Archivo de resultados: Internacional Copa Setka, Femenina

Año: 2020
< 
Semana del año 43 (19. - 25. octubre 2020)
  
más semanas

Internacional

Copa Setka, Femenina  Copa Setka, Femenina
Montag, 19.10.
Resultado
1
X
2
1:50
Mydvetskaya, Anastasia - Stepanovskaya, Valeriya
Cancelada
4.60 
0.00 
1.17 
2:20
Nalisnikovska, Olena - Novosad, Alina
2:3 
1.50 
0.00 
2.50 
2:50
Mydvetskaya, Anastasia - Novosad, Alina
3:0 
3.70 
0.00 
1.25 
3:20
Nalisnikovska, Olena - Stepanovskaya, Valeriya
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
3:50
Mydvetskaya, Anastasia - Nalisnikovska, Olena
3:2 
1.50 
0.00 
2.50 
4:20
Novosad, Alina - Stepanovskaya, Valeriya
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
9:25
Andreeva, Lilia - Yaroshenko, Tatyana
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:55
Gubskaya, Ekaterina - Zhuchkova, Kateryna
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
10:25
Lapa, Anna - Yaroshenko, Tatyana
3:0 
1.28 
0.00 
3.40 
10:55
Andreeva, Lilia - Gubskaya, Ekaterina
1:3 
3.80 
0.00 
1.22 
11:25
Lapa, Anna - Zhuchkova, Kateryna
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
11:55
Gubskaya, Ekaterina - Yaroshenko, Tatyana
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
12:25
Andreeva, Lilia - Zhuchkova, Kateryna
0:3 
3.80 
0.00 
1.22 
12:55
Lapa, Anna - Gubskaya, Ekaterina
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
13:25
Zhuchkova, Kateryna - Yaroshenko, Tatyana
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
13:55
Lapa, Anna - Andreeva, Lilia
3:0 
1.17 
0.00 
4.50 
Dienstag, 20.10.
Resultado
1
X
2
1:15
Tsiupko, Oleksandra - Stepanovskaya, Valeriya
0:3 
8.50 
0.00 
1.05 
1:45
Mydvetskaya, Anastasia - Vakhrusheva, Elina
3:0 
1.28 
0.00 
3.30 
1:55
Gubskaya, Ekaterina - Andreeva, Lilia
Cancelada
1.22 
0.00 
3.90 
2:15
Nalisnikovska, Olena - Stepanovskaya, Valeriya
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
2:25
Yaroshenko, Tatyana - Dubrova Alisa
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
2:45
Tsiupko, Oleksandra - Mydvetskaya, Anastasia
2:3 
3.70 
0.00 
1.25 
2:55
Zhuchkova, Kateryna - Gordinskaya, Anastasia
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
3:15
Nalisnikovska, Olena - Vakhrusheva, Elina
3:0 
1.28 
0.00 
3.30 
3:25
Gubskaya, Ekaterina - Dubrova Alisa
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
3:45
Mydvetskaya, Anastasia - Stepanovskaya, Valeriya
2:3 
7.00 
0.00 
1.07 
3:55
Gordinskaya, Anastasia - Andreeva, Lilia
Cancelada
1.28 
0.00 
3.30 
4:15
Tsiupko, Oleksandra - Vakhrusheva, Elina
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
4:25
Yaroshenko, Tatyana - Zhuchkova, Kateryna
3:2 
3.60 
0.00 
1.25 
4:45
Nalisnikovska, Olena - Mydvetskaya, Anastasia
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
4:55
Gubskaya, Ekaterina - Gordinskaya, Anastasia
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
5:15
Vakhrusheva, Elina - Stepanovskaya, Valeriya
1:3 
5.00 
0.00 
1.13 
5:25
Zhuchkova, Kateryna - Dubrova Alisa
3:2 
1.35 
0.00 
3.00 
5:45
Nalisnikovska, Olena - Tsiupko, Oleksandra
3:0 
1.22 
0.00 
3.90 
5:55
Yaroshenko, Tatyana - Andreeva, Lilia
Cancelada
1.40 
0.00 
2.70 
6:25
Gubskaya, Ekaterina - Zhuchkova, Kateryna
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
6:55
Yaroshenko, Tatyana - Gordinskaya, Anastasia
0:3 
1.75 
0.00 
2.00 
7:25
Dubrova Alisa - Andreeva, Lilia
Cancelada
1.28 
0.00 
3.30 
7:55
Gubskaya, Ekaterina - Yaroshenko, Tatyana
3:2 
1.37 
0.00 
2.90 
8:25
Zhuchkova, Kateryna - Andreeva, Lilia
