Results archive: International TT Cup

Year: 2020 | 2021
< 
Calendar week 23 (31. May 2021 - 6. June 2021)
  
other weeks

International

TT Cup  TT Cup
Sunday, 30.05.
Result
1
X
2
18:15
Michalus, Alexander - Naumchuk, Maxim
3:2 
1.22 
0.00 
3.80 
18:30
Sheshurak, Lubomir - Zenyuk, Andrey
3:2 
2.15 
0.00 
1.60 
18:45
Treschetka, Mykolay - Skhabovskyi, Maksym
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
19:15
Naumchuk, Maxim - Formaziuk, Oleh
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
19:30
Zharskiy, Vitaliy - Vadim, Tokar
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
19:45
Treschetka, Mykolay - Naumchuk, Maxim
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
20:15
Michalus, Alexander - Skhabovskyi, Maksym
3:1 
2.30 
0.00 
1.55 
20:45
Treschetka, Mykolay - Michalus, Alexander
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
21:15
Skhabovskyi, Maksym - Formaziuk, Oleh
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
21:30
Zenyuk, Andrey - Zharskiy, Vitaliy
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
0:50
Kovalov, Oleksandr - Kuzmenko, Grigoriy
3:1 
1.40 
0.00 
2.80 
0:55
Kozyr, Ivan - Metla, Alexey
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
1:25
Nemchenko, Denis - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.42 
0.00 
2.70 
1:30
Lebed, Dmitriy - Arzanov, Dmitry
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
1:35
Zapletniuk, Anatolii - Illiushchenko, Serhii
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
1:40
Chyzh, Pavlo - Panchenko, Serhii
3:0 
1.75 
0.00 
1.95 
1:50
Danilyuk, Nazar - Kovalchuk, Nazar
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
2:00
Alekseenko, Dmytro - Kuzmenko, Grigoriy
3:1 
1.65 
0.00 
2.15 
2:05
Kovalenko, Vyacheslav - Metla, Alexey
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
2:10
Shtukovanyi, Roman - Zapletniuk, Anatolii
3:2 
1.95 
0.00 
1.80 
2:15
Troian, Andrii - Chyzh, Pavlo
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
2:20
Gavrilyuk, Oleg - Lohosha, Dmytro
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
2:25
Gordiy, Andrey - Verbyany, Vasily
0:3 
2.25 
0.00 
1.60 
2:30
Sklifos, Serhii - Kyselar, Andrii
2:3 
3.00 
0.00 
1.35 
2:30
Derevinskiy, Dmitriy - Solovey, Vitaliy
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
2:35
Kovalov, Oleksandr - Nemchenko, Denis
1:3 
1.65 
0.00 
2.15 
2:40
Kozyr, Ivan - Lebed, Dmitriy
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
2:45
Myrza, Anton - Illiushchenko, Serhii
2:3 
1.28 
0.00 
3.30 
2:50
Isaev, Andrey - Panchenko, Serhii
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
2:55
Khvysiuk, Andrii - Tkachuk Serhiy
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
3:00
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar
3:1 
1.90 
0.00 
1.80 
3:05
Kibanov, Vadym - Maksymchuk, Igor
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
3:05
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
3:10
Alekseenko, Dmytro - Sukovatiy, Igor
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
3:15
Kovalenko, Vyacheslav - Arzanov, Dmitry
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
3:20
Myrza, Anton - Zapletniuk, Anatolii
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
3:25
Isaev, Andrey - Chyzh, Pavlo
2:3 
1.95 
0.00 
1.75 
3:30
Malashevsky, Vladimir - Gavrilyuk, Oleg
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
3:35
Danilyuk, Nazar - Gordiy, Andrey
3:2 
1.32 
0.00 
3.00 
3:40
Androsov, Vladimir - Sklifos, Serhii
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
3:40
Komar, Vadim - Derevinskiy, Dmitriy
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
3:45
Nemchenko, Denis - Kuzmenko, Grigoriy
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
3:50
Lebed, Dmitriy - Metla, Alexey
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:55
Shtukovanyi, Roman - Illiushchenko, Serhii
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
4:00
Troian, Andrii - Panchenko, Serhii
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
4:05
Khvysiuk, Andrii - Lohosha, Dmytro
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
4:10
Kushnyr, Vasiliy - Verbyany, Vasily
3:2 
2.15 
0.00 
1.60 
4:15
Kibanov, Vadym - Kyselar, Andrii
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
4:15
Pokydko, Sergey - Solovey, Vitaliy
3:1 
2.00 
0.00 
1.75 
4:20
Alekseenko, Dmytro - Nemchenko, Denis
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
4:25
Kovalenko, Vyacheslav - Lebed, Dmitriy
3:1 
1.37 
0.00 
2.80 
4:30
Myrza, Anton - Shtukovanyi, Roman
3:1 
2.50 
0.00 
1.47 
4:35
Isaev, Andrey - Troian, Andrii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:40
Gavrilyuk, Oleg - Tkachuk Serhiy
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
4:45
Gordiy, Andrey - Kovalchuk, Nazar
3:0 
2.60 
0.00 
1.42 
4:50
Sklifos, Serhii - Maksymchuk, Igor
2:3 
2.60 
0.00 
1.42 
4:50
Derevinskiy, Dmitriy - Kubrak, Serhii
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
4:55
Kovalov, Oleksandr - Sukovatiy, Igor
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
5:00
Kozyr, Ivan - Arzanov, Dmitry
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
5:15
Khvysiuk, Andrii - Gavrilyuk, Oleg
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
5:20
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
5:25
Kibanov, Vadym - Sklifos, Serhii
3:0 
1.42 
0.00 
2.60 
5:25
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
5:30
Alekseenko, Dmytro - Kovalov, Oleksandr
1:3 
1.60 
0.00 
2.25 
5:35
Kovalenko, Vyacheslav - Kozyr, Ivan
2:3 
1.60 
0.00 
2.15 
5:40
Shtukovanyi, Roman - Illiushchenko, Serhii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
5:45
Troian, Andrii - Panchenko, Serhii
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
5:50
Malashevsky, Vladimir - Lohosha, Dmytro
1:3 
3.20 
0.00 
1.30 
5:55
Danilyuk, Nazar - Verbyany, Vasily
3:2 
1.80 
0.00 
1.95 
6:00
Androsov, Vladimir - Kyselar, Andrii
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
6:00
Komar, Vadim - Solovey, Vitaliy
0:3 
2.15 
0.00 
1.60 
6:05
Sukovatiy, Igor - Kuzmenko, Grigoriy
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
6:10
Arzanov, Dmitry - Metla, Alexey
3:2 
2.30 
0.00 
1.55 
6:15
Myrza, Anton - Zapletniuk, Anatolii
3:2 
1.28 
0.00 
3.40 
6:20
Isaev, Andrey - Chyzh, Pavlo
3:2 
2.50 
0.00 
1.47 
6:25
Khvysiuk, Andrii - Malashevsky, Vladimir
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
6:30
Kushnyr, Vasiliy - Danilyuk, Nazar
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
6:35
Kibanov, Vadym - Androsov, Vladimir
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
6:35
Pokydko, Sergey - Komar, Vadim
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
6:50
Myrza, Anton - Illiushchenko, Serhii
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
6:55
Isaev, Andrey - Panchenko, Serhii
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
7:00
Lohosha, Dmytro - Tkachuk Serhiy
1:3 
1.30 
0.00 
3.20 
7:05
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
7:10
Kyselar, Andrii - Maksymchuk, Igor
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
7:10
Solovey, Vitaliy - Kubrak, Serhii
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
7:25
Shtukovanyi, Roman - Zapletniuk, Anatolii
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
7:30
Troian, Andrii - Chyzh, Pavlo
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
8:00
Myrza, Anton - Shtukovanyi, Roman
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
8:05
Isaev, Andrey - Troian, Andrii
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
8:35
Tovkach, Mykola - Tsykhotskiy, Andrey
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
8:40
Halych, Andrii - Tkachenko, Artem
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
8:50
Solomianyi, Ihor - Pinchuk, Roman
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
8:55
Plush, Pavlo - Spartak, Abalmaz
3:1 
2.00 
0.00 
1.70 
9:10
Tsyhanenko, Vladimir - Krivenko, Vitalii
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
9:15
Varchenko, Vladimir - Nesterenko, Artem
3:1 
1.80 
0.00 
1.90 
9:20
Kotik, Andrey - Nechyporuk, Vadym
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
9:25
Kalyniuk, Dmytro - Van, Vladislav
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
9:30
Presnyakov, Mikhail - Plush, Pavlo
0:3 
1.60 
0.00 
2.25 
9:35
Veliev, Anton - Yakovenko, Anatoliy
3:2 
2.30 
0.00 
1.55 
9:40
Ivanov, Ruslan - Rubtsov, Eduard
3:1 
1.15 
0.00 
4.60 
9:45
Panchenko, Bogdan - Tsykhotskiy, Andrey
Cancelled
2.40 
0.00 
1.50 
9:50
Smyk, Vasil - Tkachenko, Artem
2:3 
4.60 
0.00 
1.15 
9:55
Simonchuk, David - Vahta, Dmitriy
3:0 
2.80 
