Archivo de resultados: Internacional Copa TT

Año: 2020 | 2021
< 
Semana del año 47 (22. - 28. noviembre 2021)
  
más semanas

Internacional

Copa TT  Copa TT
domingo, 21.11.
Resultado
1
X
2
18:30
Pinchuk, Roman - Kliucuk, Rostyslav
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
19:00
Savenkov, Oleg - Pinchuk, Roman
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
19:30
Parahailo, Yurii - Romaniv, Aleksey
3:1 
2.15 
0.00 
1.55 
20:00
Savenkov, Oleg - Parahailo, Yurii
2:3 
1.65 
0.00 
1.95 
20:30
Romaniv, Aleksey - Kliucuk, Rostyslav
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
0:50
Nemchenko, Denis - Alekseenko, Dmytro
1:3 
2.30 
0.00 
1.50 
0:55
Krokhmal, Vitaliy - Lebed, Dmitriy
3:2 
2.15 
0.00 
1.55 
1:25
Veliev, Anton - Ivanov, Ruslan
3:2 
2.30 
0.00 
1.50 
1:30
Zaitsev, Andrii - Shukin, Dmitriy
0:3 
1.40 
0.00 
2.60 
1:35
Limonov, Anton - Efimov, Viktor
1:3 
2.60 
0.00 
1.35 
1:40
Medvedenko, Valery - Illiushchenko, Serhii
1:3 
2.70 
0.00 
1.30 
1:45
Tuchkevych, Volodymyr - Kaptanovsky, Andrey
3:0 
2.60 
0.00 
1.40 
1:50
Kovalchuk, Ruslan - Kasatyi, Aleksandr
3:1 
2.00 
0.00 
1.60 
1:55
Poliakov, Serhii - Maksymchuk, Igor
3:2 
1.30 
0.00 
2.70 
1:55
Kuznetsov, Ihor - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
3.00 
0.00 
1.28 
2:00
Skachenko, Serhii - Sukovatiy, Igor
2:3 
1.90 
0.00 
1.70 
2:05
Baystryuchenko, Dmitriy - Kovalenko, Vyacheslav
1:3 
3.60 
0.00 
1.20 
2:10
Tuzhylin, Alexander - Zakladniy, Genadiy
2:3 
1.60 
0.00 
2.00 
2:15
Troian, Andrii - Zaporozhets, Dmitriy
0:3 
1.55 
0.00 
2.10 
2:20
Kostiuk, Oleksandr - Tuchkevych, Volodymyr
3:0 
1.55 
0.00 
2.15 
2:25
Bodnaruk, Eugenius - Hryniuk, Vitalii
1:3 
2.70 
0.00 
1.30 
2:30
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg
1:3 
1.70 
0.00 
1.90 
2:30
Zhuravlev, Aleksandr - Pokydko, Sergey
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
2:35
Nemchenko, Denis - Ivanov, Ruslan
1:3 
1.55 
0.00 
2.10 
2:40
Krokhmal, Vitaliy - Shukin, Dmitriy
3:2 
1.55 
0.00 
2.10 
2:45
Didukh, Oleksandr - Efimov, Viktor
2:3 
1.60 
0.00 
2.00 
2:50
Kurtenko, Andrey - Illiushchenko, Serhii
1:3 
1.55 
0.00 
2.10 
2:55
Melkumyan, Samvel - Kaptanovsky, Andrey
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
3:00
Aleksandr, Staryy - Kasatyi, Aleksandr
2:3 
2.30 
0.00 
1.50 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Maksymchuk, Igor
2:3 
1.70 
0.00 
1.95 
3:05
Kovalenko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
3:10
Sukovatiy, Igor - Alekseenko, Dmytro
3:1 
2.30 
0.00 
1.50 
3:15
Kovalenko, Vyacheslav - Lebed, Dmitriy
3:0 
1.20 
0.00 
3.70 
3:20
Limonov, Anton - Tuzhylin, Alexander
3:0 
1.35 
0.00 
2.70 
3:25
Medvedenko, Valery - Troian, Andrii
1:3 
3.00 
0.00 
1.27 
3:30
Melkumyan, Samvel - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
3:35
Kovalchuk, Ruslan - Bodnaruk, Eugenius
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
3:40
Poliakov, Serhii - Pyasta, Pavlo
3:1 
1.95 
0.00 
1.70 
3:40
Kuznetsov, Ihor - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
3.00 
0.00 
1.30 
3:45
Veliev, Anton - Skachenko, Serhii
3:0 
1.50 
0.00 
2.30 
3:50
Zaitsev, Andrii - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 
3.20 
0.00 
1.27 
3:55
Didukh, Oleksandr - Zakladniy, Genadiy
3:2 
1.22 
0.00 
3.40 
4:00
Kurtenko, Andrey - Zaporozhets, Dmitriy
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
4:05
Kostiuk, Oleksandr - Kaptanovsky, Andrey
0:3 
2.10 
0.00 
1.55 
4:10
Aleksandr, Staryy - Hryniuk, Vitalii
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
4:15
Akhlamov, Sergiy - Moshynskyy, Oleg
3:1 
1.25 
0.00 
3.20 
4:15
Kovalenko, Sergey - Pokydko, Sergey
3:0 
1.70 
0.00 
1.95 
4:20
Nemchenko, Denis - Sukovatiy, Igor
3:0 
1.35 
0.00 
2.70 
4:25
Krokhmal, Vitaliy - Kovalenko, Vyacheslav
2:3 
3.40 
0.00 
1.22 
4:30
Tuzhylin, Alexander - Efimov, Viktor
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
4:35
Troian, Andrii - Illiushchenko, Serhii
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
4:40
Melkumyan, Samvel - Kostiuk, Oleksandr
3:2 
1.60 
0.00 
2.00 
4:45
Bodnaruk, Eugenius - Kasatyi, Aleksandr
3:2 
3.00 
0.00 
1.28 
4:50
Pyasta, Pavlo - Maksymchuk, Igor
1:3 
1.55 
0.00 
2.15 
4:50
Zhuravlev, Aleksandr - Derevinskiy, Dmitriy
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
4:55
Skachenko, Serhii - Ivanov, Ruslan
1:3 
1.70 
0.00 
1.95 
5:00
Baystryuchenko, Dmitriy - Shukin, Dmitriy
1:3 
1.35 
0.00 
2.70 
5:05
Didukh, Oleksandr - Tuzhylin, Alexander
1:3 
1.35 
0.00 
2.70 
5:10
Kurtenko, Andrey - Troian, Andrii
0:3 
1.55 
0.00 
2.15 
5:20
Aleksandr, Staryy - Bodnaruk, Eugenius
1:3 
1.95 
0.00 
1.70 
5:25
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
3:1 
1.70 
0.00 
1.90 
5:25
Kovalenko, Sergey - Zhuravlev, Aleksandr
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
5:30
Veliev, Anton - Alekseenko, Dmytro
1:3 
1.85 
0.00 
1.75 
5:35
Zaitsev, Andrii - Lebed, Dmitriy
2:3 
1.85 
0.00 
1.75 
5:40
Limonov, Anton - Zakladniy, Genadiy
3:1 
1.27 
0.00 
3.00 
5:45
Medvedenko, Valery - Zaporozhets, Dmitriy
3:2 
2.70 
0.00 
1.35 
5:55
Kovalchuk, Ruslan - Hryniuk, Vitalii
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
6:00
Poliakov, Serhii - Moshynskyy, Oleg
3:1 
1.27 
0.00 
3.20 
6:00
Kuznetsov, Ihor - Pokydko, Sergey
0:3 
3.60 
0.00 
1.22 
6:05
Nemchenko, Denis - Skachenko, Serhii
2:3 
1.50 
0.00 
2.30 
6:10
Krokhmal, Vitaliy - Baystryuchenko, Dmitriy
3:1 
4.20 
0.00 
1.15 
6:15
Didukh, Oleksandr - Limonov, Anton
2:3 
1.55 
0.00 
2.10 
6:20
Kurtenko, Andrey - Medvedenko, Valery
1:3 
1.75 
0.00 
1.85 
6:30
Aleksandr, Staryy - Kovalchuk, Ruslan
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
6:35
Akhlamov, Sergiy - Poliakov, Serhii
3:2 
1.55 
0.00 
2.10 
6:35
Kovalenko, Sergey - Kuznetsov, Ihor
3:2 
1.17 
0.00 
3.80 
6:40
Veliev, Anton - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.80 
0.00 
1.85 
6:45
Zaitsev, Andrii - Kovalenko, Vyacheslav
2:3 
2.30 
0.00 
1.50 
6:50
Zakladniy, Genadiy - Efimov, Viktor
1:3 
2.30 
0.00 
1.50 
6:55
Zaporozhets, Dmitriy - Illiushchenko, Serhii
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
7:05
Hryniuk, Vitalii - Kasatyi, Aleksandr
3:0 
1.95 
0.00 
1.70 
7:10
Moshynskyy, Oleg - Maksymchuk, Igor
3:2 
1.60 
0.00 
2.00 
7:10
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:0 
2.30 
0.00 
1.45 
7:15
Ivanov, Ruslan - Alekseenko, Dmytro
3:1 
2.70 
0.00 
1.30 
7:20
Shukin, Dmitriy - Lebed, Dmitriy
2:3 
2.10 
0.00 
1.55 
7:50
Nemchenko, Denis - Veliev, Anton
3:0 
1.35 
0.00 
2.70 
7:55
Krokhmal, Vitaliy - Zaitsev, Andrii
2:3 
1.95 
0.00 
1.65 
8:25
Skachenko, Serhii - Alekseenko, Dmytro
3:1 
2.00 
0.00 
1.60 
8:30
Baystryuchenko, Dmitriy - Lebed, Dmitriy
3:2 
3.40 
0.00 
1.22 
8:35
Volkov, Yurii - Shtukovanyi, Roman
2:3 
2.00 
0.00 
1.65 
8:50
Ivanika, Vasily - Moriak, Artur
0:3 
2.60 
0.00 
1.35 
8:55
Grushko, Vadim - Gerassimenko, Andriy
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
9:00
Sukovatiy, Igor - Ivanov, Ruslan
2:3 
1.55 
0.00 
2.10 
9:05
Kovalenko, Vyacheslav - Shukin, Dmitriy
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
9:10
Holoborodko, Yevhenii - Myrza, Anton
2:3 
1.95 
0.00 
1.70 
9:15
Nesterenko, Artem - Furman, Oleg
2:3 
1.40 
0.00 
2.40 
9:20
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
2:3 
2.60 
0.00 
1.40 
9:25
Oliynik, Grigoriy - Pleshkan, Vasyl
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
9:30
Spartak, Abalmaz - Grushko, Vadim
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
9:45
Rybalchenko, Kyrylo - Shtukovanyi, Roman
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
9:50
Karpenko, Andrey - Mikluha, Oleg
2:3 
1.75 
0.00 
1.85 
9:55
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
2:3 
1.75 
0.00 
1.85 
10:00
Kuravskiy, Oleg - Moriak, Artur
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
10:05
Khamurda, Vitaliy - Gerassimenko, Andriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.35 
10:10
Ponomarenko, Sergey - Kovalchuk, Nazar
0:3 
2.15 
0.00 
1.55 
10:15
Datsenko, Andrii - Vakulenko, Denis
3:1 
1.60 