Cancelada
1.20 
0.00 
4.20 
8:55
Gordinskaya, Anastasia - Dubrova Alisa
3:0 
1.32 
0.00 
3.20 
Mittwoch, 21.10.
Resultado
1
X
2
8:45
Mikhailik, Yana - Pidlypna, Iryna
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
9:15
Vakhrusheva, Elina - Kozak, Anastasiya
3:0 
1.28 
0.00 
3.30 
10:15
Mikhailik, Yana - Kozak, Anastasiya
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
11:15
Vakhrusheva, Elina - Yureneva, Svitlana
3:2 
2.05 
0.00 
1.70 
12:15
Yureneva, Svitlana - Kozak, Anastasiya
3:2 
1.15 
0.00 
4.90 
12:45
Vakhrusheva, Elina - Pidlypna, Iryna
3:2 
1.25 
0.00 
3.70 
13:15
Mikhailik, Yana - Yureneva, Svitlana
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
14:15
Kozak, Anastasiya - Pidlypna, Iryna
3:0 
2.50 
0.00 
1.50 
14:45
Mikhailik, Yana - Vakhrusheva, Elina
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
15:15
Yureneva, Svitlana - Pidlypna, Iryna
0:3 
1.45 
0.00 
2.50 
Donnerstag, 22.10.
Resultado
1
X
2
1:45
Kozak, Anastasiya - Yureneva, Svitlana
0:3 
5.00 
0.00 
1.13 
2:15
Tsiupko, Oleksandra - Mikhailik, Yana
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
3:45
Kozak, Anastasiya - Tsiupko, Oleksandra
3:0 
3.00 
0.00 
1.35 
4:45
Tsiupko, Oleksandra - Yureneva, Svitlana
3:2 
1.50 
0.00 
2.50 
5:15
Kozak, Anastasiya - Pidlypna, Iryna
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
6:15
Kozak, Anastasiya - Mikhailik, Yana
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
6:45
Yureneva, Svitlana - Pidlypna, Iryna
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
7:45
Tsiupko, Oleksandra - Pidlypna, Iryna
0:3 
1.40 
0.00 
2.80 
8:15
Mikhailik, Yana - Yureneva, Svitlana
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
8:45
Dubrova Alisa - Yaroshenko, Tatyana
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
9:15
Gubskaya, Ekaterina - Kolosovska, Oksana
3:1 
1.22 
0.00 
3.80 
9:45
Saltanovskaya, Margarita - Yaroshenko, Tatyana
3:2 
1.22 
0.00 
3.90 
9:55
Severina, Yevgeniya - Trigub, Julia
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
10:15
Dubrova Alisa - Gubskaya, Ekaterina
3:2 
2.90 
0.00 
1.35 
10:25
Lapa, Anna - Voytekhova, Mariya
2:3 
3.60 
0.00 
1.25 
10:45
Saltanovskaya, Margarita - Kolosovska, Oksana
0:3 
1.42 
0.00 
2.70 
10:55
Harmash, Nadiia - Trigub, Julia
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
11:15
Gubskaya, Ekaterina - Yaroshenko, Tatyana
0:3 
1.35 
0.00 
2.90 
11:45
Dubrova Alisa - Kolosovska, Oksana
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
11:55
Severina, Yevgeniya - Voytekhova, Mariya
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
12:15
Saltanovskaya, Margarita - Gubskaya, Ekaterina
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
12:25
Lapa, Anna - Harmash, Nadiia
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
12:45
Kolosovska, Oksana - Yaroshenko, Tatyana
2:3 
2.80 
0.00 
1.40 
12:55
Voytekhova, Mariya - Trigub, Julia
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
13:15
Saltanovskaya, Margarita - Dubrova Alisa
0:3 
2.80 
0.00 
1.37 
13:55
Voytekhova, Mariya - Harmash, Nadiia
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
14:25
Lapa, Anna - Severina, Yevgeniya
1:3 
1.40 
0.00 
2.70 
15:25
Severina, Yevgeniya - Harmash, Nadiia
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
16:25
Lapa, Anna - Trigub, Julia
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
Freitag, 23.10.
Resultado
1
X
2
1:15
Gubskaya, Ekaterina - Yaroshenko, Tatyana
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
1:45
