Results archive: International Setka Cup, Women

Year: 2020 | 2021
< 
Calendar week 2 (11. - 17. January 2021)
  
other weeks

International

Setka Cup, Women  Setka Cup, Women
Monday, 11.01.
Result
1
X
2
1:15
Lapa, Anna - Bohdanova, Alina
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
1:45
Trigub, Julia - Severina, Yevgeniya
0:3 
1.45 
0.00 
2.60 
2:15
Tsiupko, Oleksandra - Svydnytska, Nataliia
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
2:45
Lapa, Anna - Severina, Yevgeniya
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
3:15
Svydnytska, Nataliia - Bohdanova, Alina
2:3 
2.50 
0.00 
1.50 
3:45
Trigub, Julia - Tsiupko, Oleksandra
1:3 
4.50 
0.00 
1.18 
4:15
Lapa, Anna - Svydnytska, Nataliia
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
4:45
Tsiupko, Oleksandra - Severina, Yevgeniya
3:2 
1.55 
0.00 
2.40 
5:15
Trigub, Julia - Bohdanova, Alina
1:3 
2.90 
0.00 
1.37 
5:45
Lapa, Anna - Tsiupko, Oleksandra
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
6:15
Trigub, Julia - Svydnytska, Nataliia
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
6:45
Severina, Yevgeniya - Bohdanova, Alina
0:3 
4.20 
0.00 
1.20 
7:15
Lapa, Anna - Trigub, Julia
3:2 
2.90 
0.00 
1.35 
7:45
Tsiupko, Oleksandra - Bohdanova, Alina
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
8:15
Svydnytska, Nataliia - Severina, Yevgeniya
3:2 
2.50 
0.00 
1.45 
Tuesday, 12.01.
Result
1
X
2
8:35
Kosmina, Nataliia - Kolosovska, Oksana
3:1 
1.35 
0.00 
2.90 
9:05
Gordinskaya, Anastasia - Hubska, Kateryna
2:3 
1.25 
0.00 
3.60 
9:35
Andreeva, Lilia - Saltanovskaya, Margarita
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
10:05
Kosmina, Nataliia - Hubska, Kateryna
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
10:35
Saltanovskaya, Margarita - Kolosovska, Oksana
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
11:05
Gordinskaya, Anastasia - Andreeva, Lilia
3:2 
1.20 
0.00 
4.20 
11:35
Kosmina, Nataliia - Saltanovskaya, Margarita
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
12:05
Andreeva, Lilia - Hubska, Kateryna
3:2 
3.60 
0.00 
1.25 
12:35
Gordinskaya, Anastasia - Kolosovska, Oksana
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
13:05
Kosmina, Nataliia - Andreeva, Lilia
3:2 
1.20 
0.00 
4.20 
13:35
Gordinskaya, Anastasia - Saltanovskaya, Margarita
3:2 
1.18 
0.00 
4.20 
14:05
Hubska, Kateryna - Kolosovska, Oksana
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
14:35
Kosmina, Nataliia - Gordinskaya, Anastasia
2:3 
1.35 
0.00 
2.90 
15:05
Andreeva, Lilia - Kolosovska, Oksana
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
15:35
Saltanovskaya, Margarita - Hubska, Kateryna
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
Wednesday, 13.01.
Result
1
X
2
1:05
Kosmina, Nataliia - Saltanovskaya, Margarita
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
1:35
Kolosovska, Oksana - Hubska, Kateryna
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
1:55
Gavelya, Anastasiya - Tiutiunyk, Iryna
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
2:05
Andreeva, Lilia - Gordinskaya, Anastasia
2:3 
4.20 
0.00 
1.20 
2:35
Kosmina, Nataliia - Hubska, Kateryna
3:2 
1.40 
0.00 
2.80 
2:55
Petlenko Olena - Zharkova, Karina
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
3:05
Gordinskaya, Anastasia - Saltanovskaya, Margarita
1:3 
1.18 
0.00 
4.20 
3:35
Kolosovska, Oksana - Andreeva, Lilia
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:55