0.00 
2.10 
10:20
Volkov, Yurii - Holoborodko, Yevhenii
1:3 
2.10 
0.00 
1.60 
10:30
Avraham, Nazrin - Nechyporuk, Vadym
0:3 
2.60 
0.00 
1.35 
10:35
Ivanika, Vasily - Oliynik, Grigoriy
3:0 
1.30 
0.00 
3.00 
10:40
Khamurda, Vitaliy - Grushko, Vadim
3:1 
4.20 
0.00 
1.15 
10:45
Ponomarenko, Sergey - Vovk, Vitalii
3:0 
1.28 
0.00 
3.00 
10:50
Vakulenko, Denis - Kovalchuk, Nazar
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
10:55
Rybalchenko, Kyrylo - Myrza, Anton
1:3 
2.40 
0.00 
1.45 
11:00
Karpenko, Andrey - Furman, Oleg
1:3 
3.00 
0.00 
1.30 
11:05
Avraham, Nazrin - Kotik, Andrey
3:0 
2.60 
0.00 
1.40 
11:10
Kuravskiy, Oleg - Pleshkan, Vasyl
2:3 
1.55 
0.00 
2.10 
11:15
Spartak, Abalmaz - Gerassimenko, Andriy
0:3 
1.85 
0.00 
1.75 
11:20
Ponomarenko, Sergey - Vakulenko, Denis
3:1 
1.20 
0.00 
3.70 
11:25
Datsenko, Andrii - Vovk, Vitalii
3:1 
1.60 
0.00 
2.10 
11:30
Holoborodko, Yevhenii - Shtukovanyi, Roman
2:3 
1.45 
0.00 
2.40 
11:35
Nesterenko, Artem - Mikluha, Oleg
3:1 
1.55 
0.00 
2.15 
11:40
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
2:3 
1.70 
0.00 
1.90 
11:45
Oliynik, Grigoriy - Moriak, Artur
3:1 
3.00 
0.00 
1.30 
11:50
Khamurda, Vitaliy - Spartak, Abalmaz
1:3 
2.30 
0.00 
1.50 
11:55
Ponomarenko, Sergey - Datsenko, Andrii
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
12:00
Vovk, Vitalii - Kovalchuk, Nazar
2:3 
2.30 
0.00 
1.45 
12:05
Rybalchenko, Kyrylo - Holoborodko, Yevhenii
3:2 
2.40 
0.00 
1.40 
12:10
Karpenko, Andrey - Nesterenko, Artem
2:3 
3.80 
0.00 
1.17 
12:15
Avraham, Nazrin - Vahta, Dmitriy
3:2 
1.75 
0.00 
1.85 
12:20
Kuravskiy, Oleg - Oliynik, Grigoriy
3:0 
1.17 
0.00 
3.70 
12:40
Volkov, Yurii - Myrza, Anton
0:3 
2.15 
0.00 
1.55 
12:55
Ivanika, Vasily - Pleshkan, Vasyl
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
13:05
Derevianko, Artem - Pugach, Prokhor
3:2 
1.27 
0.00 
3.20 
13:10
Kubrak, Serhii - Tiutiunnik, Aleksei
0:3 
3.80 
0.00 
1.17 
13:15
Rybalchenko, Kyrylo - Volkov, Yurii
1:3 
2.10 
0.00 
1.60 
13:30
Kuravskiy, Oleg - Ivanika, Vasily
3:0 
1.55 
0.00 
2.10 
13:40
Zakladnyi, Mykola - Pugach, Prokhor
3:2 
1.30 
0.00 
3.00 
13:45
Derevianko, Artem - Kubrak, Serhii
3:0 
1.85 
0.00 
1.80 
13:50
Myrza, Anton - Shtukovanyi, Roman
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
13:55
Furman, Oleg - Mikluha, Oleg
0:3 
1.25 
0.00 
3.20 
14:05
Pleshkan, Vasyl - Moriak, Artur
2:3 
2.25 
0.00 
1.50 
14:15
Zakladnyi, Mykola - Tiutiunnik, Aleksei
2:3 
1.40 
0.00 
2.60 
14:20
Kubrak, Serhii - Pugach, Prokhor
0:3 
1.50 
0.00 
2.25 
14:50
Zakladnyi, Mykola - Kubrak, Serhii
3:1 
2.70 
0.00 
1.35 
14:55
Derevianko, Artem - Tiutiunnik, Aleksei
0:3 
1.50 
0.00 
2.25 
15:25
Zakladnyi, Mykola - Derevianko, Artem
2:3 
2.10 
0.00 
1.55 
15:30
Tiutiunnik, Aleksei - Pugach, Prokhor
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
16:45
Semeniuk, Illya - Berezynskyi, Serhii
1:3 
2.25 
0.00 
1.50 
17:05
Yarovoi, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
17:15
Lugovskyi, Sergii - Semeniuk, Illya
0:3 
2.70 
0.00 
1.35 
17:35
Artem, Borysov - Zakharov, Yan
2:3 
2.00 
0.00 
1.60 
17:45
Rybachuk, Roman - Berezynskyi, Serhii
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
lunes, 22.11.
Resultado
1
X
2
18:00
Petryshyn, Igor - Faflei, Yevhenii
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
18:05
Artem, Borysov - Fashchevskiy, Ivan
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
18:15
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
3:0 
1.65 
0.00 
2.00 
18:30
Vorsulyak, Yaroslav - Tkachuk, Oleksii
0:3 
2.30 
0.00 
1.50 
18:35
Yarovoi, Oleksandr - Zakharov, Yan
2:3 
1.50 
0.00 
2.25 
18:45
Lugovskyi, Sergii - Berezynskyi, Serhii
3:1 
4.20 
0.00 
1.15 
19:00
Tsolik, Petro - Faflei, Yevhenii
2:3 
1.60 
0.00 
2.10 
19:05
Artem, Borysov - Yarovoi, Oleksandr
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
19:15
Rybachuk, Roman - Lugovskyi, Sergii
1:3 
1.45 
0.00 
2.30 
19:30
Petryshyn, Igor - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
1.60 
0.00 
2.10 
20:00
Tsolik, Petro - Tkachuk, Oleksii
3:1 
1.55 
0.00 
2.10 
20:30
Vorsulyak, Yaroslav - Faflei, Yevhenii
3:2 
1.95 
0.00 
1.70 
21:00
Tsolik, Petro - Vorsulyak, Yaroslav
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
21:03
Celik, P. - Vorsulyak, Yaroslav
2:3 (12:10) (11:5) (8:11) (11:13) (9:11) 
1.55 
0.00 
2.20 
Celik, P. - Vorsulyak, Yaroslav
21:06
Artem, Borysov - Fashchevskiy, Ivan
3:0 (11:5) (11:7) (11:6) 
1.85 
0.00 
1.80 
21:37
Petryshyn, Igor - Tkachuk, Oleksii
0:3 (8:11) (3:11) (9:11) 
2.60 
0.00 
1.40 
22:00
Tsolik, Petro - Petryshyn, Igor
3:1 
1.55 
0.00 
2.10 
22:30
Tkachuk, Oleksii - Faflei, Yevhenii
2:3 
2.00 
0.00 
1.60 
0:50
Sukovatiy, Igor - Skachenko, Serhii
3:2 
1.70 
0.00 
1.95 
0:55
Zaitsev, Andrii - Kovalenko, Vyacheslav
2:3 
2.25 
0.00 
1.50 
1:25
Alekseenko, Dmytro - Ivanov, Ruslan
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
1:30
Shukin, Dmitriy - Krokhmal, Vitaliy
3:2 
2.10 
0.00 
1.55 
1:35
Tuzhylin, Alexander - Didukh, Oleksandr
1:3 
2.25 
0.00 
1.50 
1:40
Medvedenko, Valery - Illiushchenko, Serhii
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
1:45
Vatsin, Igor - Kostiuk, Oleksandr
3:2 
4.20 
0.00 
1.15 
1:50
Hryniuk, Vitalii - Kovalchuk, Ruslan
2:3 
1.28 
0.00 
3.00 
1:55
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
1:55
Derevinskiy, Dmitriy - Pokydko, Sergey
0:3 
1.60 
0.00 
2.00 
2:00
Ovcharenko, Maksim - Nemchenko, Denis
3:0 
1.60 
0.00 
2.00 
2:05
Lebed, Dmitriy - Baystryuchenko, Dmitriy
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
2:10
Zakladniy, Genadiy - Efimov, Viktor
1:3 
2.60 
0.00 
1.40 
2:15
Zaporozhets, Dmitriy - Troian, Andrii
0:3 
1.85 
0.00 
1.75 
2:20
Melkumyan, Samvel - Vatsin, Igor
0:3 
1.45 
0.00 
2.40 
2:25
Aleksandr, Staryy - Bodnaruk, Eugenius
3:1 
2.25 
0.00 
1.50 
2:30
Maksymchuk, Igor - Moshynskyy, Oleg
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
2:31
Kovalenko, Sergey - Zhuravlev, Aleksandr
3:1 (4:11) (11:8) (12:10) (11:4) 
1.40 
0.00 
2.60 
2:35
Sukovatiy, Igor - Ivanov, Ruslan
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
2:40
Zaitsev, Andrii - Krokhmal, Vitaliy
3:1 
1.40 
0.00 
2.40 
2:45
Katkov, Ivan - Limonov, Anton
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
2:50
Kurtenko, Andrey - Illiushchenko, Serhii
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
2:55
Kaptanovsky, Andrey - Kostiuk, Oleksandr
1:3 
1.35 
0.00 
2.70 
3:00
Kasatyi, Aleksandr - Kovalchuk, Ruslan
3:1 
1.70 
0.00 
1.95 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Poliakov, Serhii
3:1 
1.55 
0.00 
2.15 
3:05
Kuznetsov, Ihor - Pokydko, Sergey
0:3 (7:11) (1:11) (8:11) 
3.70 
0.00 
1.20 
3:10
Nemchenko, Denis - Skachenko, Serhii
3:2 
1.60 
0.00 
2.00 
3:15
Baystryuchenko, Dmitriy - Kovalenko, Vyacheslav
1:3 
3.80 
0.00 
1.17 
3:20
Tuzhylin, Alexander - Efimov, Viktor
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
3:25
Medvedenko, Valery - Zaporozhets, Dmitriy
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
3:30
Kaptanovsky, Andrey - Vatsin, Igor
3:2 
1.30 
0.00 
3.00 
3:35
Hryniuk, Vitalii - Aleksandr, Staryy
3:0 
1.55 
0.00 
2.15 
3:40
Pyasta, Pavlo - Maksymchuk, Igor
3:2 
1.50 
0.00 
2.25 
3:40
Derevinskiy, Dmitriy - Kovalenko, Sergey
3:1 
1.50 
0.00 
2.25 
3:45
Alekseenko, Dmytro - Ovcharenko, Maksim
1:3 
2.60 
0.00 
1.35 
3:50
Shukin, Dmitriy - Lebed, Dmitriy
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
3:55
Limonov, Anton - Didukh, Oleksandr
3:2 
1.70 
0.00 
1.95 
4:00
Kurtenko, Andrey - Troian, Andrii
3:0 
2.10 
0.00 
1.55 
4:05
Melkumyan, Samvel - Kostiuk, Oleksandr
3:1 
1.90 
0.00 
1.70 
4:10
Kasatyi, Aleksandr - Bodnaruk, Eugenius
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
4:15
Akhlamov, Sergiy - Moshynskyy, Oleg
3:0 
1.25 
0.00 
3.20 
4:15
Kuznetsov, Ihor - Zhuravlev, Aleksandr
0:3 
3.00 
0.00 
1.28 
4:20
Sukovatiy, Igor - Nemchenko, Denis
2:3 
3.00 
0.00 
1.30 
4:25
Zaitsev, Andrii - Baystryuchenko, Dmitriy
3:2 
3.40 
0.00 
1.22 
4:30
Zakladniy, Genadiy - Katkov, Ivan