0.00 
1.37 
10:00
Savenkov, Oleg - Pinchuk, Roman
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
10:05
Khamurda, Vitaliy - Spartak, Abalmaz
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
10:10
Ivanov, Ruslan - Veliev, Anton
3:2 
2.25 
0.00 
1.55 
10:15
Rubtsov, Eduard - Yakovenko, Anatoliy
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
10:20
Tovkach, Mykola - Tsyhanenko, Vladimir
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
10:25
Halych, Andrii - Varchenko, Vladimir
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
10:30
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
0:3 
1.60 
0.00 
2.20 
10:35
Solomianyi, Ihor - Kalyniuk, Dmytro
0:3 
2.00 
0.00 
1.70 
10:40
Khamurda, Vitaliy - Plush, Pavlo
3:1 
2.25 
0.00 
1.60 
10:45
Rubtsov, Eduard - Veliev, Anton
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
10:50
Ivanov, Ruslan - Yakovenko, Anatoliy
0:3 
1.50 
0.00 
2.40 
10:55
Panchenko, Bogdan - Krivenko, Vitalii
Cancelled
2.30 
0.00 
1.55 
11:00
Smyk, Vasil - Nesterenko, Artem
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
11:05
Kotik, Andrey - Simonchuk, David
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
11:10
Savenkov, Oleg - Van, Vladislav
3:0 
1.40 
0.00 
2.80 
11:15
Presnyakov, Mikhail - Spartak, Abalmaz
0:3 
1.60 
0.00 
2.15 
11:30
Tsyhanenko, Vladimir - Tsykhotskiy, Andrey
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
11:35
Varchenko, Vladimir - Tkachenko, Artem
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
11:40
Hritsienko, Nazar - Vahta, Dmitriy
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
11:45
Kalyniuk, Dmytro - Pinchuk, Roman
3:1 
2.15 
0.00 
1.65 
11:50
Khamurda, Vitaliy - Presnyakov, Mikhail
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
12:05
Panchenko, Bogdan - Tsyhanenko, Vladimir
Cancelled
1.90 
0.00 
1.80 
12:10
Smyk, Vasil - Varchenko, Vladimir
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
12:15
Simonchuk, David - Nechyporuk, Vadym
3:1 
2.80 
0.00 
1.37 
12:20
Savenkov, Oleg - Kalyniuk, Dmytro
3:1 
1.40 
0.00 
2.80 
12:35
Ivanov, Ruslan - Yakovenko, Anatoliy
3:2 
2.05 
0.00 
1.70 
12:40
Tovkach, Mykola - Krivenko, Vitalii
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
12:45
Halych, Andrii - Nesterenko, Artem
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
12:50
Hritsienko, Nazar - Simonchuk, David
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
12:55
Solomianyi, Ihor - Van, Vladislav
3:0 
1.75 
0.00 
1.95 
13:00
Presnyakov, Mikhail - Plush, Pavlo
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
13:05
Kiulo, Sergey - Zakladnyi, Mykola
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
13:10
Ivanica, Yaroslav - Brezitskiy, Aleksandr
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
13:15
Panchenko, Bogdan - Tovkach, Mykola
Cancelled
2.15 
0.00 
1.65 
13:15
Panchenko, Bogdan (1994) - Tovkach, Mykola
3:2 
2.15 
0.00 
1.65 
13:20
Smyk, Vasil - Halych, Andrii
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
13:25
Kotik, Andrey - Vahta, Dmitriy
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
13:30
Savenkov, Oleg - Solomianyi, Ihor
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
13:35
Khamurda, Vitaliy - Spartak, Abalmaz
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
13:40
Pugach, Prokhor - Zakladnyi, Mykola
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
13:45
Kiulo, Sergey - Ivanica, Yaroslav
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
13:50
Krivenko, Vitalii - Tsykhotskiy, Andrey
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
13:55
Nesterenko, Artem - Tkachenko, Artem
3:2 
1.80 
0.00 
1.95 
14:00
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
14:05
Van, Vladislav - Pinchuk, Roman
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
14:10
Khamurda, Vitaliy - Plush, Pavlo
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
14:15
Pugach, Prokhor - Brezitskiy, Aleksandr
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
14:20
Ivanica, Yaroslav - Zakladnyi, Mykola
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
14:35
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
3:1 
2.25 
0.00 
1.60 
14:45
Presnyakov, Mikhail - Spartak, Abalmaz
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
14:50
Pugach, Prokhor - Ivanica, Yaroslav
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
14:55
Kiulo, Sergey - Brezitskiy, Aleksandr
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
15:20
Khamurda, Vitaliy - Presnyakov, Mikhail
0:3 
2.15 
0.00 
1.60 
15:25
Pugach, Prokhor - Kiulo, Sergey
1:3 
1.60 
0.00 
2.25 
15:30
Brezitskiy, Aleksandr - Zakladnyi, Mykola
3:2 
2.40 
0.00 
1.50 
16:45
Lugovskyi, Sergii - Rybachuk, Roman
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
17:15
Berezynskyi, Serhii - Lugovskyi, Sergii
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
17:45
Semeniuk, Illya - Rybachuk, Roman
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
Monday, 31.05.
Result
1
X
2
18:00
Maksimiv, Sergey - Faflei, Yevhenii
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
18:05
Yarovoi, Oleksandr - Melkumyan, Samvel
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
18:15
Semeniuk, Illya - Lugovskyi, Sergii
0:3 
3.20 
0.00 
1.30 
18:30
Petryshyn, Igor - Tkachuk, Oleksii
Cancelled
1.70 
0.00 
2.05 
18:30
Tsolik, Petro - Faflei, Yevhenii
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
18:35
Hilitukha, Serhii - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
18:45
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
3:1 
1.65 
0.00 
2.15 
19:00
Tsolik, Petro - Tkachuk, Oleksii
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
19:05
Yarovoi, Oleksandr - Hilitukha, Serhii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
19:15
Semeniuk, Illya - Berezynskyi, Serhii
0:3 
3.50 
0.00 
1.25 
19:30
Maksimiv, Sergey - Petryshyn, Igor
Cancelled
1.35 
0.00 
3.00 
19:30
Maksimiv, Sergey - Tkachuk, Oleksii
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
19:35
Melkumyan, Samvel - Fashchevskiy, Ivan
3:2 
3.30 
0.00 
1.28 
20:00
Tsolik, Petro - Maksimiv, Sergey
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
20:05
Hilitukha, Serhii - Melkumyan, Samvel
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
20:30
Petryshyn, Igor - Faflei, Yevhenii
Cancelled
2.25 
0.00 
1.60 
20:30
Tkachuk, Oleksii - Faflei, Yevhenii
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
20:35
Yarovoi, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
21:00
Tsolik, Petro - Petryshyn, Igor
Cancelled
1.85 
0.00 
1.85 
21:05
Yarovoi, Oleksandr - Melkumyan, Samvel
3:1 
3.70 
0.00 
1.22 
21:35
Hilitukha, Serhii - Fashchevskiy, Ivan
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
22:05
Yarovoi, Oleksandr - Hilitukha, Serhii
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
0:50
Alekseenko, Dmytro - Nemchenko, Denis
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
0:55
Kovalenko, Vyacheslav - Lebed, Dmitriy
3:0 
1.28 
0.00 
3.30 
1:25
Kovalov, Oleksandr - Sukovatiy, Igor
0:3 
1.50 
0.00 
2.50 
1:30
Metla, Alexey - Arzanov, Dmitry
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
1:35
Illiushchenko, Serhii - Zapletniuk, Anatolii
Cancelled
1.85 
0.00 
1.85 
1:35
Volkov, Yurii - Zapletniuk, Anatolii
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
1:40
Panchenko, Serhii - Isaev, Andrey
0:3 
1.60 
0.00 
2.15 
1:45
Treschetka, Mykolay - Skhabovskyi, Maksym
0:3 
3.20 
0.00 
1.30 
1:50
Danilyuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
1:55
Pyasta, Pavlo - Gamyanin, Alexey
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
1:55
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
2:00
Kuzmenko, Grigoriy - Nemchenko, Denis
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:05
Kozyr, Ivan - Selin, Andriy
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
2:10
Volkov, Yurii - Myrza, Anton
3:2 
2.60 
0.00 
1.42 
2:15
Zaporozhets, Dmitriy - Chyzh, Pavlo
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
2:20
Gerashenko, Vadim - Formaziuk, Oleh
0:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:25
Kushnyr, Vasiliy - Kovalchuk, Nazar
1:3 
1.75 
0.00 
1.95 
2:30
Poliakov, Serhii - Moshynskyy, Oleg
3:2 
1.60 
0.00 
2.15 
2:30
Solovey, Vitaliy - Komar, Vadim
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
2:35
Alekseenko, Dmytro - Kovalov, Oleksandr
1:3 
2.00 
0.00 
1.70 
2:40
Kovalenko, Vyacheslav - Arzanov, Dmitry
1:3 
1.50 
0.00 
2.50 
2:45
Kurtenko, Andrey - Zapletniuk, Anatolii
1:3 
2.50 
0.00 
1.50 
2:50
Panchenko, Serhii - Chyzh, Pavlo
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
2:55
Naumchuk, Maxim - Skhabovskyi, Maksym