Saltanovskaya, Margarita - Dubrova Alisa
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
2:15
Ostrovska, Nataliia - Kolosovska, Oksana
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
2:45
Gubskaya, Ekaterina - Dubrova Alisa
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
3:15
Kolosovska, Oksana - Yaroshenko, Tatyana
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
3:45
Saltanovskaya, Margarita - Ostrovska, Nataliia
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
4:15
Gubskaya, Ekaterina - Kolosovska, Oksana
0:3 
1.28 
0.00 
3.30 
4:45
Ostrovska, Nataliia - Dubrova Alisa
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
5:15
Saltanovskaya, Margarita - Yaroshenko, Tatyana
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
5:45
Gubskaya, Ekaterina - Ostrovska, Nataliia
Cancelada
1.50 
0.00 
2.40 
6:15
Saltanovskaya, Margarita - Kolosovska, Oksana
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
6:45
Dubrova Alisa - Yaroshenko, Tatyana
3:2 
1.37 
0.00 
2.90 
7:15
Gubskaya, Ekaterina - Saltanovskaya, Margarita
Cancelada
1.40 
0.00 
2.80 
7:45
Ostrovska, Nataliia - Yaroshenko, Tatyana
3:2 
2.40 
0.00 
1.50 
8:15
Kolosovska, Oksana - Dubrova Alisa
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
8:40
Zharkova, Karina - Pachich, Yaroslava
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
9:10
Tiutiunyk, Iryna - Anarmetova, Viktoriya
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
9:40
Kovtun, Nadiia - Sydorko, Anzhela
2:3 
1.28 
0.00 
3.40 
10:10
Zharkova, Karina - Anarmetova, Viktoriya
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
10:40
Sydorko, Anzhela - Pachich, Yaroslava
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
11:10
Tiutiunyk, Iryna - Kovtun, Nadiia
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
11:40
Zharkova, Karina - Sydorko, Anzhela
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
12:10
Kovtun, Nadiia - Anarmetova, Viktoriya
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
12:40
Tiutiunyk, Iryna - Pachich, Yaroslava
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
13:10
Zharkova, Karina - Kovtun, Nadiia
3:0 
1.30 
0.00 
3.20 
13:40
Tiutiunyk, Iryna - Sydorko, Anzhela
1:3 
2.70 
0.00 
1.42 
14:10
Anarmetova, Viktoriya - Pachich, Yaroslava
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
14:40
Zharkova, Karina - Tiutiunyk, Iryna
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
15:10
Kovtun, Nadiia - Pachich, Yaroslava
3:1 
1.60 
0.00 
2.15 
15:40
Sydorko, Anzhela - Anarmetova, Viktoriya
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
Samstag, 24.10.
Resultado
1
X
2
18:55
Severina, Yevgeniya - Trigub, Julia
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
19:55
Lapa, Anna - Trigub, Julia
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
20:55
Lapa, Anna - Harmash, Nadiia
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
21:55
Severina, Yevgeniya - Harmash, Nadiia
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
22:55
Harmash, Nadiia - Trigub, Julia
1:3 
2.25 
0.00 
1.60 
23:25
Lapa, Anna - Severina, Yevgeniya
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
0:25
Harmash, Nadiia - Severina, Yevgeniya
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
1:10
Anarmetova, Viktoriya - Tiutiunyk, Iryna
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
1:40
Kovtun, Nadiia - Sydorko, Anzhela
0:3 
1.40 
0.00 
2.70 
2:10
Kregul, Oksana - Zharkova, Karina
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
2:40
Anarmetova, Viktoriya - Sydorko, Anzhela