Zharkova, Karina - Tiutiunyk, Iryna
3:2 
1.50 
0.00 
2.50 
4:05
Kosmina, Nataliia - Gordinskaya, Anastasia
0:3 
1.50 
0.00 
2.50 
4:25
Babii, Anna - Petlenko Olena
0:3 
3.50 
0.00 
1.25 
4:35
Andreeva, Lilia - Hubska, Kateryna
2:3 
2.90 
0.00 
1.35 
4:55
Gavelya, Anastasiya - Zharkova, Karina
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
5:05
Kolosovska, Oksana - Saltanovskaya, Margarita
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
5:35
Kosmina, Nataliia - Andreeva, Lilia
3:0 
1.20 
0.00 
4.20 
5:55
Babii, Anna - Tiutiunyk, Iryna
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
6:05
Kolosovska, Oksana - Gordinskaya, Anastasia
3:0 
3.40 
0.00 
1.27 
6:25
Gavelya, Anastasiya - Petlenko Olena
1:3 
3.30 
0.00 
1.28 
6:35
Hubska, Kateryna - Saltanovskaya, Margarita
3:1 
1.40 
0.00 
2.80 
6:55
Babii, Anna - Zharkova, Karina
1:3 
4.30 
0.00 
1.18 
7:05
Kosmina, Nataliia - Kolosovska, Oksana
3:2 
1.32 
0.00 
3.10 
7:35
Andreeva, Lilia - Saltanovskaya, Margarita
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
7:55
Gavelya, Anastasiya - Babii, Anna
3:0 
1.25 
0.00 
3.70 
8:05
Gordinskaya, Anastasia - Hubska, Kateryna
Cancelled
1.27 
0.00 
3.40 
8:25
Petlenko Olena - Tiutiunyk, Iryna
3:1 
1.60 
0.00 
2.25 
Thursday, 14.01.
Result
1
X
2
1:05
Gavelya, Anastasiya - Tiutiunyk, Iryna
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:05
Anarmetova, Viktoriya - Petlenko Olena
0:3 
2.70 
0.00 
1.40 
2:35
Gavelya, Anastasiya - Zharkova, Karina
2:3 
3.30 
0.00 
1.28 
3:05
Petlenko Olena - Tiutiunyk, Iryna
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
4:05
Gavelya, Anastasiya - Petlenko Olena
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
4:35
Anarmetova, Viktoriya - Zharkova, Karina
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
5:35
Gavelya, Anastasiya - Anarmetova, Viktoriya
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
6:35
Zharkova, Karina - Tiutiunyk, Iryna
3:2 
1.28 
0.00 
3.40 
7:35
Anarmetova, Viktoriya - Tiutiunyk, Iryna
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
8:05
Petlenko Olena - Zharkova, Karina
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
8:35
Harmash, Nadiia - Voytekhova, Mariya
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
9:05
Severina, Yevgeniya - Kurdova, Roksolana
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
9:35
Lapa, Anna - Trigub, Julia
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
10:05
Harmash, Nadiia - Kurdova, Roksolana
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
10:35
Trigub, Julia - Voytekhova, Mariya
1:3 
4.60 
0.00 
1.15 
11:05
Severina, Yevgeniya - Lapa, Anna
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
11:35
Harmash, Nadiia - Trigub, Julia
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
12:05
Lapa, Anna - Kurdova, Roksolana
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
12:35
Severina, Yevgeniya - Voytekhova, Mariya
1:3 
5.00 
0.00 
1.13 
13:05
Harmash, Nadiia - Lapa, Anna
3:2 
1.60 
0.00 
2.25 
13:35
Severina, Yevgeniya - Trigub, Julia
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
14:05
Kurdova, Roksolana - Voytekhova, Mariya
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
14:35
Harmash, Nadiia - Severina, Yevgeniya
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
15:05
Lapa, Anna - Voytekhova, Mariya
0:3 
3.70 
0.00 
1.25 
15:35
Trigub, Julia - Kurdova, Roksolana
3:1 
2.90 
0.00 
1.35 
Friday, 15.01.
Result
1
X
2
1:05
Harmash, Nadiia - Trigub, Julia