0:3 
4.50 
0.00 
1.17 
3:00
Verbyany, Vasily - Plishilo, Volodymyr
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Gamyanin, Alexey
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
3:05
Kubrak, Serhii - Derevinskiy, Dmitriy
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
3:10
Kuzmenko, Grigoriy - Sukovatiy, Igor
2:3 
3.20 
0.00 
1.30 
3:15
Selin, Andriy - Lebed, Dmitriy
2:3 
3.70 
0.00 
1.25 
3:20
Illiushchenko, Serhii - Volkov, Yurii
Cancelled
2.80 
0.00 
1.40 
3:20
Kurtenko, Andrey - Volkov, Yurii
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:25
Zaporozhets, Dmitriy - Isaev, Andrey
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
3:30
Treschetka, Mykolay - Gerashenko, Vadim
0:3 
1.60 
0.00 
2.15 
3:35
Danilyuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
3:40
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
3:2 
1.60 
0.00 
2.15 
3:40
Pokydko, Sergey - Solovey, Vitaliy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:45
Kovalov, Oleksandr - Nemchenko, Denis
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:50
Metla, Alexey - Kozyr, Ivan
0:3 
1.90 
0.00 
1.80 
3:55
Myrza, Anton - Zapletniuk, Anatolii
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
4:00
Panchenko, Serhii - Zaporozhets, Dmitriy
3:0 
2.20 
0.00 
1.60 
4:05
Naumchuk, Maxim - Formaziuk, Oleh
0:3 
3.00 
0.00 
1.35 
4:10
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
4:15
Akhlamov, Sergiy - Moshynskyy, Oleg
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
4:15
Kubrak, Serhii - Komar, Vadim
3:2 
2.60 
0.00 
1.42 
4:20
Kuzmenko, Grigoriy - Kovalov, Oleksandr
0:3 
2.80 
0.00 
1.37 
4:25
Kovalenko, Vyacheslav - Selin, Andriy
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
4:30
Kurtenko, Andrey - Myrza, Anton
3:0 
2.30 
0.00 
1.55 
4:35
Chyzh, Pavlo - Isaev, Andrey
3:1 
1.75 
0.00 
1.95 
4:40
Gerashenko, Vadim - Skhabovskyi, Maksym
0:3 
3.30 
0.00 
1.28 
4:45
Kushnyr, Vasiliy - Plishilo, Volodymyr
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
4:50
Poliakov, Serhii - Gamyanin, Alexey
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
4:50
Solovey, Vitaliy - Derevinskiy, Dmitriy
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
4:55
Alekseenko, Dmytro - Sukovatiy, Igor
3:2 
1.27 
0.00 
3.40 
5:00
Kozyr, Ivan - Arzanov, Dmitry
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
5:15
Naumchuk, Maxim - Gerashenko, Vadim
0:3 
1.75 
0.00 
1.95 
5:20
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:25
Akhlamov, Sergiy - Poliakov, Serhii
3:1 
1.15 
0.00 
4.80 
5:25
Kubrak, Serhii - Solovey, Vitaliy
1:3 
1.70 
0.00 
2.00 
5:30
Kuzmenko, Grigoriy - Alekseenko, Dmytro
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
5:35
Metla, Alexey - Lebed, Dmitriy
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
5:40
Illiushchenko, Serhii - Myrza, Anton
Cancelled
2.80 
0.00 
1.40 
5:50
Treschetka, Mykolay - Formaziuk, Oleh
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:55
Danilyuk, Nazar - Kovalchuk, Nazar
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
6:00
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
6:00
Pokydko, Sergey - Komar, Vadim
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
6:05
Sukovatiy, Igor - Nemchenko, Denis
3:1 
2.90 
0.00 
1.37 
6:10
Kovalenko, Vyacheslav - Kozyr, Ivan
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
6:15
Kurtenko, Andrey - Illiushchenko, Serhii
Cancelled
1.75 
0.00 
2.00 
6:25
Naumchuk, Maxim - Treschetka, Mykolay
3:0 
1.75 
0.00 
2.00 
6:30
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
6:35
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
6:35
Kubrak, Serhii - Pokydko, Sergey
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
6:45
Metla, Alexey - Selin, Andriy
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
7:00
Formaziuk, Oleh - Skhabovskyi, Maksym
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
7:05
Kovalchuk, Nazar - Plishilo, Volodymyr
3:0 
1.37 
0.00 
2.90 
7:10
Moshynskyy, Oleg - Gamyanin, Alexey
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
7:10
Komar, Vadim - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
7:20
Arzanov, Dmitry - Lebed, Dmitriy
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
7:55
Kovalenko, Vyacheslav - Metla, Alexey
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
8:30
Kozyr, Ivan - Lebed, Dmitriy
3:0 
1.25 
0.00 
3.50 
8:40
Nesterenko, Artem - Troian, Andrii
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
8:50
Zharskiy, Vitaliy - Vadim, Tokar
3:2 
2.90 
0.00 
1.37 
8:55
Khamurda, Vitaliy - Presnyakov, Mikhail
3:0 
4.30 
0.00 
1.18 
9:05
Selin, Andriy - Arzanov, Dmitry
2:3 
2.70 
0.00 
1.40 
9:10
Tovkach, Mykola - Krivenko, Vitalii
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
9:15
Halych, Andrii - Nesterenko, Artem
3:2 
2.00 
0.00 
1.75 
9:25
Gordiy, Andrey - Zharskiy, Vitaliy
3:2 
1.70 
0.00 
2.00 
9:35
Rubtsov, Eduard - Yakovenko, Anatoliy
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
9:40
Veliev, Anton - Ivanov, Ruslan
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
9:50
Leonenko, Oleksandr - Troian, Andrii
3:0 
1.18 
0.00 
4.20 
9:55
Bosak, Viktor - Medvedev, Aleksandr
2:3 
2.50 
0.00 
1.45 
10:00
Sheshurak, Lubomir - Vadim, Tokar
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
10:05
Spartak, Abalmaz - Presnyakov, Mikhail
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:10
Veliev, Anton - Rubtsov, Eduard
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
10:15
Ivanov, Ruslan - Yakovenko, Anatoliy
Cancelled
1.55 
0.00 
2.30 
10:20
Tsykhotskiy, Andrey - Tovkach, Mykola
3:2 
2.00 
0.00 
1.75 
10:25
Leonenko, Oleksandr - Nesterenko, Artem
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
10:30
Vashchuk, Roman - Demchuk, Igor
2:3 
1.55 
0.00 
2.40 
10:35
Sheshurak, Lubomir - Zharskiy, Vitaliy
3:0 
1.55 
0.00 
2.40 
10:40
Spartak, Abalmaz - Khamurda, Vitaliy
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
10:45
Ivanov, Ruslan - Rubtsov, Eduard
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
10:50
Veliev, Anton - Yakovenko, Anatoliy
Cancelled
1.90 
0.00 
1.80 
10:55
Zazimko, Sergey - Krivenko, Vitalii
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
11:00
Halych, Andrii - Troian, Andrii
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
11:10
Gordiy, Andrey - Vadim, Tokar
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
11:35
Leonenko, Oleksandr - Halych, Andrii
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
11:40
Vashchuk, Roman - Medvedev, Aleksandr
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
11:45
Sheshurak, Lubomir - Gordiy, Andrey
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
12:00
Ivanov, Ruslan - Kuzmenko, Grigoriy
3:0 
1.27 
0.00 
3.40 
12:05
Zazimko, Sergey - Tovkach, Mykola
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
12:15
Bosak, Viktor - Demchuk, Igor
3:0 
1.70 
0.00 
2.00 
12:35
Veliev, Anton - Kuzmenko, Grigoriy
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
12:40
Tsykhotskiy, Andrey - Krivenko, Vitalii
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
12:50
Vashchuk, Roman - Bosak, Viktor
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
13:05
Zakladniy, Genadiy - Tuzhylin, Alexander
0:3 
4.20 
0.00 
1.18 
13:10
Limonov, Anton - Kogut, Bogdan
2:3 
1.15 
0.00 
4.90 
13:15
Zazimko, Sergey - Tsykhotskiy, Andrey
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
13:40
Levshin, Vitali - Tuzhylin, Alexander
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
13:45
Zakladniy, Genadiy - Limonov, Anton
3:1 
4.20 
0.00 
1.18 
14:15
Levshin, Vitali - Kogut, Bogdan
3:0 
1.15 
0.00 
4.80 
14:20
Limonov, Anton - Tuzhylin, Alexander
1:3 
1.65 
0.00 
2.15 
14:35
Medvedev, Aleksandr - Demchuk, Igor
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
14:50
Levshin, Vitali - Limonov, Anton
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
14:55
Zakladniy, Genadiy - Kogut, Bogdan
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
15:25
Levshin, Vitali - Zakladniy, Genadiy
0:3 
1.18 
0.00 
4.30 
15:30
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
2:3 
3.70 
0.00 
1.25 
16:45
Kotov, Viktor - Malashevsky, Vladimir
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
17:05
Fashchevskiy, Ivan - Melkumyan, Samvel
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
17:15
Tulenin, Aleksandr - Skhabovskyi, Maksym
2:3 
1.25 
0.00 
3.70 
17:35
Yarovoi, Oleksandr - Hilitukha, Serhii
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
17:45
Prokhoruk, Iurii - Malashevsky, Vladimir
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
Tuesday, 01.06.