0:3 
1.90 
0.00 
1.80 
3:10
Zharkova, Karina - Tiutiunyk, Iryna
Cancelada
1.55 
0.00 
2.25 
3:40
Kovtun, Nadiia - Kregul, Oksana
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
4:10
Anarmetova, Viktoriya - Zharkova, Karina
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
4:40
Kregul, Oksana - Sydorko, Anzhela
0:3 
2.70 
0.00 
1.40 
5:10
Kovtun, Nadiia - Tiutiunyk, Iryna
Cancelada
1.70 
0.00 
2.00 
5:40
Anarmetova, Viktoriya - Kregul, Oksana
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
6:10
Kovtun, Nadiia - Zharkova, Karina
2:3 
3.80 
0.00 
1.22 
6:40
Sydorko, Anzhela - Tiutiunyk, Iryna
Cancelada
1.47 
0.00 
2.50 
7:10
Anarmetova, Viktoriya - Kovtun, Nadiia
2:3 
4.20 
0.00 
1.18 
7:40
Kregul, Oksana - Tiutiunyk, Iryna
Cancelada
1.85 
0.00 
1.85 
8:10
Zharkova, Karina - Sydorko, Anzhela
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
8:45
Pachich, Yaroslava - Tishchenko, Dina
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
10:15
Pachich, Yaroslava - Panchishin, Olga
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
12:15
Mulyarchuk, Aniuta - Panchishin, Olga
2:3 
3.40 
0.00 
1.28 
13:15
Pachich, Yaroslava - Mulyarchuk, Aniuta
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
14:15
Panchishin, Olga - Tishchenko, Dina
0:3 
2.70 
0.00 
1.40 
15:15
Mulyarchuk, Aniuta - Tishchenko, Dina
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
15:45
Bohdanova, Alina - Panchishin, Olga
3:0 
1.15 
0.00 
4.70 
Sonntag, 25.10.
Resultado
1
X
2
2:15
Tishchenko, Dina - Bohdanova, Alina
0:3 
3.40 
0.00 
1.28 
2:55
Helshtein, Anna - Babii, Anna
3:1 
1.28 
0.00 
3.40 
3:15
Kregul, Oksana - Pachich, Yaroslava
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
3:45
Tishchenko, Dina - Panchishin, Olga
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
3:55
Nikichenko, Olena - Gavelya, Anastasiya
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
4:15
Pachich, Yaroslava - Bohdanova, Alina
0:3 
4.00 
0.00 
1.20 
4:25
Helshtein, Anna - Lieventsova, Kateryna
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
4:55
Gavelya, Anastasiya - Babii, Anna
3:0 
1.20 
0.00 
4.10 
5:15
Tishchenko, Dina - Pachich, Yaroslava
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
5:45
Kregul, Oksana - Panchishin, Olga
3:1 
1.20 
0.00 
4.20 
5:55
Helshtein, Anna - Gavelya, Anastasiya
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
6:25
Nikichenko, Olena - Lieventsova, Kateryna
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
6:45
Tishchenko, Dina - Kregul, Oksana
1:3 
1.40 
0.00 
2.70 
7:25
Helshtein, Anna - Nikichenko, Olena
0:3 
3.70 
0.00 
1.25 
7:45
Panchishin, Olga - Bohdanova, Alina
0:3 
8.00 
0.00 
1.05 
8:25
Lieventsova, Kateryna - Babii, Anna
2:3 
1.35 
0.00 
2.90 
8:45
Kregul, Oksana - Bohdanova, Alina
0:3 
5.20 
0.00 
1.12 
9:15
Pachich, Yaroslava - Panchishin, Olga
3:0 
1.22 
0.00 
3.70 
9:25
Nikichenko, Olena - Babii, Anna
3:1 
1.18 
0.00 
4.40 
9:55
Gavelya, Anastasiya - Lieventsova, Kateryna
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
Boleto de apuesta 

Ganadores Semanales

  • Ma...s
    $ 30,839.97
  • Jo...n
    $ 7,401.31

Promociones

Cuotas
Decimal (1,23)
ESPERE UN MOMENTO POR FAVOR.
Se retrasa la entrega de apuestas en directo por unos segundos. Un momento por favor.

Silbato final

Sesión finalizada

Por tu privacidad y seguridad tu sesión ha finalizado. Por favor, vuelve a iniciar sesión en tu cuenta.
Inicia sesión Ahora
ESPERE UN MOMENTO POR FAVOR.
Su solicitud está siendo tramitada