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
1:35
Kurdova, Roksolana - Severina, Yevgeniya
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
2:05
Povaliaieva, Maryna - Trigub, Julia
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
2:35
Harmash, Nadiia - Kurdova, Roksolana
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
3:05
Povaliaieva, Maryna - Severina, Yevgeniya
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
3:35
Kurdova, Roksolana - Trigub, Julia
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:05
Harmash, Nadiia - Severina, Yevgeniya
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
4:35
Povaliaieva, Maryna - Kurdova, Roksolana
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
5:05
Severina, Yevgeniya - Trigub, Julia
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
5:35
Povaliaieva, Maryna - Harmash, Nadiia
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
8:40
Kravchuk, Tamara - Degteva, Anastasia
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:10
Slashchova, Maria - Nerush, Liliia
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
9:15
Yureneva, Svitlana - Tsiupko, Oleksandra
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
9:40
Mulyarchuk, Aniuta - Degteva, Anastasia
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
9:45
Mikhailik, Yana - Vakhrusheva, Elina
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
10:10
Kravchuk, Tamara - Slashchova, Maria
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
10:40
Mulyarchuk, Aniuta - Nerush, Liliia
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
10:45
Vakhrusheva, Elina - Mydvetskaya, Anastasia
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
11:10
Slashchova, Maria - Degteva, Anastasia
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
11:15
Yureneva, Svitlana - Mikhailik, Yana
3:2 
1.27 
0.00 
3.40 
11:40
Kravchuk, Tamara - Nerush, Liliia
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
12:10
Mulyarchuk, Aniuta - Slashchova, Maria
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
12:15
Mikhailik, Yana - Tsiupko, Oleksandra
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
12:40
Nerush, Liliia - Degteva, Anastasia
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
12:45
Yureneva, Svitlana - Mydvetskaya, Anastasia
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
13:10
Mulyarchuk, Aniuta - Kravchuk, Tamara
3:0 
1.20 
0.00 
4.20 
13:45
Yureneva, Svitlana - Vakhrusheva, Elina
1:3 
3.70 
0.00 
1.22 
14:15
Tsiupko, Oleksandra - Mydvetskaya, Anastasia
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
15:15
Mikhailik, Yana - Mydvetskaya, Anastasia
1:3 
3.40 
0.00 
1.27 
15:45
Vakhrusheva, Elina - Tsiupko, Oleksandra
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
Saturday, 16.01.
Result
1
X
2
1:10
Kravchuk, Tamara - Degteva, Anastasia
1:3 
3.00 
0.00 
1.35 
1:40
Slashchova, Maria - Nerush, Liliia
3:1 
1.15 
0.00 
4.90 
2:10
Mulyarchuk, Aniuta - Degteva, Anastasia
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
2:40
Kravchuk, Tamara - Slashchova, Maria
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
3:10
Mulyarchuk, Aniuta - Nerush, Liliia
3:0 
1.15 
0.00 
4.80 
3:40
Slashchova, Maria - Degteva, Anastasia
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
4:10
Kravchuk, Tamara - Nerush, Liliia
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
4:40
Mulyarchuk, Aniuta - Slashchova, Maria