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
4:35
Zaporozhets, Dmitriy - Illiushchenko, Serhii
1:3 
1.75 
0.00 
1.85 
4:40
Kaptanovsky, Andrey - Melkumyan, Samvel
3:1 
1.75 
0.00 
1.90 
4:45
Aleksandr, Staryy - Kovalchuk, Ruslan
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
4:50
Maksymchuk, Igor - Poliakov, Serhii
1:3 
3.00 
0.00 
1.28 
4:50
Kovalenko, Sergey - Pokydko, Sergey
1:3 
1.45 
0.00 
2.40 
4:55
Ovcharenko, Maksim - Ivanov, Ruslan
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
5:00
Lebed, Dmitriy - Krokhmal, Vitaliy
2:3 
1.45 
0.00 
2.40 
5:05
Tuzhylin, Alexander - Limonov, Anton
1:3 
2.40 
0.00 
1.40 
5:10
Kurtenko, Andrey - Zaporozhets, Dmitriy
1:3 
2.00 
0.00 
1.65 
5:20
Kasatyi, Aleksandr - Aleksandr, Staryy
1:3 
1.40 
0.00 
2.60 
5:25
Akhlamov, Sergiy - Maksymchuk, Igor
3:1 
1.55 
0.00 
2.10 
5:25
Kuznetsov, Ihor - Kovalenko, Sergey
0:3 
3.20 
0.00 
1.25 
5:30
Alekseenko, Dmytro - Skachenko, Serhii
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
5:35
Shukin, Dmitriy - Kovalenko, Vyacheslav
3:2 
2.70 
0.00 
1.35 
5:40
Katkov, Ivan - Efimov, Viktor
3:1 
2.25 
0.00 
1.50 
5:45
Medvedenko, Valery - Troian, Andrii
0:3 
3.20 
0.00 
1.25 
5:55
Hryniuk, Vitalii - Bodnaruk, Eugenius
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
6:00
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg
3:2 
1.50 
0.00 
2.25 
6:00
Derevinskiy, Dmitriy - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
1.60 
0.00 
2.10 
6:05
Sukovatiy, Igor - Ovcharenko, Maksim
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
6:10
Zaitsev, Andrii - Lebed, Dmitriy
3:0 
2.10 
0.00 
1.55 
6:15
Zakladniy, Genadiy - Didukh, Oleksandr
3:1 
2.70 
0.00 
1.35 
6:20
Kurtenko, Andrey - Medvedenko, Valery
2:3 
1.95 
0.00 
1.70 
6:25
Melkumyan, Samvel - Vatsin, Igor
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
6:30
Kasatyi, Aleksandr - Hryniuk, Vitalii
3:2 
1.95 
0.00 
1.65 
6:35
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
0:3 
1.70 
0.00 
1.95 
6:35
Kuznetsov, Ihor - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
3.00 
0.00 
1.28 
6:40
Alekseenko, Dmytro - Nemchenko, Denis
2:3 
1.45 
0.00 
2.40 
6:45
Shukin, Dmitriy - Baystryuchenko, Dmitriy
0:3 
2.40 
0.00 
1.45 
6:50
Tuzhylin, Alexander - Katkov, Ivan
0:3 
2.00 
0.00 
1.65 
6:55
Troian, Andrii - Illiushchenko, Serhii
3:1 
1.55 
0.00 
2.15 
7:00
Melkumyan, Samvel - Kostiuk, Oleksandr
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
7:05
Bodnaruk, Eugenius - Kovalchuk, Ruslan
3:2 
1.75 
0.00 
1.85 
7:10
Moshynskyy, Oleg - Poliakov, Serhii
0:3 
3.60 
0.00 
1.20 
7:10
Zhuravlev, Aleksandr - Pokydko, Sergey
3:1 
2.40 
0.00 
1.45 
7:15
Ivanov, Ruslan - Skachenko, Serhii
1:3 
1.55 
0.00 
2.10 
7:20
Krokhmal, Vitaliy - Kovalenko, Vyacheslav
1:3 
3.80 
0.00 
1.17 
7:25
Zakladniy, Genadiy - Limonov, Anton
Cancelada
2.40 
0.00 
1.40 
7:25
Efimov, Viktor - Didukh, Oleksandr
3:2 
1.55 
0.00 
2.10 
7:50
Sukovatiy, Igor - Alekseenko, Dmytro
3:2 
1.95 
0.00 
1.70 
7:55
Zaitsev, Andrii - Shukin, Dmitriy
3:2 
1.60 
0.00 
2.00 
8:00
Katkov, Ivan - Didukh, Oleksandr
3:2 
2.25 
0.00 
1.50 
8:05
Troian, Andrii - Illiushchenko, Serhii
3:1 
1.40 
0.00 
2.40 
8:10
Melkumyan, Samvel - Kaptanovsky, Andrey
1:3 
2.00 
0.00 
1.60 
8:15
Aleksandr, Staryy - Bodnaruk, Eugenius
1:3 
2.00 
0.00 
1.65 
8:20
Poliakov, Serhii - Pyasta, Pavlo
3:2 
2.25 
0.00 
1.50 
8:20
Zhuravlev, Aleksandr - Pokydko, Sergey
3:1 
2.10 
0.00 
1.60 
8:25
Ovcharenko, Maksim - Skachenko, Serhii
3:1 
1.30 
0.00 
3.00 
8:30
Lebed, Dmitriy - Kovalenko, Vyacheslav
1:3 
3.00 
0.00 
1.30 
8:35
Tuzhylin, Alexander - Zakladniy, Genadiy
Cancelada
1.70 
0.00 
1.95 
8:35
Limonov, Anton - Efimov, Viktor
0:3 
2.40 
0.00 
1.45 
8:40
Melnikov, Aleksandr - Furman, Oleg
3:1 
1.27 
0.00 
3.00 
8:50
Ivanika, Vasily - Moriak, Artur
1:3 
3.60 
0.00 
1.22 
8:55
Grushko, Vadim - Spartak, Abalmaz
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
9:00
Nemchenko, Denis - Ivanov, Ruslan
3:2 
1.60 
0.00 
2.10 
9:05
Baystryuchenko, Dmitriy - Krokhmal, Vitaliy
3:0 
1.25 
0.00 
3.20 
9:15
Mikluha, Oleg - Melnikov, Aleksandr
0:3 
3.60 
0.00 
1.20 
9:20
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
9:25
Ludchak, Vasyl - Oliynik, Grigoriy
1:3 
1.70 
0.00 
1.95 
9:30
Gerassimenko, Andriy - Khamurda, Vitaliy
3:0 
1.50 
0.00 
2.30 
9:35
Plishilo, Volodymyr - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
9:40
Vovk, Vitalii - Vakulenko, Denis
3:2 
1.27 
0.00 
3.20 
9:50
Karpenko, Andrey - Furman, Oleg
2:3 
3.20 
0.00 
1.25 
9:55
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
1:3 
2.10 
0.00 
1.55 
10:00
Pleshkan, Vasyl - Moriak, Artur
2:3 
2.60 
0.00 
1.40 
10:05
Naida, Alexander - Spartak, Abalmaz
3:0 
2.40 
0.00 
1.45 
10:10
Vovk, Vitalii - Plishilo, Volodymyr
3:1 
2.15 
0.00 
1.55 
10:15
Vakulenko, Denis - Kovalchuk, Nazar
3:2 
1.50 
0.00 
2.25 
10:20
Myrza, Anton - Rybalchenko, Kyrylo
3:1 
1.35 
0.00 
2.70 
10:25
Karpenko, Andrey - Melnikov, Aleksandr
2:3 
5.20 
0.00 
1.10 
10:30
Rybachuk, Roman - Vahta, Dmitriy
0:3 
3.00 
0.00 
1.27 
10:35
Ivanika, Vasily - Ludchak, Vasyl
3:2 
1.22 
0.00 
3.40 
10:40
Grushko, Vadim - Gerassimenko, Andriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.40 
10:45
Vakulenko, Denis - Plishilo, Volodymyr
0:3 
3.00 
0.00 
1.30 
10:50
Vovk, Vitalii - Kovalchuk, Nazar
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
11:00
Mikluha, Oleg - Furman, Oleg
3:1 
2.40 
0.00 
1.40 
11:05
Rybachuk, Roman - Nechyporuk, Vadym
1:3 
3.40 
0.00 
1.22 
11:05
Gergelyuk, Sergei - Rybalchenko, Kyrylo
1:3 
1.55 
0.00 
2.15 
11:10
Pleshkan, Vasyl - Oliynik, Grigoriy
3:2 
1.25 
0.00 
3.20 
11:15
Naida, Alexander - Khamurda, Vitaliy
3:2 
1.45 
0.00 
2.30 
11:30
Zapletniuk, Anatolii - Myrza, Anton
0:3 
2.25 
0.00 
1.50 
11:35
Karpenko, Andrey - Mikluha, Oleg
0:3 
1.85 
0.00 
1.75 
11:40
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy
2:3 
1.85 
0.00 
1.75 
11:45
Ludchak, Vasyl - Moriak, Artur
0:3 
3.40 
0.00 
1.22 
11:50
Gerassimenko, Andriy - Spartak, Abalmaz
3:0 
1.55 
0.00 
2.10 
12:05
Gergelyuk, Sergei - Myrza, Anton
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
12:15
Rybachuk, Roman - Kotik, Andrey
0:3 
3.00 
0.00 
1.30 
12:20
Pleshkan, Vasyl - Ludchak, Vasyl
0:3 
1.60 
0.00 
2.10 
12:25
Naida, Alexander - Gerassimenko, Andriy
3:2 
2.70 
0.00 
1.30 
12:40
Zapletniuk, Anatolii - Rybalchenko, Kyrylo
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
12:55
Ivanika, Vasily - Oliynik, Grigoriy
3:0 
1.20 
0.00 
3.60 
13:00
Grushko, Vadim - Khamurda, Vitaliy
3:2 
1.30 
0.00 
3.00 
13:05
Kolos, Maksym - Kinash, Sergey
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
13:10
Dzyabura, Aleksander - Kozyr, Ivan
1:3 
1.75 
0.00 
1.85 
13:15
Gergelyuk, Sergei - Zapletniuk, Anatolii
3:1 
1.55 
0.00 
2.15 
13:30
Pleshkan, Vasyl - Ivanika, Vasily
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
13:35
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
2:3 
2.00 
0.00 
1.65 
13:40
Arzanov, Dmitry - Kinash, Sergey
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
13:45
Kolos, Maksym - Dzyabura, Aleksander
3:1 
2.00 
0.00 
1.60 
14:05
Oliynik, Grigoriy - Moriak, Artur
2:3 
2.40 
0.00 
1.45 
14:10
Khamurda, Vitaliy - Spartak, Abalmaz
3:2 
2.60 
0.00 
1.35 
14:15
Arzanov, Dmitry - Kozyr, Ivan
3:0 
2.40 
0.00 
1.40 
14:20
Dzyabura, Aleksander - Kinash, Sergey
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
14:50
Arzanov, Dmitry - Dzyabura, Aleksander
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
14:55
Kolos, Maksym - Kozyr, Ivan
3:2 
2.40 
0.00 
1.45 
15:25
Arzanov, Dmitry - Kolos, Maksym
2:3 
1.50 
0.00 
2.30 
15:30
Kozyr, Ivan - Kinash, Sergey
2:3 
1.35 
0.00 
2.70 
16:35
Artem, Borysov - Zakharov, Yan
1:3 
2.25 
0.00 
1.50 
16:45
Vashchuk, Roman - Chyzh, Pavlo
3:0 
1.35 
0.00 
2.60 
17:05
Fashchevskiy, Ivan - Artem, Borysov
2:3 
2.40 
0.00 
1.40 
17:15
Krysak, Andrey - Vashchuk, Roman
0:3 
1.55 
0.00 
2.10 
17:35
Yarovoi, Oleksandr - Zakharov, Yan
1:3 
1.90 
0.00 
1.70 
17:45
Vatsin, Igor - Chyzh, Pavlo
3:0 
1.50 
0.00 
2.25 
martes, 23.11.
