image
Proszę czekać
Twój kupon jest właśnie przetwarzany

Ostatni gwizdek - Sesja zakończona

Weź swoje zakłady gdziekolwiek jesteś!

 • Uruchom swoją przeglądarkę mobilną i otwórz ten link:
 • m.rivalo.com

Szybka - łatwa - zawsze w Twojej kieszeni!


Warunki Ogólne Programu Partnerskiego


 
 
 

I. Ogólne

 1. Program Afiliacyjny Rivalo jest zarządzany przez 247SportsInteractive B.V. (dalej Rivalo) z siedzibą w Curacao.
 

II. Obiekt

 1. Celem jest realizacja materiałów reklamowych udostępnionych przez Rivalo. Partner otrzymuje dostęp do prywatnej strefy na www.rivalo.com w celu ustalenia zamkniętej współpracy reklamowej.Współpraca ta nie wyklucza się wzajemnie.
 2. Rivalo dokonuje wyboru materiałów reklamowych dostępnych dla partnera w formie banerów, grafik i tekstów do włączenia na stronie partnerskiej. W każdej chwili Rivalo ma prawo do zmiany lub ograniczenia ilości materiałów reklamowych lub stworzenia nowych materiałów reklamowych. Materiał reklamowy na stronie internetowej partnera pozwala na przekierowanie ze strony internetowej bezpośrednio do www.rivalo.com klikając na odpowiednie symbole, i obstawiać zakłady, grać w kasynie lub wziąć udział w innych zakładach i grach.
 3. Wszystkie koszty kreacji graficznej i projektowania wszystkich materiałów reklamowych są ponoszone przez Rivalo. Koszty implementacji materiałów reklamowych są ponoszone przez partnera afiliacyjnego.
 

III. Warunki

 1. Rivalo wskazuje wyraźnie, że reklama zakładów i gier oferowanych przez Rivalo lub rozmieszczenie zakładów i gier hazardowych podlega ograniczeniom prawnym w niektórych krajach oraz w pewnych okolicznościach jest nawet zabronione.
 2. W tym przypadku partner przyznaje, że nie jest uprawniony do wyświetlania materiałów reklamowych Rivalo na swojej stronie internetowej. W tym przypadku partnerowi zabrania się również udziału w programie partnerskim i rejestracji poprzez www.rivalo.com. W przypadku gdy po zawarciu umowy lub po wyświetleniu materiału reklamowego na strony partnerskiej, to podlega ograniczeniom prawnym, partner jest zobowiązany usunąć reklamy ze strony internetowej bez żadnej zwłoki. Partner jest zobowiązany do bycia na bieżąco z ograniczeniami prawnych.
 3. Partner ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Rivalo lub partnera afiliacyjnego w wyniku nie przestrzegania ograniczeń prawnych.
 4. Partner prowadzi stronę internetową pod własną firmą i nie jest ograniczony w swej treści pełnomocnictwa.
 

IV. Podsumowanie umowy

 1. Rivalo udostępnia formularz zgłoszeniowy online. Zostanie on wypełniony online przez partnera. Po otrzymaniu wypełnionego formularza, Rivalo sprawdza wniosek.Partner otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku przez email. Rivalo ma prawo do odrzucenia wniosku.
 2. Po akceptacji partner otrzymuje dostęp do swojego obszaru chronionego hasłem. Partner otrzymuje dostęp do wszelkich materiałów reklamowych i danych na temat prowizji i dochodu wynikającego ze wspólnej współpracy.
 

V. Licencje

 1. W dniu zawarcia umowy partner nabywa prawo, do korzystania z materiałów reklamowych w celu tworzenia linków do witryny www.rivalo.com, które może zostać rozwiązane w każdym czasie. Zabrania się edytowania materiałów reklamowych lub zmieniania ich w jakikolwiek sposób. Licencja wygasa w dniu rozwiązania umowy.
 2. Rivalo wchodzi do tej umowy na podstawie wzoru i treści strony internetowej partnera w dniu, w którym umowa ta została zawarta. Poprawki strony partnerskiej, w szczególności w odniesieniu do jej treści i dodatkowych materiałów reklamowych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rivalo.
 3. Prawa autorskie dostarczonych materiałów reklamowych w ramach programu partnerskiego, a także wszystkie inne informacje, do których dostęp jest dany na stronie internetowej pozostają wyłącznymi.
 4. Zmiana adresu URL strony internetowej partnera nie stanowi zmiany umowy i pozostawia swoje prawa i obowiązki w stanie nienaruszonym.
 

VI. Strona partnerska

 1. Partner integruje materiał reklamowy, według swojego wyboru, udostępniony w ramach programu partnerskiego na swojej stronie internetowej i wykorzystuje go, aby utworzyć linki do strony Grupy Rivalo. Przez korzystanie z dostarczonego ID partnera, www.rivalo.com identyfikuje klientów zdobytych przez link partnera uzyskany z materiałów reklamowych.
 