Result
1
X
2
18:05
Yarovoi, Oleksandr - Melkumyan, Samvel
0:3 
2.50 
0.00 
1.45 
18:15
Kotov, Viktor - Tulenin, Aleksandr
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
18:35
Fashchevskiy, Ivan - Hilitukha, Serhii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
18:45
Prokhoruk, Iurii - Skhabovskyi, Maksym
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
19:05
Yarovoi, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
19:15
Tulenin, Aleksandr - Malashevsky, Vladimir
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
19:45
Prokhoruk, Iurii - Tulenin, Aleksandr
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
20:05
Fashchevskiy, Ivan - Melkumyan, Samvel
3:1 
1.37 
0.00 
2.80 
20:15
Kotov, Viktor - Skhabovskyi, Maksym
0:3 
1.40 
0.00 
2.70 
20:35
Yarovoi, Oleksandr - Hilitukha, Serhii
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
20:45
Prokhoruk, Iurii - Kotov, Viktor
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
21:05
Yarovoi, Oleksandr - Melkumyan, Samvel
2:3 
2.50 
0.00 
1.45 
21:15
Skhabovskyi, Maksym - Malashevsky, Vladimir
3:0 
2.50 
0.00 
1.45 
21:35
Fashchevskiy, Ivan - Hilitukha, Serhii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
22:05
Yarovoi, Oleksandr - Fashchevskiy, Ivan
3:1 
2.30 
0.00 
1.55 
0:50
Molochko, Anton - Shkurupii, Oleksandr
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
0:55
Egorov, Kirill - Dzyabura, Aleksander
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
1:25
Lushnikov, Volodymyr - Tsybulin, Sergey
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
1:30
Semenets, Oleksandr - Kryshtal, Dmytro
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
1:35
Tkachenko, Alexander - Masko, Yevhen
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
1:40
Tsykhotskiy, Andrey - Krasutskyi, Adam
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
1:45
Vashchuk, Roman - Vatsin, Igor
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
1:50
Pinchuk, Roman - Nykyforuk, Stepan
0:3 
3.10 
0.00 
1.32 
1:55
Pyasta, Pavlo - Moshynskyy, Oleg
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
1:55
Melnik, Valeriy - Baranovskiy, Sergey
3:1 
1.15 
0.00 
4.80 
2:00
Levadniy, Aleksandr - Boiko, Serhii
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
2:05
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
2:10
Vital, Shaban - Levshin, Anatoly
3:0 
1.18 
0.00 
4.20 
2:15
Tsyhanenko, Vladimir - Korbut, Nikita
1:3 
3.10 
0.00 
1.32 
2:20
Kostiuk, Oleksandr - Stasiuk, Bogdan
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
2:25
Faflei, Yevhenii - Solomianyi, Ihor
3:2 
1.37 
0.00 
2.80 
2:30
Gamyanin, Alexey - Poliakov, Serhii
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
2:30
Yunchyk, Valentyn - Melnik, Valeriy
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
2:35
Molochko, Anton - Tsybulin, Sergey
3:2 
2.10 
0.00 
1.65 
2:40
Egorov, Kirill - Semenets, Oleksandr
3:0 
1.75 
0.00 
1.95 
2:45
Plishilo, Volodymyr - Masko, Yevhen
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
2:50
Tsykhotskiy, Andrey - Korbut, Nikita
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
2:55
Tuchkevych, Volodymyr - Vatsin, Igor
3:1 
1.32 
0.00 
3.00 
3:00
Savenkov, Oleg - Nykyforuk, Stepan
3:1 
2.15 
0.00 
1.60 
3:05
Akhlamov, Sergiy - Moshynskyy, Oleg
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
3:05
Derypaska, Roman - Baranovskiy, Sergey
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
3:10
Boiko, Serhii - Shkurupii, Oleksandr
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:15
Kinash, Sergey - Kryshtal, Dmytro
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
3:20
Tkachenko, Alexander - Vital, Shaban
2:3 
1.80 
0.00 
1.95 
3:25
Tsyhanenko, Vladimir - Krasutskyi, Adam
3:2 
2.40 
0.00 
1.50 
3:30
Vashchuk, Roman - Kostiuk, Oleksandr
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
3:35
Pinchuk, Roman - Faflei, Yevhenii
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
3:40
Pyasta, Pavlo - Gamyanin, Alexey
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
3:40
Derypaska, Roman - Melnik, Valeriy
3:0 
2.80 
0.00 
1.40 
3:45
Lushnikov, Volodymyr - Levadniy, Aleksandr
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
3:50
Semenets, Oleksandr - Dzyabura, Aleksander
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
3:55
Plishilo, Volodymyr - Levshin, Anatoly
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
4:00
Tsykhotskiy, Andrey - Tsyhanenko, Vladimir
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
4:05
Tuchkevych, Volodymyr - Stasiuk, Bogdan
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:10
Savenkov, Oleg - Solomianyi, Ihor
1:3 
1.80 
0.00 
1.90 
4:15
Akhlamov, Sergiy - Poliakov, Serhii
3:0 
1.15 
0.00 
4.60 
4:15
Yunchyk, Valentyn - Baranovskiy, Sergey
3:0 
1.65 
0.00 
2.15 
4:20
Molochko, Anton - Boiko, Serhii
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
4:25
Kinash, Sergey - Semenets, Oleksandr
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
4:30
Vital, Shaban - Masko, Yevhen
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
4:35
Korbut, Nikita - Krasutskyi, Adam
0:3 
1.32 
0.00 
3.00 
4:40
Kostiuk, Oleksandr - Vatsin, Igor
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
4:45
Faflei, Yevhenii - Nykyforuk, Stepan
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:50
Gamyanin, Alexey - Moshynskyy, Oleg
3:2 
2.05 
0.00 
1.70 
4:50
Derypaska, Roman - Yunchyk, Valentyn
0:3 
3.40 
0.00 
1.27 
4:55
Levadniy, Aleksandr - Tsybulin, Sergey
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
5:00
Egorov, Kirill - Kryshtal, Dmytro
2:3 
2.15 
0.00 
1.60 
5:05
Plishilo, Volodymyr - Vital, Shaban
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
5:15
Tuchkevych, Volodymyr - Kostiuk, Oleksandr
0:3 
2.50 
0.00 
1.45 
5:20
Savenkov, Oleg - Faflei, Yevhenii
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
5:25
Akhlamov, Sergiy - Gamyanin, Alexey
3:2 
1.70 
0.00 
2.00 
5:30
Lushnikov, Volodymyr - Shkurupii, Oleksandr
3:2 
1.27 
0.00 
3.40 
5:35
Kinash, Sergey - Egorov, Kirill
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:40
Tkachenko, Alexander - Levshin, Anatoly
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
5:50
Vashchuk, Roman - Stasiuk, Bogdan
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
5:55
Pinchuk, Roman - Solomianyi, Ihor
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
6:00
Pyasta, Pavlo - Poliakov, Serhii
0:3 
1.65 
0.00 
2.10 
6:05
Molochko, Anton - Levadniy, Aleksandr
0:3 
1.55 
0.00 
2.25 
6:10
Kryshtal, Dmytro - Dzyabura, Aleksander
3:0 
2.25 
0.00 
1.60 
6:15
Plishilo, Volodymyr - Tkachenko, Alexander
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
6:25
Tuchkevych, Volodymyr - Vashchuk, Roman
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
6:30
Savenkov, Oleg - Pinchuk, Roman
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
6:35
Akhlamov, Sergiy - Pyasta, Pavlo
2:3 
1.60 
0.00 
2.15 
6:40
Lushnikov, Volodymyr - Boiko, Serhii
3:1 
1.55 
0.00 
2.25 
6:50
Levshin, Anatoly - Masko, Yevhen
0:3 
2.80 
0.00 
1.37 
7:00
Stasiuk, Bogdan - Vatsin, Igor
1:3 
1.25 
0.00 
3.60 
7:05
Solomianyi, Ihor - Nykyforuk, Stepan
3:2 
2.60 
0.00 
1.45 
7:10
Poliakov, Serhii - Moshynskyy, Oleg
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
7:15
Tsybulin, Sergey - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
2.15 
0.00 
1.60 
7:50
Molochko, Anton - Lushnikov, Volodymyr
1:3 
1.50 
0.00 
2.40 
8:25
Levadniy, Aleksandr - Shkurupii, Oleksandr
2:3 
2.50 
0.00 
1.47 
8:35
Sandulenko, Uriy - Vadim, Tokar
3:2 
2.00 
0.00 
1.70 
8:40
Tkachenko, Artem - Zapletniuk, Anatolii
