na temat zakładów

 1. Istnieją specjalne zasady poszczególnych rodzajów zakładów sportowych i rynków. Klient powinien przestrzegać tych zasad w pierwszej kolejności, jako, że mają one pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami zakładów.
 2. Zakłady sportowe mogą być umieszczone jako pojedyncze zakłady, zakłady kombinacyjne (zakłady łączone) lub zakłady systemowe. Dla pewnej dyscypliny sportu i/lub zdarzenia/działania, indywidualny zakład może nie być zaakceptowany. Informacje w odniesieniu do tego można znaleźć w odpowiednich wykazach kursów (np. 'min. 3 gry'). Ogólnie rzecz biorąc, zakłady na różnych rynkach zakładów dla jednego wydarzenia sportowego w zakładzie kombinowanym (np. Real Madryt wygra oraz 2-0 wynik dla Realu) są zabronione.
 3. Dla wszystkich dyscyplin sportowych, liczy się wynik po regulaminowym czasie gry. Jakiekolwiek dogrywki lub rzuty karne nie mają wpływu przy ocenie wygranych. Wszelkie wyjątki od tej zasady będą znane zarówno na rynku zakładów samodzielnie lub w szczególnych zasadach konkretnej dyscypliny sportu.
 4. Zakłady długoterminowe

  a) Zasadniczo zakłady długoterminowe są oferowane na wynik dużych wydarzeń (turnieje). Zakłady mogą być więc oferowane w nawiązaniu do następujących pytań::
     (i)   Kto wygra Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej?
     (ii)  Kto wygra Wimbledon?

     (iii) Kto zostanie zdegradowany z niemieckiej Bundesligi?

  b) Zakłady długoterminowe są obliczane niezależnie czy wszyscy uczestnicy wystartują i będą rywalizować. Wszystkie stawki na zakłady długoterminowe są przegrane jeśli obstawiona drużyna nie weźmie udziału, bądź wycofa się z rywalizacji.

  c) Ostateczny wynik bazuje na ostatniej grze/wydarzeniu (np. mecz finałowy czy ostatni dzień gry) o godzinie 24:00 (czasu lokalnego danego wydarzenia). Wszelkie zmiany rezultatu po tym czasie, z jakiejkolwiek przyczyny, nie mają wpływu na obliczenia związane z obstawianym wydarzeniem.

  d) Jeżeli dwóch lub więcej uczestników dzieli tą samą końcową pozycję, kwota/kursy są dzielone przez liczbę uczestników zajmujących daną pozycję.
 5. Zakłady Na żywo

  a) Zakłady na żywo są otwarte wyłącznie dla zakładów po rozpoczęciu imprezy.Kursy są stale dostosowywane do przebiegu gry. Jako, że są tak aktualne, kursy na żywo są pokazywane jedynie na specjalnych rozwiązaniach ekranu oraz online.

  b) Gdy zakład na żywo został przyjęty przez Rivalo nie może już być anulowany.

  c) W przypadku opóźnienia transmisji danych i/lub transmisji TV, co spowodować może poważne zmiany w przebiegu gry, czego nie odzwierciedlały kursy, Rivalo rezerwuje prawo do unieważnienia postawionych zakładów.


  d) Jeśli jest oczywiste, że klient próbuje uzyskać korzyść finansową, w sposób nieuczciwy, wykorzystując opóźnienia, Rivalo ma prawo do zamknięcia konta i konfiskaty środków.


  e) Z każdym zakładem na żywo podawany jest aktualny wynik/tymczasowy wynik. Zakład jest nieważny jeśli podany wynik tymczasowy jest znacząco niepoprawny.  f) Zasady, które obowiązują w zakładach sportowych mają również zastosowanie w zakładach sportowych na żywo.
 

XI. Rynki zakładów


Rivalo oferuje szeroką gamę zakładów dla wydarzeń sportowych, które są stale wyświetlane w ich obecnej formie na stronie www.Rivalo.com. Na ogół, kilka obstawianych rynków nie może być łączonych ze sobą w jednym zdarzeniu sportowym w tym samym czasie.
 