VII. Prowizja

 1. Partner otrzymuje zysk uzależniony od prowizji dzięki umieszczonym materiałom reklamowym. Jest on obliczany na podstawie dochodów netto od nowych klientów wprowadzone do Rivalo ze strony partnera. Nowi klienci są traktowani jako osoby bez konta gracza w Rivalo i którym z powodzeniem udaje się poprawnie zarejestrować się jako klienci i dokonywać wpłat na konto.
 2. Dochód netto jest obliczany w zależności od poszczególnych dziedzin biznesu, jak następuje.
 3. Zakłady sportowe: stawka postawiona w Rivalo pomniejszona o dystrybucję wygranych, zakładów odwołanych, płatności zwrotnych, gwarantowanych bonusów dla klientów, płatności specjalne, koszty dla interfejsów płatności i odszkodowań za charge back z kart kredytowych, lokat innych interfejsów płatności i podatku.
 4. Kasyno: Obrót zakładów pomniejszony o podział wygranej, odszkodowanie za charge back z kart kredytowych i innych interfejsów płatności, opłaty gier, gwarantowane bonusy dla klientów, koszty interfejsów płatniczych i proporcjonalnych opłat licencyjnych należnych od Rivalo dla dostawcy kasyna.
 5. Wysokość prowizji jest oparta na wysokości ogólnej kwoty przychodów netto od klientów zwerbowanych przez partnera do www.rivalo.com. Podane procenty znajdują się na stronie internetowej dla partnerów Rivalo. Rivalo zastrzega sobie prawo do zmiany procentów i indywidualnych umów z zastosowaniem procedury zamówień korygujących.
 6. Prowizja jest obliczana na koniec miesiąca i przesyłana na konto partnera do 15 kolejnego miesiąca, pod warunkiem, że wynosi co najmniej 80 PLN. Jeśli minimalna prowizja nie zostanie osiągnięta w ciągu miesiąca, uprawnienie do prowizji nie ma zastosowania.
 7. Prowizja wypłacana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego. Różne metody płatności są dostępne dla tego produktu. Rozliczenia dokonuje się tylko w euro. Opłaty bankowe wynikające z przeniesienia i/lub odwołania przez bank odbiorcy ze względu na niepełne lub błędne dane są ponoszone przez partnera. Rivalo zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności na rzecz partnera jeśli podane są niepełne i/lub nieprawidłowe dane konta bankowego. Aktywne dochodzenie zostanie przeprowadzone jeśli istnieje ryzyko oszustwa.
 8. Wszystkie wyniki i wydatki są ostatecznie rozstrzygnięte za pomocą prowizji. O zwrot wydatków i kosztów, w szczególności dla dodatkowej działalności reklamowej, można się ubiegać, jeśli partner zostanie zaangażowany do tego na piśmie przez Rivalo.
 9. Wszelkie dodatkowe uprawnienia do prowizji wygasają w dniu rozwiązania umowy.
 

VIII. Obowiązki Rivalo

 1. Rivalo dostarcza wszystkie materiały reklamowe i dostępne informacje aby były dostępne dla partnera w jego panelu administracyjnym.
 2. Rivalo rejestruje wszystkie przychody wygenerowane przez opublikowany materiał reklamowy i oblicza jego dochód netto. Rivalo dostarcza miesięczne statystyki dostępne dla partnera i zobowiązuje się do wszystkich usług dla klientów w związku z rozwojem działalności.
 3. Warunki Ogólne Rivalo mają zastosowanie dla pozyskanych klientów. Rivalo nie jest zobowiązany do przyjęcia klienta, który został pozyskany i ma również prawo do odmowy poszczególnych zakładów od klientów lub ograniczyć ich ilość.
 