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
8:50
Sheshurak, Lubomir - Maksimiv, Sergey
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
8:55
Lytvynenko, Mykola - Filatov, Sergey
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
9:00
Boiko, Serhii - Tsybulin, Sergey
3:2 
1.32 
0.00 
3.10 
9:10
Bondarchuk, Alexander - Sandulenko, Uriy
3:1 
1.37 
0.00 
2.90 
9:15
Kurtenko, Andrey - Holoborodko, Yevhenii
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
9:20
Semeniuk, Illya - Rybachuk, Roman
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
9:25
Tsolik, Petro - Sheshurak, Lubomir
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
9:30
Zemyancev, Sergei - Kuzyo, Levko
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
9:35
Shepel, Vasiliy - Buryak, Borys
3:2 
1.25 
0.00 
3.60 
9:40
Yanishevskiy, Ilya - Vasylchuk, Pavlo
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
9:45
Udod, Illia - Vadim, Tokar
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
9:50
Tkachenko, Artem - Holoborodko, Yevhenii
0:3 
1.70 
0.00 
2.00 
9:55
Berezynskyi, Serhii - Semeniuk, Illya
2:3 
1.35 
0.00 
3.00 
10:00
Zharskiy, Vitaliy - Maksimiv, Sergey
3:2 
1.40 
0.00 
2.70 
10:05
Kryvorotko, Yevhen - Filatov, Sergey
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
10:10
Shchytka, Oleksandr - Buryak, Borys
3:2 
1.35 
0.00 
3.00 
10:15
Shepel, Vasiliy - Yanishevskiy, Ilya
3:2 
2.00 
0.00 
1.75 
10:20
Udod, Illia - Sandulenko, Uriy
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
10:25
Kurtenko, Andrey - Zapletniuk, Anatolii
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
10:30
Lugovskyi, Sergii - Rybachuk, Roman
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
10:35
Zharskiy, Vitaliy - Sheshurak, Lubomir
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
10:40
Lytvynenko, Mykola - Zemyancev, Sergei
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
10:45
Shchytka, Oleksandr - Vasylchuk, Pavlo
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
10:50
Yanishevskiy, Ilya - Buryak, Borys
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
10:55
Bondarchuk, Alexander - Vadim, Tokar
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
11:00
Tkachenko, Artem - Kurtenko, Andrey
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
11:05
Lugovskyi, Sergii - Semeniuk, Illya
1:3 
1.25 
0.00 
3.70 
11:10
Tsolik, Petro - Maksimiv, Sergey
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
11:15
Kryvorotko, Yevhen - Kuzyo, Levko
3:2 
1.35 
0.00 
3.00 
11:20
Shchytka, Oleksandr - Yanishevskiy, Ilya
3:0 
3.00 
0.00 
1.35 
11:25
Shepel, Vasiliy - Vasylchuk, Pavlo
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
11:30
Udod, Illia - Bondarchuk, Alexander
0:3 
2.20 
0.00 
1.60 
11:35
Holoborodko, Yevhenii - Zapletniuk, Anatolii
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
11:40
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
11:45
Zharskiy, Vitaliy - Tsolik, Petro
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
11:50
Zemyancev, Sergei - Filatov, Sergey
0:3 
2.15 
0.00 
1.65 
11:55
Shchytka, Oleksandr - Shepel, Vasiliy
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
12:00
Vasylchuk, Pavlo - Buryak, Borys
2:3 
1.40 
0.00 
2.70 
12:15
Lugovskyi, Sergii - Berezynskyi, Serhii
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
12:25
Kryvorotko, Yevhen - Zemyancev, Sergei
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
13:00
Lytvynenko, Mykola - Kuzyo, Levko
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
13:05
Levshin, Vitali - Tuzhylin, Alexander
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
13:10
Limonov, Anton - Kogut, Bogdan
3:0 
1.25 
0.00 
3.60 
13:35
Kryvorotko, Yevhen - Lytvynenko, Mykola
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
13:40
Limonov, Anton - Levshin, Vitali
1:3 
1.47 
0.00 
2.50 
13:45
Kogut, Bogdan - Tuzhylin, Alexander
1:3 
4.80 
0.00 
1.15 
14:10
Kuzyo, Levko - Filatov, Sergey
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
14:15
Kogut, Bogdan - Levshin, Vitali
3:2 
4.80 
0.00 
1.15 
14:20
Limonov, Anton - Tuzhylin, Alexander
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
16:45
Lohosha, Dmytro - Kotov, Viktor
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
17:05
Vovk, Vitalii - Riabukhin, Anton
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
17:15
Tkachuk Serhiy - Khvysiuk, Andrii
3:1 
2.70 
0.00 
1.40 
17:45
Gavrilyuk, Oleg - Kotov, Viktor
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
Wednesday, 02.06.
Result
1
X
2
18:05
Vakulenko, Denis - Vovk, Vitalii
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
18:15
Lohosha, Dmytro - Tkachuk Serhiy
0:3 
1.55 
0.00 
2.30 
18:35
Shcherbak, Denys - Riabukhin, Anton
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
18:45
Gavrilyuk, Oleg - Khvysiuk, Andrii
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
19:05
Vovk, Vitalii - Ponomarenko, Sergey
0:3 
4.70 
0.00 
1.15 
19:15
Tkachuk Serhiy - Kotov, Viktor
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
19:35
Shcherbak, Denys - Vovk, Vitalii
3:1 
1.40 
0.00 
2.70 
19:45
Gavrilyuk, Oleg - Tkachuk Serhiy
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
20:05
Vakulenko, Denis - Riabukhin, Anton
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
20:15
Lohosha, Dmytro - Khvysiuk, Andrii
0:3 
2.30 
0.00 
1.55 
20:35
Shcherbak, Denys - Vakulenko, Denis
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
20:45
Gavrilyuk, Oleg - Lohosha, Dmytro
3:0 
1.55 
0.00 
2.40 
21:05
Riabukhin, Anton - Ponomarenko, Sergey
1:3 
4.10 
0.00 
1.20 
21:15
Khvysiuk, Andrii - Kotov, Viktor
3:2 
1.55 
0.00 
2.30 
0:50
Molochko, Anton - Levadniy, Aleksandr
1:3 
1.60 
0.00 
2.20 
0:55
Kinash, Sergey - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.80 
0.00 
1.90 
1:25
Boiko, Serhii - Lushnikov, Volodymyr
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
1:30
Dzyabura, Aleksander - Kryshtal, Dmytro
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
1:35
Plishilo, Volodymyr - Masko, Yevhen
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
1:45
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
2:3 
1.60 
0.00 
2.15 
1:50
Kovalchuk, Nazar - Gordiy, Andrey
0:3 
1.55 
0.00 
2.30 
1:55
Molochko, Aleksey - Zaderei, Pavlo
3:1 
1.65 
0.00 
2.15 
1:55
Yunchyk, Valentyn - Derypaska, Roman
3:2 
1.40 
0.00 
2.80 
2:00
Shkurupii, Oleksandr - Tsybulin, Sergey
3:2 
1.80 
0.00 
1.95 
2:05
Egorov, Kirill - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
2:10
Tkachenko, Alexander - Vital, Shaban
0:3 
1.90 
0.00 
1.80 
2:20
Vahta, Dmitriy - Nechyporuk, Vadym
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
2:25
Kushnyr, Vasiliy - Danilyuk, Nazar
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
2:30
Petukhov, Valery - Rikun, Mikhail
3:0 
1.18 
0.00 
4.30 
2:30
Melnik, Valeriy - Yunchyk, Valentyn
3:2 
1.37 
0.00 
2.80 
2:35
Molochko, Anton - Lushnikov, Volodymyr
2:3 
2.00 
0.00 
1.70 
2:40
Kinash, Sergey - Dzyabura, Aleksander
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
2:45
Levshin, Anatoly - Masko, Yevhen
3:1 
3.10 
0.00 
1.32 
2:55
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
2:3 
1.95 
0.00 
1.75 
3:00
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
3:05
Redkov, Aleksandr - Zaderei, Pavlo
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
3:05
Baranovskiy, Sergey - Derypaska, Roman
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
3:10
Tsybulin, Sergey - Levadniy, Aleksandr
1:3 
1.95 
0.00 
1.75 
3:15
Egorov, Kirill - Kryshtal, Dmytro
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