 

XII. Sporty


Istnieją konkretne kryteria oceny jak i specyficzne produkty do obstawiania dla każdego sportu. Poniżej znajduje się lista najbardziej popularnych sportów i najczęściej oferowanych sportów. Rivalo oferuje także kursy dla innych sportów (np. boks) według produktu sportowego i kalendarza. Ogólne zasady typowania odnoszą się dla sportów nienotowanych.
 1. Piłka nożna
  Wszystkie zakłady oferowane dla meczów piłki nożnej odnoszą się do wyniku w regulaminowym czasie, chyba że inna forma oceny jest wyraźnie określona. Określenie 'normalny czas' należy rozumieć jako 90-minutowy okres gry lub, jeżeli dotyczy, długość gry w tym doliczonym czasie gry dodane przez sędziego, ale nie czas dodatkowy ani rzuty karne. W przypadku gdy mecz odbywa się na neutralnym gruncie, zespół wymieniony po lewej stronie jest traktowany jako gospodarze, a drugi z prawej jako drużyny gości.
 2. Hokej Na Lodzie
  Wszystkie zakłady oferowane dla meczów hokeja na lodzie odnoszą się do wyniku w regulaminowym czasie, chyba że inna forma oceny jest wyraźnie określona. Określenie 'regulaminowy czas' należy rozumieć jako 60-minutowy okres gry, jeżeli dotyczy, długość gry w tym doliczonym czasie gry dodane przez sędziego, ale nie czas dodatkowy ani rzuty karne.
 3. Sporty Amerykańskie (NFL, NBA, WNBA, MLB)
  Wszystkie zakłady oferowane dla powyższych lig odnoszą się do wyniku w regulaminowym czasie, łącznie z ewentualną dogrywką, chyba że inna forma oceny jest wyraźnie określona. Wyłączone z tych zasad są mecze American Soccer Leage (MLS) oraz National Hockey League (NHL), które są rozstrzygnięte w normalnym czasie.
 4. Tenis
  Zakłady nie są ważne do momentu rozegrania pierwszej piłki. Jeśli jeden z graczy wycofuje się po co najmniej jednym zagraniu piłki i mecz jest przerwany (kontuzja, poddanie, dyskwalifikacja) to wynik zakładu uznany jest jako nieważny.. Powyższe nie ma zastosowania do zakładów rynków wcześniej oferowanych jako na żywo i które zostały już rozstrzygnięte (np. wygrana seta, gema, powyżej/poniżej). W przypadku, gdy gra jest wstrzymana lub przełożona, zakłady w ramach turnieju pozostają aż do rozstrzygnięcia gry. W grach które nie odbywają się w ramach turnieju, mecz zostanie uznany za nieważny jeżeli nie jest dokończony lub rozegrany ponownie do końca następnego dnia.
 5. Koszykówka
  Wszystkie rynki zakładów odnoszą się do wyniku w regulaminowym czasie łącznie z ewentualną dogrywką. Wyjątkiem jest, gdy są oferowane kursy na remis (X), w tym przypadku wynik po regulaminowym czasie, na koniec 4 kwarty, ma zastosowanie do rozliczenia zakladu.
 

XIII. Sporty wirtualne


 1. Wirtualne zakłady na piłkę nożną, tenisa, wyścigi konne, koszykówkę, wirtualne wyścigi psów są dostępne tylko przed rozpoczęciem gry.
 2. Aby zaklad zostal pomyslnie złożony, należy postawic zakład conajmniej 10 sekund przed rozpoczęciem zdarzenia. Zakłady, które nie zostały potwierdzone w tym czasie, nie bedą przyjęte.
 3. Zakłady kombinacyjne nie mogą zawierac zakładów, których wyniki zależa od siebie
 4. Maksymalna liczba zakładów na kuponie jest 9.
 5. Wygrane zakłady zostaną rozliczone na podstawie kursów przedstawionych w Rivalo w momencie obstawiania zakładu.
 6. Obowiązują ogólne warunki i zasady Rivalo.
 