Resultado
1
X
2
18:15
Vatsin, Igor - Vashchuk, Roman
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
18:35
Fashchevskiy, Ivan - Zakharov, Yan
3:2 
3.20 
0.00 
1.25 
18:45
Krysak, Andrey - Chyzh, Pavlo
3:1 
1.30 
0.00 
3.00 
19:05
Yarovoi, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
1.50 
0.00 
2.30 
19:15
Vatsin, Igor - Krysak, Andrey
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
19:35
Artem, Borysov - Zakharov, Yan
2:3 
2.70 
0.00 
1.35 
20:05
Fashchevskiy, Ivan - Artem, Borysov
3:1 
2.70 
0.00 
1.35 
21:05
Yarovoi, Oleksandr - Artem, Borysov
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
21:50
Vatsin, Igor - Vashchuk, Roman
1:3 (17:15) (7:11) (9:11) (12:14) 
2.05 
0.00 
1.65 
22:22
Krysak, Andrey - Vatsin, Igor
3:1 (9:11) (11:7) (11:6) (11:5) 
1.40 
0.00 
2.60 
0:50
Tsybulin, Sergey - Shcherbak, Denys
0:3 
2.25 
0.00 
1.50 
0:55
Obidnyi, Oleg - Nodar, Kukava
2:3 
1.50 
0.00 
2.25 
1:25
Shkurupii, Oleksandr - Molochko, Anton
1:3 
2.60 
0.00 
1.35 
1:35
Levshin, Anatoly - Tkachenko, Alexander
3:1 
2.00 
0.00 
1.65 
1:40
Zapletniuk, Anatolii - Rybalchenko, Kyrylo
3:1 
1.65 
0.00 
2.00 
1:45
Treschetka, Mykolay - Trachuk, Viktor
0:3 
2.70 
0.00 
1.30 
1:50
Mykytiuk, Maksym - Maksimiv, Sergey
2:3 
1.75 
0.00 
1.85 
1:55
Lytvynenko, Mykola - Dubrovin, Dmitry
3:0 
1.27 
0.00 
3.00 
1:55
Zemyancev, Sergei - Trofimov, Nikita
2:3 
2.00 
0.00 
1.60 
2:00
Krutko, Aleksey - Boiko, Serhii
3:0 
1.55 
0.00 
2.10 
2:05
Maslov, Anton - Yarovoy, Viacheslav
1:3 
1.55 
0.00 
2.10 
2:15
Tkachenko, Artem - Belanchik, Dmitriy
0:3 
1.85 
0.00 
1.75 
2:20
Naumchuk, Maxim - Shevchuk, Oleg
0:3 
1.70 
0.00 
1.95 
2:25
Zharskiy, Vitaliy - Haievyi, Nazarii
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
2:30
Yunchyk, Valentyn - Schepanskiy, Yuriy
2:3 
1.70 
0.00 
1.95 
2:31
Filatov, Sergey - Sandulenko, Uriy
3:2 (9:11) (11:9) (11:8) (4:11) (11:6) 
1.50 
0.00 
2.30 
2:35
Tsybulin, Sergey - Molochko, Anton
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
2:40
Obidnyi, Oleg - Beley, Mykhailo
3:1 
1.50 
0.00 
2.25 
2:45
Simonchuk, David - Tkachenko, Alexander
3:1 
2.30 
0.00 
1.50 
2:50
Holoborodko, Yevhenii - Rybalchenko, Kyrylo
3:0 
1.45 
0.00 
2.40 
2:55
Tulenin, Aleksandr - Trachuk, Viktor
2:3 
2.00 
0.00 
1.60 
3:00
Ivasiv, Volodymyr - Maksimiv, Sergey
0:3 
2.15 
0.00 
1.55 
3:05
Teterya, Yuriy - Dubrovin, Dmitry
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
3:05
Cherevko, Roman - Trofimov, Nikita
2:3 (12:10) (10:12) (6:11) (11:8) (11:13) 
1.60 
0.00 
2.00 
3:10
Boiko, Serhii - Shcherbak, Denys
2:3 
2.40 
0.00 
1.45 
3:15
Yarovoy, Viacheslav - Nodar, Kukava
1:3 
1.50 
0.00 
2.30 
3:25
Zapletniuk, Anatolii - Tkachenko, Artem
0:3 
1.75 
0.00 
1.85 
3:30
Treschetka, Mykolay - Naumchuk, Maxim
3:2 
1.70 
0.00 
1.95 
3:35
Mykytiuk, Maksym - Zharskiy, Vitaliy
2:3 
2.00 
0.00 
1.65 
3:40
Lytvynenko, Mykola - Filatov, Sergey
3:1 
1.50 
0.00 
2.30 
3:40
Zemyancev, Sergei - Yunchyk, Valentyn
3:1 
1.60 
0.00 
2.00 
3:45
Shkurupii, Oleksandr - Krutko, Aleksey
3:2 
2.40 
0.00 
1.45 
3:55
Simonchuk, David - Plishilo, Volodymyr
3:2 
2.00 
0.00 
1.65 
4:00
Holoborodko, Yevhenii - Belanchik, Dmitriy
1:3 
1.75 
0.00 
1.85 
4:05
Tulenin, Aleksandr - Shevchuk, Oleg
3:0 
1.55 
0.00 
2.15 
4:10
Ivasiv, Volodymyr - Haievyi, Nazarii
2:3 
2.30 
0.00 
1.50 
4:15
Teterya, Yuriy - Sandulenko, Uriy
3:1 
1.35 
0.00 
2.70 
4:15
Cherevko, Roman - Schepanskiy, Yuriy
3:2 
1.45 
0.00 
2.30 
4:20
Tsybulin, Sergey - Boiko, Serhii
3:1 
1.50 
0.00 
2.30 
4:25
Obidnyi, Oleg - Yarovoy, Viacheslav
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
4:35
Tkachenko, Artem - Rybalchenko, Kyrylo
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
4:40
Naumchuk, Maxim - Trachuk, Viktor
0:3 
4.20 
0.00 
1.15 
4:45
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
0:3 
1.70 
0.00 
1.95 
4:50
Filatov, Sergey - Dubrovin, Dmitry
1:3 
1.30 
0.00 
3.00 
4:50
Yunchyk, Valentyn - Trofimov, Nikita
3:0 
1.25 
0.00 
3.20 
4:55
Krutko, Aleksey - Molochko, Anton
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
5:00
Maslov, Anton - Beley, Mykhailo
2:3 
1.40 
0.00 
2.40 
5:10
Holoborodko, Yevhenii - Tkachenko, Artem
3:0 
1.70 
0.00 
1.90 
5:15
Tulenin, Aleksandr - Naumchuk, Maxim
3:2 
1.30 
0.00 
3.00 
5:20
Ivasiv, Volodymyr - Zharskiy, Vitaliy
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
5:25
Teterya, Yuriy - Filatov, Sergey
3:2 
1.30 
0.00 
2.70 
5:25
Cherevko, Roman - Yunchyk, Valentyn
3:2 
1.95 
0.00 
1.70 
5:30
Shkurupii, Oleksandr - Shcherbak, Denys
1:3 
1.95 
0.00 
1.70 
5:35
Moroz, Andriy - Nodar, Kukava
0:3 
2.60 
0.00 
1.35 
5:40
Levshin, Anatoly - Plishilo, Volodymyr
0:3 
2.10 
0.00 
1.55 
5:45
Zapletniuk, Anatolii - Belanchik, Dmitriy
3:1 
1.27 
0.00 
3.20 
5:50
Treschetka, Mykolay - Shevchuk, Oleg
0:3 
1.95 
0.00 
1.70 
5:55
Mykytiuk, Maksym - Haievyi, Nazarii
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
6:00
Lytvynenko, Mykola - Sandulenko, Uriy
2:3 
1.30 
0.00 
2.70 
6:00
Zemyancev, Sergei - Schepanskiy, Yuriy
0:3 
1.70 
0.00 
1.90 
6:05
Tsybulin, Sergey - Krutko, Aleksey
3:1 
2.25 
0.00 
1.50 
6:10
Obidnyi, Oleg - Maslov, Anton
3:1 
1.40 
0.00 
2.40 
6:15
Simonchuk, David - Levshin, Anatoly
0:3 
1.75 
0.00 
1.85 
6:20
Holoborodko, Yevhenii - Zapletniuk, Anatolii
3:1 
2.30 
0.00 
1.50 
6:25
Tulenin, Aleksandr - Treschetka, Mykolay
3:1 
1.55 
0.00 
2.15 
6:30
Ivasiv, Volodymyr - Mykytiuk, Maksym
0:3 
3.00 
0.00 
1.27 
6:35
Teterya, Yuriy - Lytvynenko, Mykola
0:3 
1.50 
0.00 
2.30 
6:35
Cherevko, Roman - Zemyancev, Sergei
0:3 (7:11) (8:11) (5:11) 
2.70 
0.00 
1.35 
6:40
Shkurupii, Oleksandr - Boiko, Serhii
1:3 
1.65 
0.00 
1.95 
6:45
Moroz, Andriy - Yarovoy, Viacheslav
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
6:50
Plishilo, Volodymyr - Tkachenko, Alexander
3:2 
1.95 
0.00 
1.70 
6:55
Belanchik, Dmitriy - Rybalchenko, Kyrylo
3:1 
2.30 
0.00 
1.50 
7:00
Shevchuk, Oleg - Trachuk, Viktor
1:3 
2.30 
0.00 
1.50 
7:05
Haievyi, Nazarii - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
7:10
Schepanskiy, Yuriy - Trofimov, Nikita
3:1 
1.55 
0.00 
2.10 
7:10
Sandulenko, Uriy - Dubrovin, Dmitry
3:0 (11:6) (13:11) (11:7) 
1.95 
0.00 
1.70 
7:15
Molochko, Anton - Shcherbak, Denys
2:3 
1.40 
0.00 
2.60 
7:20
Beley, Mykhailo - Nodar, Kukava
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
7:50
Tsybulin, Sergey - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
7:55
Obidnyi, Oleg - Moroz, Andriy
3:0 
1.08 
0.00 
5.20 
8:25
Krutko, Aleksey - Shcherbak, Denys
3:1 
1.90 
0.00 
1.70 
8:30
Maslov, Anton - Nodar, Kukava
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
8:35
Yaroshenko, Anton - Sapronov, Oleksiy
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
8:40
Ivanchatenko, Vladislav - Telyugin, Zakhar
1:3 
1.95 
0.00 
1.65 
8:50
Aksenin, Vasyl - Tsolik, Petro
0:3 
1.85 
0.00 
1.75 
8:55
Derypaska, Roman - Baranovskiy, Sergey
1:3 
1.55 
0.00 
2.15 
9:00
Boiko, Serhii - Molochko, Anton
3:1 
2.15 
0.00 
1.55 
9:05
Yarovoy, Viacheslav - Beley, Mykhailo
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
9:10
Voitenko, Yaroslav - Korbut, Nikita
2:3 
1.85 
0.00 
1.80 
9:15
Gergelyuk, Sergei - Zazimko, Sergey
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
9:20
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
3:0 
1.70 
0.00 
1.95 
9:25
Vorsulyak, Yaroslav - Tkachuk, Oleksii
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
9:30
Masko, Yevhen - Kuzyo, Levko
3:1 
1.30 
0.00 
3.00 
9:35
Shepel, Vasiliy - Bondarenko, Nikolay
2:3 
1.90 
0.00 
1.70 
9:40
Balabey, Sergey - Lukianov, Alexey
3:1 
2.00 
0.00 
1.65 
9:45
Krasutskyi, Adam - Sapronov, Oleksiy
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
9:50
Matviienko, Serhii - Telyugin, Zakhar