3:20
Plishilo, Volodymyr - Tkachenko, Alexander
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
3:30
Hritsienko, Nazar - Nechyporuk, Vadym
3:0 
1.90 
0.00 
1.80 
3:35
Kovalchuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
3:40
Molochko, Aleksey - Petukhov, Valery
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
3:40
Baranovskiy, Sergey - Yunchyk, Valentyn
3:2 
3.10 
0.00 
1.32 
3:45
Boiko, Serhii - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
3:50
Dzyabura, Aleksander - Semenets, Oleksandr
2:3 
2.00 
0.00 
1.75 
3:55
Levshin, Anatoly - Vital, Shaban
1:3 
4.00 
0.00 
1.20 
4:05
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
4:10
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
4:15
Redkov, Aleksandr - Rikun, Mikhail
2:3 
1.37 
0.00 
2.80 
4:15
Melnik, Valeriy - Derypaska, Roman
0:3 
1.47 
0.00 
2.50 
4:20
Molochko, Anton - Tsybulin, Sergey
3:1 
1.90 
0.00 
1.80 
4:25
Egorov, Kirill - Dzyabura, Aleksander
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
4:30
Tkachenko, Alexander - Masko, Yevhen
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
4:40
Hritsienko, Nazar - Vahta, Dmitriy
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
4:45
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
2:3 
1.42 
0.00 
2.70 
4:50
Petukhov, Valery - Zaderei, Pavlo
0:3 
1.75 
0.00 
1.95 
4:50
Baranovskiy, Sergey - Melnik, Valeriy
1:3 
4.20 
0.00 
1.17 
4:55
Shkurupii, Oleksandr - Lushnikov, Volodymyr
2:3 
2.90 
0.00 
1.37 
5:00
Kinash, Sergey - Kryshtal, Dmytro
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
5:05
Levshin, Anatoly - Tkachenko, Alexander
2:3 
1.90 
0.00 
1.85 
5:20
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
5:25
Redkov, Aleksandr - Petukhov, Valery
3:1 
1.65 
0.00 
2.05 
5:30
Boiko, Serhii - Levadniy, Aleksandr
3:0 
2.00 
0.00 
1.75 
5:35
Egorov, Kirill - Kinash, Sergey
1:3 
1.90 
0.00 
1.80 
5:40
Plishilo, Volodymyr - Vital, Shaban
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
5:55
Kovalchuk, Nazar - Danilyuk, Nazar
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
6:00
Molochko, Aleksey - Rikun, Mikhail
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
6:05
Molochko, Anton - Shkurupii, Oleksandr
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
6:10
Kryshtal, Dmytro - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.50 
0.00 
2.50 
6:15
Levshin, Anatoly - Plishilo, Volodymyr
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
6:30
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
6:35
Redkov, Aleksandr - Molochko, Aleksey
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
6:40
Boiko, Serhii - Tsybulin, Sergey
3:1 
1.32 
0.00 
3.00 
6:50
Vital, Shaban - Masko, Yevhen
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
7:05
Danilyuk, Nazar - Gordiy, Andrey
3:0 
1.40 
0.00 
2.80 
7:10
Rikun, Mikhail - Zaderei, Pavlo
1:3 
1.40 
0.00 
2.80 
7:15
Lushnikov, Volodymyr - Levadniy, Aleksandr
2:3 
1.45 
0.00 
2.60 
7:50
Molochko, Anton - Boiko, Serhii
3:1 
1.37 
0.00 
2.80 
8:25
Shkurupii, Oleksandr - Levadniy, Aleksandr
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
9:00
Tsybulin, Sergey - Lushnikov, Volodymyr
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
9:10
Bondarchuk, Alexander - Halai, Dmitry
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
9:20
Tovkach, Mykola - Semeniuk, Illya
3:1 
2.40 
0.00 
1.50 
9:25
Tkachuk, Oleksii - Ivasiv, Volodymyr
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
9:30
Lytvynenko, Mykola - Zemyancev, Sergei
3:0 
1.45 
0.00 
2.50 
9:35
Buryak, Borys - Yanishevskiy, Ilya
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
9:40
Vasylchuk, Pavlo - Shepel, Vasiliy
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
9:45
Udod, Illia - Sandulenko, Uriy
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
9:50
Scherinskiy, Andrey - Gnatyuk Andrey
3:0 
1.28 
0.00 
3.40 
9:55
Rybachuk, Roman - Tovkach, Mykola
3:0 
1.35 
0.00 
2.90 
10:00
Petryshyn, Igor - Aksenin, Vasyl
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
10:05
Kryvorotko, Yevhen - Kuzyo, Levko
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
10:10
Shchytka, Oleksandr - Yanishevskiy, Ilya
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
10:15
Buryak, Borys - Vasylchuk, Pavlo
3:0 
2.90 
0.00 
1.37 
10:20
Vadim, Tokar - Bondarchuk, Alexander
2:3 
2.05 
0.00 
1.70 
10:25
Scherinskiy, Andrey - Sidorenko, Vadim
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
10:30
Berezynskyi, Serhii - Semeniuk, Illya
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
10:40
Filatov, Sergey - Lytvynenko, Mykola
0:3 
1.80 
0.00 
1.90 
10:45
Shchytka, Oleksandr - Shepel, Vasiliy
1:3 
4.00 
0.00 
1.20 
10:50
Vasylchuk, Pavlo - Yanishevskiy, Ilya
0:3 
2.25 
0.00 
1.55 
10:55
Udod, Illia - Halai, Dmitry
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
11:00
Gudimenko, Evgeniy - Gnatyuk Andrey
3:0 
1.60 
0.00 
2.15 
11:05
Berezynskyi, Serhii - Tovkach, Mykola
3:1 
1.12 
0.00 
5.30 
11:10
Petryshyn, Igor - Ivasiv, Volodymyr
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
11:15
Kryvorotko, Yevhen - Zemyancev, Sergei
3:2 
1.90 
0.00 
1.80 
11:20
Shchytka, Oleksandr - Vasylchuk, Pavlo
2:3 
2.25 
0.00 
1.55 
11:25
Buryak, Borys - Shepel, Vasiliy
0:3 
3.90 
0.00 
1.22 
11:30
Bondarchuk, Alexander - Sandulenko, Uriy
3:2 
1.22 
0.00 
3.70 
11:35
Scherinskiy, Andrey - Gudimenko, Evgeniy
2:3 
1.70 
0.00 
2.05 
11:40
Rybachuk, Roman - Semeniuk, Illya
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
11:50
Lytvynenko, Mykola - Kuzyo, Levko
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
11:55
Shchytka, Oleksandr - Buryak, Borys
3:0 
1.35 
0.00 
3.00 
12:00
Shepel, Vasiliy - Yanishevskiy, Ilya
3:2 
1.70 
0.00 
2.05 
12:05
Udod, Illia - Bondarchuk, Alexander
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
12:15
Berezynskyi, Serhii - Rybachuk, Roman
1:3 
1.55 
0.00 
2.30 
12:25
Kryvorotko, Yevhen - Lytvynenko, Mykola
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
12:40
Vadim, Tokar - Halai, Dmitry
2:3 
1.37 
0.00 
2.90 
13:00
Filatov, Sergey - Zemyancev, Sergei
3:2 
1.47 
0.00 
2.50 
13:05
Zaika, Bogdan - Zhuravlev, Aleksandr
1:3 
2.30 
0.00 
1.55 
13:10
Ivanica, Yaroslav - Zakladnyi, Mykola
2:3 
4.60 
0.00 
1.15 
13:15
Udod, Illia - Vadim, Tokar
3:1 
1.60 
0.00 
2.20 
13:35
Kryvorotko, Yevhen - Filatov, Sergey
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
13:40
Yarovoi, Oleksandr - Zhuravlev, Aleksandr
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
13:45
Zaika, Bogdan - Ivanica, Yaroslav
1:3 
3.50 
0.00 
1.25 
13:50
Halai, Dmitry - Sandulenko, Uriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.45 
14:05
Ivasiv, Volodymyr - Aksenin, Vasyl
1:3 
1.37 
0.00 
2.90 
14:10
Zemyancev, Sergei - Kuzyo, Levko
3:1 
3.00 
0.00 
1.35 
14:15
Yarovoi, Oleksandr - Zakladnyi, Mykola
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
14:20
Ivanica, Yaroslav - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
1.28 
0.00 
3.40 
14:50
Yarovoi, Oleksandr - Ivanica, Yaroslav
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
14:55
Zaika, Bogdan - Zakladnyi, Mykola
0:3 
3.70 
0.00 
1.22 
15:25
Yarovoi, Oleksandr - Zaika, Bogdan
3:2 
1.42 
0.00 
2.60 
15:30
Zakladnyi, Mykola - Zhuravlev, Aleksandr
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
16:45
Treschetka, Mykolay - Skhabovskyi, Maksym
2:3 
2.40 
0.00 
1.50 
17:15
Tulenin, Aleksandr - Naumchuk, Maxim
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
17:45
Formaziuk, Oleh - Skhabovskyi, Maksym
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