IX. Obowiązki wobec kontrahenta

 1. Odpowiedzialność za prawidłową techniczną integrację materiałów reklamowych spoczywa wyłącznie na partnerze W rezultacie, tylko materiały reklamowe dostępne w ramach programu partnerskiego mogą być stosowane, w przeciwnym razie nie ma gwarancji dla prawidłowego zapisu oraz śledzenia gier i zakładów.
 2. Partner jest odpowiedzialny za techniczne funkcjonowanie swojej strony internetowej, w szczególności za linki do www.rivalo.com, a także zobowiązuje się zapewnić, że zawartość strony nie narusza praw osób trzecich ani przepisów.
 3. Partner jest odpowiedzialny za rozwój, działania i utrzymania swojej strony internetowej, jak również wszystkich materiałów znajdujących się na stronie. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie, że nie promuje na swojej stronie przemocy, treści erotycznych ani komentarzy dyskryminujących rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 4. Partner gwarantuje, że materiał przedstawiony na stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich (w tym praw autorskich i znaków towarowych) i że materiał przedstawiony na stronie internetowej nie jest ani obraźliwy lub zniesławiający, ani sprzeczny z prawem w inny sposób i w ten sposób nie naraża Grupy Rivalo i sprawia, że nie ma żadnych skarg. Partner zobowiązuje się powiadomić zespół partnerski o każdej zmianie nazwy na swojej stronie internetowej lub włączenie dodatkowych banerów na stronach internetowych, o których Rivalo nie został dotąd poinformowany.
 5. Reklama i treści zawarte na stronie internetowej partnera nie mogą zawierać nielegalnych ani niezgodnych z prawem danych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Rivalo. W ten sam sposób, zachowuje świadomość na temat dystrybucji niechcianych reklam (np. spam). Partner zobowiązuje się przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących przestrzegania przepisów i wymagań określonych przez Grupę Rivalo. W przypadku naruszenia tej klauzuli przez partnera, Rivalo ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Strony internetowe, lub ich części, nie mogą być skierowane do osób w wieku poniżej 18 lat.
 6. Partner nie ma prawa używać nazwy rivalo.com lub innych nazw i znaków handlowych przypisanych do rivalo.com w inny sposób niż zastosowanie materiałów reklamowych na swojej stronie. Absolutnie zakazane jest używanie przez partnera logotypu rivalo.com lub logotypów łudząco podobnych do rivalo.com.
 7. Partner musi przestrzegać praw własności rivalo.com do nazw i znaków handlowych, prowadząc kampanię w wyszukiwarkach, która ma na celu poprawę jego wyników w rankingu wyszukiwania. Partner zobowiązuje się nie używać słów kluczowych ani domen, które brzmią podobnie do rivalo.com lub innych chronionych znaków handlowych należących do rivalo.com. Ponadto partner uznaje, że rozprzestrzenianie cookies jest surowo zabronione.
 8. Partner nie ma prawa oferować klientom refundacji, bonusów, rabatów lub innych zachęt do rejestracji na www.rivalo.com. W przypadku naruszenia, konto partnerskie zostanie natychmiast zablokowane w programie partnerskim Rivalo.
 9. Partner nie ma prawa oszukiwać w celu zwiększenia prowizji w jakiejkolwiek formie lub sposobie. Do tego należą, ale nie tylko, tajne porozumienia, tworzenie konta na fałszywe dane i wykorzystywanie kampanii marketingowych.
 

X. Termin

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rivalo wypowie umowę, jeśli partner naruszył istotne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy lub jeśli funkcjonowanie partnera zostało zabronione przez prawo.
 2. W przypadku rozwiązania umowy partner powinien bezzwłocznie usunąć wszystkie materiały reklamowe zainstalowane z Rivalo. Tutaj nie przysługuje prawo zatrzymania lub prawo do odwołania.
 3. Rivalo zobowiązuje do obliczania i rozliczania prowizji na podstawie dochodów netto do 20 dnia następnego miesiąca. Rivalo jest uprawniony do korzystania z prowizji do wyrównania wszelkich roszczeń w stosunku do partnera afiliacyjnego. Po rozwiązaniu umowy partner nie jest uprawniony do dalszego otrzymywania prowizji lub innego wynagrodzenia ze strony Rivalo.
 4. Rivalo zastrzega sobie prawo do regularnego monitorowania strony partnerów i ich wydajności.
 

XI. Poufność

 1. Wszystkie informacje uzyskane w wyniku tej współpracy będą traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do własnych celów gospodarczych lub innych ani udostępniane osobom trzecim.
 2. To nie ma zastosowania dla ogólnie dostępnych informacji. Strony umowy mają prawo do ujawnienia informacji do osób podlegających obowiązkowi poufności na mocy postanowienia sądu lub gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia.
 3. Adresy email i inne dane użytkownika mogą być używane tylko do celów wewnętrznych. Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa telekomunikacyjnego dotyczących ochrony danych.
 

XII. Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Rivalo zapewnia, że serwis www.rivalo.com jest obsługiwany w ramach obecnych możliwości technicznych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bieżące roszczenia.
 2. Odpowiedzialność za intencje i rażące niedbalstwo jest ograniczone do przedstawicieli prawnych Rivalo i ich pomocników. Odpowiedzialność Rivalo jest, niezależnie od powodów, ograniczona do kwoty prowizji wypłaconej partnerowi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W przypadku gdy umowa została rozwiązana przed okresem sześciu miesięcy, prowizja wypłacona w tym okresie służy do obliczenia strat.
 

XIII. Poprawki do umowy

 1. Rivalo zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i postanowień niniejszej umowy w dowolnym czasie. Partner jest informowany o zmianach przez email. Gdzie nie ma wypowiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zmian, zmiany są uznawane za przyjęte.
 2. Ponadto Rivalo zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inną spółkę należącą do Grupy Rivalo. Partner zostanie powiadomiony o tym w odpowiednim czasie.
 

XIV. Różne

 1. Umowa podlega prawu Curacao. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, właściwy jest sąd w Curacao.
 2. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Dodatkowe umowy ustne nie istnieją.
 3. W przypadku gdy jedna z zasad umownych jest lub stanie się nieważna,dane postanowienie zostanie zastąpione przez inne, jest jak najbliżej celu gospodarczego nieważnego porozumienia. Pozostałe postanowienia umowy pozostają nienaruszone.
 4. To porozumienie partnerskie są udostępniane online w języku angielskim i niemieckim. W razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi tego porozumienia partnerskiego, wersja angielska ma pierwszeństwo.
 
Wersja 1
Obowiązuje od 01.01.2013
247SportsInteractive B.V.
Zarząd Dyrektorów
 
© 2004 - 2013 Rivalo.
Proszę czekać
Pracujemy nad zapytaniem