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
9:55
Semeniuk, Illya - Berezynskyi, Serhii
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
10:00
Tymchyshyn, Ivan - Tsolik, Petro
1:3 
2.00 
0.00 
1.65 
10:05
Pismenniy, Evgeniy - Baranovskiy, Sergey
3:1 
1.50 
0.00 
2.25 
10:10
Shchytka, Oleksandr - Bondarenko, Nikolay
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
10:15
Shepel, Vasiliy - Balabey, Sergey
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
10:20
Yaroshenko, Anton - Voitenko, Yaroslav
3:1 
1.70 
0.00 
1.95 
10:25
Ivanchatenko, Vladislav - Gergelyuk, Sergei
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
10:30
Lugovskyi, Sergii - Rybachuk, Roman
1:3 
2.60 
0.00 
1.35 
10:35
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
10:40
Derypaska, Roman - Masko, Yevhen
2:3 
2.25 
0.00 
1.50 
10:45
Shchytka, Oleksandr - Lukianov, Alexey
3:0 
1.85 
0.00 
1.75 
10:50
Balabey, Sergey - Bondarenko, Nikolay
2:3 
1.70 
0.00 
1.90 
10:55
Krasutskyi, Adam - Korbut, Nikita
1:3 
2.10 
0.00 
1.60 
11:00
Matviienko, Serhii - Zazimko, Sergey
1:3 
2.00 
0.00 
1.65 
11:05
Lugovskyi, Sergii - Berezynskyi, Serhii
1:3 
3.20 
0.00 
1.27 
11:10
Tymchyshyn, Ivan - Tkachuk, Oleksii
2:3 
3.20 
0.00 
1.27 
11:15
Pismenniy, Evgeniy - Kuzyo, Levko
3:1 
1.27 
0.00 
3.20 
11:20
Shchytka, Oleksandr - Balabey, Sergey
3:2 
1.90 
0.00 
1.70 
11:25
Shepel, Vasiliy - Lukianov, Alexey
3:0 
1.65 
0.00 
2.00 
11:30
Voitenko, Yaroslav - Sapronov, Oleksiy
1:3 
1.95 
0.00 
1.70 
11:35
Gergelyuk, Sergei - Telyugin, Zakhar
2:3 
2.40 
0.00 
1.45 
11:40
Semeniuk, Illya - Rybachuk, Roman
3:0 
2.60 
0.00 
1.40 
11:45
Vorsulyak, Yaroslav - Tsolik, Petro
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
11:50
Masko, Yevhen - Baranovskiy, Sergey
3:1 
1.95 
0.00 
1.70 
11:55
Shchytka, Oleksandr - Shepel, Vasiliy
1:3 
3.40 
0.00 
1.22 
12:00
Lukianov, Alexey - Bondarenko, Nikolay
3:1 
1.60 
0.00 
2.00 
12:05
Krasutskyi, Adam - Voitenko, Yaroslav
3:1 
1.85 
0.00 
1.75 
12:10
Matviienko, Serhii - Gergelyuk, Sergei
2:3 
1.45 
0.00 
2.40 
12:15
Lugovskyi, Sergii - Semeniuk, Illya
0:3 
3.00 
0.00 
1.30 
12:20
Tymchyshyn, Ivan - Vorsulyak, Yaroslav
1:3 
1.65 
0.00 
2.00 
12:25
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
12:40
Yaroshenko, Anton - Korbut, Nikita
3:1 
2.30 
0.00 
1.50 
12:45
Ivanchatenko, Vladislav - Zazimko, Sergey
2:3 
1.35 
0.00 
2.70 
12:55
Aksenin, Vasyl - Tkachuk, Oleksii
2:3 
2.30 
0.00 
1.50 
13:15
Krasutskyi, Adam - Yaroshenko, Anton
0:3 
1.55 
0.00 
2.15 
13:20
Matviienko, Serhii - Ivanchatenko, Vladislav
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
13:30
Tymchyshyn, Ivan - Aksenin, Vasyl
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
13:35
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
13:40
Kinash, Sergey - Arzanov, Dmitry
0:3 
1.85 
0.00 
1.75 
13:45
Kozyr, Ivan - Dzyabura, Aleksander
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
13:50
Korbut, Nikita - Sapronov, Oleksiy
0:3 
1.40 
0.00 
2.60 
13:55
Zazimko, Sergey - Telyugin, Zakhar
3:0 
3.20 
0.00 
1.27 
14:05
Tkachuk, Oleksii - Tsolik, Petro
3:0 
1.95 
0.00 
1.70 
14:10
Kuzyo, Levko - Baranovskiy, Sergey
0:3 
2.30 
0.00 
1.45 
14:15
Kinash, Sergey - Kolos, Maksym
1:3 
1.50 
0.00 
2.25 
14:20
Dzyabura, Aleksander - Arzanov, Dmitry
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
14:50
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander
0:3 
1.35 
0.00 
2.60 
14:55
Kozyr, Ivan - Kolos, Maksym
3:0 
1.55 
0.00 
2.10 
15:25
Kinash, Sergey - Kozyr, Ivan
1:3 
2.25 
0.00 
1.50 
15:30
Kolos, Maksym - Arzanov, Dmitry
3:1 
1.95 
0.00 
1.70 
16:35
Vakulenko, Denis - Ponomarenko, Sergey
2:3 
3.60 
0.00 
1.20 
16:45
Bosak, Viktor - Lohosha, Dmytro
3:0 
1.60 
0.00 
2.00 
17:05
Vovk, Vitalii - Vakulenko, Denis
1:3 
1.22 
0.00 
3.40 
17:15
Formaziuk, Oleh - Gavrilyuk, Oleg
3:2 
1.35 
0.00 
2.70 
17:35
Datsenko, Andrii - Ponomarenko, Sergey
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
17:45
Medvedev, Aleksandr - Lohosha, Dmytro
3:0 
1.10 
0.00 
4.80 
miércoles, 24.11.
Resultado
1
X
2
18:05
Datsenko, Andrii - Vakulenko, Denis
3:0 
1.50 
0.00 
2.25 
18:15
Bosak, Viktor - Formaziuk, Oleh
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
18:35
Vovk, Vitalii - Ponomarenko, Sergey
0:3 
3.20 
0.00 
1.25 
18:45
Medvedev, Aleksandr - Gavrilyuk, Oleg
1:3 
2.10 
0.00 
1.55 
19:05
Datsenko, Andrii - Vovk, Vitalii
2:3 
1.50 
0.00 
2.30 
19:15
Formaziuk, Oleh - Lohosha, Dmytro
3:0 
1.22 
0.00 
3.40 
19:45
Medvedev, Aleksandr - Formaziuk, Oleh
0:3 
3.00 
0.00 
1.30 
20:15
Bosak, Viktor - Gavrilyuk, Oleg
3:1 
1.25 
0.00 
3.20 
20:45
Medvedev, Aleksandr - Bosak, Viktor
3:0 
1.55 
0.00 
2.15 
21:15
Gavrilyuk, Oleg - Lohosha, Dmytro
1:3 
1.55 
0.00 
2.15 
0:50
Krutko, Aleksey - Shkurupii, Oleksandr
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
0:55
Yarovoy, Viacheslav - Maslov, Anton
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
1:25
Boiko, Serhii - Shcherbak, Denys
3:2 
1.95 
0.00 
1.70 
1:30
Nodar, Kukava - Beley, Mykhailo
1:3 
1.50 
0.00 
2.30 
1:40
Belanchik, Dmitriy - Tkachenko, Artem
3:0 
1.55 
0.00 
2.15 
1:45
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
1:3 
2.10 
0.00 
1.55 
1:50
Haievyi, Nazarii - Maksimiv, Sergey
3:1 
1.50 
0.00 
2.30 
1:55
Yunchyk, Valentyn - Cherevko, Roman
3:2 
1.85 
0.00 
1.75 
1:55
Dubrovin, Dmitry - Teterya, Yuriy
3:2 
2.40 
0.00 
1.40 
2:00
Tsybulin, Sergey - Molochko, Anton
3:1 
2.40 
0.00 
1.40 
2:05
Buryak, Borys - Obidnyi, Oleg
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
2:10
Simonchuk, David - Plishilo, Volodymyr
2:3 
1.75 
0.00 
1.85 
2:15
Volkov, Yurii - Zaika, Bogdan
3:2 
1.35 
0.00 
2.60 
2:20
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
0:3 
1.60 
0.00 
2.00 
2:25
Mykytiuk, Maksym - Zharskiy, Vitaliy
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
2:30
Schepanskiy, Yuriy - Zemyancev, Sergei
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
2:30
Lytvynenko, Mykola - Dubrovin, Dmitry
3:0 
1.22 
0.00 
3.40 
2:35
Krutko, Aleksey - Shcherbak, Denys
3:1 
1.70 
0.00 
1.95 
2:40
Yarovoy, Viacheslav - Beley, Mykhailo
3:1 
1.45 
0.00 
2.40 
2:50
Troian, Andrii - Tkachenko, Artem
2:3 
1.30 
0.00 
3.00 
2:55
Avraham, Nazrin - Nechyporuk, Vadym
3:1 
3.20 
0.00 
1.25 
3:00
Tkachuk, Oleksii - Maksimiv, Sergey
0:3 
3.00 
0.00 
1.30 
3:05
Filatov, Sergey - Teterya, Yuriy
1:3 
2.60 
0.00 
1.35 
3:10
Molochko, Anton - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
1.35 
0.00 
2.70 
3:15
Obidnyi, Oleg - Maslov, Anton
3:2 
1.35 
0.00 
2.70 
3:20
Tkachenko, Alexander - Simonchuk, David
2:3 
1.90 
0.00 
1.70 
3:23
Trofimov, Nikita - Cherevko, Roman
1:3 (8:11) (9:11) (11:5) (7:11) 
1.60 
0.00 
2.00 
3:25
Belanchik, Dmitriy - Volkov, Yurii
0:3 
2.15 
0.00 
1.55 
3:30
Avraham, Nazrin - Kotik, Andrey
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
3:35
Haievyi, Nazarii - Mykytiuk, Maksym
2:3 
1.55 
0.00 
2.10 
3:40
Yunchyk, Valentyn - Schepanskiy, Yuriy
3:2 
1.90 
0.00 
1.70 
3:40
Filatov, Sergey - Dubrovin, Dmitry
2:3 
1.40 
0.00 
2.60 
3:45
Boiko, Serhii - Tsybulin, Sergey
3:0 
2.40 
0.00 
1.40 
3:50
Nodar, Kukava - Buryak, Borys
0:3 
2.40 
0.00 
1.45 
3:55
Levshin, Anatoly - Plishilo, Volodymyr
3:0 
2.40 
0.00 
1.45 
4:00
Troian, Andrii - Zaika, Bogdan
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
4:05
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
4:10
Tkachuk, Oleksii - Zharskiy, Vitaliy
0:3 
2.70 
0.00 
1.35 
4:15
Trofimov, Nikita - Zemyancev, Sergei
3:0 
1.60 
0.00 
2.00 
4:15
Lytvynenko, Mykola - Teterya, Yuriy
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
4:20
Krutko, Aleksey - Molochko, Anton
2:3 
1.85 
0.00 
1.75 
4:25
Yarovoy, Viacheslav - Obidnyi, Oleg