Thursday, 03.06.
Result
1
X
2
18:15
Treschetka, Mykolay - Tulenin, Aleksandr
0:3 
1.90 
0.00 
1.80 
18:45
Formaziuk, Oleh - Naumchuk, Maxim
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
19:05
Ponomarenko, Sergey - Shcherbak, Denys
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
19:15
Tulenin, Aleksandr - Skhabovskyi, Maksym
1:3 
1.42 
0.00 
2.60 
19:45
Formaziuk, Oleh - Tulenin, Aleksandr
1:3 
2.50 
0.00 
1.45 
20:05
Shcherbak, Denys - Vakulenko, Denis
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
20:15
Treschetka, Mykolay - Naumchuk, Maxim
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
20:35
Ponomarenko, Sergey - Riabukhin, Anton
2:3 
1.30 
0.00 
3.20 
20:45
Formaziuk, Oleh - Treschetka, Mykolay
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
21:05
Ponomarenko, Sergey - Vakulenko, Denis
3:0 
1.75 
0.00 
2.00 
21:15
Naumchuk, Maxim - Skhabovskyi, Maksym
2:3 
3.70 
0.00 
1.25 
21:35
Shcherbak, Denys - Riabukhin, Anton
3:1 
1.85 
0.00 
1.90 
22:05
Ponomarenko, Sergey - Shcherbak, Denys
2:3 
1.80 
0.00 
1.90 
0:50
Kozyr, Ivan - Presnyakov, Mikhail
3:0 
1.75 
0.00 
1.95 
0:55
Derevinskiy, Dmitriy - Hilitukha, Serhii
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
1:25
Kinash, Sergey - Semenets, Oleksandr
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
1:30
Kubrak, Serhii - Kolesnik, Petr
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:40
Holoborodko, Yevhenii - Zaporozhets, Dmitriy
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
1:45
Tsykhotskiy, Andrey - Tovkach, Mykola
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
1:50
Kovalchuk, Nazar - Danilyuk, Nazar
2:3 
2.30 
0.00 
1.55 
1:55
Redkov, Aleksandr - Rikun, Mikhail
2:3 
1.50 
0.00 
2.50 
1:55
Grushko, Vadim - Krokhmal, Vitaliy
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
2:00
Kozhenkov, Igor - Zaitsev, Andrii
Cancelled
2.40 
0.00 
1.50 
2:05
Stasevskyi, Oleh - Selin, Andriy
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
2:15
Omicinskiy, Evgeniy - Myrza, Anton
3:0 
1.50 
0.00 
2.40 
2:20
Stasiuk, Bogdan - Tsykhotskiy, Andrey
0:3 
2.50 
0.00 
1.50 
2:25
Kushnyr, Vasiliy - Gordiy, Andrey
3:2 
1.60 
0.00 
2.15 
2:30
Molochko, Aleksey - Redkov, Aleksandr
3:2 
1.75 
0.00 
1.95 
2:30
Zaychenko, Valentin - Naida, Alexander
3:0 
1.55 
0.00 
2.25 
2:35
Baystryuchenko, Dmitriy - Presnyakov, Mikhail
3:0 
1.45 
0.00 
2.50 
2:40
Pokydko, Sergey - Hilitukha, Serhii
2:3 
1.75 
0.00 
1.95 
2:45
Holoborodko, Yevhenii - Myrza, Anton
0:3 
2.60 
0.00 
1.42 
2:50
Tsyhanenko, Vladimir - Zaporozhets, Dmitriy
Cancelled
1.70 
0.00 
2.05 
2:55
Kostiuk, Oleksandr - Tovkach, Mykola
1:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:00
Verbyany, Vasily - Danilyuk, Nazar
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
3:05
Petukhov, Valery - Rikun, Mikhail
3:1 
1.20 
0.00 
4.10 
3:05
Plush, Pavlo - Krokhmal, Vitaliy
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
3:10
Kozyr, Ivan - Zaitsev, Andrii
Cancelled
1.75 
0.00 
1.95 
3:15
Derevinskiy, Dmitriy - Selin, Andriy
0:3 
2.80 
0.00 
1.37 
3:20
Omicinskiy, Evgeniy - Zaporozhets, Dmitriy
3:2 
1.60 
0.00 
2.15 
3:30
Kostiuk, Oleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
1:3 
3.40 
0.00 
1.28 
3:35
Kovalchuk, Nazar - Kushnyr, Vasiliy
3:2 
1.95 
0.00 
1.75 
3:40
Petukhov, Valery - Redkov, Aleksandr
1:3 
2.20 
0.00 
1.60 
3:40
Grushko, Vadim - Zaychenko, Valentin
0:3 
4.10 
0.00 
1.20 
3:45
Kinash, Sergey - Kozhenkov, Igor
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
3:50
Kubrak, Serhii - Stasevskyi, Oleh
3:1 
1.35 
0.00 
3.00 
3:55
Holoborodko, Yevhenii - Omicinskiy, Evgeniy
2:3 
3.30 
0.00 
1.28 
4:00
Tsyhanenko, Vladimir - Myrza, Anton
Cancelled
1.55 
0.00 
2.25 
4:05
Stasiuk, Bogdan - Tovkach, Mykola
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
4:10
Verbyany, Vasily - Gordiy, Andrey
2:3 
1.47 
0.00 
2.50 
4:15
Molochko, Aleksey - Rikun, Mikhail
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
4:15
Plush, Pavlo - Naida, Alexander
2:3 
1.90 
0.00 
1.80 
4:20
Baystryuchenko, Dmitriy - Semenets, Oleksandr
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
4:25
Pokydko, Sergey - Kolesnik, Petr
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
4:40
Kostiuk, Oleksandr - Stasiuk, Bogdan
2:3 
1.85 
0.00 
1.85 
4:45
Kushnyr, Vasiliy - Danilyuk, Nazar
2:3 
1.65 
0.00 
2.15 
4:50
Petukhov, Valery - Molochko, Aleksey
0:3 
2.10 
0.00 
1.65 
4:50
Zaychenko, Valentin - Krokhmal, Vitaliy
3:0 
1.40 
0.00 
2.70 
4:55
Zaitsev, Andrii - Presnyakov, Mikhail
Cancelled
1.65 
0.00 
2.10 
5:00
Selin, Andriy - Hilitukha, Serhii
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
5:10
Tsyhanenko, Vladimir - Omicinskiy, Evgeniy
Cancelled
1.55 
0.00 
2.30 
5:20
Verbyany, Vasily - Kushnyr, Vasiliy
3:1 
1.85 
0.00 
1.90 
5:25
Plush, Pavlo - Zaychenko, Valentin
2:3 
2.15 
0.00 
1.60 
5:30
Kozyr, Ivan - Kinash, Sergey
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
5:35
Derevinskiy, Dmitriy - Kubrak, Serhii
0:3 
1.80 
0.00 
1.95 
5:40
Myrza, Anton - Zaporozhets, Dmitriy
0:3 
1.35 
0.00 
2.90 
5:55
Kovalchuk, Nazar - Gordiy, Andrey
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
6:00
Grushko, Vadim - Naida, Alexander
3:1 
1.45 
0.00 
2.60 
6:05
Baystryuchenko, Dmitriy - Zaitsev, Andrii
Cancelled
3.70 
0.00 
1.22 
6:05
Baystryuchenko, Dmitriy - Egorov, Kirill
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
6:10
Pokydko, Sergey - Selin, Andriy
2:3 
2.60 
0.00 
1.42 
6:15
Omicinskiy, Evgeniy - Zaporozhets, Dmitriy
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
6:20
Tsyhanenko, Vladimir - Holoborodko, Yevhenii
Cancelled
1.32 
0.00 
3.10 
6:25
Stasiuk, Bogdan - Tsykhotskiy, Andrey
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
6:30
Verbyany, Vasily - Kovalchuk, Nazar
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
6:35
Petukhov, Valery - Rikun, Mikhail
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
6:35
Plush, Pavlo - Grushko, Vadim
1:3 
3.00 
0.00 
1.32 
6:40
Kozhenkov, Igor - Semenets, Oleksandr
3:0 
1.37 
0.00 
2.80 
6:45
Stasevskyi, Oleh - Kolesnik, Petr
3:1 
1.32 
0.00 
3.10 
6:50
Myrza, Anton - Holoborodko, Yevhenii
2:3 
1.42 
0.00 
2.60 
7:00
Stasiuk, Bogdan - Tovkach, Mykola
3:1 
2.60 
0.00 
1.42 
7:05
Gordiy, Andrey - Danilyuk, Nazar
1:3 
2.90 
0.00 
1.35 
7:10
Petukhov, Valery - Redkov, Aleksandr
1:3 
2.25 
0.00 
1.55 
7:10
Naida, Alexander - Krokhmal, Vitaliy
3:2 
1.75 
0.00 
2.00 
7:15
Kinash, Sergey - Presnyakov, Mikhail
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
7:20
Kubrak, Serhii - Hilitukha, Serhii
0:3 
1.95 
0.00 
1.75 
7:25
Omicinskiy, Evgeniy - Myrza, Anton
3:1 
1.42 
0.00 
2.60 
7:35
Kostiuk, Oleksandr - Tsykhotskiy, Andrey
3:2 
2.90 
0.00 
1.35 
7:45
Molochko, Aleksey - Rikun, Mikhail
3:0 
1.95 
0.00 
1.75 
7:50
Baystryuchenko, Dmitriy - Kozhenkov, Igor
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
7:55
Pokydko, Sergey - Stasevskyi, Oleh
0:3 
1.75 
0.00 
1.95 
8:00
Zaporozhets, Dmitriy - Holoborodko, Yevhenii
3:0 
2.40 
0.00 
1.50 
8:10
Stasiuk, Bogdan - Kostiuk, Oleksandr
3:2 
1.85 
0.00 
1.85 
8:20
Petukhov, Valery - Molochko, Aleksey
0:3 
2.05 
0.00 
1.70 
8:25
Kinash, Sergey - Zaitsev, Andrii
Cancelled
2.90 
0.00 
1.35 
8:25
Kinash, Sergey - Egorov, Kirill
2:3 
1.75 
0.00 
2.00 
8:30
Kubrak, Serhii - Selin, Andriy
3:2 
2.20 
0.00 
1.60 
8:35
Halai, Dmitry - Gnatyuk Andrey
1:3 
2.05 
0.00 
1.70 
8:40
Belanchik, Dmitriy - Troian, Andrii
0:3 
3.70 
0.00 
1.22 
9:00
Kozyr, Ivan - Semenets, Oleksandr
2:3 
1.55 
0.00 
2.25 
9:05
Derevinskiy, Dmitriy - Kolesnik, Petr
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