XIV. Kasynie


 1. Jackpoty oferowane w Kasynie Rivalo i odpowiadające im kwoty są aktualizowane w regularnych odstępach, aczkolwiek nie dzieje się to w czasie rzeczywistym. Z tego po-wodu możliwym jest, że wyświetlana kwota jackpota nie odpowiada w 100% jego aktu-alnej wartości. Jak tylko jackpot zostanie wygrany, dokładna kwota jest kalkulowana zgodnie z liczbą rund zagranych do momentu trafienia jackpota. Z przykrością informu-jemy, że klienci z Turcji nie mogą uczestniczyć w oferowanych grach jackpotowych.
 

XV. Wytyczne na temat ochrony danych


 1. Klient stwierdza, że rozumie, że jego dane osobowe przejęte przez Rivalo podczas obstawiania zakładu są przechowywane i przetwarzane w ramach normalnej działalności zakładów sportowych.
 2. Rivalo przetwarza dane osobowe klientów jedynie dla tych celów, dla których zostały one zebrane, czyli oferowania klientom usług zakładów online.
 3. Rivalo nie przekazuje danych klienta osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub procedury sądowe. Rivalo zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych klientów w momencie gdy upublicznienie danych będzie konieczne w interesie publicznym.
 4. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, jak również do ich zmiany. Pełne usunięcie danych nie jest możliwe.
 5. Klient ma prawo zrezygnować z informacji marketingowych. Wiadomość do działu obsługi klienta Rivalo będzie wystarczająca w tym celu. Klient może również włączyć i wyłączyć otrzymywanie informacji marketingowych w swoich ustawieniach konta.
 6. Przy grze w sloty dostarczane przez NetEnt, polityka prywatności NetEnt również ma zastosowanie. Szczegóły znajdziesz tutaj https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/
 7. Prawa autorskie © oraz prawa do bazy dannych 2017/18 [ATP WTA]. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie ( mechanicznie, przez kopiowanie, nagrywanie) bez wcześniejszej pisemnej zgodny/ prawa do bazy danych właściciela.
 

XVI. Skargi


Rivalo dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z www.Rivalo.com było jak najbardziej przyjemne. Jednak może się zdarzyć, że klient będzie niezadowolony z oferowanej usługi. W takim przypadku klient ma prawo do kontaktu z działem obsługi klienta Rivalo lub może też wysłać email do helpme@rivalo.com. Wszelkie skargi będą rozpatrzone w ciągu 48 godzin, a gdy zajdzie taka potrzeba zostaną przekazane do zarządu.
 
 
 
 
Wersja 2
Date wydana 11.09.2013

247SportsInteractive B.V.
The Board of Directors
 
 
 
© 247SportsInteractive B.V.
 
Kupon 

Wsparcie

 • Metody płatności
 • Pomoc / FAQ
 • Słownik zakładów
 • Dział Obsługi Klienta
Dział Obsługi Klienta
Czat na żywo!

Zwycięzcy Tygodnia

 • Al...o
  29.996,93 $
 • Ah...d
  9.440,59 $
 • Al...r
  6.710,70 $
 • La...i
  5.275,60 $
 • Pu...w
  119,73 $

Strona mobilna

teaser
Dostęp do kompletnego programu zakładów teraz w Twoich dłoniach!
Kursy
Dziesiętny (1,23)
image
Proszę czekać
Twój kupon jest właśnie przetwarzany

Ostatni gwizdek - Sesja zakończona

Weź swoje zakłady gdziekolwiek jesteś!

 • Uruchom swoją przeglądarkę mobilną i otwórz ten link:
 • m.rivalo.com

Szybka - łatwa - zawsze w Twojej kieszeni!

Proszę czekać
Pracujemy nad zapytaniem