3:1 
2.40 
0.00 
1.40 
4:35
Volkov, Yurii - Tkachenko, Artem
2:3 
1.30 
0.00 
3.00 
4:40
Avraham, Nazrin - Vahta, Dmitriy
3:1 
2.00 
0.00 
1.60 
4:45
Mykytiuk, Maksym - Maksimiv, Sergey
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
4:50
Schepanskiy, Yuriy - Cherevko, Roman
3:1 
2.30 
0.00 
1.45 
4:50
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola
3:2 
2.70 
0.00 
1.35 
4:55
Tsybulin, Sergey - Shcherbak, Denys
0:3 
2.40 
0.00 
1.45 
5:00
Buryak, Borys - Beley, Mykhailo
0:3 
1.28 
0.00 
3.00 
5:05
Levshin, Anatoly - Simonchuk, David
2:3 
1.70 
0.00 
1.95 
5:10
Troian, Andrii - Volkov, Yurii
3:1 
6.00 
0.00 
1.07 
5:20
Tkachuk, Oleksii - Mykytiuk, Maksym
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
5:25
Trofimov, Nikita - Schepanskiy, Yuriy
1:3 
2.10 
0.00 
1.55 
5:30
Boiko, Serhii - Shkurupii, Oleksandr
2:3 
2.10 
0.00 
1.55 
5:35
Nodar, Kukava - Maslov, Anton
2:3 
2.70 
0.00 
1.35 
5:40
Tkachenko, Alexander - Plishilo, Volodymyr
2:3 
1.95 
0.00 
1.70 
5:45
Belanchik, Dmitriy - Zaika, Bogdan
1:3 
3.40 
0.00 
1.22 
5:55
Haievyi, Nazarii - Zharskiy, Vitaliy
1:3 
2.15 
0.00 
1.55 
6:00
Yunchyk, Valentyn - Zemyancev, Sergei
3:1 
2.10 
0.00 
1.55 
6:05
Krutko, Aleksey - Tsybulin, Sergey
3:0 
1.55 
0.00 
2.15 
6:10
Yarovoy, Viacheslav - Buryak, Borys
2:3 
3.40 
0.00 
1.22 
6:15
Levshin, Anatoly - Tkachenko, Alexander
2:3 
2.00 
0.00 
1.65 
6:20
Troian, Andrii - Belanchik, Dmitriy
1:3 
1.65 
0.00 
1.95 
6:30
Tkachuk, Oleksii - Haievyi, Nazarii
0:3 
3.20 
0.00 
1.27 
6:35
Trofimov, Nikita - Yunchyk, Valentyn
3:0 
3.40 
0.00 
1.22 
6:40
Boiko, Serhii - Molochko, Anton
1:3 
2.60 
0.00 
1.40 
6:45
Nodar, Kukava - Obidnyi, Oleg
0:3 
2.40 
0.00 
1.45 
6:55
Zaika, Bogdan - Tkachenko, Artem
0:3 (7:11) (10:12) (10:12) 
1.95 
0.00 
1.70 
7:05
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
7:10
Zemyancev, Sergei - Cherevko, Roman
1:3 
1.30 
0.00 
2.70 
7:15
Shcherbak, Denys - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
1.50 
0.00 
2.25 
7:20
Beley, Mykhailo - Maslov, Anton
3:0 
2.10 
0.00 
1.55 
7:50
Krutko, Aleksey - Boiko, Serhii
3:0 
1.50 
0.00 
2.25 
7:55
Yarovoy, Viacheslav - Nodar, Kukava
3:0 
1.50 
0.00 
2.30 
8:25
Tsybulin, Sergey - Shkurupii, Oleksandr
1:3 
2.40 
0.00 
1.45 
8:30
Buryak, Borys - Maslov, Anton
3:2 
1.60 
0.00 
2.00 
8:35
Halai, Dmitry - Vadim, Tokar
2:3 
2.70 
0.00 
1.35 
8:40
Sapronov, Oleksiy - Krasutskyi, Adam
2:3 
1.65 
0.00 
2.00 
8:50
Ivasiv, Volodymyr - Tsolik, Petro
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
8:55
Baranovskiy, Sergey - Kuzyo, Levko
3:0 
1.35 
0.00 
2.60 
9:00
Molochko, Anton - Shcherbak, Denys
3:0 
1.55 
0.00 
2.10 
9:05
Obidnyi, Oleg - Beley, Mykhailo
3:2 
1.45 
0.00 
2.40 
9:10
Molochko, Aleksey - Rutskiy, Sergei
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
9:15
Telyugin, Zakhar - Korbut, Nikita
3:2 
2.30 
0.00 
1.45 
9:20
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
9:25
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav
Cancelada
2.15 
0.00 
1.55 
9:30
Derypaska, Roman - Masko, Yevhen
3:1 
2.10 
0.00 
1.60 
9:35
Yanishevskiy, Ilya - Bondarenko, Nikolay
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
9:40
Balabey, Sergey - Shchytka, Oleksandr
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
9:45
Senchenko, Maxim - Vadim, Tokar
1:3 
2.40 
0.00 
1.45 
9:50
Yaroshenko, Anton - Krasutskyi, Adam
3:2 
1.55 
0.00 
2.10 
9:55
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
2:3 
2.00 
0.00 
1.65 
10:00
Petryshyn, Igor - Tsolik, Petro
3:0 
2.15 
0.00 
1.55 
10:05
Pismenniy, Evgeniy - Kuzyo, Levko
1:3 
1.22 
0.00 
3.40 
10:10
Lukianov, Alexey - Bondarenko, Nikolay
3:1 
1.55 
0.00 
2.15 
10:15
Yanishevskiy, Ilya - Balabey, Sergey
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
10:20
Halai, Dmitry - Molochko, Aleksey
2:3 
1.55 
0.00 
2.10 
10:25
Sapronov, Oleksiy - Telyugin, Zakhar
3:2 
1.55 
0.00 
2.10 
10:30
Lugovskyi, Sergii - Semeniuk, Illya
3:0 
3.00 
0.00 
1.30 
10:36
Ivasiv, Volodymyr - Aksenin, Vasyl
2:3 (10:12) (11:7) (2:11) (11:8) (8:11) 
1.55 
0.00 
2.15 
10:40
Baranovskiy, Sergey - Derypaska, Roman
0:3 
2.00 
0.00 
1.60 
10:45
Lukianov, Alexey - Shchytka, Oleksandr
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
10:51
Balabey, Sergey - Bondarenko, Nikolay
3:1 (11:7) (15:17) (12:10) (11:8) 
1.80 
0.00 
1.80 
10:55
Senchenko, Maxim - Rutskiy, Sergei
3:2 
1.40 
0.00 
2.60 
11:00
Yaroshenko, Anton - Korbut, Nikita
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
11:05
Lugovskyi, Sergii - Rybachuk, Roman
3:1 
2.60 
0.00 
1.40 
11:10
Petryshyn, Igor - Zenyuk, Dmitry
3:2 
1.85 
0.00 
1.75 
11:15
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
2:3 
1.55 
0.00 
2.15 
11:20
Lukianov, Alexey - Balabey, Sergey
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
11:25
Yanishevskiy, Ilya - Shchytka, Oleksandr
2:3 (10:12) (11:3) (11:6) (9:11) (9:11) 
1.80 
0.00 
1.80 
11:30
Molochko, Aleksey - Vadim, Tokar
3:2 
2.40 
0.00 
1.45 
11:35
Telyugin, Zakhar - Krasutskyi, Adam
3:0 
1.80 
0.00 
1.80 
11:40
Berezynskyi, Serhii - Semeniuk, Illya
3:0 
1.50 
0.00 
2.25 
11:45
Aksenin, Vasyl - Tsolik, Petro
1:3 
2.00 
0.00 
1.60 
11:55
Lukianov, Alexey - Yanishevskiy, Ilya
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
12:00
Shchytka, Oleksandr - Bondarenko, Nikolay
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
12:05
Senchenko, Maxim - Molochko, Aleksey
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
12:10
Yaroshenko, Anton - Telyugin, Zakhar
3:0 
1.45 
0.00 
2.40 
12:15
Lugovskyi, Sergii - Berezynskyi, Serhii
3:0 
2.60 
0.00 
1.40 
12:20
Petryshyn, Igor - Aksenin, Vasyl
2:3 
1.40 
0.00 
2.60 
12:25
Pismenniy, Evgeniy - Derypaska, Roman
3:0 
1.70 
0.00 
1.95 
12:40
Halai, Dmitry - Rutskiy, Sergei
3:0 
2.15 
0.00 
1.55 
12:45
Sapronov, Oleksiy - Korbut, Nikita
3:0 
2.25 
0.00 
1.50 
12:55
Ivasiv, Volodymyr - Vorsulyak, Yaroslav
Cancelada
2.15 
0.00 
1.55 
12:55
Ivasiv, Volodymyr - Zenyuk, Dmitry
3:1 
2.40 
0.00 
1.45 
13:00
Baranovskiy, Sergey - Masko, Yevhen
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
13:05
Melnik, Valeriy - Tuzhylin, Alexander
1:3 
3.20 
0.00 
1.25 
13:10
Kogut, Bogdan - May, Ivan
1:3 
1.27 
0.00 
3.20 
13:15
Senchenko, Maxim - Halai, Dmitry
3:0 
1.35 
0.00 
2.60 
13:20
Yaroshenko, Anton - Sapronov, Oleksiy
3:1 
1.22 
0.00 
3.40 
13:30
Petryshyn, Igor - Ivasiv, Volodymyr
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
13:35
Pismenniy, Evgeniy - Baranovskiy, Sergey
2:3 
1.45 
0.00 
2.40 
13:40
Grebeniuk, Andrii - Tuzhylin, Alexander
1:3 
1.65 
0.00 
2.00 
13:45
Melnik, Valeriy - Kogut, Bogdan
2:3 
2.00 
0.00 
1.60 
13:50
Rutskiy, Sergei - Vadim, Tokar
2:3 
2.15 
0.00 
1.55 
13:55
Korbut, Nikita - Krasutskyi, Adam
3:1 
1.60 
0.00 
2.00 
14:05
Vorsulyak, Yaroslav - Tsolik, Petro
Cancelada
1.95 
0.00 
1.70 
14:05
Zenyuk, Dmitry - Tsolik, Petro
3:1 
2.70 
0.00 
1.35 
14:10
Masko, Yevhen - Kuzyo, Levko
3:0 
1.27 
0.00 
3.20 
14:15
Grebeniuk, Andrii - May, Ivan
3:1 
1.40 
0.00 
2.60 
14:20
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
14:50
Grebeniuk, Andrii - Kogut, Bogdan
3:2 
1.50 
0.00 
2.25 
14:55
Melnik, Valeriy - May, Ivan
2:3 
2.00 
0.00 
1.65 
15:25
Grebeniuk, Andrii - Melnik, Valeriy
3:2 
1.40 
0.00 
2.40 
15:30
May, Ivan - Tuzhylin, Alexander
0:3 
4.20 
0.00 
1.15 
16:45
Malchuk, Stanislav - Nevmyvaka, Yurii
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
17:05
Ponomarenko, Sergey - Datsenko, Andrii
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
17:15
Treschetka, Mykolay - Naumchuk, Maxim
3:1 
1.55 
0.00 
2.10 
17:35
Vakulenko, Denis - Vovk, Vitalii
1:3 
3.40 
0.00 
1.22 
17:45
Kukharuk, Maksym - Nevmyvaka, Yurii
3:1 
3.00 
0.00 
1.28 
jueves, 25.11.