9:10
Sidorenko, Vadim - Halai, Dmitry
2:3 
2.10 
0.00 
1.65 
9:15
Protopopov, Vitaly - Belanchik, Dmitriy
0:3 
1.25 
0.00 
3.70 
9:20
Hritsienko, Nazar - Kotik, Andrey
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
9:25
Aksenin, Vasyl - Tymchyshyn, Ivan
3:1 
1.70 
0.00 
2.00 
9:35
Baystryuchenko, Dmitriy - Kinash, Sergey
3:1 
1.90 
0.00 
1.80 
9:40
Pokydko, Sergey - Kubrak, Serhii
2:3 
1.80 
0.00 
1.95 
9:45
Scherinskiy, Andrey - Gnatyuk Andrey
3:0 
1.28 
0.00 
3.40 
9:50
Smyk, Vasil - Troian, Andrii
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
9:55
Vahta, Dmitriy - Hritsienko, Nazar
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
10:00
Faflei, Yevhenii - Vorsulyak, Yaroslav
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
10:05
Reznichenko, Roman - Rubtsov, Eduard
1:3 
2.80 
0.00 
1.40 
10:10
Kozyr, Ivan - Kozhenkov, Igor
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
10:15
Derevinskiy, Dmitriy - Stasevskyi, Oleh
3:0 
1.28 
0.00 
3.40 
10:20
Scherinskiy, Andrey - Halai, Dmitry
1:3 
2.50 
0.00 
1.47 
10:25
Smyk, Vasil - Belanchik, Dmitriy
3:1 
1.28 
0.00 
3.30 
10:30
Nechyporuk, Vadym - Kotik, Andrey
3:0 
1.85 
0.00 
1.85 
10:35
Nykyforuk, Stepan - Aksenin, Vasyl
2:3 
1.35 
0.00 
2.90 
10:40
Alekseenko, Dmytro - Kostyuk, Andrey
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
10:45
Semenets, Oleksandr - Presnyakov, Mikhail
3:2 
1.80 
0.00 
1.90 
10:50
Kolesnik, Petr - Hilitukha, Serhii
3:0 
1.60 
0.00 
2.20 
10:55
Sidorenko, Vadim - Gnatyuk Andrey
3:1 
1.65 
0.00 
2.15 
11:00
Protopopov, Vitaly - Troian, Andrii
3:2 
1.65 
0.00 
2.15 
11:05
Nechyporuk, Vadym - Hritsienko, Nazar
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
11:10
Faflei, Yevhenii - Tymchyshyn, Ivan
1:3 
2.10 
0.00 
1.65 
11:15
Reznichenko, Roman - Pirvelli, Rodion
1:3 
1.70 
0.00 
2.05 
11:20
Baystryuchenko, Dmitriy - Kozyr, Ivan
3:1 
2.25 
0.00 
1.55 
11:25
Pokydko, Sergey - Derevinskiy, Dmitriy
2:3 
2.25 
0.00 
1.60 
11:30
Scherinskiy, Andrey - Sidorenko, Vadim
1:3 
1.65 
0.00 
2.10 
11:35
Smyk, Vasil - Protopopov, Vitaly
3:1 
1.95 
0.00 
1.75 
11:40
Vahta, Dmitriy - Kotik, Andrey
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
11:45
Aksenin, Vasyl - Vorsulyak, Yaroslav
3:2 
1.65 
0.00 
2.10 
11:50
Kostyuk, Andrey - Rubtsov, Eduard
2:3 
3.40 
0.00 
1.28 
11:55
Kozhenkov, Igor - Presnyakov, Mikhail
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
12:00
Stasevskyi, Oleh - Hilitukha, Serhii
0:3 
1.85 
0.00 
1.85 
12:15
Nechyporuk, Vadym - Vahta, Dmitriy
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
12:20
Faflei, Yevhenii - Aksenin, Vasyl
3:2 
2.70 
0.00 
1.40 
12:25
Reznichenko, Roman - Kostyuk, Andrey
0:3 
1.70 
0.00 
2.05 
12:30
Zaitsev, Andrii - Semenets, Oleksandr
Cancelled
1.60 
0.00 
2.20 
12:30
Egorov, Kirill - Semenets, Oleksandr
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
12:35
Selin, Andriy - Kolesnik, Petr
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
12:55
Nykyforuk, Stepan - Tymchyshyn, Ivan
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
13:00
Alekseenko, Dmytro - Pirvelli, Rodion
3:2 
1.45 
0.00 
2.60 
13:30
Faflei, Yevhenii - Nykyforuk, Stepan
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
13:35
Reznichenko, Roman - Alekseenko, Dmytro
1:3 
2.60 
0.00 
1.42 
14:05
Tymchyshyn, Ivan - Vorsulyak, Yaroslav
3:1 
1.70 
0.00 
2.05 
14:10
Pirvelli, Rodion - Rubtsov, Eduard
3:0 
2.25 
0.00 
1.55 
14:50
Komar, Vadim - Brezitskiy, Aleksandr
3:2 
1.22 
0.00 
3.70 
14:55
Tiutiunnik, Aleksei - Zhuravlev, Aleksandr
3:1 
1.50 
0.00 
2.40 
15:25
Yarovoi, Oleksandr - Brezitskiy, Aleksandr
3:1 
1.55 
0.00 
2.30 
15:30
Komar, Vadim - Tiutiunnik, Aleksei
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
16:00
Yarovoi, Oleksandr - Zhuravlev, Aleksandr
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
16:05
Tiutiunnik, Aleksei - Brezitskiy, Aleksandr
3:0 
1.70 
0.00 
2.05 
16:35
Yarovoi, Oleksandr - Tiutiunnik, Aleksei
0:3 
4.70 
0.00 
1.15 
16:40
Komar, Vadim - Zhuravlev, Aleksandr
2:3 
1.32 
0.00 
3.10 
16:45
Tkachuk Serhiy - Gavrilyuk, Oleg
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
17:10
Yarovoi, Oleksandr - Komar, Vadim
2:3 
3.80 
0.00 
1.22 
17:15
Zhuravlev, Aleksandr - Brezitskiy, Aleksandr
3:0 
2.10 
0.00 
1.65 
17:15
Khvysiuk, Andrii - Malashevsky, Vladimir
3:1 
1.25 
0.00 
3.60 
17:45
Lohosha, Dmytro - Gavrilyuk, Oleg
1:3 
2.70 
0.00 
1.40 
Friday, 04.06.
Result
1
X
2
18:15
Tkachuk Serhiy - Khvysiuk, Andrii
3:1 
2.60 
0.00 
1.42 
18:20
Zaika, Bogdan - Vasylchuk, Pavlo
3:0 
1.32 
0.00 
3.10 
18:45
Lohosha, Dmytro - Malashevsky, Vladimir
1:3 
1.35 
0.00 
2.90 
18:50
Hubarev, Oleksandr - Lukianov, Alexey
1:3 
1.55 
0.00 
2.25 
19:15
Khvysiuk, Andrii - Gavrilyuk, Oleg
2:3 
1.50 
0.00 
2.40 
19:20
Kuznetsov, Ihor - Vasylchuk, Pavlo
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
19:45
Lohosha, Dmytro - Khvysiuk, Andrii
0:3 
2.40 
0.00 
1.50 
19:50
Zaika, Bogdan - Hubarev, Oleksandr
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
20:15
Tkachuk Serhiy - Malashevsky, Vladimir
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
20:20
Kuznetsov, Ihor - Lukianov, Alexey
3:0 
2.05 
0.00 
1.70 
20:45
Lohosha, Dmytro - Tkachuk Serhiy
1:3 
1.85 
0.00 
1.85 
20:50
Hubarev, Oleksandr - Vasylchuk, Pavlo
3:2 
1.55 
0.00 
2.25 
21:15
Malashevsky, Vladimir - Gavrilyuk, Oleg
2:3 
1.70 
0.00 
2.00 
21:20
Kuznetsov, Ihor - Hubarev, Oleksandr
3:1 
1.47 
0.00 
2.50 
21:50
Zaika, Bogdan - Lukianov, Alexey
3:0 
1.65 
0.00 
2.10 
22:20
Kuznetsov, Ihor - Zaika, Bogdan
3:1 
1.65 
0.00 
2.10 
22:50
Lukianov, Alexey - Vasylchuk, Pavlo
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
0:50
Trofimov, Nikita - Cherevko, Roman
2:3 
2.20 
0.00 
1.60 
0:55
Dzyabura, Aleksander - Hilitukha, Serhii
3:1 
1.60 
0.00 
2.15 
1:25
Baranovskiy, Sergey - Pismenniy, Evgeniy
1:3 
2.80 
0.00 
1.37 
1:30
Solovey, Vitaliy - Fashchevskiy, Ivan
3:0 
2.80 
0.00 
1.40 
1:35
Gnatyuk Andrey - Shvidkiy, Vadim
3:0 
1.60 
0.00 
2.15 
1:45
Trachuk, Viktor - Prokhoruk, Iurii
3:2 
1.50 
0.00 
2.40 
1:50
Pinchuk, Roman - Kalyniuk, Dmytro
2:3 
2.00 
0.00 
1.75 
1:55
Masko, Yevhen - Lytvynenko, Mykola
3:1 
2.05 
0.00 
1.70 
1:55
Zaychenko, Valentin - Grushko, Vadim
3:1 
1.15 
0.00 
4.60 
2:00
Teterya, Yuriy - Gogenko, Sergiy
3:0 
1.47 
0.00 
2.50 
2:05
Kubrak, Serhii - Derevinskiy, Dmitriy
3:2 
1.60 
0.00 
2.20 
2:10
Khripun, Ruslan - Maruschak, Vitaly
1:3 
2.60 
0.00 
1.45 
2:20
Kotov, Viktor - Tulenin, Aleksandr
1:3 
1.75 
0.00 
2.00 
2:25
Bedny, Dmitry - Aleksandr, Staryy
0:3 
1.75 
0.00 
2.00 
2:30
?!?!Dubrovin, Dmitry - Zhukovskij, Aleksandr
0:3 
3.60 
0.00 
1.25 
2:30
Krokhmal, Vitaliy - Plush, Pavlo
2:3 
2.15 
0.00 
1.60 
2:35
Trofimov, Nikita - Pismenniy, Evgeniy
2:3 
1.65 
0.00 
2.10 
2:40
Dzyabura, Aleksander - Fashchevskiy, Ivan
3:1 
2.10 
0.00 
1.65 
2:45
Gnatyuk Andrey - Maruschak, Vitaly
3:1 
2.60 
0.00 
1.45 
2:55
Oliynyk, Roman - Prokhoruk, Iurii
2:3 
1.60 
0.00 
2.20 
3:00
Van, Vladislav - Kalyniuk, Dmytro
3:1 
2.20 
0.00 
1.60 
3:05
Schepanskiy, Yuriy - Filatov, Sergey
3:0 
1.12 
0.00 
5.30 
3:05
Naida, Alexander - Grushko, Vadim
0:3 
2.80 
0.00 
1.37 
3:10
Gogenko, Sergiy - Cherevko, Roman
1:3 
3.60 
0.00 
1.25 
3:15
Derevinskiy, Dmitriy - Hilitukha, Serhii
3:0 
1.80 
0.00 
1.90 
3:20
Khripun, Ruslan - Shvidkiy, Vadim
2:3 
1.55 
0.00 
2.30 
3:30
Trachuk, Viktor - Kotov, Viktor
3:1 
1.85 
0.00 
1.85 
3:35
Pinchuk, Roman - Bedny, Dmitry
3:0 
1.55 
0.00 
2.30 
3:40
Masko, Yevhen - Zhukovskij, Aleksandr
3:0 
2.40 
0.00 
1.55 
3:40
Zaychenko, Valentin - Krokhmal, Vitaliy
3:1 
1.28 
0.00 
3.30