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
5:10
Nerush, Liliia - Degteva, Anastasia
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
5:40
Mulyarchuk, Aniuta - Kravchuk, Tamara
0:3 
1.17 
0.00 
4.50 
8:45
Hubska, Kateryna - Dubrova Alisa
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
9:15
Svydnytska, Nataliia - Lapa, Anna
Cancelled
2.60 
0.00 
1.45 
9:45
Schekotikhina, Natalya - Dubrova Alisa
3:0 
1.45 
0.00 
2.60 
10:45
Schekotikhina, Natalya - Lapa, Anna
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
11:15
Svydnytska, Nataliia - Dubrova Alisa
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
12:00
Vakhrusheva, Elina - Bohdanova, Alina
3:2 
1.32 
0.00 
3.10 
12:15
Schekotikhina, Natalya - Svydnytska, Nataliia
0:3 
2.50 
0.00 
1.47 
12:45
Lapa, Anna - Dubrova Alisa
3:1 
1.20 
0.00 
4.10 
15:00
Vakhrusheva, Elina - Tsiupko, Oleksandra
3:0 
1.17 
0.00 
4.60 
Sunday, 17.01.
Result
1
X
2
1:15
Dubrova Alisa - Lapa, Anna
3:0 
3.50 
0.00 
1.27 
1:30
Mikhailik, Yana - Tsiupko, Oleksandra
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
1:45
Varava, Kateryna - Hubska, Kateryna
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
2:00
Yureneva, Svitlana - Bohdanova, Alina
0:3 
1.45 
0.00 
2.60 
2:15
Schekotikhina, Natalya - Lapa, Anna
0:3 
2.50 
0.00 
1.47 
2:30
Vakhrusheva, Elina - Tsiupko, Oleksandra
3:1 
1.22 
0.00 
3.90 
2:45
Dubrova Alisa - Varava, Kateryna
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
3:15
Schekotikhina, Natalya - Hubska, Kateryna
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
3:30
Mikhailik, Yana - Yureneva, Svitlana
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
3:45
Varava, Kateryna - Lapa, Anna
Cancelled
4.30 
0.00 
1.18 
4:00
Vakhrusheva, Elina - Bohdanova, Alina
0:3 
1.25 
0.00 
3.60 
4:15
Dubrova Alisa - Hubska, Kateryna
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
4:30
Yureneva, Svitlana - Tsiupko, Oleksandra
2:3 
1.27 
0.00 
3.40 
4:45
Schekotikhina, Natalya - Varava, Kateryna
Cancelled
1.25 
0.00 
3.50 
5:15
Hubska, Kateryna - Lapa, Anna
0:3 
3.70 
0.00 
1.25 
5:30
Vakhrusheva, Elina - Yureneva, Svitlana
3:1 
1.42 
0.00 
2.70 
5:45
Schekotikhina, Natalya - Dubrova Alisa
1:3 
1.35 
0.00 
2.90 
6:00
Mikhailik, Yana - Bohdanova, Alina
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
7:00
Vakhrusheva, Elina - Mikhailik, Yana
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
8:00
Bohdanova, Alina - Tsiupko, Oleksandra
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
9:15
Tiutiunyk, Iryna - Sydorko, Anzhela
3:0 
2.25 
0.00 
1.60 
9:45
Nerush, Polina - Zharkova, Karina
3:2 
3.50 
0.00 
1.27 
10:45
Nerush, Polina - Sydorko, Anzhela
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
11:15
Tiutiunyk, Iryna - Zharkova, Karina
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
12:15
Nerush, Polina - Tiutiunyk, Iryna
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:45
Sydorko, Anzhela - Zharkova, Karina
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
Bet Slip 

Weekly Winners

 • Ti...o
  $ 1,808.86
 • El...n
  $ 1,717.02
 • Di...o
  $ 1,498.87
 • Le...y
  $ 1,480.65
 • Ju...n
  $ 1,537.42
 • Ma...a
  $ 1,403.23
 • Ma...o
  $ 1,351.99

Promotions

Change language
flag EN
flag EN Change language
Odds
Decimal (1.23)
Please wait
Your bet slip is being processed

Final whistle

Session over

For your privacy and security you have been logged out. Please log back in.
Log in Now
Please wait
Your request is being handled