Resultado
1
X
2
18:05
Vakulenko, Denis - Datsenko, Andrii
2:3 
3.20 
0.00 
1.25 
18:15
Malchuk, Stanislav - Treschetka, Mykolay
2:3 
3.00 
0.00 
1.30 
18:35
Ponomarenko, Sergey - Vovk, Vitalii
0:3 
1.22 
0.00 
3.40 
18:45
Kukharuk, Maksym - Naumchuk, Maxim
1:3 
3.40 
0.00 
1.22 
19:05
Vakulenko, Denis - Ponomarenko, Sergey
3:1 
4.20 
0.00 
1.15 
19:15
Treschetka, Mykolay - Nevmyvaka, Yurii
3:2 
1.60 
0.00 
2.10 
19:45
Kukharuk, Maksym - Treschetka, Mykolay
1:3 
4.20 
0.00 
1.15 
20:15
Malchuk, Stanislav - Naumchuk, Maxim
3:2 
2.60 
0.00 
1.35 
20:45
Kukharuk, Maksym - Malchuk, Stanislav
3:0 
2.00 
0.00 
1.60 
20:54
Petryshyn, Igor - Vorsulyak, Yaroslav
Cancelada
2.00 
0.00 
1.60 
21:15
Naumchuk, Maxim - Nevmyvaka, Yurii
3:0 
1.45 
0.00 
2.40 
0:50
Arzanov, Dmitry - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
1.35 
0.00 
2.60 
0:55
Kuzmenko, Dmitry - Stasevskyi, Oleh
3:2 
1.35 
0.00 
2.60 
1:27
Semenets, Oleksandr - Kinash, Sergey
1:3 (7:11) (8:11) (12:10) (8:11) 
2.40 
0.00 
1.40 
1:31
Zakladnyi, Mykola - Solovey, Vitaliy
3:2 (9:11) (11:4) (11:3) (7:11) (12:10) 
3.70 
0.00 
1.20 
1:37
Shtukovanyi, Roman - Holoborodko, Yevhenii
0:3 (8:11) (6:11) (9:11) 
2.15 
0.00 
1.55 
1:40
Zaporozhets, Dmitriy - Belanchik, Dmitriy
0:3 (7:11) (5:11) (3:11) 
1.55 
0.00 
2.10 
1:47
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
3:0 (11:6) (11:4) (11:7) 
1.55 
0.00 
2.10 
1:51
Hryniuk, Vitalii - Kuravskiy, Oleg
0:3 (7:11) (6:11) (5:11) 
1.90 
0.00 
1.75 
1:56
Plush, Pavlo - Spartak, Abalmaz
3:2 (11:9) (5:11) (9:11) (11:7) (11:9) 
2.70 
0.00 
1.35 
1:57
Gorkavenko, Yevgen - Androsov, Vladimir
1:3 (11:9) (9:11) (9:11) (6:11) 
2.15 
0.00 
1.55 
2:01
Dzyabura, Aleksander - Shukin, Dmitriy
3:2 (10:12) (11:3) (15:17) (11:6) (14:12) 
1.70 
0.00 
1.95 
2:06
Kikot, Viktor - Kubrak, Serhii
0:3 (8:11) (10:12) (5:11) 
2.70 
0.00 
1.35 
2:10
Myrza, Anton - Shtukovanyi, Roman
0:3 (8:11) (11:13) (5:11) 
1.35 
0.00 
2.70 
2:15
Illiushchenko, Serhii - Zaporozhets, Dmitriy
3:0 (11:8) (11:7) (11:5) 
1.65 
0.00 
1.95 
2:25
Kliucuk, Rostyslav - Moriak, Artur
3:1 (2:11) (11:5) (11:5) (11:5) 
1.45 
0.00 
2.30 
2:27
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy
3:0 (11:9) (12:10) (11:9) 
1.60 
0.00 
2.00 
2:30
Ponomarenko, Dmytro - Kyselar, Andrii
3:1 (11:5) (8:11) (11:8) (15:13) 
1.55 
0.00 
2.10 
2:30
Gorchakov, Vadim - Plush, Pavlo
3:0 (16:14) (11:7) (11:5) 
2.15 
0.00 
1.55 
2:38
Shindel, Alexei - Derevinskiy, Dmitriy
0:3 (13:15) (12:14) (10:12) 
3.40 
0.00 
1.22 
2:40
Pokydko, Sergey - Stasevskyi, Oleh
2:3 (7:11) (11:9) (6:11) (11:6) (12:14) 
1.80 
0.00 
1.80 
2:50
Zapletniuk, Anatolii - Holoborodko, Yevhenii
3:0 (11:7) (11:9) (11:7) 
1.65 
0.00 
2.00 
2:53
Troian, Andrii - Belanchik, Dmitriy
1:3 (11:7) (7:11) (6:11) (10:12) 
2.00 
0.00 
1.60 
2:55
Avraham, Nazrin - Nechyporuk, Vadym
2:3 (8:11) (11:7) (8:11) (11:7) (7:11) 
2.60 
0.00 
1.40 
3:01
Kasatyi, Aleksandr - Kuravskiy, Oleg
3:0 (11:9) (11:5) (11:9) 
1.60 
0.00 
2.10 
3:05
Kovalenko, Sergey - Spartak, Abalmaz
2:3 (5:11) (11:6) (6:11) (11:8) (8:11) 
2.40 
0.00 
1.45 
3:06
Sklifos, Serhii - Androsov, Vladimir
3:1 (12:14) (11:9) (11:8) (11:6) 
3.40 
0.00 
1.22 
3:11
Arzanov, Dmitry - Shukin, Dmitriy
3:1 (11:9) (4:11) (11:7) (11:6) 
2.00 
0.00 
1.60 
3:15
Kuzmenko, Dmitry - Kubrak, Serhii
3:2 (9:11) (8:11) (11:9) (11:9) (11:6) 
2.30 
0.00 
1.45 
3:21
Zapletniuk, Anatolii - Shtukovanyi, Roman
3:2 (11:5) (6:11) (11:9) (5:11) (11:8) 
2.00 
0.00 
1.60 
3:25
Troian, Andrii - Zaporozhets, Dmitriy
2:3 (7:11) (11:7) (12:10) (2:11) (6:11) 
1.55 
0.00 
2.15 
3:31
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
3:0 (11:5) (19:17) (12:10) 
1.70 
0.00 
1.90 
3:35
Hryniuk, Vitalii - Kliucuk, Rostyslav
3:1 (3:11) (11:8) (11:5) (11:5) 
2.70 
0.00 
1.30 
3:40
Kovalenko, Sergey - Plush, Pavlo
0:3 (11:13) (11:13) (11:13) 
2.40 
0.00 
1.45 
3:41
Gorkavenko, Yevgen - Ponomarenko, Dmytro
1:3 (7:11) (7:11) (11:5) (9:11) 
2.25 
0.00 
1.50 
3:45
Semenets, Oleksandr - Dzyabura, Aleksander
3:1 (6:11) (12:10) (11:8) (11:9) 
2.00 
0.00 
1.60 
3:51
Zakladnyi, Mykola - Kikot, Viktor
1:3 (11:6) (1:11) (6:11) (12:14) 
1.50 
0.00 
2.30 
3:55
Myrza, Anton - Holoborodko, Yevhenii
3:1 (11:7) (7:11) (13:11) (11:9) 
1.50 
0.00 
2.25 
4:04
Illiushchenko, Serhii - Belanchik, Dmitriy
2:3 (11:9) (10:12) (11:5) (7:11) (8:11) 
1.65 
0.00 
2.00 
4:10
Avraham, Nazrin - Vahta, Dmitriy
3:2 (11:13) (11:7) (11:7) (8:11) (11:7) 
2.10 
0.00 
1.60 
4:12
Kasatyi, Aleksandr - Moriak, Artur
3:2 (12:10) (5:11) (9:11) (11:4) (12:10) 
1.25 
0.00 
3.20 
4:15
Gorchakov, Vadim - Spartak, Abalmaz
1:3 (7:11) (12:10) (9:11) (9:11) 
2.70 
0.00 
1.30 
4:15
Sklifos, Serhii - Kyselar, Andrii
0:3 (8:11) (10:12) (7:11) 
4.20 
0.00 
1.15 
4:21
Shindel, Alexei - Kinash, Sergey
3:2 (12:10) (11:1) (11:13) (15:17) (11:9) 
2.40 
0.00 
1.45 
4:27
Pokydko, Sergey - Solovey, Vitaliy
3:1 (11:7) (11:8) (5:11) (11:7) 
1.85 
0.00 
1.75 
4:32
Zapletniuk, Anatolii - Myrza, Anton
3:0 (11:7) (11:5) (11:8) 
2.60 
0.00 
1.40 
4:41
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
2:3 (11:6) (6:11) (9:11) (11:7) (9:11) 
2.15 
0.00 
1.55 
4:41
Troian, Andrii - Illiushchenko, Serhii
2:3 (9:11) (11:9) (11:2) (7:11) (8:11) 
1.30 
0.00 
2.70 
4:45
Kliucuk, Rostyslav - Kuravskiy, Oleg
2:3 
1.20 
0.00 
3.70 
4:50
Kovalenko, Sergey - Gorchakov, Vadim
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
4:50
Ponomarenko, Dmytro - Androsov, Vladimir
3:1 
2.70 
0.00 
1.35 
4:55
Shukin, Dmitriy - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
2.25 
0.00 
1.50 
5:00
Kubrak, Serhii - Stasevskyi, Oleh
2:3 
1.60 
0.00 
2.00 
5:15
Avraham, Nazrin - Kotik, Andrey
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
5:20
Kasatyi, Aleksandr - Kliucuk, Rostyslav
0:3 
2.00 
0.00 
1.60 
5:25
Sklifos, Serhii - Ponomarenko, Dmytro
0:3 
3.20 
0.00 
1.27 
5:30
Arzanov, Dmitry - Semenets, Oleksandr
2:3 
1.45 
0.00 
2.40 
5:35
Kuzmenko, Dmitry - Zakladnyi, Mykola
3:2 
1.60 
0.00 
2.00 
5:50
Hritsienko, Nazar - Vahta, Dmitriy
3:1 
2.70 
0.00 
1.35 
5:55
Hryniuk, Vitalii - Moriak, Artur
3:1 
1.50 
0.00 
2.30 
6:00
Gorkavenko, Yevgen - Kyselar, Andrii
2:3 
1.95 
0.00 
1.70 
6:05
Shindel, Alexei - Shukin, Dmitriy
1:3 
2.60 
0.00 
1.40 
6:10
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
3:0 
1.70 
0.00 
1.90 
6:20
Troian, Andrii - Zaporozhets, Dmitriy
0:3 
1.75 
0.00 
1.85 
6:25
Avraham, Nazrin - Hritsienko, Nazar
3:0 
2.10 
0.00 
1.55 
6:30
Kasatyi, Aleksandr - Hryniuk, Vitalii
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
6:35
Sklifos, Serhii - Gorkavenko, Yevgen
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
6:35
Kovalenko, Sergey - Spartak, Abalmaz
2:3 
2.30 
0.00 
1.50 
6:40
Dzyabura, Aleksander - Kinash, Sergey
3:2 
2.10 
0.00 
1.55 
6:45
Kikot, Viktor - Solovey, Vitaliy
2:3 
2.70 
0.00 
1.30 
6:50
Zapletniuk, Anatolii - Holoborodko, Yevhenii
3:1 
1.40 
0.00 
2.40 
6:55
Troian, Andrii - Belanchik, Dmitriy
3:2 
2.40 
0.00 
1.45 
7:00
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
0:3 
1.90 
0.00 
1.75 
7:05
Moriak, Artur - Kuravskiy, Oleg
3:0 
1.60 
0.00 
2.10 
7:10
Kyselar, Andrii - Androsov, Vladimir
3:1 
2.30 
0.00 
1.50 
7:10
Kovalenko, Sergey - Plush, Pavlo
2:3 
2.70 
0.00 
1.30 
7:15
Semenets, Oleksandr - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
7:20
Zakladnyi, Mykola - Stasevskyi, Oleh
3:1 
1.22 
0.00 
3.40 
7:25
Myrza, Anton - Shtukovanyi, Roman
3:1 
1.70 
0.00 
1.95 
7:30
Illiushchenko, Serhii - Zaporozhets, Dmitriy
3:2 
1.85 
0.00 
1.75 
7:45
Gorchakov, Vadim - Spartak, Abalmaz
3:2 
2.70 
0.00 
1.35 
7:50
Shindel, Alexei - Dzyabura, Aleksander
1:3 
2.70 
0.00 
1.35 
7:55
Pokydko, Sergey - Kikot, Viktor
3:1 
1.45 
0.00 
2.40 
8:00
Zapletniuk, Anatolii - Myrza, Anton
1:3 
2.10 
0.00 
1.60 
8:05
Troian, Andrii - Illiushchenko, Serhii
2:3 
1.60 
0.00 
2.00 
8:20
Kovalenko, Sergey - Gorchakov, Vadim
0:3 
2.15 
0.00 
1.55 
8:25
Semenets, Oleksandr - Shukin, Dmitriy
1:3 
2.60 
0.00 
1.40 
8:30
Zakladnyi, Mykola - Kubrak, Serhii
0:3 
2.30 
0.00 
1.45 
8:35
Rutskiy, Sergei - Leymanovskiy, Yuriy
3:0 
1.60 
0.00 
2.10 
8:50
Pinchuk, Roman - Savenkov, Oleg
3:2 
2.25 
0.00 
1.50 
8:55
Alekseenko, Dmytro - Rubtsov, Eduard
0:3 
1.45 
0.00 
2.40 
9:00
Arzanov, Dmitry - Kinash, Sergey
3:2 
1.75 
0.00 
1.85 
9:05
Kuzmenko, Dmitry - Solovey, Vitaliy
3:2 
1.55 
0.00 
2.15 
9:10
Molochko, Aleksey - Rutskiy, Sergei
2:3 
1.65 
0.00 
2.00 
9:20
Lohosha, Dmytro - Bosak, Viktor
0:3 
2.15 
0.00 
1.55 
9:25
Parahailo, Yurii - Hainovskyi, Oleksandr
3:2 
1.75 
0.00 
1.85 
9:30
Gerassimenko, Andriy - Pirvelli, Rodion
3:1 
1.55 
0.00 
2.10 
9:35
Shindel, Alexei - Semenets, Oleksandr
3:1 
2.00 
0.00 
1.65 
9:40
Pokydko, Sergey - Zakladnyi, Mykola
3:2 
1.35 
0.00 
2.70 
9:45
Halai, Dmitry - Leymanovskiy, Yuriy
1:3 
1.60 
0.00 
2.00 
9:55
Chyzh, Pavlo - Bondar, Valentin
3:1 
1.80 
0.00 
1.80 
10:00
Van, Vladislav - Savenkov, Oleg
3:2 
2.00 
0.00 
1.60 
10:05
Naida, Alexander - Rubtsov, Eduard
0:3 
2.60 
0.00 
1.35 
10:10
Arzanov, Dmitry - Dzyabura, Aleksander
3:2 
1.50 
0.00 
2.25 
10:15
Kuzmenko, Dmitry - Kikot, Viktor
3:2 
1.25 
0.00 
3.20 
10:20
Halai, Dmitry - Rutskiy, Sergei
0:3 
2.00 
0.00 
1.60 
10:30
Gavrilyuk, Oleg - Bosak, Viktor
0:3 
3.80 
0.00 
1.17 
10:35
Pinchuk, Roman - Parahailo, Yurii
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
10:40
Alekseenko, Dmytro - Gerassimenko, Andriy
1:3 
1.55 
0.00 
2.15 
10:45
Kinash, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:1 
1.35 
0.00 
2.70 
10:50
Solovey, Vitaliy - Stasevskyi, Oleh
3:1 
1.30 
0.00 
2.70 
10:55
Molochko, Aleksey - Leymanovskiy, Yuriy
1:3 
2.40 
0.00 
1.40 
11:05
Lohosha, Dmytro - Chyzh, Pavlo
1:3 
2.10 
0.00 
1.55 
11:10
Van, Vladislav - Hainovskyi, Oleksandr
3:0 
1.60 
0.00 
2.00 
11:15
Naida, Alexander - Pirvelli, Rodion
3:1 
2.25 
0.00 
1.50 
11:20
Shindel, Alexei - Arzanov, Dmitry
3:0 
2.60 
0.00 
1.40 
11:25
Pokydko, Sergey - Kuzmenko, Dmitry
1:3 
1.55 
0.00 
2.15 
11:30
Halai, Dmitry - Molochko, Aleksey
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
11:40
Gavrilyuk, Oleg - Bondar, Valentin
3:1 
2.40 
0.00 
1.40 
11:45
Parahailo, Yurii - Savenkov, Oleg
0:3 
1.55 
0.00 
2.10 
11:50
Gerassimenko, Andriy - Rubtsov, Eduard
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
11:55
Dzyabura, Aleksander - Derevinskiy, Dmitriy
3:0 
1.50 
0.00 
2.25 
12:00
Kikot, Viktor - Stasevskyi, Oleh
2:3 
1.70 
0.00 
1.95 
12:15
Chyzh, Pavlo - Bosak, Viktor
2:3 
3.20 
0.00 
1.25 
12:20
Van, Vladislav - Parahailo, Yurii
3:0 
1.20 
0.00 
3.60 
12:25
Naida, Alexander - Gerassimenko, Andriy
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
12:30
Shukin, Dmitriy - Kinash, Sergey
3:1 
2.00 
0.00 
1.65 
12:35
Kubrak, Serhii - Solovey, Vitaliy
2:3 
1.80 
0.00 
1.80 
12:50
Gavrilyuk, Oleg - Chyzh, Pavlo
2:3 
2.40 
0.00 
1.45 
12:55
Pinchuk, Roman - Hainovskyi, Oleksandr
1:3 
1.80 
0.00 
1.80 
13:00
Alekseenko, Dmytro - Pirvelli, Rodion
0:3 
1.60 
0.00 
2.00 
13:25
Lohosha, Dmytro - Bondar, Valentin
0:3 
2.40 
0.00 
1.45 
13:30
Van, Vladislav - Pinchuk, Roman
3:1 
1.13 
0.00 
4.40 
13:35
Naida, Alexander - Alekseenko, Dmytro
3:0 
3.20 
0.00 
1.25 
14:00
Gavrilyuk, Oleg - Lohosha, Dmytro
2:3 
1.60 
0.00 
2.10 
14:05
Hainovskyi, Oleksandr - Savenkov, Oleg
3:2 
1.50 
0.00 
2.25 
14:10
Pirvelli, Rodion - Rubtsov, Eduard
3:2 
1.95 
0.00 
1.65 
14:35
Bondar, Valentin - Bosak, Viktor
3:1 
2.15 
0.00 
1.55 
14:50
May, Ivan - Tuzhylin, Alexander
0:3 
4.80 
0.00 
1.12 
14:55
Grebeniuk, Andrii - Kogut, Bogdan
3:2 
1.40 
0.00 
2.60 
15:25
Melnik, Valeriy - Tuzhylin, Alexander
1:3 
3.40 
0.00 
1.22 
15:30
May, Ivan - Grebeniuk, Andrii
1:3 
2.70 
0.00 
1.30 
16:00
Melnik, Valeriy - Kogut, Bogdan
3:1 
2.10 
0.00 
1.55 
16:05
Grebeniuk, Andrii - Tuzhylin, Alexander
3:0 
1.70 
0.00 
1.95 
16:35
Melnik, Valeriy - Grebeniuk, Andrii
2:3 
2.60 
0.00 
1.35 
16:40
May, Ivan - Kogut, Bogdan
3:0 
2.30 
0.00 
1.50 
16:45
Matsehora, Ihor - Vashchuk, Roman
0:3 
2.10 
0.00 
1.60 
17:10
Melnik, Valeriy - May, Ivan
1:3 
2.10 
0.00 
1.55 
17:15
Tuchkevych, Volodymyr - Krysak, Andrey
3:1 
1.70 
0.00 
1.90 
17:15
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
0:3 
2.70 
0.00 
1.30 
17:45
Kostiuk, Oleksandr - Vashchuk, Roman
0:3 
1.40 
0.00 
2.60 
viernes, 26.11.
Resultado
1
X
2
18:15
Matsehora, Ihor - Tuchkevych, Volodymyr
2:3 
2.10 
0.00 
1.60 
18:45
Kostiuk, Oleksandr - Krysak, Andrey
3:1 
1.60 
0.00 
2.00 
19:15
Tuchkevych, Volodymyr - Vashchuk, Roman
3:1 
1.95 
0.00 
1.70 
19:45
Kostiuk, Oleksandr - Tuchkevych, Volodymyr
3:1 
1.70 
0.00 
1.95 
20:15
Matsehora, Ihor - Krysak, Andrey
1:3 
1.75 
0.00 
1.85 
20:46
Kostiuk, Oleksandr - Matsehora, Ihor
3:2 (9:11) (11:6) (9:11) (11:9) (11:5) 
1.27 
0.00 
3.20 
21:17
Krysak, Andrey - Vashchuk, Roman
3:2 (11:9) (11:9) (10:12) (4:11) (13:11) 
1.75 
0.00 
1.85 
0:50
Pismenniy, Evgeniy - Masko, Yevhen
0:3 
1.80 
0.00 
1.80 
0:55
Kuznetsov, Ihor - Yanishevskiy, Ilya
3:2 
1.80 
0.00 
1.80 
1:25
Yunchyk, Valentyn - Levadniy, Aleksandr
2:3 (11:9) (6:11) (11:2) (10:12) (5:11) 
1.45 
0.00 
2.40 
1:30
Mischenko, Dmytro - Balabey, Sergey
1:3 (10:12) (4:11) (11:9) (3:11) 
1.60 
0.00 
2.00 
1:39
Kaptanovsky, Andrey - Voitenko, Yaroslav
1:3 (16:18) (10:12) (11:6) (8:11) 
1.80 
0.00 
1.80 
1:40
Ivanchatenko, Vladislav - Sapronov, Oleksiy
0:3 
2.40 
0.00 
1.40 
1:46
Medvedev, Aleksandr - Gavrilyuk, Oleg
1:3 (11:4) (8:11) (6:11) (9:11) 
2.00 
0.00 
1.60 
1:52
Plishilo, Volodymyr - Mykhaylovich, Maksim
3:2 (11:8) (11:9) (4:11) (7:11) (11:8) 
1.40 
0.00 
2.40 
1:55
Spartak, Abalmaz - Kovalenko, Sergey
3:0 
1.40 
0.00 
2.60